wAcKy TaLmUd StOrIeS
שׁוּב מַעֲשֶׂה בְּגוֹי אֶחָד שֶׁבָּא לִפְנֵי שַׁמַּאי. אָמַר לוֹ: גַּיְּירֵנִי עַל מְנָת שֶׁתְּלַמְּדֵנִי כׇּל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ כְּשֶׁאֲנִי עוֹמֵד עַל רֶגֶל אַחַת! דְּחָפוֹ בְּאַמַּת הַבִּנְיָן שֶׁבְּיָדוֹ. בָּא לִפְנֵי הִלֵּל, גַּיְירֵיהּ. אָמַר לוֹ: דַּעֲלָךְ סְנֵי לְחַבְרָךְ לָא תַּעֲבֵיד — זוֹ הִיא כׇּל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ, וְאִידַּךְ פֵּירוּשַׁהּ הוּא, זִיל גְּמוֹר.
There was another incident involving one gentile who came before Shammai and said to Shammai: Convert me on condition that you teach me the entire Torah while I am standing on one foot. Shammai pushed him away with the builder’s cubit in his hand. This was a common measuring stick and Shammai was a builder by trade. The same gentile came before Hillel. He converted him and said to him: That which is hateful to you do not do to another; that is the entire Torah, and the rest is its interpretation. Go study.
תָּנוּ רַבָּנַן: אַרְבָּעָה נִכְנְסוּ בַּפַּרְדֵּס, וְאֵלּוּ הֵן: בֶּן עַזַּאי, וּבֶן זוֹמָא, אַחֵר, וְרַבִּי עֲקִיבָא. אֲמַר לָהֶם רַבִּי עֲקִיבָא: כְּשֶׁאַתֶּם מַגִּיעִין אֵצֶל אַבְנֵי שַׁיִשׁ טָהוֹר, אַל תֹּאמְרוּ ״מַיִם מַיִם״, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״דּוֹבֵר שְׁקָרִים לֹא יִכּוֹן לְנֶגֶד עֵינָי״. בֶּן עַזַּאי הֵצִיץ וָמֵת, עָלָיו הַכָּתוּב אוֹמֵר: ״יָקָר בְּעֵינֵי ה׳ הַמָּוְתָה לַחֲסִידָיו״. בֶּן זוֹמָא הֵצִיץ וְנִפְגַּע, וְעָלָיו הַכָּתוּב אוֹמֵר: ״דְּבַשׁ מָצָאתָ אֱכוֹל דַּיֶּיךָּ פֶּן תִּשְׂבָּעֶנּוּ וַהֲקֵאתוֹ״. אַחֵר קִיצֵּץ בִּנְטִיעוֹת. רַבִּי עֲקִיבָא יָצָא בְּשָׁלוֹם.
The Rabbis taught: There were four who entered the Orchard (a reference to the Garden of Eden), and they are - Ben Azzai, Ben Zoma, Acher (Elisha Ben Avuya) and Rabbi Akiva. Rabbi Akiva said to them: "When you reach near the pure marble stones, do not say 'Water, water'," Because it is said, "A speaker of lies shall not abide before my eyes (Psalms 101:7)." Ben Azzai glanced and died, and upon him the verse says, "It is precious in the eyes of Hashem, the death to his pious (Psalms 116:15)." Ben Zoma glanced and was hurt (mentally; he went insane), and upon him the verse says, "Honey you have found- eat [only] your fill, lest you become satisfied of it and regurgitate it (Proverbs 25:16)." Acher chopped down saplings [ie. he became a heretic]. Rabbi Akiva emerged in peace.

Bekitzur, four rabbis named Ben Azzai, Ben Zoma, Acher, and Akiva entered the Pardes. (Pardes literally means 'orchard' but it comes from the same root as the word paradise. PaRDeS is also an acronym for a way of studying Torah on four different levels: the pshat, or the plain surface meaning of a text, the remez, or the allusions and intertextual references found in the text, the drash, the text's symbolic and interpretive meanings, and finally the sod, the mystical secrets buried deep in the text. Essentially, the four rabbis all discovered some of the Torah's deepest secrets. For the sake of this parable, let's say they entered the Garden of Eden.) Ben Azzai entered the Garden and he died. Ben Zoma entered the Garden and lost his mind. Acher (Elisha ben Abuya, a brilliant Torah scholar who became a heretic) entered the Garden and started chopping down the saplings. Rabbi Akiva entered the Garden in peace and left in peace.

תנן התם חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא ר"א מטהר וחכמים מטמאין וזה הוא תנור של עכנאי מאי עכנאי אמר רב יהודה אמר שמואל שהקיפו דברים כעכנא זו וטמאוהו תנא באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח נעקר חרוב ממקומו מאה אמה ואמרי לה ארבע מאות אמה אמרו לו אין מביאין ראיה מן החרוב חזר ואמר להם אם הלכה כמותי אמת המים יוכיחו חזרו אמת המים לאחוריהם אמרו לו אין מביאין ראיה מאמת המים חזר ואמר להם אם הלכה כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו הטו כותלי בית המדרש ליפול גער בהם רבי יהושע אמר להם אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה אתם מה טיבכם לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ולא זקפו מפני כבודו של ר"א ועדיין מטין ועומדין חזר ואמר להם אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכ"מ עמד רבי יהושע על רגליו ואמר (דברים ל, יב) לא בשמים היא מאי לא בשמים היא אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני בתורה (שמות כג, ב) אחרי רבים להטות אשכחיה רבי נתן לאליהו א"ל מאי עביד קוב"ה בההיא שעתא א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בני
§ Apropos the topic of verbal mistreatment, we learned in a mishna there (Kelim 5:10): If one cut an earthenware oven widthwise into segments, and placed sand between each and every segment, Rabbi Eliezer deems it ritually pure. Because of the sand, its legal status is not that of a complete vessel, and therefore it is not susceptible to ritual impurity. And the Rabbis deem it ritually impure, as it is functionally a complete oven. And this is known as the oven of akhnai. The Gemara asks: What is the relevance of akhnai, a snake, in this context? Rav Yehuda said that Shmuel said: It is characterized in that manner due to the fact that the Rabbis surrounded it with their statements like this snake, which often forms a coil when at rest, and deemed it impure. The Sages taught: On that day, when they discussed this matter, Rabbi Eliezer answered all possible answers in the world to support his opinion, but the Rabbis did not accept his explanations from him. After failing to convince the Rabbis logically, Rabbi Eliezer said to them: If the halakha is in accordance with my opinion, this carob tree will prove it. The carob tree was uprooted from its place one hundred cubits, and some say four hundred cubits. The Rabbis said to him: One does not cite halakhic proof from the carob tree. Rabbi Eliezer then said to them: If the halakha is in accordance with my opinion, the stream will prove it. The water in the stream turned backward and began flowing in the opposite direction. They said to him: One does not cite halakhic proof from a stream. Rabbi Eliezer then said to them: If the halakha is in accordance with my opinion, the walls of the study hall will prove it. The walls of the study hall leaned inward and began to fall. Rabbi Yehoshua scolded the walls and said to them: If Torah scholars are contending with each other in matters of halakha, what is the nature of your involvement in this dispute? The Gemara relates: The walls did not fall because of the deference due Rabbi Yehoshua, but they did not straighten because of the deference due Rabbi Eliezer, and they still remain leaning. Rabbi Eliezer then said to them: If the halakha is in accordance with my opinion, Heaven will prove it. A Divine Voice emerged from Heaven and said: Why are you differing with Rabbi Eliezer, as the halakha is in accordance with his opinion in every place that he expresses an opinion? Rabbi Yehoshua stood on his feet and said: It is written: “It is not in heaven” (Deuteronomy 30:12). The Gemara asks: What is the relevance of the phrase “It is not in heaven” in this context? Rabbi Yirmeya says: Since the Torah was already given at Mount Sinai, we do not regard a Divine Voice, as You already wrote at Mount Sinai, in the Torah: “After a majority to incline” (Exodus 23:2). Since the majority of Rabbis disagreed with Rabbi Eliezer’s opinion, the halakha is not ruled in accordance with his opinion. The Gemara relates: Years after, Rabbi Natan encountered Elijah the prophet and said to him: What did the Holy One, Blessed be He, do at that time, when Rabbi Yehoshua issued his declaration? Elijah said to him: The Holy One, Blessed be He, smiled and said: My children have triumphed over Me; My children have triumphed over Me.

Bekitzur, a new type of oven was invented and the Sages disagreed as to whether or not it was kosher to use. One dude, Rabbi Eliezer said it was kosher, all the other rabbis said it wasn't. He tried to convince them logically but they didn't want to hear it. Exasperated, he said, "If I'm right, this carob tree will prove it!" So the carob tree uproots itself and moves 600 feet down the road. One of the other rabbis, Rabbi Yehoshua, says "Yeah, well carob trees don't prove anything." So Eliezer says, "If I'm right, this river will prove it!" and the river starts flowing backwards. Not impressed, Rabbi Yehoshua says, "Rivers don't prove anything." Rabbi Eliezer says, "If I'm right, the walls of the study hall will prove it!" When the walls started collapsing, Rabbi Yehoshua scolded them, "We're in the middle of something, walls, this doesn't concern you." So the walls stop collapsing out of respect for Rabbi Yehoshua but they stay tilted out of respect for Rabbi Eliezer.

At the end of his rope, Rabbi Eliezer says, "If I'm right, Hashem will prove it!" And Hashem's voice booms, "Why are you disagreeing with Rabbi Eliezer? He's always right about halacha!" With a legendary amount of chutzpah, Rabbi Yehoshua gets up and says, "It is not in heaven!" This is a reference to a verse that describes the nature of the Torah: "It isn't too dazzling for you or too far away. It's not in heaven, so don't say, 'Who among us is able to go up to the heavens and get it for us and teach it to us so we may fulfill it?'" (Deuteronomy 30:11-12) Basically, Rabbi Yehoshua is saying to Hashem, "Look, you gave us the Torah! It's not something that can only be interpreted through mystical experiences, it's something that every Jew has a right to interpret for themself. We as a collective, and not just individual prophets, decide Jewish law."

Years later, a rabbi asked the prophet Elijah, "what was Hashem's response in that moment?" And Elijah said, "He smiled and said, 'My children have triumphed over me, my children have triumphed over me.'"

מתני׳ כיצד מאיימין את העדים על עידי נפשות היו מכניסין אותן ומאיימין עליהן שמא תאמרו מאומד ומשמועה עד מפי עד ומפי אדם נאמן שמא אי אתם יודעין שסופנו לבדוק אתכם בדרישה ובחקירה הוו יודעין שלא כדיני ממונות דיני נפשות דיני ממונות אדם נותן ממון ומתכפר לו דיני נפשות דמו ודם זרעותיו תלויין בו עד סוף העולם שכן מצינו בקין שהרג את אחיו שנאמר (בראשית ד, י) דמי אחיך צועקים אינו אומר דם אחיך אלא דמי אחיך דמו ודם זרעותיו דבר אחר דמי אחיך שהיה דמו מושלך על העצים ועל האבנים לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא ומפני שלום הבריות שלא יאמר אדם לחבירו אבא גדול מאביך ושלא יהו המינים אומרים הרבה רשויות בשמים ולהגיד גדולתו של הקב"ה שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד כולן דומין זה לזה ומלך מלכי המלכים הקב"ה טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהן דומה לחבירו לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם

MISHNA: How does the court intimidate the witnesses in giving testimony for cases of capital law? They would bring the witnesses in and intimidate them by saying to them: Perhaps what you say in your testimony is based on conjecture, or perhaps it is based on a rumor, perhaps it is testimony based on hearsay, e.g., you heard a witness testify to this in a different court, or perhaps it is based on the statement of a trusted person. Perhaps you do not know that ultimately we examine you with inquiry and interrogation, and if you are lying, your lie will be discovered. The court tells them: You should know that cases of capital law are not like cases of monetary law. In cases of monetary law, a person who testifies falsely, causing money to be given to the wrong party, can give the money to the proper owner and his sin is atoned for. In cases of capital law, if one testifies falsely, the blood of the accused and the blood of his offspring that he did not merit to produce are ascribed to the witness’s testimony until eternity. The proof for this is as we found with Cain, who killed his brother, as it is stated concerning him: “The voice of your brother’s blood [demei] cries out to Me from the ground” (Genesis 4:10). The verse does not state: Your brother’s blood [dam], in the singular, but rather: “Your brother’s blood [demei],” in the plural. This serves to teach that the loss of both his brother’s blood and the blood of his brother’s offspring are ascribed to Cain. The mishna notes: Alternatively, the phrase “your brother’s blood [demei],” written in the plural, teaches that that his blood was not gathered in one place but was splattered on the trees and on the stones. The court tells the witnesses: Therefore, Adam the first man was created alone, to teach you that with regard to anyone who destroys one soul from the Jewish people, i.e., kills one Jew, the verse ascribes him blame as if he destroyed an entire world, as Adam was one person, from whom the population of an entire world came forth. And conversely, anyone who sustains one soul from the Jewish people, the verse ascribes him credit as if he sustained an entire world. The mishna cites another reason Adam the first man was created alone: And this was done due to the importance of maintaining peace among people, so that one person will not say to another: My father, i.e., progenitor, is greater than your father. And it was also so that the heretics who believe in multiple gods will not say: There are many authorities in Heaven, and each created a different person. And this serves to tell of the greatness of the Holy One, Blessed be He, as when a person stamps several coins with one seal, they are all similar to each other. But the supreme King of kings, the Holy One, Blessed be He, stamped all people with the seal of Adam the first man, as all of them are his offspring, and not one of them is similar to another. Therefore, since all humanity descends from one person, each and every person is obligated to say: The world was created for me, as one person can be the source of all humanity, and recognize the significance of his actions.

Bekitzur, in life-or-death cases, the court would remind the witnesses testifying against the defendant about the infinite value of human life, saying, "Adam was created alone to teach us that killing one person is as serious as destroying an entire world, and saving one life is like saving the entire world. Adam was created alone to make peace, so people won't say to each other 'my father is greater than your father.' And this demonstrates Hashem's greatness, as when a person stamps several coins with the same die, they all end up the same, but Hashem stamped us all with Adam's die, and all of us are unique. Because we all descend from a single person, all of us are required to acknowledge that the world was created for us."

רַבִּי יְהוּדָה בַּר סִימוֹן פָּתַח (תהלים סח, ז): אֱלֹהִים מוֹשִׁיב יְחִידִים בַּיְתָה, מַטְרוֹנָה שָׁאֲלָה אֶת רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲלַפְתָּא אָמְרָה לוֹ לְכַמָּה יָמִים בָּרָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת עוֹלָמוֹ, אָמַר לָהּ לְשֵׁשֶׁת יָמִים, כְּדִכְתִיב (שמות כ, יא): כִּי שֵׁשֶׁת יָמִים עָשָׂה ה' אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ. אָמְרָה לוֹ מַה הוּא עוֹשֶׂה מֵאוֹתָהּ שָׁעָה וְעַד עַכְשָׁו, אָמַר לָהּ, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יוֹשֵׁב וּמְזַוֵּג זִוּוּגִים, בִּתּוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי לִפְלוֹנִי, אִשְׁתּוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי לִפְלוֹנִי, מָמוֹנוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי לִפְלוֹנִי. אָמְרָה לֵיהּ, וְדָא הוּא אֻמָּנוּתֵיהּ, אַף אֲנִי יְכוֹלָה לַעֲשׂוֹת כֵּן, כַּמָּה עֲבָדִים כַּמָּה שְׁפָחוֹת יֵשׁ לִי, לְשָׁעָה קַלָּה אֲנִי יְכוֹלָה לְזַוְּגָן. אָמַר לָהּ, אִם קַלָּה הִיא בְּעֵינַיִךְ, קָשָׁה הִיא לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כִּקְרִיעַת יַם סוּף. הָלַךְ לוֹ רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲלַפְתָּא, מֶה עָשְׂתָה נָטְלָה אֶלֶף עֲבָדִים וְאֶלֶף שְׁפָחוֹת וְהֶעֱמִידָה אוֹתָן שׁוּרוֹת שׁוּרוֹת, אָמְרָה פְּלַן יִסַּב לִפְלוֹנִית וּפְלוֹנִית תִּסַּב לִפְלוֹנִי, וְזִוְּגָה אוֹתָן בְּלַיְלָה אַחַת. לְמָחָר אֲתוֹן לְגַבָּהּ דֵּין מוֹחֵיהּ פְּצִיעָא, דֵּין עֵינוֹ שְׁמִיטָא, דֵּין רַגְלֵיהּ תְּבִירָא. אָמְרָה לְהוֹן מַה לְּכוֹן, דָּא אֲמָרָה לֵית אֲנָא בָּעֵי לְדֵין, וְדֵין אֲמַר לֵית אֲנָא בָּעֵי לְדָא. מִיָּד שָׁלְחָה וְהֵבִיאָה אֶת רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲלַפְתָּא, אָמְרָה לוֹ לֵית אֱלוֹהַּ כֶּאֱלָהֲכוֹן, אֱמֶת הִיא תּוֹרַתְכוֹן נָאָה וּמְשֻׁבַּחַת יָפֶה אָמַרְתָּ. אָמַר לֹא כָךְ אָמַרְתִּי לָךְ, אִם קַלָּה הִיא בְּעֵינַיִךְ קָשָׁה הִיא לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כִּקְרִיעַת יַם סוּף, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מָה עוֹשֶׂה לָהֶן מְזַוְּגָן בְּעַל כָּרְחָן שֶׁלֹא בְּטוֹבָתָן, הֲדָא הוּא דִכְתִיב: אֱלֹהִים מוֹשִׁיב יְחִידִים בַּיְתָה מוֹצִיא אֲסִירִים בַּכּוֹשָׁרוֹת, מַהוּ בַּכּוֹשָׁרוֹת, בְּכִי וְשִׁירוֹת, מַאן דִּבְעֵי אוֹמֵר שִׁירָה וּמַאן דְּלָא בְעֵי בָּכֵי. אָמַר רַבִּי בֶּרֶכְיָה כַּלָּשׁוֹן הַזֶּה הֱשִׁיבָהּ רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲלַפְתָּא, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יוֹשֵׁב וְעוֹשֶׂה סֻלָּמוֹת מַשְׁפִּיל לָזֶה וּמֵרִים לָזֶה, וּמוֹרִיד לָזֶה וּמַעֲלֶה לָזֶה. הֱוֵי אוֹמֵר (תהלים עה, ח): אֱלֹהִים שֹׁפֵט זֶה יַשְׁפִּיל וְזֶה יָרִים, יֵשׁ שֶׁהוּא הוֹלֵךְ אֵצֶל זִוּוגוֹ וְיֵשׁ שֶׁזִּוּוּגוֹ בָּא אֶצְלוֹ, יִצְחָק בָּא זִוּוּגוֹ אֶצְלוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית כד, סג): וַיֵּצֵא יִצְחָק לָשׂוּחַ בַּשָּׂדֶה, יַעֲקֹב הָלַךְ אֵצֶל זִוּוּגוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: וַיֵּצֵא יַעֲקֹב מִבְּאֵר שָׁבַע.

[The following dialogue, one of many, is reported in the name of R. Yosi ben Halafta, one of the Mishnah’s most prominent sages, and an unnamed Roman woman of rank.] Rabbi Yehudah bar Simon began: "God returns the solitary ones homeward" (Psalms 68:7). A Roman Matron asked Rabbi Yosi ben Halafta, "In how many days did God create the world?" He said, "In six, as it is said, 'Since six days God made...' (Exodus 20:11) "And since then," she asked, "what has God been doing?" "God sits [on the Heavenly Throne] and makes matches: the daughter of this one to that one, the wife [i.e. widow] of this one to that one, the money of this one to that one," responded R. Yosi. "And for merely this you believe in Him!" she said. "Even I can do that. I have many slaves, both male and female. In no time at all, I can match them for marriage." R. Yosi, "Though this may be an easy thing for you to do, for God it is as difficult as splitting the Sea of Reeds." Whereupon, Rabbi Yosi took his leave. What did she do? The Matron lined up a thousand male and a thousand female slaves and said you marry you, and married them all off that night. The next day, one slave had his head bashed in, another had lost an eye, while a third hobbled because of a broken leg. She said to them: "What happened to you?" and they each said to her: "I don't want this one" [with whom you matched me]." Immediately, she sent for and summoned R. Yosi and she said: "There is no God like your God, and your Torah is true, pleasing and praiseworthy. You spoke wisely." He said to her, "Didn't I tell you, if it appears easy in your eyes, it is difficult for the Holy One Blessed Be He like splitting the sea." "What do you think? That The Holy One Blessed Be He, is marrying them against their will but not for their benefit?!?" This is why it states "God returns the solitary ones homeward, and brings out the chained ones with their bindings" (Psalms 58:7) What is binding (Kosharot), Crying (Bechi) and sing (Shirot). The one who wants [their spouse] sings, the one who doesn't want their spouse cries. Rabbi Brekhya said, like this R' Yosi bar Tahlafta responded, "the Holy One Blessed Be He sits and makes ladders, lowers for this and raises for that one, lowers this one raises that one. As it says 'God judges - this one laid low, this one raised (Psalms 75, 8)', there are those who walk to their partner and those whose partner walks to them: Yitzchak's partner came to him, as it says, 'Isaac went out to speak in the field' (Genesis 24, 63) and Yaakov went to his partner, as it says 'Yaakov went out from Be'er Sheva' (Genesis 28, 10)"

Bekitzur, a Roman lady asked Rabbi Yosi how long it took Hashem to create the world. He told her it took six days. She asked him, "Nu? What has he been doing since then?" He said, "He's been matching couples up." She said, "Pshhhh! That's easy, even I can do that!" Rabbi Yosi said, "Maybe it's easy for you to do, but for Hashem it's as difficult as splitting the Red Sea."

The Roman lady had a ton of servants, so she went home that night and matched them up into couples and married them off. She woke up to chaos the next morning—one of the servants lost an eye, another had a broken leg, and another was laying dead on the floor with his head bashed in. She asked, "What happened here?!" and her servants all came up to her complaining and said, "I can't stand the person you matched me with!" So she went back to Rabbi Yosi and decided to convert to Judaism saying, "You spoke wisely. There's no God like Hashem. I don't know how Hashem manages making all those matches."

רַב כָּהֲנָא עָל, גְּנָא תּוּתֵיהּ פּוּרְיֵיהּ דְּרַב. שַׁמְעֵיהּ דְּשָׂח וְשָׂחַק וְעָשָׂה צְרָכָיו. אֲמַר לֵיהּ: דָּמֵי פּוּמֵּיהּ דְּאַבָּא כִּדְלָא שָׂרֵיף תַּבְשִׁילָא. אֲמַר לֵיהּ: כָּהֲנָא, הָכָא אַתְּ? פּוּק, דְּלָאו אֹרַח אַרְעָא. אֲמַר לֵיהּ: תּוֹרָה הִיא, וְלִלְמוֹד אֲנִי צָרִיךְ.
On a similar note, the Gemara relates that Rav Kahana entered and lay beneath Rav’s bed. He heard Rav chatting and laughing with his wife, and seeing to his needs, i.e., having relations with her. Rav Kahana said to Rav: The mouth of Abba, Rav, is like one whom has never eaten a cooked dish, i.e., his behavior was lustful. Rav said to him: Kahana, you are here? Leave, as this is an undesirable mode of behavior. Rav Kahana said to him: It is Torah, and I must learn.

Bekitzur, a rabbi named Rav Kahana snuck into his teacher's house and lay under his bed. His teacher, Rav, came back that night with his wife and the two of them started fucking. Kahana pops up from under the bed and says saucily, "Daddy's hungry!" (Implying he was down bad.) Rav said, "Kahana, what the fuck are you doing here? This is an undesirable mode of behavior!" Rav Kahana shrugged and said, "It is Torah, and I must learn." (In other words, he claimed he was watching his rabbi's intimate behavior to learn about Jewish law from it.)

אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל יָמָיו שֶׁל אוֹתוֹ צַדִּיק, הָיָה מִצְטַעֵר עַל מִקְרָא זֶה: ״שִׁיר הַמַּעֲלוֹת בְּשׁוּב ה׳ אֶת שִׁיבַת צִיּוֹן הָיִינוּ כְּחֹלְמִים״, אָמַר: מִי אִיכָּא דְּנָיֵים שִׁבְעִין שְׁנִין בְּחֶלְמָא? יוֹמָא חַד הֲוָה אָזֵל בְּאוֹרְחָא, חַזְיֵיהּ לְהָהוּא גַּבְרָא דַּהֲוָה נָטַע חָרוּבָא, אֲמַר לֵיהּ: הַאי, עַד כַּמָּה שְׁנִין טָעֵין? אֲמַר לֵיהּ: עַד שִׁבְעִין שְׁנִין. אֲמַר לֵיהּ: פְּשִׁיטָא לָךְ דְּחָיֵית שִׁבְעִין שְׁנִין? אֲמַר לֵיהּ הַאי גַּבְרָא: עָלְמָא בְּחָרוּבָא אַשְׁכַּחְתֵּיהּ. כִּי הֵיכִי דִּשְׁתַלוּ לִי אֲבָהָתִי — שְׁתַלִי נָמֵי לִבְרָאִי. יָתֵיב, קָא כָּרֵיךְ רִיפְתָּא, אֲתַאי לֵיהּ שִׁינְתָּא, נִים. אַהְדַּרָא לֵיהּ מְשּׁוּנִּיתָא, אִיכַּסִּי מֵעֵינָא, וְנִים שִׁבְעִין שְׁנִין. כִּי קָם, חַזְיֵיהּ לְהָהוּא גַּבְרָא דְּהוּא קָא מְלַקֵּט מִינַּיְיהוּ, אָמַר לֵיהּ: אַתְּ הוּא דִּשְׁתַלְתֵּיהּ? אֲמַר לֵיהּ: בַּר בְּרֵיהּ אֲנָא. אֲמַר לֵיהּ: שְׁמַע מִינַּהּ דִּנְיַימִי שִׁבְעִין שְׁנִין. חֲזָא לַחֲמָרְ[תֵּ]יהּ דְּאִתְיְילִידָא לַיהּ רַמְכֵי רַמְכֵי. אֲזַל לְבֵיתֵיהּ אֲמַר לְהוּ: בְּרֵיהּ דְּחוֹנִי הַמְעַגֵּל מִי קַיָּים? אֲמַרוּ לֵיהּ: בְּרֵיהּ לֵיתֵאּ, בַּר בְּרֵיהּ אִיתֵאּ. אֲמַר לְהוּ: אֲנָא חוֹנִי הַמְעַגֵּל. לָא הֵימְנוּהוּ. אֲזַל לְבֵית הַמִּדְרָשׁ, שַׁמְעִינְהוּ לְרַבָּנַן דְּקָאָמְרִי: נְהִירָן שְׁמַעְתָּתִין כְּבִשְׁנֵי חוֹנִי הַמְעַגֵּל, דְּכִי הָוֵי עָיֵיל לְבֵית מִדְרְשָׁא — כֹּל קוּשְׁיָא דַּהֲווֹ לְהוּ לְרַבָּנַן הֲוָה מְפָרֵק לְהוּ. אָמַר לְהוּ: אֲנָא נִיהוּ, וְלָא הֵימְנוּהוּ, וְלָא עָבְדִי לֵיהּ יְקָרָא כִּדְמִבְּעֵי לֵיהּ. חֲלַשׁ דַּעְתֵּיהּ, בְּעָא רַחֲמֵי, וּמִית. אָמַר רָבָא: הַיְינוּ דְּאָמְרִי אִינָשֵׁי: אוֹ חַבְרוּתָא אוֹ מִיתוּתָא.
§ The Gemara relates another story about Ḥoni HaMe’aggel. Rabbi Yoḥanan said: All the days of the life of that righteous man, Ḥoni, he was distressed over the meaning of this verse: “A song of Ascents: When the Lord brought back those who returned to Zion, we were like those who dream” (Psalms 126:1). He said to himself: Is there really a person who can sleep and dream for seventy years? How is it possible to compare the seventy-year exile in Babylonia to a dream? One day, he was walking along the road when he saw a certain man planting a carob tree. Ḥoni said to him: This tree, after how many years will it bear fruit? The man said to him: It will not produce fruit until seventy years have passed. Ḥoni said to him: Is it obvious to you that you will live seventy years, that you expect to benefit from this tree? He said to him: That man himself found a world full of carob trees. Just as my ancestors planted for me, I too am planting for my descendants. Ḥoni sat and ate bread. Sleep overcame him and he slept. A cliff formed around him, and he disappeared from sight and slept for seventy years. When he awoke, he saw a certain man gathering carobs from that tree. Ḥoni said to him: Are you the one who planted this tree? The man said to him: I am his son’s son. Ḥoni said to him: I can learn from this that I have slept for seventy years, and indeed he saw that his donkey had sired several herds during those many years. Ḥoni went home and said to the members of the household: Is the son of Ḥoni HaMe’aggel alive? They said to him: His son is no longer with us, but his son’s son is alive. He said to them: I am Ḥoni HaMe’aggel. They did not believe him. He went to the study hall, where he heard the Sages say about one scholar: His halakhot are as enlightening and as clear as in the years of Ḥoni HaMe’aggel, for when Ḥoni HaMe’aggel would enter the study hall he would resolve for the Sages any difficulty they had. Ḥoni said to them: I am he, but they did not believe him and did not pay him proper respect. Ḥoni became very upset, prayed for mercy, and died. Rava said: This explains the folk saying that people say: Either friendship or death, as one who has no friends is better off dead.

Bekitzur, there was once a righteous man named Honi HaMe'agel. One day he was walking and saw an old man planting a carob tree. Honi asked him, "How long will it be before this tree bears fruit?" The man responded, "Seventy years." Honi said incredulously, "Do you really expect to live 70 more years?" The man answered him, "I was born into a world full of carob trees. Just as my ancestors planted them for me, I am planting one for my descendants."

Honi shrugged and walked away. He sat down for lunch and decided to take a nap. When he laid down, a cliff formed around him and hid him away, and he slept for seventy whole years. Then he woke up, unaware of what had happened, and walked back the way he came. The carob sapling had turned into an adult tree! Honi saw a man gathering fruit from it, and asked him, "Did you plant this tree?" The man responded, "No, my grandfather did."

Realizing what must have happened, Honi went home and asked, "Is Honi's son still alive?" They said, "No, but his grandson is." Weeping, he said, "I am Honi!" but they didn't believe him. Then he went to the study hall and heard someone say about a scholar, "His teachings are as enlightening as those of Honi HaMe'agel." Honi jumped up and shouted, "I am Honi!" But they thought he was crazy. Heartbroken, Honi prayed to Hashem for mercy and Hashem allowed him to pass away peacefully. Years later the great sage Rava said, "This is why people say chevruta o meytuta, community or death."

אַף הוּא רָאָה גֻלְגֹּלֶת אַחַת שֶׁצָּפָה עַל פְּנֵי הַמַּיִם. אָמַר לָהּ, עַל דַּאֲטֵפְתְּ, אַטְפוּךְ. וְסוֹף מְטִיפַיִךְ יְטוּפוּן:
Moreover he saw a skull floating on the face of the water. He said to it: because you drowned others, they drowned you. And in the end, they that drowned you will be drowned.
עֲשָׂרָה דְבָרִים נִבְרְאוּ בְּעֶרֶב שַׁבָּת בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת, וְאֵלּוּ הֵן, פִּי הָאָרֶץ, וּפִי הַבְּאֵר, וּפִי הָאָתוֹן, וְהַקֶּשֶׁת, וְהַמָּן, וְהַמַּטֶּה, וְהַשָּׁמִיר, וְהַכְּתָב, וְהַמִּכְתָּב, וְהַלּוּחוֹת. וְיֵשׁ אוֹמְרִים, אַף הַמַּזִּיקִין, וּקְבוּרָתוֹ שֶׁל משֶׁה, וְאֵילוֹ שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ. וְיֵשׁ אוֹמְרִים, אַף צְבָת בִּצְבָת עֲשׂוּיָה:
Ten things were created on the eve of the Sabbath at twilight, and these are they: [1] the mouth of the earth, [2] the mouth of the well, [3] the mouth of the donkey, [4] the rainbow, [5] the manna, [6] the staff [of Moses], [7] the shamir, [8] the letters, [9] the writing, [10] and the tablets. And some say: also the demons, the grave of Moses, and the ram of Abraham, our father. And some say: and also tongs, made with tongs.

Bekitzur, the sages of the Mishnah said that ten miraculous things were created during the final hour before sundown on the sixth day of creation:

1. the mouth of the earth that the Torah tells us swallowed up Korach and his followers when they rebelled against Moses

2. Miriam's well which magically followed the Israelites around while they were wandering in the desert

3. the voice of the sorcerer Balaam's donkey (the Torah, like Shrek, contains the story of a talking donkey, most likely originally voiced by Eddie Murphy. Donkey saves his rider Balaam's life when Balaam is sent to put a curse on the Jewish people and Hashem sends an invisible angel with a flaming sword to stop him.)

4. Noah's rainbow, a sign of Hashem's promise never to flood the world again

5. the manna that fed the Israelites in the wilderness

6. the staff of Moses, which had a bad habit of magically turning into a snake

7. the shamir, a supernatural worm that is capable of biting through anything no matter how hard, that Hashem told King Solomon to use when building the Temple to cut the stones

8. the writing (on the Luchot ha-Brit, the original tablets that the Ten Commandments were written on)

9. what was written (i.e. the words of the Ten Commandments)

10. and the tablets themself (which according to Jewish legend, were carved out of an enormous sapphire)

Some also say that in this last hour of creation demons were created, as well as the grave of Moses that Hashem themself dug, and the ram that Abraham found on Mount Moriah and slaughtered in place of his son Isaac. But most importantly, some also say Hashem created the first tongs. Why tongs, you say? Think about it—tongs are made of metal, which has to be forged in the flames. How would human beings pull the first pair of tongs out of the fire if they didn't already have a pair of tongs. So there we have it, the tong of tongs.

יומא חד הוה קא סחי ר' יוחנן בירדנא חזייה ריש לקיש ושוור לירדנא אבתריה אמר ליה חילך לאורייתא אמר ליה שופרך לנשי א"ל אי הדרת בך יהיבנא לך אחותי דשפירא מינאי קביל עליה בעי למיהדר לאתויי מאניה ולא מצי הדר
The Gemara relates: One day, Rabbi Yoḥanan was bathing in the Jordan River. Reish Lakish saw him and jumped into the Jordan, pursuing him. At that time, Reish Lakish was the leader of a band of marauders. Rabbi Yoḥanan said to Reish Lakish: Your strength is fit for Torah study. Reish Lakish said to him: Your beauty is fit for women. Rabbi Yoḥanan said to him: If you return to the pursuit of Torah, I will give you my sister in marriage, who is more beautiful than I am. Reish Lakish accepted upon himself to study Torah. Subsequently, Reish Lakish wanted to jump back out of the river to bring back his clothes, but he was unable to return, as he had lost his physical strength as soon as he accepted the responsibility to study Torah upon himself.

Bekitzur, there was once a rabbi named Yochanan, whose brilliance and wisdom was only matched by their extraordinary beauty. (Like, really, really beautiful. The Talmud tells us that "one who wishes to see the beauty of Rabbi Yochanan should get a shiny new silver goblet and fill it with red pomegranate seeds and crown it with roses and place it between the sunlight and the shade." That's supposed to be a fraction of Rabbi Yochanan's beauty.) Anyways, one day Rabbi Yochanan was bathing naked in the Jordan river. A notorious muscular bandit, Reish Lakish, happened to be passing by and spotted this beauty in the river, so he took off his clothes and jumped in to talk to her.

Rabbi Yochanan was impressed by Reish Lakish's muscles and said to him, "Your strength is fit for Torah." Reish Lakish said, "Your beauty is fit for women." Rabbi Yochanan said, "I have a sister who's even more beautiful than I am. If you study Torah with me, I'll give you my sister as a bride." (As a beard.) Reish Lakish agreed to this arrangement. Then he tried to jump out of the river to get his clothes, but found all of his physical strength was sapped from his body, as soon as he accepted the commitment to study Torah.

Rabbi Yochanan went on to teach Reish Lakish Torah and the two went on to be possibly the most famous chevruta, pair of Torah scholars, of all time. For each hot take Rabbi Yochanan would make, Reish Lakish would raise 24 difficulties and they'd bicker about it like an old married couple and the body of Jewish law would be the better for it.

גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: עוּבָּרָה שֶׁהֵרִיחָה בְּשַׂר קוֹדֶשׁ אוֹ בְּשַׂר חֲזִיר — תּוֹחֲבִין לָהּ כּוּשׁ בְּרוֹטֶב, וּמַנִּיחִין לָהּ עַל פִּיהָ, אִם נִתְיַישְּׁבָה דַּעְתָּהּ — מוּטָב, וְאִם לָאו — מַאֲכִילִין אוֹתָהּ רוֹטֶב עַצְמוֹ, וְאִם נִתְיַישְּׁבָה דַּעְתָּהּ — מוּטָב, וְאִם לָאו — מַאֲכִילִין אוֹתָהּ שׁוּמָּן עַצְמוֹ. שֶׁאֵין לְךָ דָּבָר שֶׁעוֹמֵד בִּפְנֵי פִּקּוּחַ נֶפֶשׁ, חוּץ מֵעֲבוֹדָה זָרָה וְגִילּוּי עֲרָיוֹת וּשְׁפִיכוּת דָּמִים.
GEMARA: The Sages taught in a baraita: With regard to a pregnant woman who smelled consecrated meat or pig meat and craved those specific foods, one inserts a thin reed into the juice of that item and places it on her mouth. If her mind become settled with that, it is well. And if not, one feeds her the gravy itself of that forbidden food. If her mind becomes settled with that, it is well. And if not, one feeds her the fat of the forbidden food itself, as there is no halakha that stands in the way of saving a life except for the prohibitions against idol worship, and forbidden sexual relationships, and bloodshed.

Bekitzur, if a pregnant lady smells pork and gets an insatiable craving for it, even on Yom Kippur, we should put a straw into the meat juice and have her suck on it. If she's satisfied, she's satisfied, if not, we should feed her the meat's gravy. If she's satisfied with that, good, if not we should feed her pork fat. If she's satisfied with that, mazel tov, if not give her the damn pork. You can break any law to save her life (in this instance, from weird hangry pregnancy cravings) except the prohibitions on worshipping idols, sexual assault, and murder.

וְאַמַּאי קָרוּ לֵיהּ ״רֹאשׁ הַמְדַבְּרִים בְּכָל מָקוֹם״? דְּיָתְבִי רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, וְיָתֵיב יְהוּדָה בֶּן גֵּרִים גַּבַּיְיהוּ. פָּתַח רַבִּי יְהוּדָה וְאָמַר: כַּמָּה נָאִים מַעֲשֵׂיהֶן שֶׁל אוּמָּה זוֹ: תִּקְּנוּ שְׁוָוקִים, תִּקְּנוּ גְּשָׁרִים, תִּקְנוּ מֶרְחֲצָאוֹת. רַבִּי יוֹסֵי שָׁתַק. נַעֲנָה רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי וְאָמַר: כׇּל מַה שֶּׁתִּקְּנוּ, לֹא תִּקְּנוּ אֶלָּא לְצוֹרֶךְ עַצְמָן. תִּקְּנוּ שְׁווֹקִין — לְהוֹשִׁיב בָּהֶן זוֹנוֹת, מֶרְחֲצָאוֹת — לְעַדֵּן בָּהֶן עַצְמָן, גְּשָׁרִים — לִיטּוֹל מֵהֶן מֶכֶס. הָלַךְ יְהוּדָה בֶּן גֵּרִים וְסִיפֵּר דִּבְרֵיהֶם, וְנִשְׁמְעוּ לַמַּלְכוּת. אָמְרוּ: יְהוּדָה שֶׁעִילָּה — יִתְעַלֶּה. יוֹסֵי שֶׁשָּׁתַק — יִגְלֶה לְצִיפּוֹרִי. שִׁמְעוֹן שֶׁגִּינָּה — יֵהָרֵג. אֲזַל הוּא וּבְרֵיהּ, טְשׁוֹ בֵּי מִדְרְשָׁא. כׇּל יוֹמָא הֲוָה מַתְיָא לְהוּ דְּבֵיתְהוּ רִיפְתָּא וְכוּזָא דְמַיָּא וְכָרְכִי. כִּי תְּקֵיף גְּזֵירְתָא אֲמַר לֵיהּ לִבְרֵיהּ: נָשִׁים דַּעְתָּן קַלָּה עֲלֵיהֶן, דִילְמָא מְצַעֲרִי לַהּ וּמְגַלְּיָא לַן. אֲזַלוּ טְשׁוֹ בִּמְעָרְתָּא. אִיתְרְחִישׁ נִיסָּא אִיבְּרִי לְהוּ חָרוּבָא וְעֵינָא דְמַיָּא, וַהֲווֹ מַשְׁלְחִי מָנַיְיהוּ וַהֲווֹ יָתְבִי עַד צַוְּארַיְיהוּ בְּחָלָא. כּוּלֵּי יוֹמָא גָּרְסִי. בְּעִידָּן צַלּוֹיֵי לָבְשִׁי מִיכַּסּוּ וּמְצַלּוּ, וַהֲדַר מַשְׁלְחִי מָנַיְיהוּ כִּי הֵיכִי דְּלָא לִיבְלוּ. אִיתִּיבוּ תְּרֵיסַר שְׁנֵי בִּמְעָרְתָּא. אֲתָא אֵלִיָּהוּ וְקָם אַפִּיתְחָא דִמְעָרְתָּא, אֲמַר: מַאן לוֹדְעֵיהּ לְבַר יוֹחַי דְּמִית קֵיסָר וּבְטִיל גְּזֵירְתֵיהּ. נְפַקוּ, חֲזוֹ אִינָשֵׁי דְּקָא כָּרְבִי וְזָרְעִי, אָמְרִין: מַנִּיחִין חַיֵּי עוֹלָם וְעוֹסְקִין בְּחַיֵּי שָׁעָה. כׇּל מָקוֹם שֶׁנּוֹתְנִין עֵינֵיהֶן מִיָּד נִשְׂרָף. יָצְתָה בַּת קוֹל וְאָמְרָה לָהֶם: לְהַחֲרִיב עוֹלָמִי יְצָאתֶם?! חִיזְרוּ לִמְעָרַתְכֶם! הֲדוּר אֲזוּל אִיתִּיבוּ תְּרֵיסַר יַרְחֵי שַׁתָּא. אָמְרִי: מִשְׁפַּט רְשָׁעִים בְּגֵיהִנָּם שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ. יָצְתָה בַּת קוֹל וְאָמְרָה: צְאוּ מִמְּעָרַתְכֶם! נְפַקוּ. כָּל הֵיכָא דַּהֲוָה מָחֵי רַבִּי אֶלְעָזָר, הֲוָה מַסֵּי רַבִּי שִׁמְעוֹן. אָמַר לוֹ: בְּנִי, דַּי לָעוֹלָם אֲנִי וְאַתָּה. בַּהֲדֵי פַּנְיָא דְּמַעֲלֵי שַׁבְּתָא חֲזוֹ הָהוּא סָבָא דַּהֲוָה נָקֵיט תְּרֵי מַדָּאנֵי אָסָא וְרָהֵיט בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת. אֲמַרוּ לֵיהּ: הָנֵי לְמָה לָךְ? אֲמַר לְהוּ: לִכְבוֹד שַׁבָּת. וְתִיסְגֵּי לָךְ בְּחַד! — חַד כְּנֶגֶד ״זָכוֹר״ וְחַד כְּנֶגֶד ״שָׁמוֹר״. אֲמַר לֵיהּ לִבְרֵיהּ: חֲזִי כַּמָּה חֲבִיבִין מִצְוֹת עַל יִשְׂרָאֵל. אִיְּתִיבָה דַּעְתַּיְיהוּ. שְׁמַע רַבִּי פִּנְחָס בֶּן יָאִיר חַתְנֵיהּ וּנְפַק לְאַפֵּיהּ. עַיְּילֵיהּ לְבֵי בָנֵי, הֲוָה קָא אָרֵיךְ לֵיהּ לְבִישְׂרֵיהּ. חֲזָא דַּהֲוָה בֵּיהּ פִּילֵי בְּגוּפֵיהּ. הֲוָה קָא בָכֵי וְקָא נָתְרָן דִּמְעָת עֵינֵיהּ וְקָמְצַוְּחָא לֵיהּ. אָמַר לוֹ: אוֹי לִי שֶׁרְאִיתִיךָ בְּכָךְ. אָמַר לוֹ: אַשְׁרֶיךָ שֶׁרְאִיתַנִי בְּכָךְ, שֶׁאִילְמָלֵא לֹא רְאִיתַנִי בְּכָךְ — לֹא מָצָאתָ בִּי כָּךְ. דְּמֵעִיקָּרָא כִּי הֲוָה מַקְשֵׁי רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי קוּשְׁיָא, הֲוָה מְפָרֵק לֵיהּ רַבִּי פִּנְחָס בֶּן יָאִיר תְּרֵיסַר פֵּירוּקֵי. לְסוֹף, כִּי הֲוָה מַקְשֵׁי רַבִּי פִּנְחָס בֶּן יָאִיר קוּשְׁיָא — הֲוָה מְפָרֵק לֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי עֶשְׂרִין וְאַרְבְּעָה פֵּירוּקֵי. אֲמַר: הוֹאִיל וְאִיתְרְחִישׁ נִיסָּא אֵיזִיל אַתְקֵין מִילְּתָא. דִּכְתִיב: ״וַיָּבֹא יַעֲקֹב שָׁלֵם״, וְאָמַר רַב: שָׁלֵם בְּגוּפוֹ, שָׁלֵם בְּמָמוֹנוֹ, שָׁלֵם בְּתוֹרָתוֹ. ״וַיִּחַן אֶת פְּנֵי הָעִיר״, אָמַר רַב: מַטְבֵּעַ תִּיקֵּן לָהֶם, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: שְׁוָוקִים תִּיקֵּן לָהֶם, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מֶרְחֲצָאוֹת תִּיקֵּן לָהֶם. אֲמַר: אִיכָּא מִילְּתָא דְּבָעֵי לְתַקּוֹנֵי? אֲמַרוּ לֵיהּ: אִיכָּא דּוּכְתָּא דְּאִית בֵּיהּ סְפֵק טוּמְאָה וְאִית לְהוּ צַעֲרָא לְכֹהֲנִים לְאַקּוֹפֵי. אֲמַר: אִיכָּא אִינִישׁ דְּיָדַע דְּאִיתַּחְזַק הָכָא טָהֳרָה? אֲמַר לֵיהּ הָהוּא סָבָא: כָּאן קִיצֵּץ בֶּן זַכַּאי תּוּרְמְסֵי תְּרוּמָה. עֲבַד אִיהוּ נָמֵי הָכִי, כָּל הֵיכָא דַּהֲוָה קְשֵׁי — טַהֲרֵיהּ, וְכָל הֵיכָא דַּהֲוָה רְפֵי — צַיְּינֵיהּ. אֲמַר הָהוּא סָבָא: טִיהֵר בֶּן יוֹחַי בֵּית הַקְּבָרוֹת! אֲמַר לֵיהּ: אִילְמָלֵי לֹא הָיִיתָ עִמָּנוּ, וַאֲפִילּוּ הָיִיתָ עִמָּנוּ, וְלֹא נִמְנֵיתָ עִמָּנוּ — יָפֶה אַתָּה אוֹמֵר. עַכְשָׁיו שֶׁהָיִיתָ עִמָּנוּ, וְנִמְנֵיתָ עִמָּנוּ, יֹאמְרוּ: זוֹנוֹת מְפַרְכְּסוֹת זוֹ אֶת זוֹ, תַּלְמִידֵי חֲכָמִים לֹא כָּל שֶׁכֵּן?! יְהַב בֵּיהּ עֵינֵיהּ וְנָח נַפְשֵׁיהּ. נְפַק לְשׁוּקָא חַזְיֵיהּ לִיהוּדָה בֶּן גֵּרִים. אֲמַר: עֲדַיִין יֵשׁ לְזֶה בָּעוֹלָם? נָתַן בּוֹ עֵינָיו וְעָשָׂהוּ גַּל שֶׁל עֲצָמוֹת.

In this baraita Rabbi Yehuda is described as head of the speakers in every place. The Gemara asks: And why did they call him head of the speakers in every place? The Gemara relates that this resulted due to an incident that took place when Rabbi Yehuda and Rabbi Yosei and Rabbi Shimon were sitting, and Yehuda, son of converts, sat beside them. Rabbi Yehuda opened and said: How pleasant are the actions of this nation, the Romans, as they established marketplaces, established bridges, and established bathhouses. Rabbi Yosei was silent. Rabbi Shimon ben Yoḥai responded and said: Everything that they established, they established only for their own purposes. They established marketplaces, to place prostitutes in them; bathhouses, to pamper themselves; and bridges, to collect taxes from all who pass over them. Yehuda, son of converts, went and related their statements to his household, and those statements continued to spread until they were heard by the monarchy. They ruled and said: Yehuda, who elevated the Roman regime, shall be elevated and appointed as head of the Sages, the head of the speakers in every place. Yosei, who remained silent, shall be exiled from his home in Judea as punishment, and sent to the city of Tzippori in the Galilee. And Shimon, who denounced the government, shall be killed. Rabbi Shimon bar Yoḥai and his son, Rabbi Elazar, went and hid in the study hall. Every day Rabbi Shimon’s wife would bring them bread and a jug of water and they would eat. When the decree intensified, Rabbi Shimon said to his son: Women are easily impressionable and, therefore, there is room for concern lest the authorities torture her and she reveal our whereabouts. They went and they hid in a cave. A miracle occurred and a carob tree was created for them as well as a spring of water. They would remove their clothes and sit covered in sand up to their necks. They would study Torah all day in that manner. At the time of prayer, they would dress, cover themselves, and pray, and they would again remove their clothes afterward so that they would not become tattered. They sat in the cave for twelve years. Elijah the Prophet came and stood at the entrance to the cave and said: Who will inform bar Yoḥai that the emperor died and his decree has been abrogated? They emerged from the cave, and saw people who were plowing and sowing. Rabbi Shimon bar Yoḥai said: These people abandon eternal life of Torah study and engage in temporal life for their own sustenance. The Gemara relates that every place that Rabbi Shimon and his son Rabbi Elazar directed their eyes was immediately burned. A Divine Voice emerged and said to them: Did you emerge from the cave in order to destroy My world? Return to your cave. They again went and sat there for twelve months. They said: The judgment of the wicked in Gehenna lasts for twelve months. Surely their sin was atoned in that time. A Divine Voice emerged and said to them: Emerge from your cave. They emerged. Everywhere that Rabbi Elazar would strike, Rabbi Shimon would heal. Rabbi Shimon said to Rabbi Elazar: My son, you and I suffice for the entire world, as the two of us are engaged in the proper study of Torah. As the sun was setting on Shabbat eve, they saw an elderly man who was holding two bundles of myrtle branches and running at twilight. They said to him: Why do you have these? He said to them: In honor of Shabbat. They said to him: And let one suffice. He answered them: One is corresponding to: “Remember the Shabbat day, to keep it holy” (Exodus 20:8), and one is corresponding to: “Observe the Shabbat day, to keep it holy” (Deuteronomy 5:12). Rabbi Shimon said to his son: See how beloved the mitzvot are to Israel. Their minds were put at ease and they were no longer as upset that people were not engaged in Torah study. Rabbi Pineḥas ben Ya’ir, Rabbi Shimon’s son-in-law, heard and went out to greet him. He brought him into the bathhouse and began tending to his flesh. He saw that Rabbi Shimon had cracks in the skin on his body. He was crying, and the tears fell from his eyes and caused Rabbi Shimon pain. Rabbi Pineḥas said to Rabbi Shimon, his father-in-law: Woe is me, that I have seen you like this. Rabbi Shimon said to him: Happy are you that you have seen me like this, as had you not seen me like this, you would not have found in me this prominence in Torah, as the Gemara relates: At first, when Rabbi Shimon ben Yoḥai would raise a difficulty, Rabbi Pineḥas ben Ya’ir would respond to his question with twelve answers. Ultimately, when Rabbi Pineḥas ben Ya’ir would raise a difficulty, Rabbi Shimon ben Yoḥai would respond with twenty-four answers. Rabbi Shimon said: Since a miracle transpired for me, I will go and repair something for the sake of others in gratitude for God’s kindness, as it is written: “And Jacob came whole to the city of Shechem, which is in the land of Canaan, when he came from Paddan-aram; and he graced the countenance of the city” (Genesis 33:18). Rav said, the meaning of: And Jacob came whole, is: Whole in his body, whole in his money, whole in his Torah. And what did he do? And he graced the countenance of the city; he performed gracious acts to benefit the city. Rav said: Jacob established a currency for them. And Shmuel said: He established marketplaces for them. And Rabbi Yoḥanan said: He established bathhouses for them. In any event, clearly one for whom a miracle transpires should perform an act of kindness for his neighbors as a sign of gratitude. He said: Is there something that needs repair? They said to him: There is a place where there is uncertainty with regard to ritual impurity and the priests are troubled by being forced to circumvent it, as it is prohibited for them to become ritually impure from contact with a corpse. There was suspicion, but no certainty, that a corpse was buried there. Therefore, they were unable to definitively determine its status. Rabbi Shimon said: Is there a person who knows that there was a presumption of ritual purity here? Is there anyone who remembers a time when this place was not considered ritually impure, or that at least part of it was considered to be ritually pure? An Elder said to him: Here ben Zakkai planted and cut the teruma of lupines. In this marketplace Rabbi Yoḥanan ben Zakkai, who himself was a priest, once planted lupines that were given to him as teruma. On that basis, the conclusion can be drawn that it was definitely ritually pure. Rabbi Shimon, like Jacob, also did so and took steps to improve the city and examined the ground (Tosafot). Everywhere that the ground was hard, he pronounced it ritually pure as there was certainly no corpse there, and every place that the ground was soft, he marked it indicating that perhaps a corpse was buried there. In that way, he purified the marketplace so that even priests could walk through it. A certain Elder said in ridicule and surprise: Ben Yoḥai purified the cemetery. Rabbi Shimon got angry and said to him: Had you not been with us, and even had you been with us and were not counted with us in rendering this ruling, what you say is fine. You could have said that you were unaware of my intention or that you did not agree or participate in this decision. Now that you were with us and were counted with us in rendering this ruling, you will cause people to say that Sages are unwilling to cooperate with one another. They will say: If competing prostitutes still apply makeup to each other to help one another look beautiful, all the more so that Torah scholars should cooperate with each other. He directed his eyes toward him and the Elder died. Rabbi Shimon went out to the marketplace and he saw Yehuda, son of converts, who was the cause of this entire incident. Rabbi Shimon, said: This one still has a place in the world? He directed his eyes toward him and turned him into a pile of bones.

Bekitzur, one day three rabbis were chatting in a marketplace. The first rabbi, Yehuda, said, "Gee, our colonizers the Romans are such swell guys. They built marketplaces, bathhouses and bridges for us." The second rabbi, Rabbi Yosei, sat silently. The third rabbi, the great mystical sage Rabbi Shimon ben Yochai, said, "Everything that the Romans have made they made for themselves. They made marketplaces to put their own businesses in them, bathhouses to pamper themselves, and bridges to collect tolls from all who use them." This didn't sit right with Yehuda, so he snitched on Rabbi Shimon to the Romans. The emperor rewarded Yehuda by pulling some strings and making him the head of the yeshiva. Meanwhile, they punished Rabbi Yosei, who remained silent, by exiling him, and they sentenced Rabbi Shimon to death.

Afraid for his life, Rabbi Shimon ben Yochai and his son, Rabbi Elezar ben Shimon, hid out in the Torah study hall for a week. When the manhunt got more intense, father and son decided to find a cave to hide out in. A miracle occured for them—an adult carob tree grew spontaneously for them and kept them nourished and a freshwater spring quenched their thirst. They spent most of their time studying the Torah's deepest secrets, naked and buried up to their necks in sand, so their clothes wouldn't get tattered. They would only put their clothes on when they were davening.

After twelve whole years of living like this, the prophet Elijah came to entrance of the cave and said, "Good news guys, the emperor died. You're no longer wanted." So, they emerged from their cave. They saw farmers doing their work, planting crops and plowing fields. Enraged, Rabbi Shimon ben Yochai said, "These people are forsaking eternal life for this temporary existence!" Evidently, living in a cave for twelve years had left the two a bit unhinged. So naturally, I shit you not, their eyes turned into fiery lasers and everywhere they looked would go up in flames. The voice of Hashem boomed at them, "You two! Did you emerge from your cave just to destroy my world? Go back to your cave!"

So, back they went to the cave, eating carob and studying Torah buried up to their necks in sand. After a year, they said, "Even the wicked only stay in Gehenna for twelve months." (There is absolutely no concept of Hell whatsoever in Judaism. It's an entirely Christian invention. According to the Talmud, the worst punishment Hashem will inflict on wrongdoers is putting them in a purifying fire for twelve months, with Shabbos off. Then they go to the Garden of Eden and wait for the Moshiach to come.) Hashem rolled Their eyes and said, "All right you two, emerge from your cave." Rabbi Shimon's son Elezar didn't learn his lesson from last time, and used his laser-vision again, and everywhere he looked went up into flames. But Rabbi Shimon would look at the flames and heal the earth. He said to Elezar, "Son, you and I are enough for the world." When they saw how much the people they met loved the mitzvot, their minds were set to ease.

After emerging from the cave and doing some much-needed pampering of himself at the bathhouse, Rabbi Shimon decided that because a miracle had been done for him, he wanted to do something good for the community. He asked around if there was something that needed repair, and he discovered that there was a marketplace that some people suspected of being built on an old graveyard. Because of this suspicion (and some very complicated ritual purity laws) the kohanim (descendants of the priests who worked at the Temple) were unable to go to the marketplace and risk becoming ritually impure. So, Rabbi Shimon walked around the marketplace and felt how hard the hard the ground was, and marked off everywhere the ground was soft, as a corpse might be buried there.

While he was doing this, a random Torah scholar went up to him and started making fun of him, "Rabbi Shimon purified the cemetery." Rabbi Shimon got angry and said, "Even competing sex workers will do each other's makeup and help each other get business! Shouldn't we Torah scholars also support each other's work?" So, he used his laser-vision to kill the Torah scholar. Then he saw Yehuda—the rabbi who ratted him out to the Romans thirteen years earlier. He said, "This one still has a place in the world?" and directed his gaze at Yehuda and turned him into a pile of bones. The end.

ואיכא דאמרי משום מעשה דברוריא - שפעם אחת ליגלגה על שאמרו חכמים (קדושין דף פ:) נשים דעתן קלות הן עלייהו ואמר לה חייך סופך להודות לדבריהם וצוה לאחד מתלמידיו לנסותה לדבר עבירה והפציר בה ימים רבים עד שנתרצית וכשנודע לה חנקה עצמה וערק רבי מאיר מחמת כסופא:
And some say, because of the story of Beruriah: As one time, she mocked that which the Sages said (Kiddushin 80b), "The conviction of women is weak about them." And he said [to himself], "By your life, In the end you will concede to their words." And [so] he commanded one of his students to test her with a matter of sin. And [that student] pleaded with her many days until she agreed. And when she found out, she strangled herself. And [so] Rabbi Meir ran away due to embarrassment.

Oy. This story about Rabbi Meir and his brilliant wife Bruriah is confusing, and very sad. It wasn't even mentioned in the original Talmud, but became popular due to the 11th century scholar Rashi's commentary. (It's important to note many scholars do not accept this story at all and it's not official Talmud canon.) The Talmud mentions that some say Rabbi Meir exiled himself to Babylonia because of a cryptic event called "The Bruriah Incident." Rashi tells us what happened:

Bekitzur, Bruriah heard the rabbis saying that "women are light of mind," and even saying that they're easy to seduce. She mocked this opinion. Rabbi Meir was not happy about this, and he decided he was going to prove her wrong. Some say he ordered one of his students to go to his house and tempt her into sleeping with him. Others say he disguised himself as a student of his and tried to seduce her (mirroring R' Chiya bar Ashi's Pina Colada Song sob story, see Kiddushin 81b) In any event, Rashi says that Bruriah gave into seduction. Unable to live with the shame of what she'd done, Bruriah committed suicide. Feeling guilty about what he'd done, Rabbi Meir exiled himself.

מִן הַחֵטְא. מַקְרֵי לֵיהּ רַב יְהוּדָה לְרַב יִצְחָק בְּרֵיהּ ״וּמוֹצֶא אֲנִי מַר מִמָּוֶת אֶת הָאִשָּׁה״. אֲמַר לֵיהּ: כְּגוֹן מַאן? כְּגוֹן אִמָּךְ.

from sin. We should therefore show our gratitude to them. The Gemara cites a related incident: Rav Yehuda was teaching Torah to Rav Yitzḥak, his son, and they encountered the verse: “And I find more bitter than death the woman” (Ecclesiastes 7:26). His son said to him: For example, whom? His father replied: For example, your mother.
הָנְהוּ בִּרְיוֹנֵי דַּהֲווֹ בְּשִׁבָבוּתֵיהּ דְּרַבִּי מֵאִיר וַהֲווֹ קָא מְצַעֲרוּ לֵיהּ טוּבָא. הֲוָה קָא בָּעֵי רַבִּי מֵאִיר רַחֲמֵי עִלָּוַיְהוּ כִּי הֵיכִי דְּלֵימוּתוּ. אָמְרָה לֵיהּ בְּרוּרְיָא דְּבֵיתְהוּ: מַאי דַּעְתָּךְ — מִשּׁוּם דִּכְתִיב ״יִתַּמּוּ חַטָּאִים״, מִי כְּתִיב ״חוֹטְאִים״? ״חַטָּאִים״ כְּתִיב. וְעוֹד, שְׁפֵיל לְסֵיפֵיהּ דִּקְרָא ״וּרְשָׁעִים עוֹד אֵינָם״, כֵּיוָן דְּ״יִתַּמּוּ חַטָּאִים״ ״וּרְשָׁעִים עוֹד אֵינָם״? אֶלָּא בְּעִי רַחֲמֵי עִלָּוַיְהוּ דְּלַהְדְּרוּ בִּתְשׁוּבָה, ״וּרְשָׁעִים עוֹד אֵינָם״. בְּעָא רַחֲמֵי עִלָּוַיְהוּ, וַהֲדַרוּ בִּתְשׁוּבָה.
With regard to the statement of Rabbi Yehuda, son of Rabbi Shimon ben Pazi, that David did not say Halleluya until he saw the downfall of the wicked, the Gemara relates: There were these hooligans in Rabbi Meir’s neighborhood who caused him a great deal of anguish. Rabbi Meir prayed for God to have mercy on them, that they should die. Rabbi Meir’s wife, Berurya, said to him: What is your thinking? On what basis do you pray for the death of these hooligans? Do you base yourself on the verse, as it is written: “Let sins cease from the land” (Psalms 104:35), which you interpret to mean that the world would be better if the wicked were destroyed? But is it written, let sinners cease?” Let sins cease, is written. One should pray for an end to their transgressions, not for the demise of the transgressors themselves. Moreover, go to the end of the verse, where it says: “And the wicked will be no more.” If, as you suggest, transgressions shall cease refers to the demise of the evildoers, how is it possible that the wicked will be no more, i.e., that they will no longer be evil? Rather, pray for God to have mercy on them, that they should repent, as if they repent, then the wicked will be no more, as they will have repented. Rabbi Meir saw that Berurya was correct and he prayed for God to have mercy on them, and they repented.

Bekitzur, one time Rabbi Meir was being harassed by some hooligans who lived in his neighborhood. He prayed to Hashem to kill them. Bruriah overheard him and told him, "Don't pray that sinners disappear from the earth, pray that sins disappear. Ask Hashem to have compassion for them and for them to make teshuvah, repentance." Rabbi Meir prayed for mercy for them, and they made teshuvah.

תָּנוּ רַבָּנַן: עָנִי וְעָשִׁיר וְרָשָׁע בָּאִין לַדִּין, לֶעָנִי אוֹמְרִים לוֹ: מִפְּנֵי מָה לֹא עָסַקְתָּ בַּתּוֹרָה? אִם אוֹמֵר: עָנִי הָיִיתִי, וְטָרוּד בִּמְזוֹנוֹתַי, אוֹמְרִים לוֹ: כְּלוּם עָנִי הָיִיתָ יוֹתֵר מֵהִלֵּל? אָמְרוּ עָלָיו עַל הִלֵּל הַזָּקֵן שֶׁבְּכׇל יוֹם וָיוֹם הָיָה עוֹשֶׂה וּמִשְׂתַּכֵּר בִּטְרַפָּעִיק, חֶצְיוֹ הָיָה נוֹתֵן לְשׁוֹמֵר בֵּית הַמִּדְרָשׁ, וְחֶצְיוֹ לְפַרְנָסָתוֹ וּלְפַרְנָסַת אַנְשֵׁי בֵיתוֹ. פַּעַם אַחַת לֹא מָצָא לְהִשְׂתַּכֵּר, וְלֹא הִנִּיחוֹ שׁוֹמֵר בֵּית הַמִּדְרָשׁ לְהִכָּנֵס. עָלָה וְנִתְלָה וְיָשַׁב עַל פִּי אֲרוּבָּה כְּדֵי שֶׁיִּשְׁמַע דִּבְרֵי אֱלֹהִים חַיִּים מִפִּי שְׁמַעְיָה וְאַבְטַלְיוֹן. אָמְרוּ: אוֹתוֹ הַיּוֹם עֶרֶב שַׁבָּת הָיָה, וּתְקוּפַת טֵבֵת הָיְתָה, וְיָרַד עָלָיו שֶׁלֶג מִן הַשָּׁמַיִם. כְּשֶׁעָלָה עַמּוּד הַשַּׁחַר אָמַר לוֹ שְׁמַעְיָה לְאַבְטַלְיוֹן: אַבְטַלְיוֹן אָחִי, בְּכׇל יוֹם הַבַּיִת מֵאִיר וְהַיּוֹם אָפֵל, שֶׁמָּא יוֹם הַמְעוּנָּן הוּא? הֵצִיצוּ עֵינֵיהֶן וְרָאוּ דְּמוּת אָדָם בַּאֲרוּבָּה. עָלוּ וּמָצְאוּ עָלָיו רוּם שָׁלֹשׁ אַמּוֹת שֶׁלֶג. פֵּרְקוּהוּ, וְהִרְחִיצוּהוּ וְסָכוּהוּ, וְהוֹשִׁיבוּהוּ כְּנֶגֶד הַמְּדוּרָה. אָמְרוּ: רָאוּי זֶה לְחַלֵּל עָלָיו אֶת הַשַּׁבָּת.
§ Apropos the great wealth of Rabbi Elazar ben Ḥarsum, the Gemara cites that which the Sages taught: A poor person, and a wealthy person, and a wicked person come to face judgment before the Heavenly court for their conduct in this world. To the poor person, the members of the court say: Why did you not engage in Torah? If he rationalizes his conduct and says: I was poor and preoccupied with earning enough to pay for my sustenance and that is why I did not engage in Torah study, they say to him: Were you any poorer than Hillel, who was wretchedly poor and nevertheless attempted to study Torah? They said about Hillel the Elder that each and every day he would work and earn a half-dinar, half of which he would give to the guard of the study hall and half of which he spent for his sustenance and the sustenance of the members of his family. One time he did not find employment to earn a wage, and the guard of the study hall did not allow him to enter. He ascended to the roof, suspended himself, and sat at the edge of the skylight in order to hear the words of the Torah of the living God from the mouths of Shemaya and Avtalyon, the spiritual leaders of that generation. The Sages continued and said: That day was Shabbat eve and it was the winter season of Tevet, and snow fell upon him from the sky. When it was dawn, Shemaya said to Avtalyon: Avtalyon, my brother, every day at this hour the study hall is already bright from the sunlight streaming through the skylight, and today it is dark; is it perhaps a cloudy day? They focused their eyes and saw the image of a man in the skylight. They ascended and found him covered with snow three cubits high. They extricated him from the snow, and they washed him and smeared oil on him, and they sat him opposite the bonfire to warm him. They said: This man is worthy for us to desecrate Shabbat for him. Saving a life overrides Shabbat in any case; however, this great man is especially deserving. Clearly, poverty is no excuse for the failure to attempt to study Torah.

Bekitzur, when Hillel was a young man, he was very poor and had to work hard every day to feed his family. Though he earned very little, he always set aside some of his daily earning to pay the guard at the door of the study house so he could go listen to the sages Shemaya and Avtalyon teach Torah. One cold winter day, Hillel was unable to find any work, so he couldn't afford the admission fee for the study hall. Undeterred, Hillel climbed on top of the icy roof and lay down by the edge of the skylight to hear what the sages were teaching. It was a Shabbat evening and they taught all night while it snowed heavily outside. When dawn broke, Shemaya said to Avtalyon, "Why is it so dark in here today? The sun is always shining by now." So they looked up at the skylight and saw the figure of a man. They climbed onto the roof and found Hillel, chilled to the bone and buried under two feet of snow. Shemaya and Avtalyon helped him down and drew hot water for him and built a fire to warm him up. Though they would have been required to break the rules of Shabbat to save anyone's life under these circumstances, they remarked, "This man is worthy of desecrating Shabbat for him."

בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה, מֵאֵימָתַי נַעֲשֶׂה בֵן סוֹרֵר וּמוֹרֶה, מִשֶּׁיָּבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת וְעַד שֶׁיַּקִּיף זָקָן, הַתַּחְתּוֹן וְלֹא הָעֶלְיוֹן, אֶלָּא שֶׁדִּבְּרוּ חֲכָמִים בְּלָשׁוֹן נְקִיָּה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כא), כִּי יִהְיֶה לְאִישׁ בֵּן, בֵּן וְלֹא בַת, בֵּן וְלֹא אִישׁ. הַקָּטָן פָּטוּר, שֶׁלֹּא בָא לִכְלָל מִצְוֹת: מֵאֵימָתַי חַיָּב, מִשֶּׁיֹּאכַל טַרְטֵימַר בָּשָׂר וְיִשְׁתֶּה חֲצִי לֹג יַיִן הָאִיטַלְקִי. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, מָנֶה בָּשָׂר וְלֹג יָיִן. אָכַל בַּחֲבוּרַת מִצְוָה, אָכַל בְּעִבּוּר הַחֹדֶשׁ, אָכַל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּירוּשָׁלַיִם, אָכַל נְבֵלוֹת וּטְרֵפוֹת, שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים, אָכַל טֶבֶל וּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁלֹּא נִטְּלָה תְרוּמָתוֹ וּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁלֹּא נִפְדּוּ, אָכַל דָּבָר שֶׁהוּא מִצְוָה וְדָבָר שֶׁהוּא עֲבֵרָה, אָכַל כָּל מַאֲכָל וְלֹא אָכַל בָּשָׂר, שָׁתָה כָל מַשְׁקֶה וְלֹא שָׁתָה יַיִן, אֵינוֹ נַעֲשֶׂה בֵן סוֹרֵר וּמוֹרֶה, עַד שֶׁיֹּאכַל בָּשָׂר וְיִשְׁתֶּה יַיִן, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כא) זוֹלֵל וְסֹבֵא. וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין רְאָיָה לַדָּבָר, זֵכֶר לַדָּבָר, שֶׁנֶּאֱמַר (משלי כג) אַל תְּהִי בְסֹבְאֵי יָיִן בְּזֹלְלֵי בָשָׂר לָמוֹ: גָּנַב מִשֶּׁל אָבִיו וְאָכַל בִּרְשׁוּת אָבִיו, מִשֶּׁל אֲחֵרִים וְאָכַל בִּרְשׁוּת אֲחֵרִים, מִשֶּׁל אֲחֵרִים וְאָכַל בִּרְשׁוּת אָבִיו, אֵינוֹ נַעֲשֶׂה בֵן סוֹרֵר וּמוֹרֶה, עַד שֶׁיִּגְנֹב מִשֶּׁל אָבִיו וְיֹאכַל בִּרְשׁוּת אֲחֵרִים. רַבִּי יוֹסֵי בַר רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, עַד שֶׁיִּגְנֹב מִשֶּׁל אָבִיו וּמִשֶּׁל אִמּוֹ: הָיָה אָבִיו רוֹצֶה וְאִמּוֹ אֵינָהּ רוֹצָה, אָבִיו אֵינוֹ רוֹצֶה וְאִמּוֹ רוֹצָה, אֵינוֹ נַעֲשֶׂה בֵן סוֹרֵר וּמוֹרֶה, עַד שֶׁיְּהוּ שְׁנֵיהֶם רוֹצִים. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אִם לֹא הָיְתָה אִמּוֹ רְאוּיָה לְאָבִיו, אֵינוֹ נַעֲשֶׂה בֵן סוֹרֵר וּמוֹרֶה. הָיָה אֶחָד מֵהֶם גִּדֵּם אוֹ חִגֵּר אוֹ אִלֵּם אוֹ סוּמָא אוֹ חֵרֵשׁ, אֵינוֹ נַעֲשֶׂה בֵן סוֹרֵר וּמוֹרֶה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים כא) וְתָפְשׂוּ בוֹ אָבִיו וְאִמּוֹ, וְלֹא גִדְּמִין. וְהוֹצִיאוּ אֹתוֹ, וְלֹא חִגְּרִין. וְאָמְרוּ, וְלֹא אִלְּמִין. בְּנֵנוּ זֶה, וְלֹא סוּמִין. אֵינֶנּוּ שֹׁמֵעַ בְּקֹלֵנוּ, וְלֹא חֵרְשִׁין. מַתְרִין בּוֹ בִּפְנֵי שְׁלֹשָׁה וּמַלְקִין אוֹתוֹ. חָזַר וְקִלְקֵל, נִדּוֹן בְּעֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה. וְאֵינוֹ נִסְקָל עַד שֶׁיְּהוּ שָׁם שְׁלֹשָׁה הָרִאשׁוֹנִים, שֶׁנֶּאֱמַר (שם) בְּנֵנוּ זֶה, זֶהוּ שֶׁלָּקָה בִּפְנֵיכֶם. בָּרַח עַד שֶׁלֹּא נִגְמַר דִּינוֹ וְאַחַר כָּךְ הִקִּיף זָקָן הַתַּחְתּוֹן, פָּטוּר. וְאִם מִשֶּׁנִּגְמַר דִּינוֹ בָּרַח וְאַחַר כָּךְ הִקִּיף זָקָן הַתַּחְתּוֹן, חַיָּב:
The Torah describes the punishment given to a son who steals money from his parents to eat a gluttonous meal of meat and wine in the company of lowly men. If his parents bring him to court for this act, he is exhorted to desist and is punished with lashes. If he repeats the same misdeed and is again brought to court by his parents within the same three-month period, he is considered a stubborn and rebellious son [ben sorer umoreh]. He is liable to receive the death penalty, which in this case is execution by stoning. From when does a stubborn and rebellious son become liable to receive the death penalty imposed upon a stubborn and rebellious son? From when he grows two pubic hairs, which are a sign of puberty and from which time he is considered an adult, until he has grown a beard around. The reference here is to the lower beard surrounding his genitals, and not the upper beard, i.e., his facial hair, but the Sages spoke in euphemistic terms. As it is stated: “If a man has a stubborn and rebellious son” (Deuteronomy 21:18), which indicates that the penalty for rebelliousness is imposed upon a son, but not upon a daughter; and upon a son, but not upon a fully grown man. A minor under the age of thirteen is exempt from the penalty imposed upon a stubborn and rebellious son, because he has not yet reached the age of inclusion in mitzvot. From when is a stubborn and rebellious son liable? From when he eats a tarteimar of meat and drinks a half-log of Italian wine. Rabbi Yosei says: From when he eats a maneh of meat and drinks a log of wine. The mishna now lists a series of conditions concerning his eating and drinking. If he ate these items with a group assembled for the performance of a mitzva, or he ate them at a meal celebrating the intercalation of a month, or he ate the items when they had second tithe status, in Jerusalem, he does not become a stubborn and rebellious son because each of these circumstances involves some aspect of a mitzva. If he ate the meat of unslaughtered animal carcasses or animals that had wounds that would have caused them to die within twelve months [tereifot] or repugnant creatures or creeping animals, or he ate untithed produce from which tithes and terumot were not separated, or first tithe from which its teruma was not separated, or second tithe outside Jerusalem or consecrated food that was not redeemed, each of which involves a transgression, he does not become a stubborn and rebellious son. The mishna summarizes: If he ate an item that involves performing a mitzva or an item that involves committing a transgression, or if he ate any food in the world but did not eat meat, or if he drank any beverage but did not drink wine, he does not become a stubborn and rebellious son, unless he actually eats meat and actually drinks wine, as it is stated: “This son of ours is stubborn and rebellious; he does not listen to our voice; he…is a glutton [zolel] and a drunkard [vesovei]” (Deuteronomy 21:20). One is not called a glutton and a drunkard unless he eats meat and drinks wine. And although there is no explicit proof to the matter that the reference in the Torah is to meat and wine, there is an allusion to the matter in another verse, as it is stated: “Be not among wine drinkers [besovei], among gluttonous eaters [bezolelei] of meat” (Proverbs 23:20). If he stole that which belonged to his father and ate on his father’s property, or he stole that which belonged to others and ate on the property of others, or he stole that which belonged to others and ate on his father’s property, he does not become a stubborn and rebellious son, unless he steals that which belonged to his father and eats on the property of others. Rabbi Yosei, son of Rabbi Yehuda, says: He does not become a stubborn and rebellious son unless he steals that which belonged to his father and that which belonged to his mother. If his father wishes to have him punished but his mother does not wish that, or if his father does not wish to have him punished but his mother wishes that, he does not become a stubborn and rebellious son, unless they both wish that he be punished. Rabbi Yehuda says: If his mother was not suited for his father, the two being an inappropriate match, as the Gemara will explain, he does not become a stubborn and rebellious son. If one of the parents was without hands, or lame, or mute, or blind, or deaf, their son does not become a stubborn and rebellious son, as it is stated: “Then shall his father and his mother lay hold of him, and bring him out to the elders of his city and to the gate of his place. And they shall say to the elders of his city: This son of ours is stubborn and rebellious; he will not obey our voices; he is a glutton and a drunkard” (Deuteronomy 21:19–20). The Sages derive: “Then shall his father and his mother lay hold of him,” but not people without hands, who cannot do this. “And bring him out,” but not lame people, who cannot walk. “And they shall say,” but not mutes. “This son of ours,” but not blind people, who cannot point to their son and say “this.” “He will not obey our voices,” but not deaf people, who cannot hear whether or not he declined to obey them. After he is brought before the elders of the city, he is admonished before three people and then they flog him for having stolen. If he sins again, he is judged by a court of twenty-three judges, but he is not stoned unless the first three judges before whom he had been flogged are present there, as it is stated: “This son of ours,” this is the son who was already flogged before you. If the rebellious son ran away before he was sentenced, and afterward, before he was caught, his lower beard grew around, he is exempt from the death penalty. Once his lower beard grows around his genitals, he can no longer be judged as a stubborn and rebellious son. But if he ran away only after he was sentenced, and afterward, by the time he was caught, his lower beard had already grown around, he is liable to receive the death penalty. Once he is sentenced to death his sentence remains in force.
מתני׳ גנב משל אביו ואכל ברשות אביו משל אחרים ואכל ברשות אחרים משל אחרים ואכל ברשות אביו אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיגנוב משל אביו ויאכל ברשות אחרים רבי יוסי בר' יהודה אומר עד שיגנוב משל אביו ומשל אמו: גמ׳ גנב משל אביו ואכל ברשות אביו אע"ג דשכיח ליה בעית משל אחרים ואכל ברשות אחרים אע"ג דלא בעית לא שכיח ליה וכל שכן משל אחרים ואכל ברשות אביו דלא שכיח ליה ובעית עד שיגנוב משל אביו ויאכל ברשות אחרים דשכיח ליה ולא בעית: רבי יוסי בר' יהודה אומר עד שיגנוב משל אביו ומשל אמו: אמו מנא לה מה שקנתה אשה קנה בעלה אמר רבי יוסי בר' חנינא מסעודה המוכנת לאביו ולאמו והאמר רבי חנן בר מולדה אמר רב הונא אינו חייב עד שיקנה בשר בזול ויאכל יין בזול וישתה אלא אימא מדמי סעודה המוכנת לאביו ולאמו איבעית אימא דאקני לה אחר ואמר לה על מנת שאין לבעליך רשות בהן: מתני׳ היה אביו רוצה ואמו אינה רוצה אביו אינו רוצה ואמו רוצה אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיהו שניהם רוצין רבי יהודה אומר אם לא היתה אמו ראויה לאביו אינו נעשה בן סורר ומורה: גמ׳ מאי אינה ראויה אילימא חייבי כריתות וחייבי מיתות ב"ד סוף סוף אבוה אבוה נינהו ואמיה אמיה נינהו אלא בשוה לאביו קאמר תניא נמי הכי רבי יהודה אומר אם לא היתה אמו שוה לאביו בקול ובמראה ובקומה אינו נעשה בן סורר ומורה מאי טעמא דאמר קרא איננו שומע בקלנו מדקול בעינן שוין מראה וקומה נמי בעינן שוין כמאן אזלא הא דתניא בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות ולמה נכתב דרוש וקבל שכר כמאן כרבי יהודה
MISHNA: If he stole that which belonged to his father and ate on his father’s property, or he stole that which belonged to others and ate on the property of others, or he stole that which belonged to others and ate on his father’s property, he does not become a stubborn and rebellious son, unless he steals that which belonged to his father and eats on the property of others. Rabbi Yosei, son of Rabbi Yehuda, says: He does not become a stubborn and rebellious son unless he steals that which belonged to his father and that which belonged to his mother. GEMARA: The Gemara explains the reasons for the various halakhot taught in the mishna: If he stole that which belonged to his father and ate on his father’s property, even though this is accessible to him and it is easy for him to steal, he is afraid that his father will see him eating what he had stolen, and therefore he will not be drawn after his action to further evil. If he stole that which belonged to others and ate on the property of others, even though he is not afraid of them, as they neither know him nor watch over him, this theft is not easily accessible to him, as it is performed on someone else’s property, and therefore he will not be drawn to additional sin. And all the more so if he stole that which belonged to others and ate on his father’s property, in which case it is not accessible to him, and he is also afraid of his father. Therefore, he is not liable unless he steals that which belonged to his father and eats on the property of others, in which case it is easily accessible to him, and he is not afraid, and there is concern that he will be drawn after his action to additional sin. The mishna teaches that Rabbi Yosei, son of Rabbi Yehuda, says that he is not liable as a stubborn and rebellious son unless he steals that which belonged to his father and that which belonged to his mother. The Gemara asks: With regard to his mother, from where does she have independently owned property that her son can steal? The basis for this question is the halakha that anything that a woman acquires is acquired by her husband. Rabbi Yosei, son of Rabbi Ḥanina, says in answer to this question: The mishna is referring to a case where the boy stole food from a meal that had been prepared for his father and for his mother. In such a case the husband grants his wife ownership of the food that she will eat over the course of her meal. The Gemara raises a difficulty. But doesn’t Rabbi Ḥanan bar Molada say that Rav Huna says: A stubborn and rebellious son is not liable unless he purchases inexpensive meat and eats it, and he purchases inexpensive wine and drinks it, which indicates that he becomes liable only if he steals money, not if he steals the actual meat and wine? Rather, say that the boy stole from money set aside for a meal that was to be prepared for his father and for his mother. The Gemara presents another answer to the question posed concerning the opinion of Rabbi Yosei, son of Rabbi Yehuda: If you wish, say instead that another person gave property to the mother and said to her: This shall be yours on the condition that your husband shall have no right to it. In such a case, the woman acquires the property for herself and her husband does not acquire it. Therefore, it is possible for the son to steal from his mother’s property. MISHNA: If his father wishes to have him punished but his mother does not wish that, or if his father does not wish to have him punished but his mother wishes that, he does not become a stubborn and rebellious son, unless they both wish that he be punished. Rabbi Yehuda says: If his mother was not suited for his father, the two being an inappropriate match, as the Gemara will explain, he does not become a stubborn and rebellious son. GEMARA: The Gemara asks: What does Rabbi Yehuda mean when he speaks of the mother as being not suited for the father? If we say that due to their union they are among those who are liable to receive karet, in which case the marriage does not take effect, and certainly if the union puts them in the category of those who are liable to receive one of the types of court-imposed death penalty, in which case the marriage also does not take effect, there is a difficulty: Why should it matter if they are not married? Ultimately, his father is still his father and his mother is still his mother, and the verses concerning the stubborn and rebellious son can be fulfilled. Rather, Rabbi Yehuda is saying that the boy’s mother must be identical to his father in several aspects. The Gemara comments: This is also taught in a baraita: Rabbi Yehuda says: If his mother was not identical to his father in voice, appearance, and height, he does not become a stubborn and rebellious son. The Gemara asks: What is the reason for this? As the verse states: “He will not obey our voices [kolenu]” (Deuteronomy 21:20), which indicates that they both have the same voice. And since we require that they be identical in voice, we also require that they be identical in appearance and height. The Gemara asks: In accordance with whose opinion is that which is taught in a baraita: There has never been a stubborn and rebellious son and there will never be one in the future, as it is impossible to fulfill all the requirements that must be met in order to apply this halakha. And why, then, was the passage relating to a stubborn and rebellious son written in the Torah? So that you may expound upon new understandings of the Torah and receive reward for your learning, this being an aspect of the Torah that has only theoretical value. In accordance with whose opinion is this? It is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, who requires that the parents have certain identical characteristics, making it virtually impossible to apply the halakha.

Bekitzur, there is a Torah passage that gets thrown around sometimes as a "gotcha!" by Christian atheists about how barbaric the Tanach is. It describes a ben sorer u-moreh, a "stubborn and rebellious son who does not listen to the voice of his father and the voice of his mother, and does not listen to them even after they discipline him." (Deuteronomy 21:18) The Torah says his parents should "take hold of him and bring him out to the elders of the town at the gate of his community and say, 'this son of ours is stubborn and rebellious and he does not listen to our voice. He is a glutton and a drunkard.' And all the people of the city should stone him to death." (Deuteronomy 21:19-21)

Obviously, that passage is bad. If such a thing was actually practiced it would be cruel and unjust. But it never was practiced, because over 2,000 years ago, the Sages felt the same way as readers with 'modern sensibilities.'

The Mishnah (the first layer of Talmud, originally only passed down orally, written down in Hebrew by Rabbi Yehuda Ha-Nasi around 193 CE) begins by defining some parameters: only a son, not a daughter, can be punished, and that son must be at least 13 years old with a beard and at least two (2) pubic hairs. Since the terms "stubborn" and "rebellious" are vague and hard to measure, the Mishnah focuses on the "glutton and a drunkard" part. The rabbis decide this passage isn't describing a punishment for mere rebelliousness or bad behavior, but for the specific act of stealing money from one's parents to purchase meat and wine to eat in the company of sinners. Because the Torah says he doesn't listen when he's punished, the Mishnah says that he has to do this twice in a three-month window, with some court-administered lashes in between. Already, the rabbis have eliminated the vast majority of cases where this passage could be applied.

Next, the Mishnah tells us exactly what these gluttonous gatherings are like. First of all, the son and his low-life chums have to be eating real meat and drinking fine Italian wine (it's not stubborn and rebellious son unless it's from the Champagne region of Italy, otherwise it's just sparkling brat.) If this sinful supper fulfills any mitzvah, even accidentally (for instance, if it's taking place on a Friday night) or if the food they ate wasn't 100% kosher and tithed correctly, he's exempt from punishment. And if he stole his dad's money but held this dastardly dinner on his parents' property, it doesn't count.

Both of his parents have to want him to be killed in order for the execution to happen. Furthermore, because the Torah said his mother and father must "take hold of him" neither of them can be missing a limb; because they must "bring him out" neither of them can be unable to walk; because they must "say to the Elders" neither of them can be mute; because they say "this son of ours" neither of them can be blind, as they must be able to recognize him; and because they say "he will not listen to our voice" neither of them can be deaf, as they must be able to hear his response.

Ultimately, the Gemara (the second layer of Talmud which comments on the Mishnah, written in Aramaic between 200-600 CE) deals the final blow. Because the Torah said that his parents must say "he will not listen to our voice," the Gemara reasons that both parents must have identical voices, and for good measure, they must be identical in appearance and in height.

So even if a son steals money from both his father and his mother and buys meat and Italian wine with it; even if he throws this demonic dinner party on someone else's property with a group of low-life idlers that is simultaneously knowledgeable enough of the Torah not to break Jewish law in any way, shape, or form, but careful enough not to accidentally fulfill a mitzvah; even if he is Bar Mitzvahed, bearded, and sporting two (2) pubic hairs; even if he does this once, gets punished with lashes, then goes and does it again less than three months later; and even if both his parents are able-bodied, non-mute, non-blind, non-deaf Jews with all their limbs and a strong mutual desire to have their son stoned to death—unless his mother and his father are identical in appearance with identical voices, their kid is off the hook.

There has never been and there will never be a stubborn and rebellious son. So what's the point of all this? Why did Hashem even include this passage in the Torah if it was never meant to be acted upon? The rabbis have an answer for this too: Hashem put it in the Torah so we can "expound upon it and receive reward" for our learning. Far from being pointless, this problematic passage was put in the Torah to teach us an important lesson in critical thinking, and an even more important lesson in compassion. When we see something in the Torah that we know is incompatible with Hashem's infinite love, we should challenge our assumptions and try to find compassion for everyone, no matter what they've done.

ר' יהושע בן לוי אשכח לאליהו דהוי קיימי אפיתחא דמערתא דרבי שמעון בן יוחאי אמר ליה אתינא לעלמא דאתי אמר ליה אם ירצה אדון הזה אמר רבי יהושע בן לוי שנים ראיתי וקול ג' שמעתי אמר ליה אימת אתי משיח אמר ליה זיל שייליה לדידיה והיכא יתיב אפיתחא דקרתא ומאי סימניה יתיב ביני עניי סובלי חלאים וכולן שרו ואסירי בחד זימנא איהו שרי חד ואסיר חד אמר דילמא מבעינא דלא איעכב אזל לגביה אמר ליה שלום עליך רבי ומורי אמר ליה שלום עליך בר ליואי א"ל לאימת אתי מר א"ל היום אתא לגבי אליהו א"ל מאי אמר לך א"ל שלום עליך בר ליואי א"ל אבטחך לך ולאבוך לעלמא דאתי א"ל שקורי קא שקר בי דאמר לי היום אתינא ולא אתא א"ל הכי אמר לך (תהלים צה, ז) היום אם בקולו תשמעו

Rabbi Yehoshua ben Levi found Elijah the prophet, who was standing at the entrance of the burial cave of Rabbi Shimon ben Yoḥai. Rabbi Yehoshua ben Levi said to him: Will I be privileged to come to the World-to-Come? Elijah said to him: If this Master, the Holy One, Blessed be He, will wish it so. Rabbi Yehoshua ben Levi says: Two I saw, Elijah and me, and the voice of three I heard, as the Divine Presence was also there, and it was in reference to Him that Elijah said: If this Master will wish it so. Rabbi Yehoshua ben Levi said to Elijah: When will the Messiah come? Elijah said to him: Go ask him. Rabbi Yehoshua ben Levi asked: And where is he sitting? Elijah said to him: At the entrance of the city of Rome. Rabbi Yehoshua ben Levi asked him: And what is his identifying sign by means of which I can recognize him? Elijah answered: He sits among the poor who suffer from illnesses. And all of them untie their bandages and tie them all at once, but the Messiah unties one bandage and ties one at a time. He says: Perhaps I will be needed to serve to bring about the redemption. Therefore, I will never tie more than one bandage, so that I will not be delayed. Rabbi Yehoshua ben Levi went to the Messiah. He said to the Messiah: Greetings to you, my rabbi and my teacher. The Messiah said to him: Greetings to you, bar Leva’i. Rabbi Yehoshua ben Levi said to him: When will the Master come? The Messiah said to him: Today. Sometime later, Rabbi Yehoshua ben Levi came to Elijah. Elijah said to him: What did the Messiah say to you? He said to Elijah that the Messiah said: Greetings [shalom] to you, bar Leva’i. Elijah said to him: He thereby guaranteed that you and your father will enter the World-to-Come, as he greeted you with shalom. Rabbi Yehoshua ben Levi said to Elijah: The Messiah lied to me, as he said to me: I am coming today, and he did not come. Elijah said to him that this is what he said to you: He said that he will come “today, if you will listen to his voice” (Psalms 95:7).

Bekitzur, a rabbi named Yehoshua ben Levi found the prophet Elijah (who is said to have never died) standing at the entrance of a cave. He asked Elijah, "Will I make it to World to Come?" and Elijah answered, "Yes, if this Master wills it." (Who 'this Master' is in this answer is ambiguous; it could be Hashem, or it could be the rabbi himself.)

Rabbi Yehoshua then asked the prophet, "When will the moshiach come?" Elijah told him, "Go ask him." Surprised and delighted to find that the moshiach was alive, Rabbi Yehoshua asked, "Where can I find him?" Elijah answered, "He is sitting at the entrance of Rome among the poor who suffer from terrible illnesses." "But how can I know which one he is?" the rabbi pleaded. "Watch the sick people change their bandages," Elijah said, "everyone will untie all their bandages at once, but the moshiach will be untying and retying his bandages one by one, so he can be ready at a moment's notice if he is needed to redeem the world."

Rabbi Yehoshua ben Levi set off for Rome at once. Arriving at the gates of the city, he watched the sick people change their bandages. Sure enough, one man changed his bandages one at a time. The rabbi approached him and said, "Shalom to you, my rabbi and my teacher." The moshiach greeted him, "Shalom to you, bar Levi." Rabbi Yehoshua asked him, "When will you come and bring redemption?" The moshiach smiled and said, "Today."

Satisfied, Rabbi Yehoshua traveled home and waited for the redemption to come. But days passed and turned into months and the moshiach never came. One day, Rabbi Yehoshua met Elijah again and told him about his trip to Rome. "The moshiach lied to me," the rabbi said bitterly, "he said he was coming today, but he still has not come." Elijah told him, "This is what he said to you: today, if you listen to his voice." (Psalm 95:7)

תָּנוּ רַבָּנַן: מַעֲשֶׂה בְּתַלְמִיד אֶחָד שֶׁבָּא לִפְנֵי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ. אָמַר לוֹ: תְּפִלַּת עַרְבִית רְשׁוּת אוֹ חוֹבָה? אָמַר לֵיהּ: רְשׁוּת. בָּא לִפְנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל, אָמַר לוֹ: תְּפִלַּת עַרְבִית רְשׁוּת אוֹ חוֹבָה? אָמַר לוֹ: חוֹבָה. אָמַר לוֹ: וַהֲלֹא רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אָמַר לִי רְשׁוּת?! אָמַר לוֹ: הַמְתֵּן עַד שֶׁיִּכָּנְסוּ בַּעֲלֵי תְּרִיסִין לְבֵית הַמִּדְרָשׁ. כְּשֶׁנִּכְנְסוּ בַּעֲלֵי תְּרִיסִין, עָמַד הַשּׁוֹאֵל וְשָׁאַל: תְּפִלַּת עַרְבִית רְשׁוּת אוֹ חוֹבָה? אָמַר לוֹ רַבָּן גַּמְלִיאֵל: חוֹבָה. אָמַר לָהֶם רַבָּן גַּמְלִיאֵל לַחֲכָמִים: כְּלוּם יֵשׁ אָדָם שֶׁחוֹלֵק בְּדָבָר זֶה? אָמַר לֵיהּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: לָאו. אָמַר לוֹ: וַהֲלֹא מִשִּׁמְךָ אָמְרוּ לִי רְשׁוּת! אָמַר לֵיהּ: יְהוֹשֻׁעַ, עֲמוֹד עַל רַגְלֶיךָ וְיָעִידוּ בְּךָ. עָמַד רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ עַל רַגְלָיו וְאָמַר אִלְמָלֵא אֲנִי חַי וְהוּא מֵת — יָכוֹל הַחַי לְהַכְחִישׁ אֶת הַמֵּת. וְעַכְשָׁיו שֶׁאֲנִי חַי וְהוּא חַי — הֵיאַךְ יָכוֹל הַחַי לְהַכְחִישׁ אֶת הַחַי? הָיָה רַבָּן גַּמְלִיאֵל יוֹשֵׁב וְדוֹרֵשׁ וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ עוֹמֵד עַל רַגְלָיו, עַד שֶׁרִנְּנוּ כׇּל הָעָם וְאָמְרוּ לְחוּצְפִּית הַתּוּרְגְּמָן: עֲמוֹד! וְעָמַד. אָמְרִי: עַד כַּמָּה נְצַעֲרֵיהּ וְנֵיזִיל, בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה אֶשְׁתָּקַד צַעֲרֵיהּ. בִּבְכוֹרוֹת בְּמַעֲשֵׂה דְרַבִּי צָדוֹק צַעֲרֵיהּ. הָכָא נָמֵי צַעֲרֵיהּ, תָּא וְנַעְבְּרֵיהּ! מַאן נוֹקֵים לֵיהּ? נוֹקְמֵיהּ לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ — בַּעַל מַעֲשֶׂה הוּא. נוֹקְמֵיהּ לְרַבִּי עֲקִיבָא — דִּילְמָא עָנֵישׁ לֵיהּ, דְּלֵית לֵיהּ זְכוּת אָבוֹת. אֶלָּא נוֹקְמֵיהּ לְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה, דְּהוּא חָכָם, וְהוּא עָשִׁיר, וְהוּא עֲשִׂירִי לְעֶזְרָא. הוּא חָכָם — דְּאִי מַקְשֵׁי לֵיהּ, מְפָרֵק לֵיהּ. וְהוּא עָשִׁיר — דְּאִי אִית לֵיהּ לְפַלּוֹחֵי לְבֵי קֵיסָר, אַף הוּא אָזֵל וּפָלַח. וְהוּא עֲשִׂירִי לְעֶזְרָא — דְּאִית לֵיהּ זְכוּת אָבוֹת, וְלָא מָצֵי עָנֵישׁ לֵיהּ. אֲתוֹ וַאֲמַרוּ לֵיהּ: נִיחָא לֵיהּ לְמָר דְּלֶיהְוֵי רֵישׁ מְתִיבְתָּא? אֲמַר לְהוּ: אֵיזִיל וְאִימְּלִיךְ בְּאִינָשֵׁי בֵּיתִי. אֲזַל וְאִמְּלִיךְ בִּדְבֵיתְהוּ. אֲמַרָה לֵיהּ: דִּלְמָא מְעַבְּרִין לָךְ. אֲמַר לַהּ: לִשְׁתַּמַּשׁ אִינָשׁ יוֹמָא חֲדָא בְּכָסָא דְמוֹקְרָא, וְלִמְחַר לִיתְּבַר. אֲמַרָה לֵיהּ: לֵית לָךָ חִיוָּרָתָא. הָהוּא יוֹמָא בַּר תַּמְנֵי סְרֵי שְׁנֵי הֲוָה, אִתְרְחִישׁ לֵיהּ נִיסָּא וְאִהַדַּרוּ לֵיהּ תַּמְנֵי סְרֵי דָּרֵי חִיוָּרָתָא. הַיְינוּ דְּקָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה: הֲרֵי אֲנִי כְּבֶן שִׁבְעִים שָׁנָה. וְלֹא ״בֶּן שִׁבְעִים שָׁנָה״. תָּנָא אוֹתוֹ הַיּוֹם, סִלְּקוּהוּ לְשׁוֹמֵר הַפֶּתַח וְנִתְּנָה לָהֶם רְשׁוּת לַתַּלְמִידִים לִיכָּנֵס. שֶׁהָיָה רַבָּן גַּמְלִיאֵל מַכְרִיז וְאוֹמֵר: כׇּל תַּלְמִיד שֶׁאֵין תּוֹכוֹ כְּבָרוֹ, לֹא יִכָּנֵס לְבֵית הַמִּדְרָשׁ. הַהוּא יוֹמָא אִתּוֹסְפוּ כַּמָּה סַפְסַלֵּי. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: פְּלִיגִי בַּהּ אַבָּא יוֹסֵף בֶּן דּוֹסְתַּאי וְרַבָּנַן. חַד אָמַר: אִתּוֹסְפוּ אַרְבַּע מְאָה סַפְסַלֵּי. וְחַד אָמַר: שְׁבַע מְאָה סַפְסַלֵּי. הֲוָה קָא חָלְשָׁה דַּעְתֵּיהּ דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל, אֲמַר: דִּלְמָא חַס וְשָׁלוֹם מָנַעְתִּי תּוֹרָה מִיִּשְׂרָאֵל. אַחְזוֹ לֵיהּ בְּחֶלְמֵיהּ חַצְבֵי חִיוָּרֵי דְּמַלְיִין קִטְמָא. וְלָא הִיא, הַהִיא לְיַתּוֹבֵי דַּעְתֵּיהּ, הוּא דְּאַחְזוֹ לֵיהּ. תָּנָא: עֵדֻיוֹת בּוֹ בַּיּוֹם נִשְׁנֵית. וְכׇל הֵיכָא דְּאָמְרִינַן ״בּוֹ בַּיּוֹם״, הַהוּא יוֹמָא הֲוָה. וְלֹא הָיְתָה הֲלָכָה שֶׁהָיְתָה תְּלוּיָה בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ שֶׁלֹּא פֵּירְשׁוּהָ. וְאַף רַבָּן גַּמְלִיאֵל לֹא מָנַע עַצְמוֹ מִבֵּית הַמִּדְרָשׁ אֲפִילּוּ שָׁעָה אַחַת. דִּתְנַן: בּוֹ בַּיּוֹם בָּא יְהוּדָה גֵּר עַמּוֹנִי לִפְנֵיהֶם בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ. אָמַר לָהֶם: מָה אֲנִי לָבֹא בַּקָּהָל? אָמַר לוֹ רַבָּן גַּמְלִיאֵל: אָסוּר אַתָּה לָבֹא בַּקָּהָל. אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: מוּתָּר אַתָּה לָבֹא בַּקָּהָל. אָמַר לוֹ רַבָּן גַּמְלִיאֵל: וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר ״לֹא יָבֹא עַמּוֹנִי וּמוֹאָבִי בִּקְהַל ה׳״? אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: וְכִי עַמּוֹן וּמוֹאָב בִּמְקוֹמָן הֵן יוֹשְׁבִין? כְּבָר עָלָה סַנְחֵרִיב מֶלֶךְ אַשּׁוּר וּבִלְבֵּל אֶת כׇּל הָאוּמּוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאָסִיר גְּבֻלוֹת עַמִּים וַעֲתוּדוֹתֵיהֶם שׁוֹשֵׂתִי וְאוֹרִיד כַּבִּיר יוֹשְׁבִים״, וְכׇל דְּפָרֵישׁ — מֵרוּבָּא פָּרֵישׁ. אָמַר לוֹ רַבָּן גַּמְלִיאֵל: וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר ״וְאַחֲרֵי כֵן אָשִׁיב אֶת שְׁבוּת בְּנֵי עַמּוֹן נְאֻם ה׳״, וּכְבָר שָׁבוּ! אָמַר לוֹ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר ״וְשַׁבְתִּי אֶת שְׁבוּת עַמִּי יִשְׂרָאֵל״, וַעֲדַיִין לֹא שָׁבוּ. מִיָּד הִתִּירוּהוּ לָבֹא בַּקָּהָל.
The Sages taught: There was an incident involving a student, who came before Rabbi Yehoshua. The student said to him: Is the evening prayer optional or obligatory? Rabbi Yehoshua said to him: Optional. The same student came before Rabban Gamliel and said to him: Is the evening prayer optional or obligatory? Rabban Gamliel said to him: Obligatory. The student said to Rabban Gamliel: But didn’t Rabbi Yehoshua tell me that the evening prayer is optional? Rabban Gamliel said to the student: Wait until the “masters of the shields,” a reference to the Torah scholars who battle in the war of Torah, enter the study hall, at which point we will discuss this issue. When the masters of the shields entered, the questioner stood before everyone present and asked: Is the evening prayer optional or obligatory? Rabban Gamliel said to him: Obligatory. In order to ascertain whether or not Rabbi Yehoshua still maintained his opinion, Rabban Gamliel said to the Sages: Is there any person who disputes this matter? Rabbi Yehoshua said to him: No, no one disagrees. In deference to the Nasi, he did not wish to argue with him publicly (Tziyyun LeNefesh Ḥayya). Rabban Gamliel said to Rabbi Yehoshua: But was it not in your name that they told me that the evening prayer is optional? Rabban Gamliel said to Rabbi Yehoshua: Yehoshua, stand on your feet and they will testify against you. Rabbi Yehoshua stood on his feet and said: If I were alive and the student were dead, the living can contradict the dead, and I could deny issuing that ruling. Now that I am alive and he is alive, how can the living contradict the living? I have no choice but to admit that I said it. In the meantime, Rabban Gamliel, as the Nasi, was sitting and lecturing, and Rabbi Yehoshua all the while was standing on his feet, because Rabban Gamliel did not instruct him to sit. He remained standing in deference to the Nasi. This continued for some time, until it aroused great resentment against Rabban Gamliel, and all of the people assembled began murmuring and said to Ḥutzpit the disseminator: Stop conveying Rabban Gamliel’s lecture. And he stopped. The Gemara relates that in their murmuring they said: How long will Rabban Gamliel continue afflicting him? Last year on Rosh HaShana, he afflicted him; Rabban Gamliel ordered Rabbi Yehoshua to come to him carrying his staff and bag, on the day on which Yom Kippur occurred, according to Rabbi Yehoshua’s calculations. Regarding the firstborn, in the incident involving the question of Rabbi Tzadok, he afflicted him just as he did now, and forced him to remain standing as punishment for his failure to defend his differing opinion. Here too, he is afflicting him. Let us remove him from his position as Nasi. It was so agreed, but the question arose: Who shall we establish in his place? Shall we establish Rabbi Yehoshua in his place? The Sages rejected that option because Rabbi Yehoshua was party to the incident for which Rabban Gamliel was deposed. Appointing him would be extremely upsetting for Rabban Gamliel. Shall we establish Rabbi Akiva in his place? The Sages rejected that option because Rabbi Akiva, who descended from a family of converts, would be vulnerable. Perhaps due to Rabban Gamliel’s resentment he would cause him to be divinely punished as he lacks the merit of his ancestors to protect him. Rather, suggested the Sages, let us establish Rabbi Elazar ben Azarya in his place, his outstanding characteristics set him apart from the other candidates. He is wise, rich, and a tenth generation descendant of Ezra. The Gemara explains: He is wise, so if Rabban Gamliel raises a challenge in matters of Torah, he will answer it and not be embarrassed. And he is rich, so if the need arises to pay homage to the Caesar’s court and serve as a representative of Israel to lobby and negotiate, he has sufficient wealth to cover the costs of the long journeys, taxes, and gifts, so he too is able to go and pay homage. And he is a tenth generation descendant of Ezra, so he has the merit of his ancestors, and Rabban Gamliel will be unable to cause him to be punished. They came and said to him: Would the Master consent to being the Head of the Yeshiva? He said to them: I will go and consult with my household. He went and consulted with his wife. She said to him: There is room for concern. Perhaps they will remove you from office just as they removed Rabban Gamliel. He said to her, based on the folk saying: Let a person use an expensive goblet one day and let it break tomorrow. In other words, one should take advantage of an opportunity that presents itself and he need not concern himself whether or not it will last. She said to him: You have no white hair, and it is inappropriate for one so young to head the Sages. The Gemara relates: That day, he was eighteen years old, a miracle transpired for him and eighteen rows of hair turned white. The Gemara comments: That explains that which Rabbi Elazar ben Azarya said: I am as one who is seventy years old and he did not say: I am seventy years old, because he looked older than he actually was. It was taught: On that day that they removed Rabban Gamliel from his position and appointed Rabbi Elazar ben Azarya in his place, there was also a fundamental change in the general approach of the study hall as they dismissed the guard at the door and permission was granted to the students to enter. Instead of Rabban Gamliel’s selective approach that asserted that the students must be screened before accepting them into the study hall, the new approach asserted that anyone who seeks to study should be given opportunity to do so. As Rabban Gamliel would proclaim and say: Any student whose inside, his thoughts and feelings, are not like his outside, i.e., his conduct and his character traits are lacking, will not enter the study hall. The Gemara relates: On that day several benches were added to the study hall to accommodate the numerous students. Rabbi Yoḥanan said: Abba Yosef ben Dostai and the Rabbis disputed this matter. One said: Four hundred benches were added to the study hall. And one said: Seven hundred benches were added to the study hall. When he saw the tremendous growth in the number of students, Rabban Gamliel was disheartened. He said: Perhaps, Heaven forbid, I prevented Israel from engaging in Torah study. They showed him in his dream white jugs filled with ashes alluding to the fact that the additional students were worthless idlers. The Gemara comments: That is not the case, but that dream was shown to him to ease his mind so that he would not feel bad. It was taught: There is a tradition that tractate Eduyyot was taught that day. And everywhere in the Mishna or in a baraita that they say: On that day, it is referring to that day. There was no halakha whose ruling was pending in the study hall that they did not explain and arrive at a practical halakhic conclusion. And even Rabban Gamliel did not avoid the study hall for even one moment, as he held no grudge against those who removed him from office and he participated in the halakhic discourse in the study hall as one of the Sages. As we learned in a mishna: On that day, Yehuda, the Ammonite convert, came before the students in the study hall and he said to them: What is my legal status in terms of entering into the congregation of Israel, i.e., to marry a Jewish woman? Rabban Gamliel said to him: You are forbidden to enter into the congregation. Rabbi Yehoshua said to him: You are permitted to enter into the congregation. Rabban Gamliel said to Rabbi Yehoshua: Wasn’t it already stated: “An Ammonite and a Moabite shall not enter into the congregation of the Lord; even to the tenth generation shall none of them enter into the congregation of the Lord forever” (Deuteronomy 23:4)? How can you permit him to enter the congregation? Rabbi Yehoshua said to Rabban Gamliel: Do Ammon and Moab reside in their place? Sennacherib already came and, through his policy of population transfer, scrambled all the nations and settled other nations in place of Ammon. Consequently, the current residents of Ammon and Moab are not ethnic Ammonites and Moabites, as it is stated in reference to Sennacherib: “I have removed the bounds of the peoples, and have robbed their treasures, and have brought down as one mighty the inhabitants” (Isaiah 10:13). And although it is conceivable that this particular convert is an ethnic Ammonite, nevertheless, there is no need for concern due to the halakhic principle: Anything that parts from a group parts from the majority, and the assumption is that he is from the majority of nations whose members are permitted to enter the congregation. Rabban Gamliel said to Rabbi Yehoshua: But wasn’t it already stated: “But afterward I will bring back the captivity of the children of Ammon, says the Lord” (Jeremiah 49:6) and they have already returned to their land? Therefore, he is an ethnic Ammonite and he may not convert. Rabbi Yehoshua said to Rabban Gamliel: That is no proof. Wasn’t it already stated in another prophecy: “And I will turn the captivity of My people Israel and they shall build the waste cities, and inhabit them; and they shall plant vineyards, and drink the wine thereof; they shall also make gardens, and eat the fruit of them” (Amos 9:14), and they have not yet returned? In rendering the ruling, only proven facts may be taken into consideration. They immediately permitted him to enter the congregation. This proves that Rabban Gamliel did not absent himself from the study hall that day and participated in the halakhic discourse.

Bekitzur, once upon a time there was some drama at the Yavne yeshiva, where the Mishnah was born. The head of the yeshiva, Rabban Gamliel, was a great Torah scholar, but he ran the yeshiva with an iron fist. He would not tolerate people questioning his rulings. One student, Rabbi Yehoshua, found that out the hard way when he disagreed with Rabban Gamliel about the date of that year's Yom Kippur. Rabban Gamliel humiliated Rabbi Yehoshua by ordering him to appear before him on the day Rabbi Yehoshua said was Yom Kippur with his staff and his money purse. Carrying these things would be considered a form of work, and would therefore desecrate the holiday. This greatly distressed Rabbi Yehoshua, but he was eventually persuaded to accept Rabban Gamliel's court's ruling. He came to Yavne with his staff and his money purse as he had been told to do. Rabban Gamliel got up and kissed him on his head and said, "Come in peace, my teacher and my student. You are my teacher because of your wisdom, and you are my student because you accepted my ruling."

One day, a student came to Rabbi Yehoshua and asked, "Is ma'ariv (the evening prayer service) mandatory or optional?" Rabbi Yehoshua told him it is optional. The same student appeared before Rabban Gamliel and asked him, "Is ma'ariv mandatory or optional?" Rabban Gamliel said it is mandatory. The student said, "Really? Because Rabbi Yehoshua told me that it was optional." Rabban Gamliel said, "We will discuss this in the study hall today."

That day, Rabban Gamliel raised the question before the Sages in the study hall. He said, "I hold that it is obligatory. Does anyone disagree?" Not wanting to make waves, Rabbi Yehoshua said, "No one disagrees." Enraged, Rabban Gamliel bellowed, "Was it not in your name that a student told me today ma'ariv is optional?! Get up on your feet, and that student will testify against you!" Rabbi Yehoshua meekly did as he was told and said, "I admit it. I told him it was optional." He continued to stand while Rabban Gamliel sat and delivered a long lecture, because Rabban Gamliel never told him that he could sit down.

The sages started murmuring, unhappy with the way Rabban Gamliel was humiliating Rabbi Yehoshua again. Rabban Gamliel used to lecture in a complicated, obscure dialect that not everyone could understand, so in those days, a rabbi named Chutzpit the Disseminator would interpret for Rabban Gamliel during class. Disgusted by Rabban Gamliel's treatment of Rabbi Yehoshua, the Sages ordered Chutzpit the Disseminator to stop translating the lecture. He stopped. "How long will Rabban Gamliel keep afflicting him?" The Sages said to each other, "Let us remove him from office and replace the head of the yeshiva!" They argued among themselves about who should be appointed to the position, and ultimately decided to ask Rabbi Elezar ben Azarya to be their new leader.

The Sages asked Rabbi Elezar if he replace Rabban Gamliel as the head of the yeshiva. Nervous, he said, "I have to talk it over with my wife first." In some ways, Rabbi Elezar ben Azarya was an ideal candidate for the job—he was a brilliant Torah scholar that everyone respected and a very rich man. He also happened to be 18 years old. Rabbi Elezar consulted his wife about the job offer and she said, "What if they remove you like they removed Rabbi Gamliel?" Rabbi Elezar told her he should take the opportunity now and not be concerned as to whether or not it would last. She protested, "But you don't have any white hair!" Which apparently was a requirement for the job.

He decided to sleep on it, and went to bed that night without knowing what he would tell the Sages in the morning. When he woke up the next day, a miracle had happened: eighteen rows of his hair turned snow white! This was the divine confirmation he and his wife needed that he should accept the Sages' offer.

That day, they dismissed Rabban Gamliel from his position and made Rabbi Elezar ben Azarya the head of the yeshiva. Rabbi Elezar immediately overturned a policy of Rabban Gamliel's that kept many students away from the study hall. Rabban Gamliel had put a guard at the door whose job it was to turn away students whose 'insides were not like their outsides.' In other words, Rabban Gamliel wouldn't allow people who weren't perfectly observant of Jewish law to come study Torah with him. Rabbi Elezar added 700 benches to the study hall and 700 new students crowded inside the study hall, thrilled to finally have the opportunity to learn.

Disheartened, Rabban Gamliel said to himself, "Perhaps, chas ve-shalom, Heaven forbid, I have prevented the Jewish people from studying Torah!" That night, he saw pristine white jugs in his dream, but inside of them, all there was was ash. He was comforted, knowing that all these new students were worthless idlers who shouldn't be there in the first place. The Talmud makes sure to tell us, however, that he was wrong and those students had been kept out of the study hall unfairly. Hashem only showed Rabban Gamliel the jugs of ashes in his dream to comfort him.

That first day when Rabbi Elezar ben Azarya became the head of the yeshiva was one of the greatest days of Torah study of all time. The Talmud tells us that in every place the Mishnah describes a decision being made "on that day," it was referring to the day Rabbi Elezar let the 700 students in. They resolved every halachic problem that had been plaguing them that day. Rabban Gamliel did not spurn the study hall on that day. Though he had been removed from power, he decided to be the bigger man and not only accept the Sages' decision but to continue going to the study hall and adding in his two cents.

On that day, an Ammonite convert named Yehuda came to the study hall and asked if he was allowed to enter the congregation and marry a Jewish woman. Rabban Gamliel said, "Obviously not! As it is written, 'An Ammonite and a Moabite shall not enter into the congregation.'" (Deuteronomy 23:4) Rabbi Yehoshua disagreed with him and said, "But Moab and Ammon no longer reside in their ancestral homelands! The King of Assyria scattered all the nations throughout the world centuries ago. Now that all peoples are scrambled everyone up, there is no way of knowing whether or not this man from Ammon is descended from the Ammonites in the Tanach!" And immediately, they let Yehuda the Ammonite join the congregation.

אַחֵר קִיצֵּץ בִּנְטִיעוֹת, עָלָיו הַכָּתוּב אוֹמֵר: ״אַל תִּתֵּן אֶת פִּיךָ לַחֲטִיא אֶת בְּשָׂרֶךָ״. מַאי הִיא? חֲזָא מֶיטַטְרוֹן דְּאִתְיְהִבָא לֵיהּ רְשׁוּתָא לְמֵיתַב לְמִיכְתַּב זַכְווֹתָא דְיִשְׂרָאֵל, אֲמַר: גְּמִירִי דִּלְמַעְלָה לָא הָוֵי לֹא יְשִׁיבָה וְלֹא תַּחֲרוּת, וְלֹא עוֹרֶף וְלֹא עִיפּוּי. שֶׁמָּא, חַס וְשָׁלוֹם, שְׁתֵּי רְשׁוּיוֹת הֵן. אַפְּקוּהּ לְמֶיטַטְרוֹן ומַחְיוּהּ שִׁיתִּין פּוּלְסֵי דְנוּרָא. אֲמַרוּ לֵיהּ: מַאי טַעְמָא כִּי חֲזִיתֵיהּ לָא קַמְתְּ מִקַּמֵּיהּ? אִיתְיְהִיבָא לֵיהּ רְשׁוּתָא לְמִימְחַק זַכְווֹתָא דְאַחֵר. יָצְתָה בַּת קוֹל וְאָמְרָה: ״שׁוּבוּ בָּנִים שׁוֹבָבִים״ — חוּץ מֵאַחֵר. אֲמַר: הוֹאִיל וְאִיטְּרִיד הָהוּא גַּבְרָא מֵהָהוּא עָלְמָא, לִיפּוֹק לִיתְהֲנֵי בְּהַאי עָלְמָא. נְפַק אַחֵר לְתַרְבּוּת רָעָה. נְפַק, אַשְׁכַּח זוֹנָה תַּבְעַהּ, אֲמַרָה לֵיהּ: וְלָאו אֱלִישָׁע בֶּן אֲבוּיָה אַתְּ? עֲקַר פּוּגְלָא מִמֵּישְׁרָא בְּשַׁבָּת וִיהַב לַהּ, אָמְרָה: אַחֵר הוּא. שָׁאַל אַחֵר אֶת רַבִּי מֵאִיר לְאַחַר שֶׁיָּצָא לְתַרְבּוּת רָעָה, אֲמַר לֵיהּ: מַאי דִּכְתִיב: ״גַּם אֶת זֶה לְעוּמַּת זֶה עָשָׂה הָאֱלֹהִים״? אָמַר לוֹ: כׇּל מַה שֶּׁבָּרָא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, בָּרָא כְּנֶגְדּוֹ. בָּרָא הָרִים — בָּרָא גְּבָעוֹת, בָּרָא יַמִּים — בָּרָא נְהָרוֹת. אָמַר לוֹ: רַבִּי עֲקִיבָא רַבְּךָ לֹא אָמַר כָּךְ, אֶלָּא: בָּרָא צַדִּיקִים בָּרָא רְשָׁעִים, בָּרָא גַּן עֵדֶן בָּרָא גֵּיהִנָּם. כׇּל אֶחָד וְאֶחָד יֵשׁ לוֹ שְׁנֵי חֲלָקִים, אֶחָד בְּגַן עֵדֶן וְאֶחָד בְּגֵיהִנָּם. זָכָה צַדִּיק — נָטַל חֶלְקוֹ וְחֵלֶק חֲבֵרוֹ בְּגַן עֵדֶן, נִתְחַיֵּיב רָשָׁע — נָטַל חֶלְקוֹ וְחֵלֶק חֲבֵרוֹ בְּגֵיהִנָּם. אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: מַאי קְרָאָה — גַּבֵּי צַדִּיקִים כְּתִיב: ״לָכֵן בְּאַרְצָם מִשְׁנֶה יִירָשׁוּ״, גַּבֵּי רְשָׁעִים כְּתִיב: ״וּמִשְׁנֶה שִׁבָּרוֹן שׇׁבְרֵם״. שָׁאַל אַחֵר אֶת רַבִּי מֵאִיר לְאַחַר שֶׁיָּצָא לְתַרְבּוּת רָעָה, מַאי דִּכְתִיב: ״לֹא יַעַרְכֶנָּה זָהָב וּזְכוֹכִית וּתְמוּרָתָהּ כְּלִי פָז״? אָמַר לוֹ: אֵלּוּ דִּבְרֵי תוֹרָה, שֶׁקָּשִׁין לִקְנוֹתָן כִּכְלֵי זָהָב וּכְלֵי פָז, וְנוֹחִין לְאַבְּדָן כִּכְלֵי זְכוּכִית. אָמַר לוֹ: רַבִּי עֲקִיבָא רַבָּךְ לֹא אָמַר כָּךְ, אֶלָּא: מָה כְּלֵי זָהָב וּכְלֵי זְכוּכִית, אַף עַל פִּי שֶׁנִּשְׁבְּרוּ — יֵשׁ לָהֶם תַּקָּנָה, אַף תַּלְמִיד חָכָם, אַף עַל פִּי שֶׁסָּרַח — יֵשׁ לוֹ תַּקָּנָה. אָמַר לוֹ: אַף אַתָּה חֲזוֹר בָּךְ! אָמַר לוֹ: כְּבָר שָׁמַעְתִּי מֵאֲחוֹרֵי הַפַּרְגּוֹד: ״שׁוּבוּ בָּנִים שׁוֹבָבִים״ — חוּץ מֵאַחֵר. תָּנוּ רַבָּנַן: מַעֲשֶׂה בְּאַחֵר שֶׁהָיָה רוֹכֵב עַל הַסּוּס בְּשַׁבָּת, וְהָיָה רַבִּי מֵאִיר מְהַלֵּךְ אַחֲרָיו לִלְמוֹד תּוֹרָה מִפִּיו, אָמַר לוֹ: מֵאִיר, חֲזוֹר לְאַחֲרֶיךָ, שֶׁכְּבָר שִׁיעַרְתִּי בְּעִקְבֵי סוּסִי עַד כָּאן תְּחוּם שַׁבָּת. אָמַר לוֹ: אַף אַתָּה חֲזוֹר בָּךְ. אָמַר לוֹ: וְלֹא כְּבָר אָמַרְתִּי לְךָ כְּבָר שָׁמַעְתִּי מֵאֲחוֹרֵי הַפַּרְגּוֹד: ״שׁוּבוּ בָּנִים שׁוֹבָבִים״ — חוּץ מֵאַחֵר. תַּקְפֵיהּ עַיְּילֵיהּ לְבֵי מִדְרְשָׁא, אֲמַר לֵיהּ לְיָנוֹקָא: פְּסוֹק לִי פְּסוּקָךְ. אָמַר לוֹ: ״אֵין שָׁלוֹם אָמַר ה׳ לָרְשָׁעִים״. עַיְּילֵיהּ לְבֵי כְנִישְׁתָּא אַחֲרִיתִי, אֲמַר לֵיהּ לְיָנוֹקָא: פְּסוֹק לִי פְּסוּקָךְ. אָמַר לוֹ: ״כִּי אִם תְּכַבְּסִי בַּנֶּתֶר וְתַרְבִּי לָךְ בּוֹרִית נִכְתָּם עֲוֹנֵךְ לְפָנַי״. עַיְּילֵיהּ לְבֵי כְּנִישְׁתָּא אַחֲרִיתִי, אֲמַר לֵיהּ לְיָנוֹקָא: פְּסוֹק לִי פְּסוּקָךְ. אֲמַר לֵיהּ: ״וְאַתְּ שָׁדוּד מַה תַּעֲשִׂי כִּי תִלְבְּשִׁי שָׁנִי כִּי תַעְדִּי עֲדִי זָהָב כִּי תִקְרְעִי בַפּוּךְ עֵינַיִךְ לַשָּׁוְא תִּתְיַפִּי וְגוֹ׳״. עַיְּילֵיהּ לְבֵי כְנִישְׁתָּא אַחֲרִיתִי, עַד דְּעַיְּילֵיהּ לִתְלֵיסַר בֵּי כְנִישָׁתָא, כּוּלְּהוּ פְּסַקוּ לֵיהּ כִּי הַאי גַוְונָא. לְבָתְרָא אֲמַר לֵיהּ: פְּסוֹק לִי פְּסוּקָךְ. אֲמַר לֵיהּ: ״וְלָרָשָׁע אָמַר אֱלֹהִים מַה לְּךָ לְסַפֵּר חֻקָּי וְגוֹ׳״. הָהוּא יָנוֹקָא הֲוָה מְגַמְגֵּם בְּלִישָּׁנֵיהּ, אִשְׁתְּמַע כְּמָה דַּאֲמַר לֵיהּ: ״וְלֶאֱלִישָׁע אָמַר אֱלֹהִים״, אִיכָּא דְּאָמְרִי: סַכִּינָא הֲוָה בַּהֲדֵיהּ, וְקַרְעֵיהּ וְשַׁדַּרֵיהּ לִתְלֵיסַר בֵּי כְנִישָׁתֵי. וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אֲמַר: אִי הֲוַאי בִּידִי סַכִּינָא, הֲוָה קָרַעְנָא לֵיהּ. כִּי נָח נַפְשֵׁיהּ דְּאַחֵר, אָמְרִי: לָא מֵידָן לִידַיְּינֵיהּ, וְלָא לְעָלְמָא דְּאָתֵי לֵיתֵי. לָא מֵידָן לִידַיְּינֵיהּ — מִשּׁוּם דַּעֲסַק בְּאוֹרָיְיתָא, וְלָא לְעָלְמָא דְּאָתֵי לֵיתֵי — מִשּׁוּם דַּחֲטָא. אֲמַר רַבִּי מֵאִיר: מוּטָב דְּלִידַיְּינֵיהּ וְלֵיתֵי לְעָלְמָא דְּאָתֵי. מָתַי אָמוּת, וְאַעֲלֶה עָשָׁן מִקִּבְרוֹ. כִּי נָח נַפְשֵׁיהּ דְּרַבִּי מֵאִיר סְלֵיק קוּטְרָא מִקִּבְרֵיהּ דְּאַחֵר. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: גְּבוּרְתָּא לְמִיקְלֵי רַבֵּיהּ? חַד הֲוָה בֵּינַנָא וְלָא מָצֵינַן לְאַצּוֹלֵיהּ? אִינְקְטֵיהּ בְּיָד, מַאן מַרְמֵי לֵיהּ מִן. אָמַר: מָתַי אָמוּת, וַאֲכַבֶּה עָשָׁן מִקִּבְרוֹ. כִּי נָח נַפְשֵׁיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן פְּסַק קוּטְרָא מִקִּבְרֵיהּ דְּאַחֵר. פְּתַח עֲלֵיהּ הַהוּא סַפְדָנָא: אֲפִילּוּ שׁוֹמֵר הַפֶּתַח לֹא עָמַד לְפָנֶיךָ, רַבֵּינוּ! בִּתּוֹ שֶׁל אַחֵר אָתְיָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי, אֲמַרָה לֵיהּ: רַבִּי, פַּרְנְסֵנִי. אָמַר לָהּ: בַּת מִי אַתְּ? אָמְרָה לוֹ: בִּתּוֹ שֶׁל אַחֵר אֲנִי. אָמַר לָהּ: עֲדַיִין יֵשׁ מִזַּרְעוֹ בָּעוֹלָם?! וְהָא כְּתִיב: ״לֹא נִין לוֹ וְלֹא נֶכֶד בְּעַמּוֹ וְאֵין שָׂרִיד בִּמְגוּרָיו״! אָמְרָה לוֹ: זְכוֹר לְתוֹרָתוֹ, וְאַל תִּזְכּוֹר מַעֲשָׂיו. מִיָּד יָרְדָה אֵשׁ וְסִכְסְכָה סַפְסָלוֹ שֶׁל רַבִּי. בָּכָה וְאָמַר רַבִּי: וּמָה לַמִּתְגַּנִּין בָּהּ — כָּךְ, לַמִּשְׁתַּבְּחִין בָּהּ — עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה!
§ The Gemara stated earlier that Aḥer chopped down the saplings, becoming a heretic. With regard to him, the verse states: “Do not let your mouth bring your flesh into guilt” (Ecclesiastes 5:5). The Gemara poses a question: What was it that led him to heresy? He saw the angel Mitatron, who was granted permission to sit and write the merits of Israel. He said: There is a tradition that in the world above there is no sitting; no competition; no turning one’s back before Him, i.e., all face the Divine Presence; and no lethargy. Seeing that someone other than God was seated above, he said: Perhaps, the Gemara here interjects, Heaven forbid, there are two authorities, and there is another source of power in control of the world in addition to God. Such thoughts led Aḥer to heresy. The Gemara relates: They removed Mitatron from his place in heaven and smote him with sixty rods [pulsei] of fire, so that others would not make the mistake that Aḥer made. They said to the angel: What is the reason that when you saw Elisha ben Avuya you did not stand before him? Despite this conduct, since Mitatron was personally involved, he was granted permission to erase the merits of Aḥer and cause him to stumble in any manner. A Divine Voice went forth saying: “Return, rebellious children” (Jeremiah 3:22), apart from Aḥer. Upon hearing this, Elisha ben Avuya said: Since that man, meaning himself, has been banished from that world, let him go out and enjoy this world. Aḥer went astray. He went and found a prostitute and solicited her for intercourse. She said to him: And are you not Elisha ben Avuya? Shall a person of your stature perform such an act? He uprooted a radish from a patch of radishes on Shabbat and gave it to her, to demonstrate that he no longer observed the Torah. The prostitute said: He is other than he was. He is not the same Elisha ben Avuya, he is Aḥer, other. The Gemara relates: Aḥer asked Rabbi Meir a question, after he had gone astray. He said to him: What is the meaning of that which is written: “God has made even the one as well as the other” (Ecclesiastes 7:14)? Rabbi Meir said to him: Everything that the Holy One, Blessed be He, created, He created a similar creation corresponding to it. He created mountains, He created hills; He created seas, He created rivers. Aḥer said to him: Rabbi Akiva, your teacher, did not say so, but explained the verse as follows: Everything has its opposite: He created the righteous, He created the wicked; He created the Garden of Eden, He created Gehenna. Each and every person has two portions, one in the Garden of Eden and one in Gehenna. If he merits it, by becoming righteous, he takes his portion and the portion of his wicked colleague in the Garden of Eden; if he is found culpable by becoming wicked, he takes his portion and the portion of his colleague in Gehenna. Rav Mesharshiyya said: What is the verse from which it is derived? With regard to the righteous, it is stated: “Therefore in their land they shall possess double” (Isaiah 61:7); whereas with regard to the wicked, it is stated: “And destroy them with double destruction” (Jeremiah 17:18); therefore, each receives a double portion. Aḥer asked Rabbi Meir another question, again after he had gone astray. What is the meaning of that which is written: “Gold and glass cannot equal it; neither shall its exchange be vessels of fine gold” (Job 28:17)? If it is referring to the praise and honor of the Torah, it should have compared it only to gold, not to glass. He said to him: This is referring to words of Torah, which are as difficult to acquire as gilded vessels and vessels of fine gold but are as easy to lose as glass vessels. Aḥer said to him: Rabbi Akiva, your teacher, did not say so, but taught as follows: Just as golden vessels and glass vessels have a remedy even when they have broken, as they can be melted down and made into new vessels, so too a Torah scholar, although he has transgressed, has a remedy. Rabbi Meir said to him: If so, you too, return from your ways. He said to him: I have already heard the following declaration behind the dividing curtain, which conceals God from the world: “Return, rebellious children,” (Jeremiah 3:22) apart from Aḥer. The Gemara cites a related story: The Sages taught: There was once an incident involving Aḥer, who was riding on a horse on Shabbat, and Rabbi Meir was walking behind him to learn Torah from him. After a while, Aḥer said to him: Meir, turn back, for I have already estimated and measured according to the steps of my horse that the Shabbat boundary ends here, and you may therefore venture no further. Rabbi Meir said to him: You, too, return to the correct path. He said to him: But have I not already told you that I have already heard behind the dividing curtain: “Return, rebellious children,” apart from Aḥer? Nevertheless, Rabbi Meir took hold of him and brought him to the study hall. Aḥer said to a child, by way of divination: Recite your verse that you studied today to me. He recited the following verse to him: “There is no peace, said the Lord, concerning the wicked” (Isaiah 48:22). He brought him to another study hall. Aḥer said to a child: Recite your verse to me. He recited to him: “For though you wash with niter, and take for you much soap, yet your iniquity is marked before Me” (Jeremiah 2:22). He brought him to another study hall. Aḥer said to a child: Recite your verse to me. He recited to him: “And you, spoiled one, what are you doing, that you clothe yourself with scarlet, that you deck yourself with ornaments of gold, that you enlarge your eyes with paint? In vain you make yourself fair” (Jeremiah 4:30). He brought him to another synagogue, until he had brought him into thirteen synagogues, where all the children recited to him similar verses that speak of the hopeless situation of the wicked. At the last one, he said to him: Recite your verse to me. He recited to him: “And to the wicked [velerasha] God says, what is it for you to declare My statutes” (Psalms 50:16). The Gemara relates: That child had a stutter, so it sounded as though he were saying to him: Vele’elisha, i.e., and to Elisha, God says. This made Elisha think the child was deliberately insulting him. Some say Aḥer had a knife, and he tore the child apart and sent him to the thirteen synagogues. And others say that Aḥer merely said: Had I a knife, I would have torn him apart. The Gemara relates: When Aḥer passed away, the Heavenly Court declared that he should not be judged, nor brought into the World-to-Come. He should not be judged in a manner befitting his deeds, because he occupied himself with Torah, whose merit protects him. And he should not be brought into the World-to-Come because he sinned. Rabbi Meir said: It is better that he be judged properly and be brought into the World-to-Come. When I die I will request this of Heaven, and I will cause smoke to rise up from his grave, as a sign that he is being sentenced in Gehenna. The Gemara relates: When Rabbi Meir passed away, smoke rose up from the grave of Aḥer, implying that Rabbi Meir’s wish was granted. Rabbi Yoḥanan said: Was this a mighty deed on Rabbi Meir’s part, to burn his teacher? Was this the only remedy available? Can it be that there was one Sage among us who left the path and we cannot save him? If we hold him by the hand, who will remove him from our protection; who? Rabbi Yoḥanan continued and said: When I die I will have the smoke extinguished from his grave, as a sign that he has been released from the sentence of Gehenna and brought to the World-to-Come. Indeed, when Rabbi Yoḥanan passed away, the smoke ceased to rise up from the grave of Aḥer. A certain eulogizer began his eulogy of Rabbi Yoḥanan with the following: Even the guard at the entrance could not stand before you, our rabbi. The guard at the entrance to Gehenna could not prevent Rabbi Yoḥanan from arranging the release of Aḥer. The Gemara relates: The daughter of Aḥer came before Rabbi Yehuda HaNasi and said to him: Rabbi, provide me with sustenance, as she was in need of food. He said to her: Whose daughter are you? She said to him: I am the daughter of Aḥer. He said to her, angrily: Is there still of his seed remaining in the world? But isn’t it stated: “He shall have neither son nor grandson among his people or any remaining in his dwellings” (Job 18:19)? She said to him: Remember his Torah, and do not remember his deeds. Immediately, fire descended and licked Rabbi Yehuda HaNasi’s bench. Rabbi Yehuda HaNasi wept and said: If God protects the honor of those who treat the Torah with contempt in such a manner, as Aḥer despised the Torah and relinquished its teachings, how much more so would He do for those who treat it with honor.
תָּנוּ רַבָּנַן: לְעוֹלָם יְהֵא אָדָם עַנְוְותָן כְּהִלֵּל וְאַל יְהֵא קַפְּדָן כְּשַׁמַּאי. מַעֲשֶׂה בִּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם שֶׁהִמְרוּ זֶה אֶת זֶה, אָמְרוּ: כׇּל מִי שֶׁיֵּלֵךְ וְיַקְנִיט אֶת הִלֵּל יִטּוֹל אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז. אָמַר אֶחָד מֵהֶם: אֲנִי אַקְנִיטֶנּוּ. אוֹתוֹ הַיּוֹם עֶרֶב שַׁבָּת הָיָה, וְהִלֵּל חָפַף אֶת רֹאשׁוֹ. הָלַךְ וְעָבַר עַל פֶּתַח בֵּיתוֹ, אָמַר: מִי כָּאן הִלֵּל, מִי כָּאן הִלֵּל? נִתְעַטֵּף וְיָצָא לִקְרָאתוֹ. אָמַר לוֹ: בְּנִי, מָה אַתָּה מְבַקֵּשׁ? אָמַר לוֹ: שְׁאֵלָה יֵשׁ לִי לִשְׁאוֹל. אָמַר לוֹ: שְׁאַל בְּנִי. שְׁאַל: מִפְּנֵי מָה רָאשֵׁיהֶן שֶׁל בַּבְלִיִּים סְגַלְגַּלּוֹת? אָמַר לוֹ: בְּנִי, שְׁאֵלָה גְּדוֹלָה שָׁאַלְתָּ. מִפְּנֵי שֶׁאֵין לָהֶם חַיּוֹת פִּקְּחוֹת. הָלַךְ וְהִמְתִּין שָׁעָה אַחַת, חָזַר וְאָמַר: מִי כָּאן הִלֵּל, מִי כָּאן הִלֵּל? נִתְעַטֵּף וְיָצָא לִקְרָאתוֹ. אָמַר לוֹ: בְּנִי, מָה אַתָּה מְבַקֵּשׁ? אָמַר לוֹ: שְׁאֵלָה יֵשׁ לִי לִשְׁאוֹל. אָמַר לוֹ: שְׁאַל בְּנִי. שְׁאַל: מִפְּנֵי מָה עֵינֵיהֶן שֶׁל תַּרְמוֹדִיִּין תְּרוּטוֹת? אָמַר לוֹ: בְּנִי, שְׁאֵלָה גְּדוֹלָה שָׁאַלְתָּ. מִפְּנֵי שֶׁדָּרִין בֵּין הַחוֹלוֹת. הָלַךְ וְהִמְתִּין שָׁעָה אַחַת, חָזַר וְאָמַר: מִי כָּאן הִלֵּל, מִי כָּאן הִלֵּל? נִתְעַטֵּף וְיָצָא לִקְרָאתוֹ, אָמַר לוֹ: בְּנִי, מָה אַתָּה מְבַקֵּשׁ? אָמַר לוֹ: שְׁאֵלָה יֵשׁ לִי לִשְׁאוֹל. אָמַר לוֹ: שְׁאַל בְּנִי. שְׁאַל: מִפְּנֵי מָה רַגְלֵיהֶם שֶׁל אַפְרִקִיִּים רְחָבוֹת? אָמַר לוֹ: בְּנִי שְׁאֵלָה גְּדוֹלָה שָׁאַלְתָּ — מִפְּנֵי שֶׁדָּרִין בֵּין בִּצְעֵי הַמַּיִם. אָמַר לוֹ: שְׁאֵלוֹת הַרְבֵּה יֵשׁ לִי לִשְׁאוֹל, וּמִתְיָרֵא אֲנִי שֶׁמָּא תִּכְעוֹס. נִתְעַטֵּף וְיָשַׁב לְפָנָיו. אָמַר לוֹ: כׇּל שְׁאֵלוֹת שֶׁיֵּשׁ לָךְ לִשְׁאוֹל שְׁאַל. אָמַר לוֹ אַתָּה הוּא הִלֵּל שֶׁקּוֹרִין אוֹתְךָ ״נְשִׂיא יִשְׂרָאֵל״? אָמַר לוֹ: הֵן. אָמַר לוֹ: אִם אַתָּה הוּא, לֹא יִרְבּוּ כְּמוֹתְךָ בְּיִשְׂרָאֵל. אָמַר לוֹ: בְּנִי, מִפְּנֵי מָה? אָמַר לוֹ מִפְּנֵי שֶׁאִבַּדְתִּי עַל יָדְךָ אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז. אָמַר לוֹ: הֱוֵי זָהִיר בְּרוּחֲךָ כְּדַי הוּא הִלֵּל שֶׁתְּאַבֵּד עַל יָדוֹ אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז וְאַרְבַּע מֵאוֹת זוּז, וְהִלֵּל לֹא יַקְפִּיד.
Since the Gemara discussed the forbearance of Sages, who remain silent in the face of nonsensical comments, it cites additional relevant examples. The Sages taught in a baraita: A person should always be patient like Hillel and not impatient like Shammai. The Gemara related: There was an incident involving two people who wagered with each other and said: Anyone who will go and aggravate Hillel to the point that he reprimands him, will take four-hundred zuz. One of them said: I will aggravate him. That day that he chose to bother Hillel was Shabbat eve, and Hillel was washing the hair on his head. He went and passed the entrance to Hillel’s house and in a demeaning manner said: Who here is Hillel, who here is Hillel? Hillel wrapped himself in a dignified garment and went out to greet him. He said to him: My son, what do you seek? He said to him: I have a question to ask. Hillel said to him: Ask, my son, ask. The man asked him: Why are the heads of Babylonians oval? He was alluding to and attempting to insult Hillel, who was Babylonian. He said to him: My son, you have asked a significant question. The reason is because they do not have clever midwives. They do not know how to shape the child’s head at birth. That man went and waited one hour, a short while, returned to look for Hillel, and said: Who here is Hillel, who here is Hillel? Again, Hillel wrapped himself and went out to greet him. Hillel said to him: My son, what do you seek? The man said to him: I have a question to ask. He said to him: Ask, my son, ask. The man asked: Why are the eyes of the residents of Tadmor bleary [terutot]? Hillel said to him: My son, you have asked a significant question. The reason is because they live among the sands and the sand gets into their eyes. Once again the man went, waited one hour, returned, and said: Who here is Hillel, who here is Hillel? Again, he, Hillel, wrapped himself and went out to greet him. He said to him: My son, what do you seek? He said to him: I have a question to ask. He said to him: Ask, my son, ask. The man asked: Why do Africans have wide feet? Hillel said to him: You have asked a significant question. The reason is because they live in marshlands and their feet widened to enable them to walk through those swampy areas. That man said to him: I have many more questions to ask, but I am afraid lest you get angry. Hillel wrapped himself and sat before him, and he said to him: All of the questions that you have to ask, ask them. The man got angry and said to him: Are you Hillel whom they call the Nasi of Israel? He said to him: Yes. He said to him: If it is you, then may there not be many like you in Israel. Hillel said to him: My son, for what reason do you say this? The man said to him: Because I lost four hundred zuz because of you. Hillel said to him: Be vigilant of your spirit and avoid situations of this sort. Hillel is worthy of having you lose four hundred zuz and another four hundred zuz on his account, and Hillel will not get upset.
מָרְתָּא בַּת בַּיְיתּוֹס עַתִּירְתָּא דִּירוּשָׁלַיִם הַוְיָא שַׁדַּרְתֵּהּ לִשְׁלוּחַהּ וַאֲמַרָה לֵיהּ זִיל אַיְיתִי לִי סְמִידָא אַדַּאֲזַל אִיזְדַּבַּן אֲתָא אֲמַר לַהּ סְמִידָא לֵיכָּא חִיוָּרְתָּא אִיכָּא אֲמַרָה לֵיהּ זִיל אַיְיתִי לִי אַדַּאֲזַל אִיזְדַּבַּן אֲתָא וַאֲמַר לַהּ חִיוָּרְתָּא לֵיכָּא גּוּשְׁקְרָא אִיכָּא אֲמַרָה לֵיהּ זִיל אַיְיתִי לִי אַדַּאֲזַל אִזְדַּבַּן אֲתָא וַאֲמַר לַהּ גּוּשְׁקְרָא לֵיכָּא קִימְחָא דִשְׂעָרֵי אִיכָּא אֲמַרָה לֵיהּ זִיל אַיְיתִי לִי אַדַּאֲזַל אִיזְדַּבַּן הֲוָה שְׁלִיפָא מְסָאנָא אֲמַרָה אִיפּוֹק וְאֶחְזֵי אִי מַשְׁכַּחְנָא מִידֵּי לְמֵיכַל אִיתִיב לַהּ פַּרְתָּא בְּכַרְעַאּ וּמִתָה
With regard to this famine it is related that Marta bat Baitos was one of the wealthy women of Jerusalem. She sent out her agent and said to him: Go bring me fine flour [semida]. By the time he went, the fine flour was already sold. He came and said to her: There is no fine flour, but there is ordinary flour. She said to him: Go then and bring me ordinary flour. By the time he went, the ordinary flour was also sold. He came and said to her: There is no ordinary flour, but there is coarse flour [gushkera]. She said to him: Go then and bring me coarse flour. By the time he went, the coarse flour was already sold. He came and said to her: There is no coarse flour, but there is barley flour. She said to him: Go then and bring me barley flour. But once again, by the time he went, the barley flour was also sold. She had just removed her shoes, but she said: I will go out myself and see if I can find something to eat. She stepped on some dung, which stuck to her foot, and, overcome by disgust, she died.
ואמר רבה נפל מראש הגג ונתקע באשה חייב בד' דברים וביבמתו לא קנה חייב בנזק בצער בריפוי בשבת אבל בשת לא דתנן אינו חייב על הבשת עד שיהא מתכוין ואמר רבה נפל מראש הגג ברוח שאינה מצויה והזיק ובייש חייב על הנזק ופטור בד' דברים ברוח מצויה והזיק ובייש חייב בד' דברים ופטור על הבשת ואם נתהפך חייב אף על הבשת
§ Rabba says another similar halakha: If a man fell from a roof and while falling was inserted into a woman due to the force of the fall, but he did not have the intention to engage in sexual intercourse, he is liable to pay the four types of indemnity. And if this woman was his yevama waiting for him to perform levirate marriage, he has not acquired her as his wife through this act of intercourse. This is true even though a levirate marriage is ordinarily effected through sexual intercourse, even if unintentional, i.e., if he thought she was someone else. Nevertheless, since in this case he did not intend to engage in intercourse at all, the levirate marriage is not effected. The Gemara explains: What are the four types of indemnity that he is liable to pay? He is liable to pay for the damage, for the pain, for the medical costs, and for the loss of livelihood. But he is not liable to pay compensation for humiliation, as we learned in a mishna (86a): One is not liable to pay compensation for humiliation unless he intends to humiliate the injured party, and that was certainly not the case in this situation. And Rabba says another, similar halakha: If one fell from a roof due to an atypical wind, such that it could not have been anticipated in advance that he would fall, and while falling he caused damage and humiliated the injured party, he is liable for the damage but exempt from paying the four types of indemnity, as he did not intend to fall. If he fell due to a typical wind and caused damage and humiliated the injured party while falling, he is liable to pay the four types of indemnity, as his fall was caused by negligence. But he is nevertheless exempt from paying compensation for humiliation, as he did not intend to fall. But if he tumbled while falling so he could fall on this person in order to protect himself from the impact with the ground, he is liable to pay compensation for humiliation as well, because although he did not intend to cause shame he did intend to land on the person.
איני והא אמר רב יהודה אמר רב שתים עשרה שעות הוי היום שלש הראשונות הקב"ה יושב ועוסק בתורה שניות יושב ודן את כל העולם כולו כיון שרואה שנתחייב עולם כלייה עומד מכסא הדין ויושב על כסא רחמים שלישיות יושב וזן את כל העולם כולו מקרני ראמים עד ביצי כנים רביעיות יושב ומשחק עם לויתן שנאמר (תהלים קד, כו) לויתן זה יצרת לשחק בו אמר רב נחמן בר יצחק עם בריותיו משחק ועל בריותיו אינו משחק אלא אותו היום בלבד א"ל רב אחא לרב נחמן בר יצחק מיום שחרב בית המקדש אין שחוק להקב"ה ומנלן דליכא שחוק אילימא מדכתיב (ישעיהו כב, יב) ויקרא ה' אלהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה וגו' דלמא ההוא יומא ותו לא אלא דכתיב (תהלים קלז, ה) אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי דלמא שכחה הוא דליכא אבל שחוק מיהא איכא אלא מהא (ישעיהו מב, יד) החשיתי מעולם אחריש אתאפק וגו' ברביעיות מאי עביד יושב ומלמד תינוקות של בית רבן תורה שנאמר (ישעיהו כח, ט) את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדים למי יורה דעה ולמי יבין שמועה לגמולי מחלב ולעתיקי משדים ומעיקרא מאן הוה מיגמר להו איבעית אימא מיטטרון ואיבעית אימא הא והא עביד ובליליא מאי עביד איבעית אימא מעין יממא ואיבעית אימא רוכב על כרוב קל שלו ושט בשמונה עשר אלף עולמות שנאמר (תהלים סח, יח) רכב אלהים רבותים אלפי שנאן אל תקרי שנאן אלא שאינן ואיבעית אימא יושב ושומע שירה מפי חיות שנאמר (תהלים מב, ט) יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירו עמי
The Gemara asks: Is that so? Is there no making sport for the Holy One, Blessed be He? But doesn’t Rav Yehuda say that Rav says: There are twelve hours in the day. During the first three, the Holy One, Blessed be He, sits and engages in Torah study. During the second three hours, He sits and judges the entire world. Once He sees that the world has rendered itself liable to destruction, He arises from the throne of judgment and sits on the throne of mercy, and the world is not destroyed. During the third set of three hours, the Holy One, Blessed be He, sits and sustains the entire world, from the horns of wild oxen to the eggs of lice. During the fourth three hours, He sits and makes sport with the leviathan, as it is stated: “There is leviathan, whom You have formed to sport with” (Psalms 104:26). Evidently, God makes sport every day, not only on that one day. Rav Naḥman bar Yitzḥak says in explanation: He makes sport with His creations, just as He sports with the leviathan; He does not make sport of His creations but on that day alone. Rav Aḥa said to Rav Naḥman bar Yitzḥak: From the day the Temple was destroyed, there is no longer any making sport for the Holy One, Blessed be He. And from where do we derive that there is no making sport? If we say that it is from that which is written: “And in that day did the Lord, the God of hosts, call to weeping, and to lamentation, and to baldness and to girding with sackcloth” (Isaiah 22:12), that is inconclusive: Perhaps that day alone was called for weeping and lamentation, and no additional days. Rather, you might suggest that the source is that it is written: “If I forget you, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning. Let my tongue cleave to the roof of my mouth, if I do not remember you” (Psalms 137:5–6). This is also inconclusive, as perhaps there is no forgetting of Jerusalem for God, but in any event there is still making sport. Rather, it is derived from this verse: “I have long time held My peace, I have been still, and refrained Myself; now will I cry like a travailing woman, gasping and panting at once” (Isaiah 42:14). The Gemara asks: If God no longer makes sport, what does He now do during the fourth three-hour period of the day? The Gemara answers: He sits and teaches Torah to schoolchildren, as it is stated: “Whom shall one teach knowledge? And whom shall one make to understand the message? Them that are weaned from the milk, them that are drawn from the breasts” (Isaiah 28:9). The verse is interpreted in the following manner: To whom does God teach knowledge, and to whom does He make to understand the message? To those who are just weaned from the milk and to those who are drawn from the breasts, i.e., children only recently weaned from nursing. The Gemara asks: And initially, before the destruction of the Temple, who would teach the schoolchildren? The Gemara answers: If you wish, say that the angel Metatron would teach them, and if you wish, say instead that He would do both this, sport with the leviathan, and that, teach the schoolchildren; whereas after the destruction of the Temple in the fourth period of the day He only teaches the schoolchildren. The Gemara asks: And during the twelve hours of the night, what does God do? The Gemara answers: If you wish, say that the night is similar to the day, i.e., God performs the same activities as in the day. And if you wish, say instead that He rides on his light cherub and flies in eighteen thousand worlds, as it is stated: “The chariots of God are twenty thousand, even [shinan] thousands” (Psalms 68:18). Do not read it as even [shinan], rather read it as: That which are not [she’einan]. Since the minimum of thousands is two thousand, the phrase: That which are not thousands, indicates that two thousand are not present, i.e., the chariots of God are twenty thousand minus two thousand, which means that God rides in eighteen thousand worlds. And if you wish, say instead that God sits and listens to the songs from the mouths of the angelic creatures, as it is stated: “By day the Lord will command His loving-kindness, and in the night His song shall be with me” (Psalms 42:9).
א"ר יוחנן איבריה דר' ישמעאל [בר' יוסי] כחמת בת תשע קבין אמר רב פפא איבריה דרבי יוחנן כחמת בת חמשת קבין ואמרי לה בת שלשת קבין דרב פפא גופיה כי דקורי דהרפנאי
The Gemara continues discussing the bodies of these Sages: Rabbi Yoḥanan said: The organ of Rabbi Yishmael, son of Rabbi Yosei, was the size of a jug of nine kav. Rav Pappa said: The organ of Rabbi Yoḥanan was the size of a jug of five kav, and some say it was the size of a jug of three kav. Rav Pappa himself had a belly like the baskets [dikurei] made in Harpanya.
ברוריא דביתהו דר' מאיר ברתיה דר' חנינא בן תרדיון הואי אמרה לו זילא בי מלתא דיתבא אחתאי בקובה של זונות שקל תרקבא דדינרי ואזל אמר אי לא איתעביד בה איסורא מיתעביד ניסא אי עבדה איסורא לא איתעביד לה ניסא אזל נקט נפשיה כחד פרשא אמר לה השמיעני לי אמרה ליה דשתנא אנא אמר לה מתרחנא מרתח אמרה לו נפישין טובא (ואיכא טובא הכא) דשפירן מינאי אמר ש"מ לא עבדה איסורא כל דאתי אמרה ליה הכי אזל לגבי שומר דידה א"ל הבה ניהלה אמר ליה מיסתפינא ממלכותא אמר ליה שקול תרקבא דדינרא פלגא פלח ופלגא להוי לך א"ל וכי שלמי מאי איעביד א"ל אימא אלהא דמאיר ענני ומתצלת א"ל ומי יימר דהכי איכא [א"ל השתא חזית] הוו הנהו כלבי דהוו קא אכלי אינשי שקל קלא שדא בהו הוו קאתו למיכליה אמר אלהא דמאיר ענני שבקוה ויהבה ליה לסוף אשתמע מילתא בי מלכא אתיוה אסקוה לזקיפה אמר אלהא דמאיר ענני אחתוה אמרו ליה מאי האי אמר להו הכי הוה מעשה אתו חקקו לדמותיה דר' מאיר אפיתחא דרומי אמרי כל דחזי לפרצופא הדין לייתיה יומא חדא חזיוהי רהט אבתריה רהט מקמייהו על לבי זונות איכא דאמרי בשולי עובדי כוכבים חזא טמש בהא ומתק בהא איכא דאמרי אתא אליהו אדמי להו כזונה כרכתיה אמרי חס ושלום אי ר' מאיר הוה לא הוה עביד הכי קם ערק אתא לבבל איכא דאמרי מהאי מעשה ואיכא דאמרי ממעשה דברוריא:
§ The Gemara relates: Berurya, the wife of Rabbi Meir, was a daughter of Rabbi Ḥanina ben Teradyon. She said to Rabbi Meir: It is a disrespectful matter for me that my sister is sitting in a brothel; you must do something to save her. Rabbi Meir took a vessel [tarkeva] full of dinars and went. He said to himself: If no transgression was committed with her, a miracle will be performed for her; if she committed a transgression, no miracle will be performed for her. Rabbi Meir went and dressed as a Roman knight, and said to her: Accede to my wishes, i.e., engage in intercourse with me. She said to him: I am menstruating [dashtana] and cannot. He said to her: I will wait. She said to him: There are many women in the brothel, and there are many women here who are more beautiful than I. He said to himself: I can conclude from her responses that she did not commit a transgression, as she presumably said this to all who come. Rabbi Meir went over to her guard, and said to him: Give her to me. The guard said to him: I fear that if I do so, I will be punished by the government. Rabbi Meir said to him: Take this vessel full of dinars; give half to the government as a bribe, and half will be for you. The guard said to him: But when the money is finished, what shall I do? Rabbi Meir said to him: Say: God of Meir answer me! And you will be saved. The guard said to him: And who can say that this is the case, that I will be saved by this utterance? Rabbi Meir said to him: You will now see. There were these carnivorous dogs that would devour people; Rabbi Meir took a clod of earth, threw it at them, and when they came to devour him, he said: God of Meir answer me! The dogs then left him alone, and after seeing this the guard gave the daughter of Rabbi Ḥanina ben Teradyon to Rabbi Meir. Ultimately the matter was heard in the king’s court, and the guard, who was brought and taken to be hanged, said: God of Meir answer me! They then lowered him down, as they were unable to hang him. They said to him: What is this? He said to them: This was the incident that occurred, and he proceeded to relate the entire story to them. They then went and engraved the image of Rabbi Meir at the entrance of Rome where it would be seen by everyone, and they said: Anyone who sees a man with this face should bring him here. One day, Romans saw Rabbi Meir and ran after him, and he ran away from them and entered a brothel to hide. Some say he then escaped capture because he saw food cooked by gentiles and dipped [temash] this finger in the food and tasted it with that other finger, and thereby fooled them into thinking that he was eating their food, which they knew Rabbi Meir would not do. And some say that he escaped detection because Elijah came, appeared to them as a prostitute and embraced Rabbi Meir. The Romans who were chasing him said: Heaven forbid, if this were Rabbi Meir, he would not act in that manner. Rabbi Meir arose, fled, and arrived in Babylonia. The Gemara notes: There are those who say that he fled because of this incident, and there are those who say that he fled due to embarrassment from the incident involving his wife Berurya.
הניח ידו על בני מעיו אמר שישו בני מעי שישו ומה ספיקות שלכם כך ודאית שלכם על אחת כמה וכמה מובטח אני בכם שאין רמה ותולעה שולטת בכם ואפי' הכי לא מייתבא דעתיה אשקיוהו סמא דשינתא ועיילוהו לביתא דשישא וקרעו לכריסיה הוו מפקו מיניה דיקולי דיקולי דתרבא ומותבי בשמשא בתמוז ואב ולא מסרחי כל תרבא נמי לא סריח כל תרבא לא סריח שורייקי סומקי מסריח הכא אף על גב דאיכא שורייקי סומקי לא מסריח קרי אנפשיה (תהלים טז, ט) אף בשרי ישכון לבטח
Upon hearing this, Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, placed his hand upon his belly, over his innards, and said: Rejoice, my innards, rejoice! If your mere suspicions are so accurate, all the more so your certainties must be correct. If the condemnation of this man based upon the suspicions raised by his insolence proved to be correct, the identification of thieves in accordance with logical reasoning must certainly be accurate. I am assured about you, my innards, that worm and maggot will not affect you, which is a sign of a completely righteous person. Nevertheless, his mind was not calmed. He decided to test himself. He arranged for people to give him a sedative to drink, and they brought him into a house of marble, where surgeries were performed, and cut open his belly. They removed baskets upon baskets of fat from it, placed them in the hot sun in the summer months of Tammuz and Av, and the fat did not putrefy. In this manner, Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, received proof that his decisions were correct and that he was a wholly righteous individual. The Gemara questions what the proof was: This is not sufficient proof, as all fat that is not attached to flesh does not putrefy. The Gemara answers: True, all fat not attached to flesh does not putrefy, but the red veins within the fat do putrefy. Here, by contrast, although there were red veins in the fat, they did not putrefy, which is a sign of his righteousness. Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, read the verses about himself: “I have set the Lord always before me…therefore my heart is glad, and my glory rejoices; my flesh also dwells in safety” (Psalms 16:8–9).
אֲזַל, אַשְׁכְּחֵיהּ לְתַנָּא דְּקָתָנֵי קַמֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה: הָיָה עוֹמֵד בִּתְפִלָּה וְנִתְעַטֵּשׁ — מַמְתִּין עַד שֶׁיִּכְלֶה הָרוּחַ וְחוֹזֵר וּמִתְפַּלֵּל. אִיכָּא דְאָמְרִי: הָיָה עוֹמֵד בִּתְפִלָּה וּבִיקֵּשׁ לְהִתְעַטֵּשׁ — מַרְחִיק לְאַחֲרָיו אַרְבַּע אַמּוֹת, וּמִתְעַטֵּשׁ, וּמַמְתִּין עַד שֶׁיִּכְלֶה הָרוּחַ, וְחוֹזֵר וּמִתְפַּלֵּל, וְאוֹמֵר: ״רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, יְצַרְתָּנוּ נְקָבִים נְקָבִים חֲלוּלִים חֲלוּלִים, גָּלוּי וְיָדוּעַ לְפָנֶיךָ חֶרְפָּתֵנוּ וּכְלִימָּתֵנוּ בְּחַיֵּינוּ וּבְאַחֲרִיתֵנוּ רִמָּה וְתוֹלֵעָה״, וּמַתְחִיל מִמָּקוֹם שֶׁפָּסַק.
He went and found the tanna, who recites the tannaitic sources before the study hall, reciting the following baraita before Rav Yehuda: One who was standing in prayer and sneezed from below waits until the odor dissipates and resumes praying. Some say: One who was standing in prayer when he felt the need to sneeze from below, retreats four cubits, sneezes, waits until the odor dissipates and resumes praying. And before resuming his prayer, he says: Master of the universe, You have formed us with many orifices and cavities; our disgrace and shame in life are clear and evident before You, as is our destiny with maggots and worms, and so we should not be judged harshly. And he resumes his prayer from where he stopped.
אָמַר רַב יְהוּדָה: בֹּא וּרְאֵה כַּמָּה קָשִׁים מְזוֹנוֹתָיו שֶׁל אָדָם, שֶׁנִּשְׁתַּנּוּ עָלָיו סִדְרֵי בְרֵאשִׁית. אָמַר רַב נַחְמָן: תִּדַּע, דְּמִתְרְחִישׁ נִיסָּא וְלָא אִבְּרוּ מְזוֹנֵי.
Rav Yehuda added and said: Come and see how difficult it is to provide for a person’s sustenance. It is so difficult that the order of creation had to be altered on his behalf, which was apparently easier than providing him a source of financial support. Rav Naḥman said: Know that it is so, as miracles are often performed on a person’s behalf; however, it has not yet happened that food was miraculously created in a person’s home.
תָּנוּ רַבָּנַן: רָחָב בִּשְׁמָהּ זִינְּתָה, יָעֵל — בְּקוֹלָהּ, אֲבִיגַיִל — בִּזְכִירָתָהּ, מִיכַל בַּת שָׁאוּל — בִּרְאִיָּיתָהּ. אָמַר רַבִּי יִצְחָק: כׇּל הָאוֹמֵר ״רָחָב״ ״רָחָב״ — מִיָּד נִיקְרֵי. אָמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: אֲנָא אָמֵינָא ״רָחָב״ ״רָחָב״ וְלָא אִיכְפַּת לִי! אֲמַר לֵיהּ: כִּי קָאָמֵינָא בְּיוֹדְעָהּ וּבְמַכִּירָהּ.
The Sages taught in a baraita: Rahab aroused impure thoughts by her name, i.e., the mere mention of her name would inspire lust for her; Yael, by her voice; Abigail, by remembering her; Michal, the daughter of Saul, by her appearance. Similarly, Rabbi Yitzḥak said: Anyone who says Rahab, Rahab, immediately experiences a seminal emission due to the arousal of desire caused by Rahab’s great beauty. Rav Naḥman said to him: I say: Rahab, Rahab, and it does not affect me. Rabbi Yitzchak said to Rav Naḥman: When I said this, I was specifically referring to one who knows her personally and recognizes her beauty. Only for one who has met Rahab in person is the mere mention of her name capable of arousing lust.
אתיוהו לרבי אלעזר בן פרטא אמרו מ"ט תנית ומ"ט גנבת אמר להו אי סייפא לא ספרא ואי ספרא לא סייפא ומדהא ליתא הא נמי ליתא ומ"ט קרו לך רבי רבן של תרסיים אני אייתו ליה תרי קיבורי אמרו ליה הי דשתיא והי דערבא איתרחיש ליה ניסא אתיא זיבוריתא אותיבא על דשתיא ואתאי זיבורא ויתיב על דערבא אמר להו האי דשתיא והאי דערבא
The Gemara returns to the description of the trial of the Sages. The Romans brought Rabbi Elazar ben Perata for his trial and said: What is the reason that you taught Torah, and what is the reason that you stole, as these were the crimes of which he was accused. Rabbi Elazar ben Perata said to them: If one is an armed robber [sayafa], he is not a scholar [safra], and if one is a scholar he is not an armed robber, i.e., I am accused of two mutually exclusive crimes; and from the fact that this characterization is not true, one may also conclude that that characterization is also not true. They asked him: But if you do not teach Torah, then what is the reason that they call you rabbi? He answered: I am the master [rabban] of weavers [tarsiyyim]. In order to ascertain whether Rabbi Elazar ben Perata was in fact an expert weaver, they brought him two coils of wool and said to him: Which is the warp, and which is the woof? The threads used for each differ in their thickness and strength and would be immediately recognizable to an expert. A miracle occurred, as a female hornet came and sat on the coil of warp, and a male hornet came and sat on the coil of woof. Rabbi Elazar ben Perata said to them: This is a coil of warp, and that is a coil of woof. He realized that the male hornet was a sign that the coil was the woof, as the woof is threaded through the warp, while the warp, which is fixed in the loom and receives the woof, was the one on which the female hornet sat, as the female of a species receives the male.
רָבָא, מִקַּמֵּי דַּהֲוָה רֵישָׁא, מְקַרְקְשָׁא לֵיהּ בַּת רַב חִסְדָּא אַמְגּוּזָא בְּלָקָנָא. בָּתַר דִּמְלַךְ, עֲבַדָא לֵיהּ כַּוְּותָא, וּמַנְּחָא לֵיהּ יְדָא אַרֵישֵׁיהּ.
Before Rava became the head of the yeshiva, his wife, the daughter of Rav Ḥisda, would rattle a nut in a copper vessel for him. This was in order to fend off demons when he was in the bathroom. After he was chosen to preside as head of the yeshiva, he required an additional degree of protection, so she constructed a window for him, opposite where he would defecate, and placed her hand upon his head.
וּמִי אָמְרִינַן אֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא גֵּרְרָה חוּלְדָּה? וְהָא קָתָנֵי סֵיפָא: מַה שֶּׁמְּשַׁיֵּיר יַנִּיחֶנּוּ בְּצִנְעָה, שֶׁלֹּא יְהֵא צָרִיךְ בְּדִיקָה אַחֲרָיו. אָמַר אַבָּיֵי: לָא קַשְׁיָא הָא — בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר, הָא — בִּשְׁלֹשָׁה עָשָׂר. בִּשְׁלֹשָׁה עָשָׂר דִּשְׁכִיחַ רִיפְתָּא בְּכוּלְּהוּ בָּתֵּי — לָא מַצְנְעָא. בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר דְּלָא שְׁכִיחָא רִיפְתָּא בְּכוּלְּהוּ בָּתֵּי — מַצְנְעָא. אָמַר רָבָא: וְכִי חוּלְדָּה נְבִיאָה הִיא! דְּיָדְעָא דְּהָאִידָּנָא אַרְבֵּיסַר, וְלָא אָפֵי עַד לְאוּרְתָּא, וּמְשַׁיְּירָא וּמְטַמְּרָא?! אֶלָּא, אָמַר רָבָא: מַה שֶּׁמְּשַׁיֵּיר — יַנִּיחֶנּוּ בְּצִנְעָה, שֶׁמָּא תִּטּוֹל חוּלְדָּה בְּפָנֵינוּ, וִיהֵא צָרִיךְ בְּדִיקָה אַחֲרָיו.
The Gemara proceeds to analyze a more fundamental aspect of the mishna: And do we say that one need not be concerned that perhaps a marten dragged the leaven? But isn’t it taught in the last clause, in the next mishna: With regard to the leaven that one leaves after the search, he should place it in a concealed location, so that it will not require searching after it? Apparently, there is concern lest a marten take some of the remaining leaven. Abaye said: This is not difficult; this ruling is referring to the fourteenth of Nisan, whereas that ruling is referring to the thirteenth. The Gemara elaborates: On the thirteenth of Nisan, when bread is still found in every house, the marten does not conceal the leaven, and therefore there is no concern that perhaps the marten dragged the leaven elsewhere and concealed it. However, on the fourteenth of Nisan, when bread is not found in any of the houses, the marten hides the leaven. Rava said in surprise: And is the marten a prophetess that knows that now is the fourteenth of Nisan and no one will bake until the evening, and it leaves over bread and conceals it in its hole? Rather, Rava rejected Abaye’s answer and said: With regard to the leaven that one leaves after the search, he should place it in a concealed location, lest a marten take it before us and it will require searching after it. Only if one actually sees the marten take the leaven, is he required to search after it.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: נִיקַּב וְנִסְתַּם, כֹּל שֶׁאִילּוּ נִקְרֵי וְנִקְרָע — פְּסוּל. וְאִי לָאו — כָּשֵׁר. הָוֵי בֵּהּ רָבָא: הֵיכָא? אִילֵּימָא לְמַטָּה מֵעֲטָרָה — אֲפִילּוּ נִכְרַת נָמֵי, אֶלָּא בַּעֲטָרָה עַצְמָהּ. אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַב מָרִי בַּר מָר אָמַר מָר עוּקְבָא אָמַר שְׁמוּאֵל: נִיקַּב בַּעֲטָרָה עַצְמָהּ וְנִסְתַּם, כֹּל שֶׁאִילּוּ נִקְרֵי וְנִקְרָע פָּסוּל, וְאִי לָאו — כָּשֵׁר. שְׁלַח לֵיהּ רָבָא בְּרֵיהּ דְּרַבָּה לְרַב יוֹסֵף: יְלַמְּדֵנוּ רַבֵּינוּ, הֵיכִי עָבְדִינַן? אֲמַר לֵיהּ: מַיְיתִינַן נַהֲמָא חַמִּימָא דִּשְׂעָרֵי, וּמַנְּחִינַן לֵיהּ אַבֵּי פוֹקְרֵי, וּמִקְּרֵי, וְחָזֵינַן לֵיהּ. אָמַר אַבָּיֵי: אַטּוּ כּוּלֵּי עָלְמָא יַעֲקֹב אָבִינוּ הֲוַאי, דִּכְתִיב בֵּיהּ ״כֹּחִי וְרֵאשִׁית אוֹנִי״, שֶׁלֹּא רָאָה קֶרִי מִיָּמָיו! אֶלָּא, אָמַר אַבָּיֵי: מְעַבְּרִינַן קַמֵּיהּ בִּגְדֵי צִבְעוֹנִין. אָמַר רָבָא: אַטּוּ כּוּלֵּי עָלְמָא בַּרְזִילַּי הַגִּלְעָדִי הוּא?! אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא כִּדְשַׁנִּין מֵעִיקָּרָא.
Rav Yehuda said that Shmuel said: If a man’s member had been punctured and it later healed and the hole closed up with flesh, in any case where, if he would emit semen, it would tear open again, he is unfit to enter into the congregation; but if not, he is fit. Rava discussed this ruling and raised a question: Where is this perforation? If we say it is below the corona, at the end of the man’s member, why should this perforation render him unfit? Even if the member was entirely severed, he would also be fit. Rather, the hole is in the corona itself, that is, at the point where the corona meets the rest of the member. It was also stated explicitly that this is the case, as Rav Mari bar Mar said that Mar Ukva said that Shmuel said: If a man’s member had been punctured in the corona itself, and it later healed and the hole closed up with flesh, in any case where if he would emit semen it would tear open again, he is unfit; but if not, he is fit. With regard to this issue, Rava, son of Rabba, sent the following question to Rav Yosef: Let our teacher teach us, what should we do to verify whether or not the perforation was adequately closed? Rav Yosef said to him: We bring warm barley bread and place it upon his anus [bei pukrei], and owing to the heat he emits semen, and we observe what happens and see whether or not the perforation remains closed. Abaye said: Is that to say that everyone is like our Patriarch Jacob, with regard to whom it is written: “Reuben, you are my firstborn, my might and the first fruits of my strength” (Genesis 49:3), implying that Jacob never experienced an emission of semen in all his days, so that his eldest son Reuben was conceived from his first drop of seed, i.e., “the first fruits of my strength.” The implication is that there is certainly no need for such measures in order to bring a man to ejaculate. Rather, Abaye said that a different method is used: We pass before him colorful garments of a woman, and thereby bring him to arousal, so that he will experience an emission. Rava said: Is that to say that everyone is like Barzilai the Gileadite, traditionally known for his licentious character? Not all men are brought to excitement when they merely see such clothes. Rather, the Gemara rejects this proposal and states that it is clear as we initially answered, that we follow the former procedure even though not all men require it.
עָשִׂיתִי לִי שָׁרִים וְשָׁרוֹת וְתַעֲנוּגוֹת בְּנֵי הָאָדָם שִׁדָּה וְשִׁדּוֹת שָׁרִים וְשָׁרוֹת אֵלּוּ מִינֵי זֶמֶר וְתַעֲנוּגוֹת בְּנֵי הָאָדָם אֵלּוּ בְּרֵיכוֹת וּמֶרְחֲצָאוֹת שִׁדָּה וְשִׁדּוֹת הָכָא תַּרְגִּימוּ שֵׁידָה וְשֵׁידְתִין בְּמַעְרְבָא אָמְרִי שִׁידְּתָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן שְׁלֹשׁ מֵאוֹת מִינֵי שֵׁדִים הָיוּ בְּשִׁיחִין וְשֵׁידָה עַצְמָהּ אֵינִי יוֹדֵעַ מָה הִיא אָמַר מָר הָכָא תַּרְגִּימוּ שֵׁידָא וְשֵׁידְתִין שֵׁידָה וְשֵׁידְתִין לְמַאי אִיבְּעִי לֵיהּ דִּכְתִיב וְהַבַּיִת בְּהִבָּנוֹתוֹ אֶבֶן שְׁלֵמָה מַסָּע נִבְנָה וְגוֹ׳ אָמַר לְהוּ לְרַבָּנַן הֵיכִי אֶעֱבֵיד אֲמַרוּ לֵיהּ אִיכָּא שָׁמִירָא דְּאַיְיתִי מֹשֶׁה לְאַבְנֵי אֵפוֹד אֲמַר לְהוּ הֵיכָא אִישְׁתְּכַח אֲמַרוּ לֵיהּ אַיְיתִי שֵׁידָה וְשֵׁידְתִין כַּבְשִׁינְהוּ אַהֲדָדֵי אֶפְשָׁר דְּיָדְעִי וּמְגַלּוּ לָךְ אַיְיתִי שֵׁידָה וְשֵׁידְתִין כַּבְשִׁינְהוּ אַהֲדָדֵי אָמְרִי אֲנַן לָא יָדְעִינַן דִּילְמָא אַשְׁמְדַאי מַלְכָּא דְשֵׁידֵי יָדַע אֲמַר לְהוּ הֵיכָא אִיתֵיהּ אָמְרִי לֵיהּ אִיתֵיהּ בְּטוּרָא פְּלָן כַּרְיָא לֵיהּ בֵּירָא וּמַלְיָא לֵיהּ מַיָּא וּמִיכַּסְּיָא בְּטִינָּרָא וַחֲתִימָה בְּגוּשְׁפַּנְקֵיהּ וְכֹל יוֹמָא סָלֵיק לִרְקִיעָא וְגָמַר מְתִיבְתָּא דִרְקִיעָא וְנָחֵית לְאַרְעָא וְגָמַר מְתִיבְתָּא דְאַרְעָא וְאָתֵי סָיֵיר לֵיהּ לְגוּשְׁפַּנְקֵיהּ וּמְגַלֵּי לֵיהּ וְשָׁתֵי וּמְכַסֵּי לֵיהּ וְחָתֵים לֵיהּ וְאָזֵיל שַׁדְּרֵיהּ לִבְנָיָהוּ בֶּן יְהוֹיָדָע יְהַב לֵיהּ שׁוּשִׁילְתָּא דַּחֲקִיק עֲלַהּ שֵׁם וְעִזְקְתָא דַּחֲקִיק עֲלַהּ שֵׁם וּגְבָבֵי דְעַמְרָא וְזִיקֵי דְחַמְרָא אֲזַל כְּרָא בֵּירָא מִתַּתַּאי וּשְׁפִינְהוּ לְמַיָּא וְסַתְמִינְהוּ בִּגְבָבֵי דְעַמְרָא וּכְרָא בֵּירָא מֵעִילַּאי (וְשַׁפְכִינְהוּ) [וְשַׁפְכֵיהּ] לְחַמְרָא וְטַמִּינְהוּ סְלֵיק יְתֵיב בְּאִילָנָא כִּי אֲתָא סַיְירֵיהּ לְגוּשְׁפַּנְקָא גַּלְּיֵיהּ אַשְׁכְּחֵיהּ חַמְרָא אֲמַר כְּתִיב לֵץ הַיַּיִן הוֹמֶה שֵׁכָר וְכׇל שׁוֹגֶה בּוֹ לֹא יֶחְכָּם וּכְתִיב זְנוּת וְיַיִן וְתִירוֹשׁ יִקַּח לֵב לָא אִישְׁתִּי כִּי צָחֵי לָא סַגִּיא לֵיהּ אִישְׁתִּי רְוָא וּגְנָא נְחֵית אֲתָא שְׁדָא בֵּיהּ שׁוּשִׁילְתָּא סְתָמֵיהּ כִּי אִתְּעַר הֲוָה קָא מִיפַּרְזַל אֲמַר לֵיהּ שְׁמָא דְמָרָךְ עֲלָךְ שְׁמָא דְּמָרָךְ עֲלָךְ כִּי נָקֵיט לֵיהּ וְאָתֵי מְטָא דִּיקְלָא חַף בֵּיהּ שַׁדְיֵיהּ מְטָא לְבֵיתָא שַׁדְיֵיהּ מְטָא גַּבֵּי כּוּבָּא דְּהָהִיא אַרְמַלְתָּא נְפַקָא אִיחַנַּנָא לֵיהּ כְּפָא לְקוֹמְתֵיהּ מִינֵּיהּ אִיתְּבַר בֵּיהּ גַּרְמָא אֲמַר הַיְינוּ דִּכְתִיב וְלָשׁוֹן רַכָּה תִּשְׁבׇּר גָּרֶם חֲזָא סַמְיָא דַּהֲוָה קָא טָעֵי בְּאוֹרְחָא אַסְּקֵיהּ לְאוֹרְחֵיהּ חֲזָא רַוְיָא דַּהֲוָה קָא טָעֵי בְּאוֹרְחָא אַסְּקֵיהּ לְאוֹרְחֵיהּ חֲזָא חֶדְוְותָא דַּהֲווֹ קָמְחַדִּי לַהּ בְּכָה שַׁמְעֵיהּ לְהָהוּא גַּבְרָא דַּהֲוָה קָאָמַר לְאוּשְׁכָּפָא עָבֵיד לִי מְסָאנֵי לְשַׁב שְׁנֵי אַחֵיךְ חֲזָא הָהוּא קַסָּמָא דַּהֲוָה קָסֵים אַחֵיךְ כִּי מְטָא לְהָתָם לָא עַיְּילוּהּ לְגַבֵּיהּ דִּשְׁלֹמֹה עַד תְּלָתָא יוֹמֵי יוֹמָא קַמָּא אֲמַר לְהוּ אַמַּאי לָא קָא בָעֵי לִי מַלְכָּא לְגַבֵּיהּ אֲמַרוּ לֵיהּ אַנְסֵיהּ מִישְׁתְּיָא שְׁקַל לְבֵינְתָּא אוֹתֵיב אַחֲבִרְתַּהּ אֲתוֹ אֲמַרוּ לֵיהּ לִשְׁלֹמֹה אָמַר לְהוּ הָכִי אָמַר לְכוּ הֲדוּר אַשְׁקְיוּהּ לִמְחַר אֲמַר לְהוּ וְאַמַּאי לָא קָא בָּעֵי לִי מַלְכָּא לְגַבֵּיהּ אֲמַרוּ לֵיהּ אַנְסֵיהּ מֵיכְלָא שְׁקַל לְבֵינְתָּא מֵחֲבִרְתַּהּ אוֹתְבַהּ אַאַרְעָא אֲתוֹ אֲמַרוּ לֵיהּ לִשְׁלֹמֹה אֲמַר לְהוּ הָכִי אָמַר לְכוּ נְגִידוּ מִינֵּיהּ מֵיכְלֵיהּ לְסוֹף תְּלָתָא יוֹמֵי עֲיַיל לְקַמֵּיהּ שְׁקַל קַנְיָא וּמְשַׁח אַרְבְּעָה גַּרְמִידֵי וּשְׁדָא קַמֵּיהּ אֲמַר לֵיהּ מִכְּדִי כִּי מָיֵית הָהוּא גַּבְרָא לֵית לֵיהּ בְּהָדֵין עָלְמָא אֶלָּא אַרְבָּעָה גַּרְמִידֵי הַשְׁתָּא כְּבַשְׁתֵּיהּ לְכוּלֵּי עָלְמָא וְלָא שְׂבַעְתְּ עַד דִּכְבַשְׁתְּ נָמֵי לְדִידִי אֲמַר לֵיהּ לָא קָא בָעֵינָא מִינָּךְ מִידֵּי בָּעֵינָא דְּאֶיבְנְיֵיהּ לְבֵית הַמִּקְדָּשׁ וְקָא מִיבְּעֵי לִי שָׁמִירָא אֲמַר לֵיהּ לְדִידִי לָא מְסִיר לִי לְשָׂרָא דְיַמָּא מָסֵיר לֵיהּ וְלָא יָהֵיב לֵיהּ אֶלָּא לְתַרְנְגוֹלָא בָּרָא דִּמְהֵימַן לֵיהּ אַשְּׁבוּעֲתֵיהּ וּמַאי עָבֵד בֵּיהּ מַמְטֵי לֵיהּ לְטוּרֵי דְּלֵית בְּהוּ יִשּׁוּב וּמַנַּח לֵהּ אַשִּׁינָּא דְטוּרָא וּפָקַע טוּרָא וּמְנַקֵּיט מַיְיתִי בִּיזְרָנֵי מֵאִילָנֵי וְשָׁדֵי הָתָם וְהָוֵי יִשּׁוּב וְהַיְינוּ דִּמְתַרְגְּמִינַן נַגָּר טוּרָא בְּדַקוּ קִינָּא דְּתַרְנְגוֹלָא בָּרָא דְּאִית לֵיהּ בְּנֵי וְחַפְּיוּהּ לְקִינֵּיהּ זוּגִּיתָא חִיוָּרְתִּי כִּי אֲתָא בָּעֵי לְמֵיעַל וְלָא מָצֵי אֲזַל אַיְיתִי שָׁמִירָא וְאוֹתְבֵיהּ עִלָּוֵיהּ רְמָא בֵּיהּ קָלָא שַׁדְיֵיהּ שַׁקְלֵיהּ אֲזַל חֲנַק נַפְשֵׁיהּ אַשְּׁבוּעֲתֵיהּ אֲמַר לֵיהּ בְּנָיָהוּ מַאי טַעְמָא כִּי חֲזִיתֵיהּ לְהָהוּא סַמְיָא דַּהֲוָה קָא טָעֵי בְּאוֹרְחָא אַסֵּיקְתֵּיהּ לְאוֹרְחֵיהּ אֲמַר לֵיהּ מַכְרְזִי עֲלֵיהּ בִּרְקִיעָא דְּצַדִּיק גָּמוּר הוּא וּמַאן דַּעֲבַד לֵיהּ נִיחָא נַפְשֵׁיהּ זָכֵי לְעָלְמָא דְּאָתֵי וּמַאי טַעְמָא כִּי חֲזֵיתֵיהּ לְהָהוּא רַוְיָא דְּקָטָעֵי בְּאוֹרְחָא אַסֵּיקְתֵּיהּ לְאוֹרְחֵיהּ אֲמַר לֵיהּ מַכְרְזִי עֲלֵיהּ בִּרְקִיעָא דְּרָשָׁע גָּמוּר הוּא וְעָבְדִי לֵיהּ נִיחָא נַפְשֵׁיהּ כִּי הֵיכִי דְּלֵיכְלֵיהּ לְעָלְמָא מַאי טַעְמָא כִּי חֲזֵיתֵיהּ לְהָהוּא חֶדְוְותָא בְּכֵית אֲמַר לֵיהּ בָּעֵי מֵימָת גַּבְרָא בְּגוֹ תְּלָתִין יוֹמִין וּבָעֲיָא מִינְטָר לְיָבָם קָטָן תְּלֵיסְרֵי שְׁנִין מַאי טַעְמָא כִּי שְׁמַעְתֵּיהּ לְהָהוּא גַּבְרָא דַּאֲמַר לֵיהּ לְאוּשְׁכָּפָא עֲבֵיד לִי מְסָאנֵי לְשַׁב שְׁנִין אַחֵיכְתְּ אֲמַר לֵיהּ הָהוּא שִׁבְעָה יוֹמֵי לֵית לֵיהּ מְסָאנֵי לְשַׁב שְׁנִין בָּעֵי מַאי טַעְמָא כִּי חֲזֵיתֵיהּ לְהָהוּא קַסָּמָא דַּהֲוָה קָסֵים אַחֵיכְתְּ אֲמַר לֵיהּ דַּהֲוָה יְתֵיב אַבֵּי גַזָּא דְּמַלְכָּא לִקְסוֹם מַאי דְּאִיכָּא תּוּתֵיהּ תַּרְחֵיהּ גַּבֵּיהּ עַד דְּבַנְיֵיהּ לְבֵית הַמִּקְדָּשׁ יוֹמָא חַד הֲוָה קָאֵי לְחוֹדֵיהּ אֲמַר לֵיהּ כְּתִיב כְּתוֹעֲפוֹת רְאֵם לוֹ וְאָמְרִינַן כְּתוֹעֲפוֹת אֵלּוּ מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת רְאֵם אֵלּוּ הַשֵּׁדִים מַאי רְבוּתַיְיכוּ מִינַּן אֲמַר לֵיהּ שְׁקוֹל שׁוּשִׁילְתָּא מִינַּאי וְהַב לִי עִיזְקְתָךְ וְאַחְוִי לָךְ רְבוּתַאי שַׁקְלֵיהּ לְשׁוּשִׁילְתָּא מִינֵּיהּ וְיָהֵיב לֵיהּ עִיזְקְתֵיהּ בַּלְעֵיהּ אוֹתְבֵיהּ לְחַד גַּפֵּיהּ בִּרְקִיעָא וּלְחַד גַּפֵּיהּ בְּאַרְעָא פַּתְקֵיהּ אַרְבַּע מְאָה פַּרְסֵי עַל הַהִיא שַׁעְתָּא אֲמַר שְׁלֹמֹה מַה יִּתְרוֹן לָאָדָם בְּכׇל עֲמָלוֹ שֶׁיַּעֲמֹל תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ וְזֶה הָיָה חֶלְקִי מִכׇּל עֲמָלִי מַאי וְזֶה רַב וּשְׁמוּאֵל חַד אָמַר מַקְלוֹ וְחַד אָמַר גּוּנְדּוֹ הָיָה מְחַזֵּר עַל הַפְּתָחִים כֹּל הֵיכָא דִּמְטָא אָמַר אֲנִי קֹהֶלֶת הָיִיתִי מֶלֶךְ עַל יִשְׂרָאֵל בִּירוּשָׁלִָים כִּי מְטָא גַּבֵּי סַנְהֶדְרִין אֲמַרוּ רַבָּנַן מִכְּדִי שׁוֹטֶה בַּחֲדָא מִילְּתָא לָא סְרִיךְ מַאי הַאי אֲמַרוּ לֵיהּ לִבְנָיָהוּ קָא בָעֵי לָךְ מַלְכָּא לְגַבֵּיהּ אֲמַר לְהוּ לָא שְׁלַחוּ לְהוּ לְמַלְכְּווֹתָא קָאָתֵי מַלְכָּא לְגַבַּיְיכוּ שְׁלַחוּ לְהוּ אִין קָאָתֵי שְׁלַחוּ לְהוּ בִּידְקוּ בְּכַרְעֵיהּ שְׁלַחוּ לְהוּ בְּמוּקֵי קָאָתֵי וְקָא תָבַע לְהוּ בְּנִידּוּתַיְיהוּ וְקָא תָבַע לַהּ נָמֵי לְבַת שֶׁבַע אִימֵּיהּ אַתְיוּהּ לִשְׁלֹמֹה וְהַבוּ לֵיהּ עִזְקְתָא וְשׁוּשִׁילְתָּא דַּחֲקִוק עָלֶיהָ שֵׁם כִּי עָיֵיל חַזְיֵיהּ פְּרַח וַאֲפִילּוּ הָכִי הֲוָה לֵיהּ בִּיעֲתוּתָא מִינֵּיהּ וְהַיְינוּ דִּכְתִיב הִנֵּה מִטָּתוֹ שֶׁלִּשְׁלֹמֹה שִׁשִּׁים גִּבּוֹרִים סָבִיב לָהּ מִגִּבּוֹרֵי יִשְׂרָאֵל כּוּלָּם אֲחוּזֵי חֶרֶב מְלוּמְּדֵי מִלְחָמָה אִישׁ חַרְבּוֹ עַל יְרֵיכוֹ מִפַּחַד בַּלֵּילוֹת

§ After mentioning the spirit named kordeyakos on the previous daf the Gemara relates other matters connected to spirits and demons. It is written: “I got myself sharim and sharot, and human pleasures, shidda and shiddot (Ecclesiastes 2:8). The Gemara explains: Sharim and sharot”: These are types of musical instruments. “And human pleasures”: These are pools and bathhouses. “Shidda and shiddot”: Here, in Babylonia, they interpreted these words in the following manner: Male demons [shidda] and female demons [shiddetin]. In the West, Eretz Yisrael, they said that these words are referring to carriages [shiddeta]. Rabbi Yoḥanan says: There were three hundred types of demons in a place named Shiḥin, but I do not know what the form or nature of a demon itself is. The Master said: Here they interpreted it: Male demons and female demons. The Gemara asks: Why was it necessary for Solomon, the author of Ecclesiastes, to have male demons and female demons? The Gemara answers: As it is written with regard to the building of the Temple: “For the house, when it was being built, was built of stone made ready at the quarry; and there was neither hammer nor axe nor any tool of iron heard in the house, while it was being built” (I Kings 6:7). Solomon said to the sages: How shall I make it so that the stone will be precisely cut without using iron? They said to him: There is a creature called a shamir that can cut the stones, which Moses brought and used to cut the stones of the ephod. Solomon said to them: Where is it found? They said to him: Bring a male demon and a female demon and torment them together. It is possible that they know where, and due to the suffering they will reveal the place to you. Solomon brought a male demon and a female demon and tormented them together, and they said: We do not know where to find the shamir. Perhaps Ashmedai, king of the demons, knows. Solomon said to them: Where is Ashmedai? They said to him: He is on such-and-such a mountain. He has dug a pit for himself there, and filled it with water, and covered it with a rock, and sealed it with his seal. And every day he ascends to Heaven and studies in the heavenly study hall and he descends to the earth and studies in the earthly study hall. And he comes and checks his seal to ensure that nobody has entered his pit, and then he uncovers it and drinks from the water in the pit. And then he covers it and seals it again and goes. Solomon sent for Benayahu, son of Jehoiada, a member of the royal entourage, and gave him a chain onto which a sacred name of God was carved, and a ring onto which a sacred name of God was carved, and fleeces of wool and wineskins of wine. What did Benayahu do? He went and dug a pit lower down the mountain, below the pit dug by Ashmedai, drained the water, and plugged it with the fleeces of wool so that Ashmedai’s pit was emptied. And he dug a pit higher up the mountain, above Ashmedai’s pit. And he poured the wine into it so that the wine filled Ashmedai’s pit, and he plugged the lower and upper pits that he dug. He climbed up and sat in a tree. When Ashmedai came he checked his seal, opened the pit, and found it to be filled with wine. He said that it is written: “Wine is a mocker, strong drink is riotous; and whosoever wallows in it is not wise” (Proverbs 20:1), and it is written: “Harlotry, wine, and new wine take away the heart” (Hosea 4:11). He concluded: I will not drink this wine. Eventually, when he became thirsty, he was unable to resist the wine and he drank, became intoxicated, and fell asleep. Benayahu descended from the tree, came, and threw the chain around Ashmedai, and enclosed him within it. When Ashmedai awoke he struggled to remove the chain. Benayahu said to him: The name of your Master is upon you, the name of your Master is upon you, do not tear the chain. God’s name is written on this chain, and it is forbidden to destroy it. When Benayahu took Ashmedai and came to Jerusalem he reached a palm tree and Ashmedai rubbed against it and knocked it down. He reached a house and knocked it down. He reached a small shack [kuva] belonging to a certain widow. This widow emerged, and she begged him not to knock down the house. He bent his body away from her, to the other side, and broke one of his bones. He said: This is as it is written: “Soft speech can break a bone” (Proverbs 25:15). Ashmedai saw a blind man who was lost on the road and he brought him to the correct road. He saw a drunk who was lost on the road and he brought him to the correct road. He saw the joy of a wedding celebration in which they were celebrating, and he cried. He heard a certain man say to a shoemaker [ushkafa]: Make me shoes that will last for seven years, and he laughed. He saw a certain sorcerer performing magic, and he laughed. When Ashmedai arrived there, in Jerusalem, they did not bring him before Solomon until three days had passed. On the first day he said to them: Why doesn’t the king want me to come to him? They said to him: He drank too much and was overcome by drink. Ashmedai took a brick and placed it on top of another brick. The servants came and told Solomon what he had done. Solomon interpreted the action and said to them: This is what he said to you through this allusion: Return and give the king more to drink. The following day Ashmedai said to them: And why doesn’t the king want me to come to him? They said to him: He ate too much and was overcome by food. Ashmedai took the brick off the other brick and placed it on the ground. The servants came and told Solomon what Ashmedai had done. He interpreted Ashmedai’s actions and said to them: This is what he said to you through this allusion: Take his food away from him. At the end of three days Ashmedai came before Solomon. Ashmedai took a reed and measured four cubits [garmidei], and threw it before him. He said to Solomon: See, when that man, Solomon, dies, he will have nothing in this world except the four cubits of his grave. Now you have conquered the entire world and yet you are not satisfied until you also conquer me? Solomon said to him: I need nothing from you. I want to build the Temple and I need the shamir for this. Ashmedai said to him: The shamir was not given to me, but it was given to the angelic minister of the sea. And he gives it only to the wild rooster, also known as the dukhifat or the hoopoe, whom he trusts by the force of his oath to return it. And what does the wild rooster do with it? He brings it to mountains that are not fit for habitation, and he places the shamir on the craggy rock and the mountain splits. And he takes and brings seeds of trees, throws them there, and it becomes fit for habitation. And this is why we interpret the word dukhifat as a cutter of mountains [naggar tura], i.e., the Aramaic translation of the word dukhifat in the Bible is naggar tura, cutter of mountains. They investigated and found the nest of a wild rooster in which there were chicks, and he covered its nest with translucent glass. When the rooster came it wanted to enter the nest but was unable to do so. It went and brought the shamir and placed it on top to crack the glass. Solomon’s servant threw a clump of dirt at the rooster and the rooster knocked over the shamir. The man took it and the wild rooster went and strangled itself over the fact that it had not kept its oath, by not returning the shamir. Later, Benayahu said to Ashmedai: What is the reason that when you saw that blind man who was lost on the road you brought him to the correct road? Ashmedai said to him: They proclaim about him in heaven that he is a completely righteous man, and anyone who does good for his soul shall merit to enter the World-to-Come. Then Benayahu asked: And what is the reason that when you saw the drunk man who was lost on the road you brought him to the correct road? Ashmedai said to him: They proclaim about him in heaven that he is a completely wicked man. And I did good for his soul so that he will consume his reward in this world and not have any reward in the World-to-Come. Benayahu continued and asked him: What is the reason that when you saw that joy of the wedding you cried? Ashmedai said to him: I knew that this man will die within thirty days. And his wife is required to wait for the yavam, the husband’s brother, who is a minor, to reach the age of thirteen years, the age of majority, so that he can release her through ḥalitza, the ritual through which the yavam frees the yevama of her levirate bonds. In addition, he asked: What is the reason that when you heard that man say to a shoemaker: Make me shoes that will last for seven years, you laughed? Ashmedai said to him: That man does not have seven days to live; does he need shoes that will last for seven years? Benayahu then asked: What is the reason that when you saw that sorcerer performing magic you laughed? Ashmedai said to him: Because he was sitting on the king’s treasury [bei gaza]. Let him use his magic to know what there is buried underneath him. Solomon kept Ashmedai with him until he completed building the Temple. One day he stood with Ashmedai alone. He said to Ashmedai: It is written: “For him like the lofty horns of the wild ox” (Numbers 24:8), and the Sages say in explanation of the verse: “Like the lofty horns”; these are the ministering angels. “The wild ox”; these are the demons. In what way are you greater than us? Why does the verse praise your abilities and powers over those of human beings? Ashmedai said to him: Take the chain engraved with God’s name off me and give me your ring with God’s name engraved on it, and I will show you my strength. Solomon took the chain off him and he gave him his ring. Ashmedai swallowed the ring and grew until he placed one wing in the heaven and one wing on the earth. He threw Solomon a distance of four hundred parasangs. With regard to that moment Solomon said: “What profit is there for a person through all of his toil under the sun?” (Ecclesiastes 1:3). With Solomon deposed from the throne, Ashmedai took his place. With regard to the verse: “And this was my portion from all of my toil” (Ecclesiastes 2:10), the Gemara asks: What is the meaning of the expression: “And this”? This expression is always an allusion to an item that is actually in his hand or can be shown. Rav and Shmuel disagree with regard to the meaning of this phrase. One said: This is referring to Solomon’s staff that remained in his hand. And one said: This is referring to his cloak. Solomon circulated from door to door collecting charity, and wherever he arrived he would say: “I, Ecclesiastes, was king over Israel in Jerusalem” (Ecclesiastes 1:12). When he finally arrived at the Sanhedrin in Jerusalem the sages said: Now, an imbecile does not fixate on one matter all of the time, so what is this matter? Is this man perhaps telling the truth that he is Solomon? The sages said to Benayahu: Does the king require you to be with him? Benayahu said to them: No. They sent to the queens and asked: Does the king come to be with you? The queens sent a response to them: Yes, he comes. They sent a request to the queens: Check his feet to see if they are human feet. The queens sent a response to the sages: He always comes in socks [bemokei], and it is not possible to see his feet. The queens continued discussing the king’s behavior: And he demands of them, i.e., the queens, to engage in sexual inter-course when they are menstruating. And he also demands that Bathsheba his mother engage in sexual intercourse with him. Once the Sanhedrin heard this they understood that this was an imposter and not actually Solomon. They brought Solomon, gave him a ring and the chain on which the name of God was carved. When Solomon entered, Ashmedai saw him and fled. The Gemara adds: And even so, although Ashmedai fled, Solomon was fearful of him, and this is as it is written: “Behold the bed of Solomon surrounded by sixty strong men from the warriors of Israel. All of them holding swords and trained in war, each man with his sword on his thigh from fear in the nights” (Song of Songs 3:7–8).

בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב שֵׁשֶׁת: רֵיחַ רַע שֶׁאֵין לוֹ עִיקָּר, מַהוּ? אָמַר לְהוּ: אֲתוֹ חֲזוֹ הָנֵי צִיפֵּי דְבֵי רַב, דְּהָנֵי גָּנוּ וְהָנֵי גָּרְסִי. וְהָנֵי מִילֵּי בְּדִבְרֵי תוֹרָה, אֲבָל בִּקְרִיאַת שְׁמַע — לָא. וְדִבְרֵי תוֹרָה נָמֵי לָא אֲמַרַן, אֶלָּא דְּחַבְרֵיהּ, אֲבָל דִּידֵיהּ — לָא.
They raised a dilemma before Rav Sheshet: What is the legal status of a foul odor that has no visible source, e.g., flatulence? He said to them: Come and see these mats in the study hall, as these students are sleeping on them and these other students are studying, and they are not concerned about foul odors. However, this only applies to Torah study because there is no alternative, but not to the recitation of Shema. And with regard to Torah study we said that it is permitted only when the odor originated with another, but not when it originated with himself.

תָּנֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל גָּדוֹל שָׁלוֹם שֶׁשֵּׁם הַגָּדוֹל שֶׁנִּכְתַּב בִּקְדֻשָּׁה אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יִמָּחֶה בַּמַּיִם כְּדֵי לְהַטִּיל שָׁלוֹם בֵּין אִישׁ לְאִשְׁתּוֹ. רַבִּי מֵאִיר הֲוָה יָתִיב וְדָרִישׁ בְּלֵילֵי שַׁבַּתָּא הֲוָה תַּמָּן חָדָא אִתְּתָא יַצִּיבָא וְשָׁמְעָה לֵיהּ תָּנְתָא מִדְרָשָׁא, אַמְתִּינַת עַד דִּיחֲסַל מִמִּדְרָשׁ, אָזְלָה לְבֵיתָהּ אַשְׁכְּחָא בּוּצִינָא טָפֵי, אֲמַר לָהּ בַּעְלָהּ אָן הֲוֵית, אָמְרָה לֵיהּ אֲנָא יָתִיבָא וְשָׁמְעָה קָלֵיהּ דָּרוֹשָׁה, אֲמַר לָהּ כֵּן וְכֵן לָא אִעַיַּלְתְּ לְהָכָא עַד דַּאֲזַלְתְּ וְרוֹקַת בְּאַנְפֵּי דָרוֹשָׁה, יְתִיבָא שַׁבַּתָּא קַמַּיְיתָא תִּנְיָנָא וּתְלִיתָא, אֲמָרִין לָהּ מְגֵירָתָא כַּדּוּ אַתּוּן צְהִיבִין, אֲתֵינָן עִמָּךְ לְגַבֵּי דָּרוֹשָׁה, כֵּיוָן דְּחָמֵי יַתְהוֹן רַבִּי מֵאִיר צָפָה בְּרוּחַ הַקֹּדֶשׁ, אֲמַר לְהוֹ אִית מִנְּכוֹן אִתְּתָא דְּחַכִּימָא לְמִלְחַשׁ בְּעֵינָא, אֲמָרִין לָהּ מְגֵירָתָא כַּדּוּ אַתְּ אָזְלַת וְרוֹקַת בְּאַנְפֵּיהּ וְתִשְׁרֵי לְבַעֲלִךְ, כֵּיוָן דְּיָתְבָא קַמֵּי אִידְחִילַת מִינֵיהּ, אֲמָרָה לֵיהּ רַבִּי לֵית אֲנָא חַכִּימָא לְמִילְחַשׁ עֵינָא, אֲמַר לָהּ אֲפִלּוּ הָכֵי רוֹקִי בְּאַנְפִּי שְׁבַע זִמְנִין וַאֲנָא מִינְשִׁים, עָבְדָה הָכִין. אֲמַר לָהּ אִיזִילִי אִמְרִי לְבַעֲלִיךָ אַתְּ אֲמַרְתְּ חָדָא זִימְנָא וַאֲנָא רָקֵית שְׁבַע זִימְנִין. אָמְרוּ לוֹ תַּלְמִידָיו רַבִּי כָּךְ מְבַזִּין אֶת הַתּוֹרָה, לָא הֲוָה לָךְ לְמֵימַר לְחַד מִינָן לְמִלְחַשׁ לָךְ, אֲמַר לְהוֹ לָא דַּיּוֹ לְמֵאִיר לִהְיוֹת שָׁוֶה לְקוֹנוֹ.

Taught Rabbi Yishmael: Great is peace, for even the Great Name written in holiness, the Holy Blessed One said to blot out in water so as to impose peace between husband and wife. (See Numbers 5:19-23). Rabbi Meir was sitting and discoursing on Shabbat evening. There was this one woman who would sit and listen to him give his lecture. Once she waited until the lecture ended, went home, and found the light had gone out. Her husband said to her, "Where have you been?" She said to him, "I was sitting and listening to the voice of the lecturer." He said to her, "Thus and more I vow: I will not let you enter here until you go and spit in the lecturer's face!" She stayed away one Shabbat, another, a third. Her neighbors said to her, "Are you still angry at each other? Let's come with you to the lecture." When Rabbi Meir saw them, he figured it out through the holy spirit. He said to them, "Is there here a woman knowledgeable in treating eyes?" Her neighbors said to her, "If you go spit in his eye you will unbind your husband." When she sat down in front of him she became afraid of him, and said to him, "Rabbi, I am not knowledgeable in treating eyes." He said to her, "Even so, spit in my eye seven times, and I will be cured." She did so. He said to her, "Go tell your husband you told me to do it once and I spat seven times. His disciples said to him, "Rabbi, should people thus abuse the Torah? Couldn't one of us offered a treatment for you?" He said to them, "Is it not enough for Meir to be like his Maker?"

בעא מיניה פלימו מרבי מי שיש לו שני ראשים באיזה מהן מניח תפילין א"ל או קום גלי או קבל עלך שמתא אדהכי אתא ההוא גברא א"ל איתיליד לי ינוקא דאית ליה תרי רישי כמה בעינן למיתב לכהן אתא ההוא סבא תנא ליה חייב ליתן לו י' סלעים איני והתני רמי בר חמא מתוך שנאמר (במדבר יח, טו) פדה תפדה את בכור האדם שומע אני אפילו נטרף בתוך ל' ת"ל (במדבר יח, טו) אך חלק שאני הכא דבגולגולת תלא רחמנא
§ The Sage Peleimu raised a dilemma before Rabbi Yehuda HaNasi: In the case of one who has two heads, on which of them does he don phylacteries? Rabbi Yehuda HaNasi said to him: Either get up and exile yourself from here or accept upon yourself excommunication for asking such a ridiculous question. In the meantime, a certain man arrived and said to Rabbi Yehuda HaNasi: A firstborn child has been born to me who has two heads. How much money must I give to the priest for the redemption of the firstborn? A certain elder came and taught him: You are obligated to give him ten sela, the requisite five for each head. The Gemara asks: Is that so? But Rami bar Ḥama teaches: Since it is stated with regard to the redemption of the firstborn: “The firstborn of man you shall redeem” (Numbers 18:15), I would derive that even if he was ravaged, e.g., by an animal, within thirty days of his birth, one should redeem him. To counter this, the verse states: “Yet the firstborn of man you shall redeem”; the addition of the word “yet” serves to differentiate and teach that there is a firstborn who is not redeemed, namely, one that was ravaged. A child with two heads is like one that was ravaged, as he will certainly not live. The Gemara answers: Here it is different, as the Merciful One makes the redemption of the firstborn dependent on his skull, as it is stated: “You shall take five shekels apiece, by the skull” (Numbers 3:47), which indicates that there is a case in which a firstborn with more than one skull must be redeemed.
רַבָּה וְרַבִּי זֵירָא עֲבַדוּ סְעוּדַת פּוּרִים בַּהֲדֵי הֲדָדֵי. אִיבַּסּוּם. קָם רַבָּה שַׁחְטֵיהּ לְרַבִּי זֵירָא. לְמָחָר, בָּעֵי רַחֲמֵי וְאַחֲיֵיהּ. לְשָׁנָה, אֲמַר לֵיהּ: נֵיתֵי מָר וְנַעֲבֵיד סְעוּדַת פּוּרִים בַּהֲדֵי הֲדָדֵי. אֲמַר לֵיהּ: לָא בְּכֹל שַׁעְתָּא וְשַׁעְתָּא מִתְרְחִישׁ נִיסָּא.
The Gemara relates that Rabba and Rabbi Zeira prepared a Purim feast with each other, and they became intoxicated to the point that Rabba arose and slaughtered Rabbi Zeira. The next day, when he became sober and realized what he had done, Rabba asked God for mercy, and revived him. The next year, Rabba said to Rabbi Zeira: Let the Master come and let us prepare the Purim feast with each other. He said to him: Miracles do not happen each and every hour, and I do not want to undergo that experience again.
הָהוּא דַּאֲמַר לִדְבֵיתְהוּ קוּנָּם שֶׁאִי אַתְּ נֶהֱנֵית לִי עַד שֶׁתַּרְאִי מוּם יָפֶה שֶׁבִּיךְ לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי אָמַר לָהֶם שֶׁמָּא רֹאשָׁהּ נָאֶה אָמְרוּ לוֹ סְגַלְגַּל שֶׁמָּא שְׂעָרָהּ נָאֶה דּוֹמֶה לַאֲנִיצֵי פִּשְׁתָּן שֶׁמָּא עֵינֶיהָ נָאוֹת טְרוּטוֹת הֵן שֶׁמָּא אׇזְנֶיהָ נָאוֹת כְּפוּלוֹת הֵן שֶׁמָּא חוֹטְמָהּ נָאֶה בָּלוּם הוּא שֶׁמָּא שִׂפְתוֹתֶיהָ נָאוֹת עָבוֹת הֵן שֶׁמָּא צַוָּארָהּ נָאֶה שָׁקוּט הוּא שֶׁמָּא כְּרֵיסָהּ נָאֶה צָבֶה הוּא שֶׁמָּא רַגְלֶיהָ נָאוֹת רְחָבוֹת כְּשֶׁל אֲווֹזָא שֶׁמָּא שְׁמָהּ נָאֶה לִכְלוּכִית שְׁמָהּ אָמַר לָהֶן יָפֶה קוֹרִין אוֹתָהּ לִכְלוּכִית שֶׁהִיא מְלוּכְלֶכֶת בְּמוּמִין וְשַׁרְיַיהּ
The Gemara relates: There was a certain person who said to his wife: Benefiting from me is konam for you until you show some beautiful [yafeh] part of you to Rabbi Yishmael, son of Rabbi Yosei. Rabbi Yishmael attempted to find something beautiful about the woman. He said to his students: Perhaps her head is beautiful? They said to him: It is round [segalgal]. Perhaps her hair is beautiful? They replied: Her hair resembles stalks of flax. Perhaps her eyes are beautiful? They are narrow [terutot]. Perhaps her ears are beautiful? They are double in size. Perhaps her nose is beautiful? It is stubby. Perhaps her lips are beautiful? They are thick. Perhaps her neck is beautiful? It is low and short. Perhaps her stomach is beautiful? It is swollen. Perhaps her feet are beautiful? They are as wide as a goose’s. Perhaps her name is beautiful? Her name is Likhlukhit. He said to them: It is fitting [yafeh] that she is called by the name Likhlukhit, as she is dirty [melukhlekhet] with blemishes, and he permitted her to benefit from her husband, because she did have one beautiful feature, her fitting name.
הָהוּא צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן דַּהֲווֹ סְנוּ שׁוּמְעָנֵיהּ, אָמַר רַב יְהוּדָה: הֵיכִי לֶיעְבֵּיד? לְשַׁמְּתֵיהּ — צְרִיכִי לֵיהּ רַבָּנַן, לָא לְשַׁמְּתֵיהּ — קָא מִיתְּחִיל שְׁמָא דִשְׁמַיָּא. אֲמַר לֵיהּ לְרַבָּה בַּר בַּר חָנָה: מִידֵּי שְׁמִיעַ לָךְ בְּהָא? אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַאי דִּכְתִיב: ״כִּי שִׂפְתֵי כֹהֵן יִשְׁמְרוּ דַעַת וְתוֹרָה יְבַקְשׁוּ מִפִּיהוּ כִּי מַלְאַךְ ה׳ צְבָאוֹת הוּא״. אִם דּוֹמֶה הָרַב לְמַלְאַךְ ה׳ — יְבַקְּשׁוּ תּוֹרָה מִפִּיו, וְאִם לָאו — אַל יְבַקְּשׁוּ תּוֹרָה מִפִּיו. שַׁמְּתֵיהּ רַב יְהוּדָה. לְסוֹף אִיחֲלַשׁ רַב יְהוּדָה. אֲתוֹ רַבָּנַן לְשַׁיּוֹלֵי בֵּיהּ וַאֲתָא אִיהוּ נָמֵי בַּהֲדַיְיהוּ, כַּד חַזְיֵיהּ רַב יְהוּדָה, חַיֵּיךְ. אֲמַר לֵיהּ: לָא מִסָּתְיֵיהּ דְּשַׁמְּתֵיהּ לְהָהוּא גַּבְרָא, אֶלָּא אַחוֹכֵי נָמֵי חַיֵּיךְ בִּי?! אֲמַר לֵיהּ: לָאו בְּדִידָךְ מְחַיֵּיכְנָא, אֶלָּא דְּכִי אָזֵילְנָא לְהָהוּא עָלְמָא בְּדִיחָא דַּעְתַּאי, דַּאֲפִילּוּ לְגַבְרָא כְּווֹתָךְ לָא חַנֵּיפִי לֵיהּ. נָח נַפְשֵׁיהּ דְּרַב יְהוּדָה. אֲתָא לְבֵי מִדְרְשָׁא, אֲמַר לְהוּ: שְׁרוֹ לִי! אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן: גַּבְרָא דַּחֲשִׁיב כְּרַב יְהוּדָה לֵיכָּא הָכָא דְּלִישְׁרֵי לָךְ, אֶלָּא זִיל לְגַבֵּיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה נְשִׂיאָה דְּלִישְׁרֵי לָךְ. אֲזַל לְקַמֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ לְרַבִּי אַמֵּי: פּוֹק עַיֵּין בְּדִינֵיהּ, אִי מִיבְּעֵי לְמִישְׁרֵא לֵיהּ — שְׁרִי לֵיהּ. עַיֵּין רַבִּי אַמֵּי בְּדִינֵיהּ, סְבַר לְמִישְׁרֵא לֵיהּ. עָמַד רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי עַל רַגְלָיו וְאָמַר: וּמָה שִׁפְחָה שֶׁל בֵּית רַבִּי לֹא נָהֲגוּ חֲכָמִים קַלּוּת רֹאשׁ בְּנִידּוּיָהּ שָׁלֹשׁ שָׁנִים, יְהוּדָה חֲבֵירֵינוּ עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה. אֲמַר רַבִּי זֵירָא: מַאי דְּקַמַּן דַּאֲתָא הָאִידָּנָא הַאי סָבָא בְּבֵי מִדְרְשָׁא, דְּהָא כַּמָּה שְׁנֵי לָא אֲתָא, שְׁמַע מִינַּהּ לָא מִיבְּעֵי לְמִישְׁרֵא לֵיהּ. לָא שְׁרָא לֵיהּ, נְפַק כִּי קָא בָכֵי וְאָזֵיל, אֲתָא זִיבּוּרָא וְטַרְקֵיהּ אַאַמְּתֵיהּ וּשְׁכֵיב. עַיְּילוּהּ לִמְעָרְתָּא דַּחֲסִידֵי וְלָא קַיבְּלוּהּ, עַיְּילוּהּ לִמְעָרְתָּא דְּדַיָּינֵי וְקַיבְּלוּהּ.
There was a certain Torah scholar who gained a bad reputation due to rumors about his conduct. Rav Yehuda said: What should be done? To excommunicate him is not an option. The Sages need him, as he is a great Torah authority. Not to excommunicate him is also not an option, as then the name of Heaven would be desecrated. Rav Yehuda said to Rabba bar bar Ḥana: Have you heard anything with regard to this issue? He said to him: Rabbi Yoḥanan said as follows: What is the meaning of that which is written: “For the priest’s lips should keep knowledge, and they should seek Torah at his mouth; for he is a messenger [malakh] of the Lord of hosts” (Malachi 2:7)? This verse teaches: If the teacher is similar to an angel [malakh] of the Lord, then seek Torah from his mouth, but if he is not pure and upright, then do not seek Torah from his mouth; even if he is knowledgeable about Torah, do not learn from him. Based on this statement, Rav Yehuda ostracized that Torah scholar. In the end, after some time had passed, Rav Yehuda took ill and was on the verge of death. The Sages came to inquire about his well-being, and the ostracized scholar came along with them as well. When Rav Yehuda saw him, that scholar, he laughed. The ostracized scholar said to him: Was it not enough that you excommunicated that man, i.e., me, but now you even laugh at me? Rav Yehuda said to him: I was not laughing at you; rather, I am happy as I go to that other world that I did not flatter even a great man like you, but instead I treated you fairly in accordance with the halakha. Rav Yehuda died. The ostracized scholar came to the study hall and said to the Sages: Release me from the decree of ostracism. The Sages said to him: There is no man here as eminent as Rav Yehuda who can release you from the ostracism. Rather, go to Rabbi Yehuda Nesia in Eretz Yisrael, as only he can release you. That scholar came before Rabbi Yehuda Nesia. Rabbi Yehuda Nesia said to Rabbi Ami: Go and examine his case. If it is necessary to release him from his decree of ostracism, release him on my behalf. Rabbi Ami examined his case and thought at first to release him from his ostracism. But Rabbi Shmuel bar Naḥmani rose up on his feet and said: If the maidservant in the house of Rabbi Yehuda HaNasi once ostracized another person, and the Sages did not relate frivolously to her decree of ostracism and did not revoke it until three years had passed, all the more so, with regard to a decree of ostracism placed by Yehuda our colleague, we must take it seriously and not release this scholar. Rabbi Zeira said: What caused this Elder, Rabbi Shmuel bar Naḥmani, to come before us in the study hall today though for many years he did not come, and now he comes precisely during this discussion. Learn from this that it is not necessary to release him from his decree of ostracism, as this combination of events is certainly not a coincidence. Rather, it should be viewed as an instructive sign from Heaven. Consequently, Rabbi Ami did not release him from the ostracism, and the ostracized scholar left in tears. A wasp came and stung the ostracized scholar on his penis and he died. Because he was a great Torah scholar, they took him into the caves in which the pious are interred in order to bury him there, but the caves did not accept him. A snake stood at the entrance of the caves and did not let them pass. They then took him into the caves of the judges, and they accepted him.
אָמַר רַב הוּנָא בַּר מָנוֹחַ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: שְׁרֵי לֵיהּ לְבַר יִשְׂרָאֵל לְמֵימַר לֵיהּ לְגוֹי: שִׁקְלֵיהּ לַעֲבוֹדָה זָרָה וְאַנְּחֵיהּ בְּשִׁין תָּיו שֶׁלּוֹ. אָמַר רַב אָשֵׁי: הַאי מַאן דִּסְנֵי שׁוּמְעָנֵיהּ — שְׁרֵי לֵיהּ לְבַזּוֹיֵיהּ בְּגִימֶל וְשִׁין, הַאי מַאן דְּשַׁפִּיר שׁוּמְעָנֵיהּ — שְׁרֵי לְשַׁבּוֹחֵיהּ, וּמַאן דְּשַׁבְּחֵיהּ — יָנוּחוּ לוֹ בְּרָכוֹת עַל רֹאשׁוֹ.
Rav Huna bar Manoaḥ said in the name of Rav Aḥa, son of Rav Ika: It is permitted for a Jew to say to a gentile: Take your idol and put it in your shin tav, i.e., shet, buttocks. Rav Ashi said: One whose reputation is tarnished, i.e., he is known as a philanderer, it is permitted to humiliate him by calling him gimmel sin, an acronym for girta sarya, son of a putrid harlot. One whose reputation is commendable, it is permitted to publicly praise him, and one who praises him, blessings will rest upon his head.
אָמַר רַב יוֹסֵף, וְאִיתֵּימָא רַבִּי יִצְחָק: מְנָלַן דְּאַחְמִיץ — מֵהָכָא: ״וַיֹּאמֶר לִי הַמֶּלֶךְ וְהַשֵּׁגַל יוֹשֶׁבֶת אֶצְלוֹ״. מַאי ״שֵׁגַל״? אָמַר רַבָּה בַּר לִימָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: כַּלְבְּתָא. אֶלָּא מֵעַתָּה, הָא דִּכְתִיב: ״וְעַל מָרֵא שְׁמַיָּא הִתְרוֹמַמְתָּ וּלְמָאנַיָּיא דִי בַיְתֵיהּ הַיְתִיו קׇדָמָךְ וְאַנְתְּ וְרַבְרְבָנָךְ שֵׁגְלָתָךְ וּלְחֵנָתָךְ חַמְרָא שָׁתַיִן בְּהוֹן״, וְאִי ״שֵׁגַל״ כַּלְבְּתָא הִיא, כַּלְבְּתָא בַּת מִשְׁתְּיָא חַמְרָא הִיא? הָא לָא קַשְׁיָא, דְּמַלְּפָא לָה וְשָׁתְיָיא.
Rav Yosef said, and some say that it was Rabbi Yitzḥak who said: From where do we derive that Cyrus became corrupt? From here, as it is written: “And the king said to me, the consort [shegal] also sitting by him: For how long shall your journey be? And when will you return? So it pleased the king to send me, and I set him a time” (Nehemiah 2:6). What is the meaning of the word shegal in the verse? Rabba bar Lima said in the name of Rav: It means a she-dog that sat next to him, which he used for sexual relations. The Gemara raises a difficulty: However, if that is so, there is a contradiction from that which is written about Belshazzar: “But you have lifted up yourself against the Lord of heaven; and they have brought the vessels of His house before you, and you, and your lords, your consorts [shegal] and your concubines, have drunk wine in them” (Daniel 5:23). If shegal means a she-dog, does a she-dog drink wine? The Gemara explains: This is not difficult, as perhaps they trained it to drink wine.
ומעבירה לא והתניא אמרו עליו על ר"א בן דורדיא שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בא עליה פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרכי הים והיתה נוטלת כיס דינרין בשכרה נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה שבעה נהרות בשעת הרגל דבר הפיחה אמרה כשם שהפיחה זו אינה חוזרת למקומה כך אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה
The Gemara asks: And is it correct that one who repents of the sin of forbidden sexual intercourse does not die? But isn’t it taught in a baraita: They said about Rabbi Elazar ben Durdayya that he was so promiscuous that he did not leave one prostitute in the world with whom he did not engage in sexual intercourse. Once, he heard that there was one prostitute in one of the cities overseas who would take a purse full of dinars as her payment. He took a purse full of dinars and went and crossed seven rivers to reach her. When they were engaged in the matters to which they were accustomed, a euphemism for intercourse, she passed wind and said: Just as this passed wind will not return to its place, so too Elazar ben Durdayya will not be accepted in repentance, even if he were to try to repent.

Some Bonus Stories

אבישג מאי היא דכתיב (מלכים א א, א) והמלך דוד זקן בא בימים וגו' ויאמרו לו עבדיו יבקשו וגו' וכתיב (מלכים א א, ג) ויבקשו נערה יפה וגו' וכתיב (מלכים א א, ד) והנערה יפה עד מאד ותהי למלך סוכנת ותשרתהו אמרה נינסבן אמר לה אסירת לי אמרה ליה חסריה לגנבא נפשיה לשלמא נקיט אמר להו קראו לי לבת שבע וכתיב (מלכים א א, טו) ותבא בת שבע אל המלך החדרה אמר רב יהודה אמר רב באותה שעה קינחה בת שבע בשלש עשרה מפות
The Gemara clarifies: The story of Abishag, what is it? As it is written: “Now King David was old and stricken in years…and his servants said to him, let there be sought…a young virgin…and let her lie in your bosom, that my lord the king may get heat” (I Kings 1:1–2); and it is written: “So they sought for a beautiful maiden…and found Abishag” (I Kings 1:1–3); and it is written: “And the maiden was very beautiful and she became a companion to the king and ministered to him, but the king did not know her” (I Kings 1:1–4). Abishag said to King David: Marry me. King David said to her: You are forbidden to me, as I already have eighteen wives. Abishag said to him: When the thief is lacking what to steal, he makes himself like a man of peace. In other words, she was saying that since King David was physically unable to engage in intercourse, he devised an excuse not to marry her. King David said to his attendants: Call Bathsheba to me. And it is written: “And Bathsheba went in to the king into the chamber; now the king was very old and Abishag the Shunammite ministered to the king” (I Kings 1:15). Rav Yehuda says that Rav says: At that time, Bathsheba wiped herself with thirteen cloths, corresponding to the number of words in the verse, indicating that she engaged in intercourse with King David thirteen times.
כי הוו מקלעי ר' ישמעאל ברבי יוסי ור' אלעזר בר' שמעון בהדי הדדי הוה עייל בקרא דתורי בינייהו ולא הוה נגעה בהו אמרה להו ההיא מטרוניתא בניכם אינם שלכם אמרו לה שלהן גדול משלנו כל שכן איכא דאמרי הכי אמרו לה (שופטים ח, כא) כי כאיש גבורתו איכא דאמרי הכי אמרו לה אהבה דוחקת את הבשר ולמה להו לאהדורי לה והא כתיב (משלי כו, ד) אל תען כסיל כאולתו שלא להוציא לעז על בניהם
§ With regard to these Sages, the Gemara adds: When Rabbi Yishmael, son of Rabbi Yosei, and Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, would meet each other, it was possible for a pair of oxen to enter and fit between them, under their bellies, without touching them, due to their excessive obesity. A certain Roman noblewoman [matronita] once said to them: Your children are not really your own, as due to your obesity it is impossible that you engaged in intercourse with your wives. They said to her: Theirs, i.e., our wives’ bellies, are larger than ours. She said to them: All the more so you could not have had intercourse. There are those who say that this is what they said to her: “For as the man is, so is his strength” (Judges 8:21), i.e., our sexual organs are proportionate to our bellies. There are those who say that this is what they said to her: Love compresses the flesh. The Gemara asks: And why did they respond to her audacious and foolish question? After all, it is written: “Answer not a fool according to his folly, lest you also be like him” (Proverbs 26:4). The Gemara answers: They answered her in order not to cast aspersions on the lineage of their children.
תְּנַן נִיפּוּל הַנִּמְצָא בְּתוֹךְ חֲמִשִּׁים אַמָּה הֲרֵי הוּא שֶׁל בַּעַל הַשּׁוֹבָךְ וְאַף עַל גַּב דְּאִיכָּא אַחֲרִינָא דִּנְפִישׁ מִינֵּיהּ בִּדְלֵיכָּא אִי הָכִי אֵימָא סֵיפָא חוּץ מֵחֲמִשִּׁים אַמָּה הֲרֵי הוּא שֶׁל מוֹצְאוֹ וְאִי דְּלֵיכָּא וַדַּאי מֵהָהוּא נְפַל הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן בִּמְדַדֶּה דְּאָמַר רַב עוּקְבָא בַּר חָמָא כׇּל הַמְדַדֶּה אֵין מְדַדֶּה יוֹתֵר מֵחֲמִשִּׁים בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה רַגְלוֹ אַחַת בְּתוֹךְ חֲמִשִּׁים אַמָּה וְרַגְלוֹ אַחַת חוּץ מֵחֲמִשִּׁים אַמָּה מַהוּ וְעַל דָּא אַפְּקוּהוּ לְרַבִּי יִרְמְיָה מִבֵּי מִדְרְשָׁא
The Gemara continues to discuss the issue of majority as opposed to proximity. We learned in the mishna: With regard to a dove chick that was found within fifty cubits of a dovecote, it belongs to the owner of the dovecote. And as the mishna does not make a distinction between different cases, it indicates that this is the halakha even though there is another dovecote that is larger than the proximate one in terms of number of birds. This shows that closeness, not majority, is the determining factor. The Gemara answers: This is referring to a case where there is no other dovecote in the area. The Gemara asks: If so, say the latter clause of the mishna: If it was found beyond fifty cubits from a dovecote, it belongs to its finder. And if there is no other dovecote in the area, it certainly fell from that dovecote. How, then, can it be given to the finder? The Gemara answers: With what are we dealing here? We are dealing with a chick that hops from place to place but does not yet fly. As Rav Ukva bar Ḥama says: With regard to any creature that hops, it does not hop more than fifty cubits. Consequently, any bird found within fifty cubits of a dovecote is assumed to have come from there. If it is farther away than that, it likely came from elsewhere or was dropped by travelers. Rabbi Yirmeya raises a dilemma: If one leg of the chick was within fifty cubits of the dovecote, and one leg was beyond fifty cubits, what is the halakha? The Gemara comments: And it was for his question about this far-fetched scenario that they removed Rabbi Yirmeya from the study hall, as he was apparently wasting the Sages’ time.
הַאי אִיתְּתָא דְּחָזְיָא חִיוְיָא, וְלָא יָדְעָה אִי יָהֵיב דַּעְתֵּיהּ עִילָּוַהּ אִי לָא יָהֵיב דַּעְתֵּיהּ עִילָּוַהּ — תִּשְׁלַח מָאנַהּ וְתִשְׁדֵּי קַמֵּיהּ, אִי מִכְרַךְ בְּהוּ דַּעְתֵּיהּ עִילָּוַהּ, וְאִי לָא — לָא יָהֵיב דַּעְתֵּיהּ עִילָּוַהּ. מַאי תַּקַּנְתֵּהּ תְּשַׁמֵּשׁ קַמֵּיהּ. אִיכָּא דְאָמְרִי: כׇּל שֶׁכֵּן דְּתָקֵיף לֵיהּ יִצְרֵיהּ! אֶלָּא תִּשְׁקוֹל מִמַּזְּיַהּ וּמִטּוּפְרַהּ וְתִשְׁדֵּי בֵּיהּ, וְתֵימָא: ״דִּישְׁתָּנָא אֲנָא״. הַאי אִיתְּתָא דְּעָיֵיל בַּהּ חִיוְיָא, לִיפַסְּעוּהָ וְלוֹתְבוּהָ אַתַּרְתֵּי חָבְיָתָא, וְלַיְתֵי בִּישְׂרָא שַׁמִּינָה וְלִישְׁדֵּי אַגּוּמְרֵי, וְלַיְתֵי אַגָּנָא דְּתַחְלֵי וְחַמְרָא רֵיחְתָנָא וְלוֹתְבוּ הָתָם, וְלִיטְרוֹקִינְהוּ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי, וְלִינְקוֹט צְבָתָא בִּידֵהּ, דְּכִי מוֹרַח רֵיחָא — נָפֵיק וְאָתֵי, וְלִישְׁקְלֵיהּ וְלִיקְלְיֵיהּ בְּנוּרָא, דְּאִי לָא — הָדַר עִילָּוַהּ.
A woman who is seen by a snake and does not know whether it has directed his attention toward her or whether it has not directed his attention toward her, she should remove her garment and throw it before the snake. If the snake wraps itself in the garments, it is an indication that it has directed his attention toward her; and if not, it is an indication that it has not directed his attention toward her. What is her remedy so the snake will leave her alone? She should have relations with her husband before the snake. Some say: If she has relations in front of the snake, all the more so that its desire will become stronger. Rather, she should take from her hair and her nails and throw them at the snake, and say the following to it as an incantation: I am a menstruating woman [dishtana]. A woman whom a snake has entered, let them spread her legs and place her on two barrels, and let them bring fatty meat and throw it onto coals. And let them bring her a bowl of cress and fragrant wine and place them there and mix them together. And she should take tongs in her hand, as when the snake smells the fragrance it emerges. And then one should take the snake and burn it in the fire, as if it is not burned, it will come back onto her.
שָׁאֲלוּ אֶת בֶּן זוֹמָא: מַהוּ לְסָרוֹסֵי כַּלְבָּא? אָמַר לָהֶם: ״וּבְאַרְצְכֶם לֹא תַעֲשׂוּ״, כֹּל שֶׁבְּאַרְצְכֶם לֹא תַעֲשׂוּ. שָׁאֲלוּ אֶת בֶּן זוֹמָא: בְּתוּלָה שֶׁעִיבְּרָה, מַהוּ לְכֹהֵן גָּדוֹל? מִי חָיְישִׁינַן לְדִשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: יָכוֹל אֲנִי לִבְעוֹל כַּמָּה בְּעִילוֹת בְּלֹא דָּם. אוֹ דִלְמָא דִּשְׁמוּאֵל לָא שְׁכִיחָא? אֲמַר לְהוּ: דִּשְׁמוּאֵל לָא שְׁכִיחַ, וְחָיְישִׁינַן שֶׁמָּא בְּאַמְבָּטִי עִיבְּרָה. וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל שִׁכְבַת זֶרַע שֶׁאֵינוֹ יוֹרֶה כְּחֵץ — אֵינָהּ מַזְרַעַת! מֵעִיקָּרָא נָמֵי יוֹרֶה כְּחֵץ הֲוָה.
The Gemara recounts the greatness of ben Zoma, who was an expert interpreter of the Torah and could find obscure proofs: They asked ben Zoma: What is the halakha with regard to castrating a dog? The prohibition against castration appears alongside the sacrificial blemishes, which may imply that it is permitted to castrate an animal that cannot be sacrificed as an offering. He said to them: The verse states “That which has its testicles bruised, or crushed, or torn, or cut, you shall not offer to God, nor shall you do so in your land” (Leviticus 22:24), from which we learn: With regard to any animal that is in your land, you shall not do such a thing. They also asked ben Zoma: A woman considered to be a virgin who became pregnant, what is the halakha? A High Priest may marry only a virgin; is he permitted to marry her? The answer depends on the following: Are we concerned for the opinion of Shmuel? Shmuel says: I can engage in intercourse several times without blood. In other words, I can have relations with a woman while leaving her hymen intact. If this is so, it is possible that the assumed virgin had intercourse in this manner and is forbidden to the High Priest. Or, perhaps a person who can act like Shmuel is not common and the halakha is not concerned with this case. He said to them: One like Shmuel is not common, and we are concerned that she may have conceived in a bath. Perhaps she washed in a bath that contained a man’s semen, from which she became impregnated while remaining a virgin. The Gemara asks: How could she possibly become pregnant in such a manner? Didn’t Shmuel say: Any semen that is not shot like an arrow cannot fertilize? The Gemara answers: This does not mean that it must be shot like an arrow at the moment of fertilization. Even if initially, when released from the male, it was shot as an arrow, it can also fertilize a woman at a later moment.
בעא מיניה רב אחדבוי בר אמי מרב ששת המערה בעצמו מהו אמר ליה קבסתן אמר רב אשי מאי תיבעי לך בקושי לא משכחת לה כי משכחת לה במשמש מת למאן דאמר משמש מת בעריות פטור הכא פטור ולמאן דאמר חייב הכא מיחייב תרתי מיחייב אשוכב ומיחייב אנשכב
Rav Aḥadevoi bar Ami asked Rav Sheshet: With regard to one who performs the initial stage of homosexual intercourse on himself, what is the halakha? Is he liable for homosexual intercourse? Rav Sheshet said to him: You disgust me with your question; such an act is not possible. Rav Ashi said: What is your dilemma? With regard to doing so with an erect penis, you cannot find such a case. You can find it only when one performs this act of intercourse with a flaccid penis. And the halakha is subject to a dispute: According to the one who says that a man who engages in intercourse with a flaccid penis, with one of those with whom relations are forbidden, is exempt, as that is not considered intercourse, here too, when one does so to himself, he is exempt. And according to the one who says that he is liable, he is rendered liable here for transgressing two prohibitions according to Rabbi Yishmael; he is rendered liable for engaging in homosexual intercourse actively, and he is rendered liable for engaging in homosexual intercourse passively.
בְּמַתְנִיתָא תָּנָא: מְגַדֶּלֶת שֵׂעָר כְּלִילִית, וְיוֹשֶׁבֶת וּמַשְׁתֶּנֶת מַיִם כִּבְהֵמָה, וְנַעֲשֵׂית כַּר לְבַעְלָהּ. וְאִידַּךְ? הָנֵי שֶׁבַח הוּא לָהּ.
It was taught in a baraita that the three additional curses are: She grows her hair long like Lilit, a demon; she sits and urinates, like an animal; and serves as a pillow for her husband during relations. And why doesn’t the other Sage include these curses? The Gemara answers: He maintains that these are praise for her, not pain, either because they are modest practices, e.g., urinating in a seated position, or because they add to her comfort, e.g., her bottom position during relations.
ת"ר מעשה בסבטא בן אלס שהשכיר חמורו לנכרית אחת כיון שהגיעה לפעור אמרה לו המתן עד שאכנס ואצא לאחר שיצאה אמר לה אף את המתיני עד שאכנס ואצא אמרה לו ולא יהודי אתה אמר לה ומאי איכפת ליך נכנס פער בפניו וקינח בחוטמו והיו משרתי ע"ז מקלסין לו ואומרים מעולם לא היה אדם שעבדו לזו בכך הפוער עצמו לבעל פעור הרי זה עבודתו אע"ג דמיכוין לביזוי הזורק אבן למרקוליס זו היא עבודתו אע"ג דמיכוין למירגמיה
The Gemara relates another incident with regard to Ba’al-Peor. The Sages taught: There was an incident involving a Jew named Sabbeta ben Alas, who rented out his donkey and his services to a certain gentile woman. He was driving his donkey behind her, and when she arrived at Peor, she said to him: Wait here until I go in and come out. After she came out, he said to her: You too wait for me until I go in and come out. She said to him: Aren’t you Jewish? Why, then, are you worshipping idols? He said to her: And what do you care? He entered and defecated before the idol, and wiped himself with its nostril, as he wanted to demean the idol as much as possible. But he was unsuccessful, as the priests of Peor were praising him and saying: No person has ever worshipped it before with this excellent form of worship. Although he intended to demean Ba’al-Peor, he actually worshipped it. The halakha is that one who defecates before Ba’al-Peor is obligated to bring a sin-offering to atone for idol worship, as this is its typical form of worship, even if he intends to demean the idol. Like-wise, one who throws a stone at Mercury is obligated to bring an a sin-offering to atone for idol worship, as this is its typical form of worship, even if he intends to stone it.
א"ל קיסר לרבי יהושע בן חנניה נחש לכמה מיעבר ומוליד א"ל לשב שני והא סבי דבי אתונא ארבעינהו ואוליד לתלת הנהו מיעברי הוו מעיקרא ד' [שנין] והא קמשמשי שמושי אינהו נמי משמשי כאדם והא חכימי אינהו אנן חכימינן מינייהו אי חכימת זיל זכינהו ואיתינהו לי אמר ליה כמה הוו שיתין גברי אמר ליה עביד לי ספינתא דאית בה שיתין בתי וכל ביתא אית בה שיתין ביסתרקי עבד ליה כי מטא להתם [על] לבי טבחא אשכחיה לההוא גברא דקא פשיט חיותא א"ל רישך לזבוני א"ל אין א"ל בכמה א"ל בפלגא דזוזא יהב ליה לסוף א"ל אנא רישא דחיותא אמרי לך אמר ליה אי בעית דאישבקך סגי אחוי לי פיתחא דבי אתונא א"ל מסתפינא דכל דמחוי קטלי ליה א"ל דרי כריכא דקניא וכי מטית להתם זקפה כמאן דקא מתפח אזל אשכח דרבנאי מגואי ודרבנאי מבראי דאי חזו כרעא דעיילא קטלי להו לבראי ודנפקא קטלי להו לגואי אפכה לסנדליה קטלי להו לגואי אפכה לסנדליה קטלי להו לכולהו [אזל] אשכח ינוקי מלעיל סבי מלתחת אמר אי יהיבנא שלמא להני קטלי לי הני סברי אנן עדיפינן דאנן קשינן טפי ואינהו דרדקי אמר שלמא לכו אמרו ליה מאי עבידתיך אמר להו (אנא) חכימא דיהודאי אנא בעינא למיגמר חכמתא מינייכו אי הכי ניבעי לך אמר להו לחיי אי זכיתו [לי] כל דבעיתו עבידו בי ואי זכינא בכו איכלו גבאי בספינתא א"ל ההוא גברא דאזיל ובעי אתתא ולא יהבו ליה מאי חזי ליה דאזיל היכא דמדלו מיניה שקל סיכתא דצה לתתאי לא עאל לעילאי עאל אמר האי נמי מיתרמי בת מזליה גברא דאוזיף וטריף מאי חזא דהדר אוזיף אמר להו גברא אזל לאגמא קטל קמא טונא ולא מצי ביה קטיל ומנח עילויה עד דאיתרמי איניש מדלי ליה אמרו ליה אימא לן מילי דבדיאי אמר להו הוה ההוא כודניתא דילידא והוה תלי ליה פיתקא וכתב ביה דמסיק בבי אבא מאה אלפא זוזי אמרו ליה וכודניתא מי ילדה אמר להו הי ניהו מילי דבדיאי מילחא כי סריא במאי מלחי לה אמר להו בסילתא דכודניתא ומי איכא סילתא לכודנתא ומילחא מי סרי בני לן ביתא באוירא דעלמא אמר שם תלא בין רקיעא לארעא אמר להו אסיקו לי ליבני וטינא מציעתיה דעלמא היכא זקפה לאצבעתיה אמר להו הכא א"ל ומי יימר אייתו אשלי ומשחו אית לן בירא בדברא עיילא למתא א"ל אפשילו לי חבלי מפארי ואעייליה אית לן ריחיא דתבירא חייטיה אמר כרוכו לי מיניה גרדי ואיחייטיה משרא דסכיני במאי קטלי בקרנא דחמרא ומי איכא קרנא לחמרא ומי איכא משרא דסכיני אייתו ליה תרי ביעי א"ל הי דזגתא אוכמתי והי דזגתא חיוורתי אייתי להו איהו תרי גביני אמר להו הי דעיזא אוכמתי והי דעיזא חיוורתי ורצוצא דמית מהיכא נפיק רוחיה מהיכא דעל נפק אחוי לן מנא דלא שוי חביליה אייתו (כל חד וחד) בודיא פשטוה לא הוה עייל בתרעא אמר להו אייתו מרי סיתרוה היינו מנא דלא שוו חביליה איתינהו כל חד וחד כי חזי שיתין ביסתרקי אמר כולהו חבראי להכא אתו אמר ליה לספונא שרי ספינתך בהדי דקאתו שקל עפרא מעפרייהו כי מטי לבי בליעי מלא כוזא דמיא מבי בליעי כד אתו אוקמינהו קמי קיסר חזנהו דהוו מעני א"ל הני לאו נינהו שקל מעפרייהו ושדא עילוייהו אקשו לאפי מלכא אמר ליה כל דבעית עביד בהו
§ With regard to the gestation time of a snake, the Gemara relates that the Roman emperor said to Rabbi Yehoshua ben Ḥananya: In the case of a snake, after how long a period of gestation does it give birth? Rabbi Yehoshua ben Ḥananya said to him: After seven years. The emperor said to him: But the elders, i.e., the sages, of the school of Athens bred snakes and they gave birth after three years. Rabbi Yehoshua ben Ḥananya responded: Those snakes were already pregnant from beforehand for four years. The emperor asked: But they engaged in intercourse, and animals do so only in order to give birth, not when they are already pregnant. Rabbi Yehoshua responded: Snakes also engage in intercourse like people, i.e., they do not do so solely for reproduction. The emperor said to him: But how can you disagree with the sages of Athens? Aren’t they wise? Rabbi Yehoshua ben Ḥananya responded: We are wiser than they. The emperor said: If you are wiser than they, then go defeat them in debate and bring them to me. Rabbi Yehoshua said to him: How many are there? The emperor answered: Sixty men. Rabbi Yehoshua ben Ḥananya said to him: Construct a ship that has sixty rooms for me, and each room should have sixty mattresses [bistarkei] in it. The emperor constructed it for him. Rabbi Yehoshua then set out on the ship for Athens. When he arrived there, he entered a butcher shop and found a certain man, the butcher, flaying an animal. Rabbi Yehoshua said to him: Is your head for sale? The butcher said to him: Yes it is. Rabbi Yehoshua said to him: For how much is it being sold? The butcher said to him: For half a dinar. Rabbi Yehoshua gave him the money. After Rabbi Yehoshua paid the butcher, he said to him: Did I say to you that I wanted the head of the animal? I was referring to your head, and you must now keep your word and give me your head. Rabbi Yehoshua said to him: If you wish for me to let you be, go and show me the entrance to the school of the sages of Athens. The butcher said to him: I am afraid, as they kill anyone who shows its location to another. Rabbi Yehoshua said to him: Carry a bundle of reeds, and when you arrive there, stand it up like one who is resting, to mark the location. The butcher did this, and Rabbi Yehoshua successfully found the entrance. Rabbi Yehoshua found guards stationed on the inside and guards stationed on the outside to ensure that no one could enter or exit. They also spread sand on the ground in the entranceway so that they could detect if anyone entered or left. If they saw footsteps that were entering they would kill the outer guards for allowing people to enter, and if they saw footsteps that were exiting they would kill the inner guards for allowing people to leave. Rabbi Yehoshua reversed his sandal so it was facing away from the entrance, walked on the sand, and snuck away, thereby creating the appearance of someone who had left the building. When the authorities saw the footsteps, they killed the inner guards. Rabbi Yehoshua then returned, reversed his sandal, and made footsteps in the sand indicating that someone had entered the building. They then killed all the guards, including the outer ones, and Rabbi Yehoshua succeeded in entering the building. Rabbi Yehoshua found the younger sages sitting in the upper, more prominent section, and the elder ones in the lower section. He said to himself: I must first greet the younger sages, as they are sitting in the upper section, prior to the elder sages; but if I greet these younger sages first, those elder sages will kill me, as they maintain: We are better, because we are older and they are children. Rabbi Yehoshua said: Greetings to you, but did not directly address either group. They said to him: What are you doing here? Rabbi Yehoshua said to them: I am a Sage of the Jews, and I desire to learn wisdom from you. They said to him: If so, we will ask you questions and see if you are worthy of this privilege. Rabbi Yehoshua said to them: Very well. If you win, you may do to me anything you wish, and if I defeat you, then eat with me on my ship. The sages of Athens said to him: In the case of a certain man who goes and asks to marry a woman and her family does not give her to him, why would he see fit to go to a family that is greater than the first? Rabbi Yehoshua took a peg and stuck it into the lower part of the wall, but it did not go in. He then stuck it into the upper portion of the wall where there was a hole, and it went in. He said to them: In this case too, where he goes to a more distinguished family than the first, perhaps he will find the girl destined for him. The sages of Athens asked him another question: In the case of a man who lends money to an individual and the borrower does not repay the loan, and the lender repossesses the borrower’s property as payment instead, why would he see fit to lend to others again? Rabbi Yehoshua said to them: This is what people do: If a man goes to the pond, initially cuts a bundle of reeds, but finds that he cannot lift it, he does not stop cutting wood. Instead, he cuts more wood and places it upon the first, until a person happens to pass by and helps him raise it upon his shoulders, so that he can carry it home. So too, a person continues to lend based on the assumption that he will eventually find an appropriate borrower. The sages of Athens said to him: Say to us a matter of nonsense. Rabbi Yehoshua said to them: There was a certain mule that gave birth, and a note was hanging on the newborn mule’s neck and on it was written that it is owed 100,000 dinars by its father’s household. They said to him: But can a mule give birth? Rabbi Yehoshua said to them: This is why it is a matter of nonsense, as it is impossible for a mule to give birth. The sages of Athens then asked another question: When salt is spoiling, with what does one salt it to preserve it? Rabbi Yehoshua said to them: With the placenta of a mule. They said to him: But is there a placenta of a mule? Rabbi Yehoshua said to them: And does salt spoil? They said to him: Build us a house in the air of the world. Rabbi Yehoshua uttered a Name of God and hovered between the sky and the earth. He said to them: Bring up to me bricks and mortar and I will build you a house here. They asked him: Where is the center of the world? Rabbi Yehoshua raised his finger and said to them: Here. They said to him: And who says that you are correct? He said to them: Bring ropes and measure. They said to him: We have a pit in the field; bring it to the city. Rabbi Yehoshua said to them: Braid ropes made of bran for me and I will bring it to the city with them. They then said to him: We have a mill that broke; sew it back together. Rabbi Yehoshua said to them: Pull out threads from the mill for me and I will sew them together. They asked him another question: With what does one harvest a field of knives? Rabbi Yehoshua answered: With the horn of a donkey. They said to him: But is there such an item as a horn of a donkey? He said to them: But is there such a thing as a field of knives? They brought him two eggs and said to him: Which is the egg of a black hen and which is the egg of a white hen? Rabbi Yehoshua brought them two cheeses, and said to them: Which is the cheese from the black goat and which is from the white goat? They asked him: And in the case of a chick that dies inside the egg, from where does its spirit exit? Rabbi Yehoshua said to them: From where it enters, it departs. They said to him: Show us a utensil that is not worth the damage that it causes. Rabbi Yehoshua said to them: Each one of you bring a mat and spread it out. When they did so, each mat did not enter the gate due to its size. Rabbi Yehoshua said to them: Bring axes and break the gate so that you can bring it inside. This is a utensil that is not worth its damage. § After Rabbi Yehoshua defeated the sages of Athens in debate, he brought them to his ship as they had agreed. He then brought each one to a different room. When each one saw the sixty mattresses in his room, he said to himself: All of my colleagues are coming here, and waited for them without attempting to leave. Rabbi Yehoshua said to the sailor: Release your ship, i.e., begin sailing. While they were coming to the emperor in Rome, he took out some dirt that he had taken from the dirt of Athens. When they reached the House of the Swallowed, a location in the sea where the water absorbs everything in its vicinity, Rabbi Yehoshua ben Ḥananya filled up a small jug of water from the House of the Swallowed. When they arrived, he presented the sages of Athens before the emperor. The emperor saw that the sages of Athens were suffering due to their having been taken captive. He said to Rabbi Yehoshua: These individuals cannot be the sages of Athens, because those sages are strong and arrogant. Rabbi Yehoshua took some of the dirt that he had taken from Athens and threw it upon them. When they smelled the scent of their own soil they began to act like themselves again, and they spoke with arrogance before the king. Upon hearing them, the emperor said to Rabbi Yehoshua: You may do with them whatever you wish.
פְּלֵימוֹ הֲוָה רְגִיל לְמֵימַר כׇּל יוֹמָא גִּירָא בְּעֵינֵיהּ דְּשָׂטָן יוֹמָא חַד מַעֲלֵי יוֹמָא דְכִיפּוּרֵי הֲוָה אִידְּמִי לֵיהּ כְּעַנְיָא אֲתָא קְרָא אַבָּבָא אַפִּיקוּ לֵיהּ רִיפְתָּא אֲמַר לֵיהּ יוֹמָא כִּי הָאִידָּנָא כּוּלֵּי עָלְמָא גַּוַּאי וַאֲנָא אַבָּרַאי עַיְּילֵיהּ וְקָרִיבוּ לֵיהּ רִיפְתָּא אֲמַר לֵיהּ יוֹמָא כִּי הָאִידָּנָא כּוּלֵּי עָלְמָא אַתַּכָּא וַאֲנָא לְחוֹדַאי אַתְיוּהּ אוֹתְבוּהּ אַתַּכָּא הֲוָה יָתֵיב מְלָא נַפְשֵׁיהּ שִׁיחְנָא וְכִיבֵי (עֲלֵיהּ) וַהֲוָה קָעָבֵיד בֵּיהּ מִילֵּי דִּמְאִיס אֲמַר לֵיהּ תִּיב שַׁפִּיר אֲמַר לֵיהּ הַבוּ לִי כָּסָא יְהַבוּ לֵיהּ כָּסָא אַכְמַר שְׁדָא בֵּיהּ כִּיחוֹ נְחַרוּ בֵּיהּ שְׁקָא וּמִית שְׁמַעוּ דַּהֲווֹ קָאָמְרִי פְּלֵימוֹ קְטַל גַּבְרָא פְּלֵימוֹ קְטַל גַּבְרָא עֲרַק וּטְשָׁא נַפְשֵׁיהּ בְּבֵית הַכִּסֵּא אָזֵיל בָּתְרֵיהּ נְפַל קַמֵּיהּ כִּי דְּחַזְיֵיהּ דַּהֲוָה מִצְטַעַר גַּלִּי לֵיהּ נַפְשֵׁיהּ אֲמַר לֵיהּ מַאי טַעְמָא אָמְרַתְּ הָכִי וְאֶלָּא הֵיכִי אֵימָא אֲמַר לֵיהּ לֵימָא מָר רַחֲמָנָא נִגְעַר בֵּיהּ בְּשָׂטָן
The Sage Peleimu had the habit to say every day: An arrow in the eye of Satan, mocking the temptations of the evil inclination. One day, it was the eve of Yom Kippur, and Satan appeared to him as a pauper who came and called him to the door, requesting alms. Peleimu brought out bread to him. Satan said to him: On a day like today, everyone is inside eating, and shall I stand outside and eat? Peleimu brought him inside and gave him bread. He said to him: On a day like today, everyone is sitting at the table, and shall I sit by myself? They brought him and sat him at the table. He was sitting and had covered himself with boils and pus, and he was doing repulsive things at the table. Peleimu said to the pauper: Sit properly and do not act in a revolting manner. Satan then said to him: Give me a cup. They gave him a cup. He coughed up his phlegm and spat it into the cup. They berated him for acting this way, at which point Satan pretended to sink down and die. They heard people around them saying: Peleimu killed a man! Peleimu killed a man! Peleimu fled and hid himself in the bathroom. Satan followed him and fell before him. Upon seeing that Peleimu was suffering, he revealed himself to him. Satan said to him: What is the reason that you spoke this way, provoking me by saying: An arrow in the eye of Satan? He replied: But what then should I say? Satan said to him: Let the Master, i.e., Peleimu, say: Let the Merciful One rebuke the Satan.
שָׁאֲלוּ אֶת בֶּן זוֹמָא: מַהוּ לְסָרוֹסֵי כַּלְבָּא? אָמַר לָהֶם: ״וּבְאַרְצְכֶם לֹא תַעֲשׂוּ״, כֹּל שֶׁבְּאַרְצְכֶם לֹא תַעֲשׂוּ. שָׁאֲלוּ אֶת בֶּן זוֹמָא: בְּתוּלָה שֶׁעִיבְּרָה, מַהוּ לְכֹהֵן גָּדוֹל? מִי חָיְישִׁינַן לְדִשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: יָכוֹל אֲנִי לִבְעוֹל כַּמָּה בְּעִילוֹת בְּלֹא דָּם. אוֹ דִלְמָא דִּשְׁמוּאֵל לָא שְׁכִיחָא? אֲמַר לְהוּ: דִּשְׁמוּאֵל לָא שְׁכִיחַ, וְחָיְישִׁינַן שֶׁמָּא בְּאַמְבָּטִי עִיבְּרָה. וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל שִׁכְבַת זֶרַע שֶׁאֵינוֹ יוֹרֶה כְּחֵץ — אֵינָהּ מַזְרַעַת! מֵעִיקָּרָא נָמֵי יוֹרֶה כְּחֵץ הֲוָה.
The Gemara recounts the greatness of ben Zoma, who was an expert interpreter of the Torah and could find obscure proofs: They asked ben Zoma: What is the halakha with regard to castrating a dog? The prohibition against castration appears alongside the sacrificial blemishes, which may imply that it is permitted to castrate an animal that cannot be sacrificed as an offering. He said to them: The verse states “That which has its testicles bruised, or crushed, or torn, or cut, you shall not offer to God, nor shall you do so in your land” (Leviticus 22:24), from which we learn: With regard to any animal that is in your land, you shall not do such a thing. They also asked ben Zoma: A woman considered to be a virgin who became pregnant, what is the halakha? A High Priest may marry only a virgin; is he permitted to marry her? The answer depends on the following: Are we concerned for the opinion of Shmuel? Shmuel says: I can engage in intercourse several times without blood. In other words, I can have relations with a woman while leaving her hymen intact. If this is so, it is possible that the assumed virgin had intercourse in this manner and is forbidden to the High Priest. Or, perhaps a person who can act like Shmuel is not common and the halakha is not concerned with this case. He said to them: One like Shmuel is not common, and we are concerned that she may have conceived in a bath. Perhaps she washed in a bath that contained a man’s semen, from which she became impregnated while remaining a virgin. The Gemara asks: How could she possibly become pregnant in such a manner? Didn’t Shmuel say: Any semen that is not shot like an arrow cannot fertilize? The Gemara answers: This does not mean that it must be shot like an arrow at the moment of fertilization. Even if initially, when released from the male, it was shot as an arrow, it can also fertilize a woman at a later moment.
רִבִּי זְבַדְיָה חַתְנֵיהּ דְּרִבִּי לֵוִי מִשְׁתָּעֵי הָדֵין עוֹבְדָא. רִבִּי מֵאִיר הֲוָה יְלִיף דְּרִישׁ בִּכְנִשְׁתָּא דְחַמָּתָא כָּל־לֵילֵי שׁוֹבָּא. וַהֲוָה תַמָּה חָדָא אִיתְּתָא יְלִיפָה שְׁמָעָא קָלֵיהּ. חַד זְמָן עָנֵי דָרִישׁ. אָֽזְלַת בָּֽעֲיָת מֵיעוֹל לְבֵיתֵיהּ. וְאַשְׁכָּחַת בּוֹצִינָּא מִי טָפֵי. אָמַר לָהּ בַּעֲלָהּ. הֵן הֲוָייְתָה. אָֽמְרָה לֵיהּ. מִישְׁמָעָא קָלֵיהּ דִּדְרוֹשָׁא. אָמַר לָהּ. מִכָּךְ וַכָּךְ דְּלֵית הַהִיא אִיתְּתָא עָֽלְלָה לְהָכָא לְבֵייתָהּ עַד זְמַן דְּהִיא אָֽזְלָה וְרָֽקְקָה גַו אַפּוֹי דַּדְּרוֹשָׁה. צָפָה רִבִּי מֵאִיר בְּרוּחַ הַקּוֹדֶשׁ וַעֲבַד גַּרְמֵיהּ חֲשַׁשׁ בְּעֵיינֵיהּ. אָמַר כָּל־אִיתְּתָא דְּיָֽדְעָה מִילְחוֹשׁ לְעֵייְנָא תֵּיתִי תִילְחוֹשׁ. אָֽמְרִין לָהּ מְגִירָתָא. הָא עַנְייָתֵיךְ. תֵּיעָלִין לְבֵיתֵיךְ עַבְדִּי גַרְמֵיךְ לַחֲשָׁה לֵיהּ וְאַתְּ רָֽקְקָה גַו עֵייְנֵיהּ. אֲתַת לְגַבֵּיהּ. אֲמַר לָהּ. חֲכָמָה אַתְּ מִילְחוֹשׁ לְעֵיינָא. מֵאֵיימָתֵיהּ עֲלֶיהָ אָֽמְרָה לֵיהּ. לֹא. אֲמַר לָהּ. וְרוֹקְקִין בְּגַוֵּיהּ שֶׁבַע זִימְנִין וְהוּא טָב לֵיהּ. מִן דְּרָקַקָּת אֲמַר לָהּ. אָֽזְלִין אָֽמְרִין לְבַעֲלֵיךְ. חַד זְמָן אָֽמְרָת לִי. וְהִיא רָֽקְקָה שִׁבְעָה זִימְנִין. אָֽמְרוּ לוֹ תַלְמִידָיו. רִבִּי. כָּךְ מְבַזִּין אֶת הַתּוֹרָה. אִילּוּ אָֽמְרָת לוֹ. לֹא הֲװֵית מֵייתֵי לֵיהּ וּמַלְקִין לֵהּ סַפְסְלֵיהּ וּמַרְצִייָן. וּמְרַצִּיֵיהּ לֵיהּ לְאִיתְּתֵיהּ. אֲמַר לוֹן. וְלֹא יְהֵא כְבוֹד מֵאִיר כִּכְבוֹד קוֹנוֹ. מָה אִם שֵׁם הַקּוֹדֶשׁ שֶנִּכְתַּב בִּקְדוּשָּׁה אָמַר הַכָּתוּב שֶׁיִימָּחֶה עַל הַמַּיִם בִּשְׁבִיל לְהַטִּיל שָׁלוֹם בֵּין אִישׁ לְאִשְתּוֹ. וּכְבוֹד מֵאִיר לֹא כָּל־שֶׁכֵּן.
Rebbi Zevadiah, the son-in-law of Rebbi Levi, reported the following happening. Rebbi Meïr used to preach in the synagogue of Ḥamata every Friday evening. There was a woman who used to hear him. Once he extended his sermon. She went and wanted to come to her house but found the light had gone out. Her husband asked her, where have you been? She said to him, to hear the preacher’s voice. He said to her, so and so, that this woman will not enter here into her house unless she went and spat into the preacher’s face. Rebbi Meïr saw this in the holy spirit and faked pain in his eyes. He said, any woman who knows charms for the eye should come and do the charm. Her neighbors said to her, this answers your needs. Go to your house, represent yourself as a sorceress and spit in his eye. She came to him; he asked her, do you know to make a charm for the eye? In her fear of him, she said no. He said to her, if you spit into it seven times, he will feel better. After she had spat, he said to her: Go, and tell your husband, you said to me once, but she spat seven times! His students said to him, so does one denigrate the Torah? If you had ordered about him, would we not have brought him, whipped him on the footstool, and make him agree to make up with his wife? He said to them, the honor of Meïr should not be greater than that of his Maker. Since the verse says that the Holy Name, written in holiness, should be erased by the water in order to make peace between husband and wife, the honor of Meïr not so much more?
רִבִּי זְבַדְיָה חַתְנֵיהּ דְּרִבִּי לֵוִי מִשְׁתָּעֵי הָדֵין עוֹבְדָא. רִבִּי מֵאִיר הֲוָה יְלִיף דְּרִישׁ בִּכְנִשְׁתָּא דְחַמָּתָא כָּל־לֵילֵי שׁוֹבָּא. וַהֲוָה תַמָּה חָדָא אִיתְּתָא יְלִיפָה שְׁמָעָא קָלֵיהּ. חַד זְמָן עָנֵי דָרִישׁ. אָֽזְלַת בָּֽעֲיָת מֵיעוֹל לְבֵיתֵיהּ. וְאַשְׁכָּחַת בּוֹצִינָּא מִי טָפֵי. אָמַר לָהּ בַּעֲלָהּ. הֵן הֲוָייְתָה. אָֽמְרָה לֵיהּ. מִישְׁמָעָא קָלֵיהּ דִּדְרוֹשָׁא. אָמַר לָהּ. מִכָּךְ וַכָּךְ דְּלֵית הַהִיא אִיתְּתָא עָֽלְלָה לְהָכָא לְבֵייתָהּ עַד זְמַן דְּהִיא אָֽזְלָה וְרָֽקְקָה גַו אַפּוֹי דַּדְּרוֹשָׁה. צָפָה רִבִּי מֵאִיר בְּרוּחַ הַקּוֹדֶשׁ וַעֲבַד גַּרְמֵיהּ חֲשַׁשׁ בְּעֵיינֵיהּ. אָמַר כָּל־אִיתְּתָא דְּיָֽדְעָה מִילְחוֹשׁ לְעֵייְנָא תֵּיתִי תִילְחוֹשׁ. אָֽמְרִין לָהּ מְגִירָתָא. הָא עַנְייָתֵיךְ. תֵּיעָלִין לְבֵיתֵיךְ עַבְדִּי גַרְמֵיךְ לַחֲשָׁה לֵיהּ וְאַתְּ רָֽקְקָה גַו עֵייְנֵיהּ. אֲתַת לְגַבֵּיהּ. אֲמַר לָהּ. חֲכָמָה אַתְּ מִילְחוֹשׁ לְעֵיינָא. מֵאֵיימָתֵיהּ עֲלֶיהָ אָֽמְרָה לֵיהּ. לֹא. אֲמַר לָהּ. וְרוֹקְקִין בְּגַוֵּיהּ שֶׁבַע זִימְנִין וְהוּא טָב לֵיהּ. מִן דְּרָקַקָּת אֲמַר לָהּ. אָֽזְלִין אָֽמְרִין לְבַעֲלֵיךְ. חַד זְמָן אָֽמְרָת לִי. וְהִיא רָֽקְקָה שִׁבְעָה זִימְנִין. אָֽמְרוּ לוֹ תַלְמִידָיו. רִבִּי. כָּךְ מְבַזִּין אֶת הַתּוֹרָה. אִילּוּ אָֽמְרָת לוֹ. לֹא הֲװֵית מֵייתֵי לֵיהּ וּמַלְקִין לֵהּ סַפְסְלֵיהּ וּמַרְצִייָן. וּמְרַצִּיֵיהּ לֵיהּ לְאִיתְּתֵיהּ. אֲמַר לוֹן. וְלֹא יְהֵא כְבוֹד מֵאִיר כִּכְבוֹד קוֹנוֹ. מָה אִם שֵׁם הַקּוֹדֶשׁ שֶנִּכְתַּב בִּקְדוּשָּׁה אָמַר הַכָּתוּב שֶׁיִימָּחֶה עַל הַמַּיִם בִּשְׁבִיל לְהַטִּיל שָׁלוֹם בֵּין אִישׁ לְאִשְתּוֹ. וּכְבוֹד מֵאִיר לֹא כָּל־שֶׁכֵּן.
Rebbi Zevadiah, the son-in-law of Rebbi Levi, reported the following happening. Rebbi Meïr used to preach in the synagogue of Ḥamata every Friday evening. There was a woman who used to hear him. Once he extended his sermon. She went and wanted to come to her house but found the light had gone out. Her husband asked her, where have you been? She said to him, to hear the preacher’s voice. He said to her, so and so, that this woman will not enter here into her house unless she went and spat into the preacher’s face. Rebbi Meïr saw this in the holy spirit and faked pain in his eyes. He said, any woman who knows charms for the eye should come and do the charm. Her neighbors said to her, this answers your needs. Go to your house, represent yourself as a sorceress and spit in his eye. She came to him; he asked her, do you know to make a charm for the eye? In her fear of him, she said no. He said to her, if you spit into it seven times, he will feel better. After she had spat, he said to her: Go, and tell your husband, you said to me once, but she spat seven times! His students said to him, so does one denigrate the Torah? If you had ordered about him, would we not have brought him, whipped him on the footstool, and make him agree to make up with his wife? He said to them, the honor of Meïr should not be greater than that of his Maker. Since the verse says that the Holy Name, written in holiness, should be erased by the water in order to make peace between husband and wife, the honor of Meïr not so much more?
אמר אביי רבי אלעזר בר' שמעון ור' חנינא בן אנטיגנוס אמרו דבר אחד רבי אלעזר בר' שמעון הא דאמרן רבי חנינא בן אנטיגנוס דתניא רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר מפני מה תפסה תורה לשון מולך כל שהמליכוהו עליהם אפי' צרור ואפי' קיסם
Abaye says: Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, and Rabbi Ḥanina ben Antigonus said the same thing, i.e., they share the same halakhic opinion. The statement of Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon, is that which we said. Rabbi Ḥanina ben Antigonus shares the same opinion, as it is taught in a baraita that Rabbi Ḥanina ben Antigonus says: For what reason does the Torah use the term Molekh? It is to indicate that if one passes his child through fire in the worship of any object that people enthroned [shehimlikhuhu] over them as their king, referring to it as Molekh, he is liable, even if it is merely a pebble, or even a toothpick. The baraita indicates that one who passes his child through fire in worship of an item that is not referred to as Molekh is not liable, in accordance with the opinion of Rabbi Elazar, son of Rabbi Shimon.
מתני׳ בעל אוב זה פיתום המדבר משחיו וידעוני זה המדבר בפיו הרי אלו בסקילה והנשאל בהם באזהרה:
MISHNA: The list of those liable to be executed by stoning includes those who practice various types of sorcery. The mishna describes them: A necromancer is a pitom from whose armpit the voice of the dead appears to speak. And a sorcerer is one from whose mouth the dead appears to speak. These, the necromancer and the sorcerer, are executed by stoning, and one who inquires about the future through them is in violation of a prohibition.
תָּנֵי יְהוּדָה בַּר גְּרוֹגְרוֹת: אָסוּר לֵישֵׁב עַל גַּבֵּי טִינָא בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים. אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: וּבְטִינָא מְטַפַּחַת. אָמַר אַבָּיֵי: וּבְטוֹפֵחַ עַל מְנָת לְהַטְפִּיחַ. אָמַר רַב יְהוּדָה: מוּתָּר לְהִצְטַנֵּן בְּפֵירוֹת. רַב יְהוּדָה מִצְטַנֵּן בְּקָרָא. רַבָּה מִצְטַנֵּן בְּיָנוֹקָא, רָבָא מִצְטַנֵּן בְּכָסָא דְכַסְפָּא. אָמַר רַב פָּפָּא: כָּסָא דְכַסְפָּא, מָלֵא — אָסוּר, חָסֵר — שְׁרֵי. דְּפַחְרָא — אִידֵּי וְאִידֵּי אָסוּר, מִשּׁוּם דְּמִישְׁחָל שָׁחֵיל. רַב אָמַר: כָּסָא דְכַסְפָּא, חָסֵר — נָמֵי אָסוּר, מִשּׁוּם דְּמִזְדָרֵיב.
§ The Gemara continues to discuss the laws of Yom Kippur: Yehuda bar Gerogarot taught: It is prohibited to sit on damp clay on Yom Kippur. Rabbi Yehoshua ben Levi said: This prohibition applies only when the clay is dripping wet, when one feels its wetness when touching it. Abaye said in clarification: It must be dripping wet enough to make something else wet. Rav Yehuda said: One is permitted to cool off with fruit on Yom Kippur, and it is not considered bathing. Similarly, when Rav Yehuda suffered from the heat on Yom Kippur he cooled off by putting a squash on himself. Rabba cooled off by placing a baby [yanuka] next to him, because a baby’s body is cold. Rava cooled off with a silver cup. Rav Pappa said: If the silver cup is full, it is prohibited; however, if it is not full, it is permitted. With regard to a ceramic cup, both this and that are prohibited, since the water seeps through the cup, causing a violation of the prohibition of bathing. Rav Ashi said: A silver cup that is not full is also prohibited because it can slip [mizderiv] from his hand and spill.
(שמות ח, ב) ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים אמר ר' אלעזר צפרדע אחת היתה השריצה ומלאה כל ארץ מצרים כתנאי רבי עקיבא אומר צפרדע אחת היתה ומלאה כל ארץ מצרים אמר לו רבי אלעזר בן עזריה עקיבא מה לך אצל הגדה כלה מדברותיך ולך אצל נגעים ואהלות צפרדע אחת היתה שרקה להם והם באו:
It is stated with regard to the plagues of Egypt: “And the frog came up and covered the land of Egypt” (Exodus 8:2). Noting that the term “the frog” is written in the singular, Rabbi Elazar says: At first it was one frog; it spawned and filled the entire land of Egypt with frogs. The Gemara comments: This matter is subject to a dispute between tanna’im: Rabbi Akiva says: It was one frog, and it spawned and filled the entire land of Egypt with frogs. Rabbi Elazar ben Azarya said to him: Akiva, what are you doing occupying yourself with the study of aggada? This is not your field of expertise. Take your statements to the tractates of Nega’im and Oholot. In other words, it is preferable that you teach the halakhot of the impurity of leprosy and the impurity imparted in a tent, which are among the most difficult areas of halakha and are within your field of expertise. Rather, the verse is to be understood as follows: It was one frog; it whistled to the other frogs, and they all came after it.