The Priestly Blessing
(כד) יְבָרֶכְךָ֥ ה' וְיִשְׁמְרֶֽךָ׃ (ס) (כה) יָאֵ֨ר ה' ׀ פָּנָ֛יו אֵלֶ֖יךָ וִֽיחֻנֶּֽךָּ׃ (ס) (כו) יִשָּׂ֨א ה' ׀ פָּנָיו֙ אֵלֶ֔יךָ וְיָשֵׂ֥ם לְךָ֖ שָׁלֽוֹם׃ (ס)
(24) The LORD bless thee, and keep thee; (25) The LORD make His face to shine upon thee, and be gracious unto thee; (26) The LORD lift up His countenance upon thee, and give thee peace.
(כד) יְבָרְכִינָךְ יְיָ וְיִטְרִינָךְ (כה) יַנְהַר יְיָ שְׁכִנְתֵּהּ לְוָתָךְ וִירַחֵם יָתָךְ (כו) יִסַב יְיָ אַפֵּהּ לְוָתָךְ וִישַׁוֵי לָךְ שְׁלָם
(24) May Hashem bless you and guard you. (25) May Hashem [reveal] (lit. "shine") his presence upon you and love you. (26)

(כד) יברכך. שֶׁיִּתְבָּרְכוּ נְכָסֶיךָ:

(כה) וישמרך. שֶׁלֹּא יָבוֹאוּ עָלֶיךָ שׁוֹדְדִים לִטּוֹל מָמוֹנֶךָ; שֶׁהַנּוֹתֵן מַתָּנָה לְעַבְדּוֹ אֵינוֹ יָכוֹל לְשָׁמְרוֹ מִכָּל אָדָם, וְכֵיוָן שֶׁבָּאִים לִסְטִים עָלָיו וְנוֹטְלִין אוֹתָהּ מִמֶּנּוּ, מַה הֲנָאָה יֵשׁ לוֹ בְּמַתָּנָה זוֹ?! אֲבָל הַקָּבָּ''ה, הוּא הַנּוֹתֵן, הוּא הַשּׁוֹמֵר; וְהַרְבֵּה מִדְרָשִׁים דָּרְשׁוּ בוֹ בְּסִפְרֵי:

(א) יאר השם פניו אליך. יַרְאֶה לְךָ פָּנִים שׂוֹחֲקוֹת, פָּנִים צְהוּבוֹת:

(ב) ויחנך. יִתֵּן לְךָ חֵן (תנחומא):

(א) ישא ה' פניו אליך. יִכְבּוֹשׁ כַּעֲסוֹ:

(24) יברכך [THE LORD] BLESS THEE — that thy property may increase.

(25) וישמרך AND MAY HE GUARD THEE — that no robbers come upon thee to take away thy property. For a human being who gives a present to his servant cannot guard him against everybody, and if a band of robbers attack him and take it away, what pleasure can he, then, derive from this present?! The Holy One, blessed be He, however, both gives and guards — against everybody. Many Midrashic interpretations are given of this verse in the Siphre.

(1) יאר ה' פניו אליך THE LORD MAKE HIS FACE SHINE UPON THEE — i.e. May He show thee a friendly (more lit., smiling) countenance — a beaming countenance.

(2) ויחנך means, May He grant thee good favour (חן) (Siphre).

(1) ישא ה' פניו אליך THE LORD LIFT UP HIS COUNTENANCE UPON THEE — This expresses the idea: May He suppress His anger (Siphre).

Mishneh Torah, Prayer and the Priestly Blessing 15:6-7

Halacha 6

A priest who does not have any of the factors which hinder the recitation of the priestly blessings mentioned above should recite the priestly blessing, even though he is not a wise man or careful in his observance of the mitzvot. [This applies] even though the people spread unwholesome gossip about him, or his business dealings are not ethical.

He should not be prevented from [reciting the priestly blessings] because [reciting these blessings] is a positive mitzvah incumbent on each priest who is fit to recite them. We do not tell a wicked person: Increase your wickedness [by] failing to perform mitzvot.

Halacha 7

Do not wonder: "What good will come from the blessing of this simple person?" for the reception of the blessings is not dependent on the priests, but on the Holy One, blessed be He, as [Numbers 6:27] states"And they shall set My name upon the children of Israel, and I shall bless them." The priests perform the mitzvah with which they were commanded, and God, in His mercies, will bless Israel as He desires.

(א) "יברכך ה'" - בברכה המפורשת. וכן הוא אומר (דברים כח): "ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה ברוך טנאך ומשארתך ברוך אתה בבואך. ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך" - אימתי? "כי תשמע בקול ה' אלהיך". "יברכך ה' בנכסים". "וישמרך" בנכסים. "יברכך ה' בנכסים". "וישמרך" בנכסים. רבי נתן אומר: "יברכך" בנכסים "וישמרך" בגוף. רבי יצחק אומר: "וישמרך" מיצר הרע. וכן הוא אומר (משלי ג): "כי ה' יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד". דבר אחר: "וישמרך" שלא ישלטו אחרים עליך, וכן הוא אומר (תהלים קכא): "יומם השמש לא יככה וירח בלילה". ואומר "הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל". ואומר "ה' שומרך ה' צלך על יד ימינך". ואומר "ה' ישמרך מכל רע". ואומר "ה' ישמר צאתך ובואך". דבר אחר: "וישמרך" מן המזיקים. וכן הוא אומר (תהלים צא): "כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך". דבר אחר: "וישמרך" - ישמור לך ברית אבותיך, שנאמר (דברים ז): "ושמר ה' אלהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך". דבר אחר: "וישמרך" - ישמור לך את הקץ, וכך הוא אומר (ישעיהו כא): "משא דומה אלי קורא משעיר שומר מה מלילה שומר מה מליל אמר שומר אתא בוקר וגם לילה". דבר אחר: "וישמרך" - ישמור את נפשך בשעת המיתה, וכך הוא אומר (שמואל א כה): "והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים". שומע אני בין הצדיקים בין הרשעים? תלמוד לומר "ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע". דבר אחר: "וישמרך" - ישמור רגליך מגיהנם. וכך הוא אומר (שמואל א ב): "רגלי חסידיו ישמור". דבר אחר: "וישמרך" - ישמרך בעולם הבא. וכן הוא אומר (ישעיהו מ): "וקוי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים":

(1) (Bamidbar 6:24) "The L-rd bless you": with the explicit blessing (28:3-6) "Blessed shall you be in the city and blessed shall you be in the field … Blessed shall be your basket and your remainder. Blessed shall you be in your coming in and blessed shall you be in your going out." "The L-rd bless you": with possessions "and keep you": with possessions. R. Nathan says: May He bless you with possessions and keep you — in body. R. Yitzchak says "and keep you": from the evil inclination, as it is written (Proverbs 3:26) "For the L-rd will be with you in your trust, and He will guard your feet from entrapment." Variantly: "and keep you": from all evil, viz. (Psalms 121:4-7) "He neither slumbers nor sleeps, the Keeper of Israel … at your right hand … By day the sun … The L-rd will keep you from all evil." Variantly: "and keep you": from mazikkin (destructive agents), viz. (Ibid. 91:11) "For His angels will He charge for you to keep you in all your ways." Variantly: "and keep you": He will keep for you the covenant of your fathers, viz. (Devarim 7:12) "… then the L-rd your G-d will keep for you the covenant and the lovingkindness which He swore to your fathers." Variantly: "and keep you": He will keep for you the "end" (i.e., the time of redemption). And thus is it written (Isaiah 21:11-12) "A prophecy concerning Duma (Edom): He (Israel) calls to Me from Seir: 'Keeper, what of the night?' 'Keeper, what of the night?' The Keeper says: 'Morning is coming and also night, etc.'" Variantly: "and keep you": He will keep your soul at the time of death, viz. (I Samuel 25:29) "and my master's soul will be bound up (after death) in the bond of life." From this I would understand both (the soul of) the righteous and the wicked to be intended. It is, therefore, written (Ibid.) "but the soul of your foes will He hurl away from the hollow of a sling." Variantly: "and keep you": He will keep your feet from Gehinnom, viz.: (Ibid. 2:9) "He will keep (from Gehennom) the feet of His pious ones." Variantly: "and keep you": He will keep you in the world to come, viz. (Isaiah 4:31) "But those who trust in the L-rd will renew strength. They will lift their wings as eagles, etc."

May G‑d bless you and keep you (6:24)

With G‑d’s blessing comes His protection of the blessing. A mortal king has a servant in Syria, while he himself lives in Rome. The king sends for him. He sets out and comes to him. He gives him a hundred pounds of gold. He packs it up and sets out on his journey. Robbers fall upon him and take away all that he had given him and all that he had with him. . . . But when G‑d blesses one with riches, He also guards them from robbers.

May G‑d make His face shine upon you, and give you grace (6:25)

He will give you the wisdom to be gracious to each other and merciful to each other.

May G‑d lift up His face to you (6:26)

He will turn His face towards you, for it is not the same thing for a man to greet his neighbor while looking him in the face as to greet him with his head turned to one side.

(Midrash Rabbah)

. . . and give you peace (6:26)

If there is no peace, there is nothing.

(Torat Kohanim)

They shall set My name upon the children of Israel; and I will bless them (6:27)

I would have thought that if the kohanim desire to bless Israel, then Israel is blessed, but if they do not, they are not; therefore the verse tells me: “I will bless them.” In either case, says G‑d, I will bless them from heaven.

The kohanim bless Israel, but who blesses thekohanim? Therefore the verse tells me: “I will bless them.”

(Sifri Zuta)

Chassidic Insights for Parshah Naso

23 This is how you shall bless the Israelites: Our sages teach us that each person's fate for the coming year is decided on the Rosh Hashanah of that year.(Beitzah 16a) Why, then, do we pray each day? And what can the blessings of the priests help if our fate has been decided?

The answer can be found in another saying of our sages: "each person is judged every day."(Rosh HaShanah 16a) Even though our yearly allotment of Divine beneficence has been determined on Rosh Hashanah, this beneficence must descend through the many levels of spiritual reality before it reaches the physical plane. At each "station" on the way "down," we are judged anew as to whether we deserve to have the beneficence "processed" to the next level.

In contrast, the priestly blessing causes each Jew's allotted measure of Divine kindness to descend swiftly through the myriad levels of reality, bypassing the roadblocks of judgment. We will see later on that afterKorach's revolt,(Numbers 16-17) God demonstrated His choice of the tribe of Levi for the Temple service by causing Aaron's staff to sprout almonds.(Numbers 17:23) The significance of almonds is that they blossom swiftly, alluding to this property of the priestly blessing.(Derech Mitzvotecha, pp. 112a ff)

24 May God bless you with abundance and watch over you so that no one steals your wealth: Allegorically, this means: May God bless and grant success to our efforts to refine ourselves and serve Him wholeheartedly. And may He guard our successes so that the forces of evil not hijack the spiritual excitement we generate in prayer and transform it afterwards into righteous indignation or an awakening of physical desire. By doing so, they "steal" our ecstasy and appropriate it for their own purposes. Instead, it should be properly focused and channeled into pure and wholesome directions.(Sefer HaMa'amarim 5705, p. 204)

Climbing to G-d

By Rabbi Lazer Gurkow (Chabad.org)

Three Parts

The priestly blessing (birkat kohanim) is one of the most well-known passages in Jewish liturgy. Traditionally it is interpreted as a blessing for physical wellbeing and sustenance, and many people make a point of being present in synagogue when the kohanim bless the congregation during holiday services. (In Israel and in some Diaspora communities, birkat kohanim is recited more frequently.)

The blessing, which is found in this week’s Torah portion, is divided into three parts:1

May the L‑rd bless you and watch over you.
May the L‑rd shine His countenance to you and favor you.
May the L‑rd raise His countenance toward you and grant you peace.2

Although the traditional interpretation of the blessing is a physical one, the actual words speak of something more lofty. The kohanim stand before us and, with three blessings, nourish our relationship with G‑d. When you think about it, these three verses represent the arc of our spiritual climb. First we serve G‑d, then we know G‑d, and finally we rise to the pinnacle ofunification with G‑d.

In the first verse, G‑d blesses and “watches over” us. He is the patron, the benefactor and protector, and we are the beneficiaries. In the second verse, we rise to a level of partnership with G‑d. He shines His countenance to us, rather than upon us from above. In the third verse, G‑d raises His countenance to [see] us. When He seeks to bless us, He doesn’t look down to find us in creation. Rather, He looks up from creation and into Himself, because we become completely united with G‑d.

The Curve

These three levels comprise the full spectrum of our relationship with G‑d. When we embark on our Jewish experience, we are G‑d’s subjects. He commands and we obey, with or without understanding. But when we delve into the the inner meaning of the mitzvahs, we realize that we play a critical, even cosmic, role in creation. G‑d created the world for the sake of Torah. When we study and practice the Torah, we fulfill the mandate of creation. It is as if G‑d allows us to be His partner. He creates, and we give His creation meaning.

The first level is accessed through the practice mitzvahs; the second level, through the study of Torah. The third and final level—that of utter unification—is accessed through self-sacrifice: risking our lives for G‑d’s sake. When we risk our lives for G‑d, we embrace our seminal bond with our creator, acknowledging that life is worthless without Him. With that we ascend the ladder of spirituality and tap into the endless well of inspiration that is the soul, realizing its true depth and untold power to unite with G‑d.

Thought and Speech

G‑d spoke the world into existence. Souls, however, emerge from a higher order—that of divine thought. Thoughts are more internal than words. We think for ourselves; we speak for others. Words are external; thoughts are internal.

Just as we tell others what we first think to ourselves, so did G‑d, in creation, reveal ideas that He first conceived for Himself. Since souls emerge from the dimension of divine thought, the soul transcends the world.

The Midrash teaches that before creating the world, G‑d consulted with righteous souls. This is understood to mean that He visualized the delight that He would derive from their worship and service of Him.3 It was only because G‑d visualized the pleasure that He would receive from the soul’s descent into this world that He proceeded with the project of creation. Thus the soul is the purpose of creation, the reason G‑d created the world.

Yet the soul resides in a human body, within the physical world. When G‑d views the soul as it functions within the body, He sees it as an object of the world. When G‑d views the soul as it is for itself, He sees it as His partner, a partner that was present and involved when He conceived of the world.4

Unification

The soul emerges from divine thought, but it doesn’t originate there. The soul’s origin is wrapped up with G‑d’s essence—it is merely projected through divine thought into creation. This is akin to the bond between father and child. The seminal point of contact between a father and child lies within the father’s essence, even though the child later emerges as a separate being. The soul emerges as a separate entity, but in origin it is utterly bound with G‑d.

When we access this level of the soul through self-sacrifice, we unite completely with G‑d and rise above creation. Rather than being facets of creation, or even partners in the project of creation, we become part of the creator. Thus, G‑d looks up from creation and seeks us within Himself—the third of the priestly blessings.

The priestly blessing empowers us to make this three-step climb. In the first blessing, G‑d protects and sustains us. In the second, G‑d treats us as partners who have the power to work with Him on His project and give meaning to His creation. In the third stage, when we have reached the pinnacle of devotion and perfected our connection with G‑d, we reach a state that transcends the universe completely and is completely at one with G‑d.5

FOOTNOTES

1.

According to Avudraham, this is the meaning of the introduction to the priestly blessing: “Our G‑d and the G‑d of our forefathers, bless us with the blessing that is tripled in the Torah.” According to Shaloh, on the other hand, “tripled” refers to our tradition to chant the Parshah three times, twice in Hebrew and once in Aramaic. This is why many prayerbooks place the comma after the word “Torah” rather than after the word “tripled.”

2.

Numbers 6:24–26.

3.

Bereishit Rabbah 8:7. See also Sefer ha-Maamarim 5703, Rosh Hashanah, ch. 3.

4.

This section is based on Tanya, chapter 2.

5.

This essay is based on the commentary Keli Yakar to Numbers 6:24–26, andTorah Ohr, p. 36.

Want to change the translation?
×
Loading...