Beshallach 5782
מִרְיָם — דִּכְתִיב: ״וַתִּקַּח מִרְיָם הַנְּבִיאָה אֲחוֹת אַהֲרֹן״, וְלֹא אֲחוֹת מֹשֶׁה, אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַב: שֶׁהָיְתָה מִתְנַבְּאָה כְּשֶׁהִיא אֲחוֹת אַהֲרֹן, וְאוֹמֶרֶת: עֲתִידָה אִמִּי שֶׁתֵּלֵד בֵּן שֶׁיּוֹשִׁיעַ אֶת יִשְׂרָאֵל. וּבְשָׁעָה שֶׁנּוֹלַד נִתְמַלֵּא כָּל הַבַּיִת כּוּלּוֹ אוֹרָה, עָמַד אָבִיהָ וּנְשָׁקָהּ עַל רֹאשָׁהּ, אָמַר לָהּ: בִּתִּי נִתְקַיְּימָה נְבוּאָתִיךְ.
Miriam was a prophetess, as it is written explicitly: “And Miriam the prophetess, the sister of Aaron, took a timbrel in her hand” (Exodus 15:20). The Gemara asks: Was she the sister only of Aaron, and not the sister of Moses? Why does the verse mention only one of her brothers? Rav Naḥman said that Rav said: For she prophesied when she was the sister of Aaron, i.e., she prophesied since her youth, even before Moses was born, and she would say: My mother is destined to bear a son who will deliver the Jewish people to salvation. And at the time when Moses was born the entire house was filled with light, and her father stood and kissed her on the head, and said to her: My daughter, your prophecy has been fulfilled.
ותקח מרים הנביאה, וכי היכן מצינו שנביאה היתה מרים אלא שאמרה לאביה סופך אתה מוליד בן שמושיע את ישראל מיד מצרים מיד וילך איש מבית לוי ויקח וגו' (שמות ב) ותהר ותלד בן וגו' ולא יכלה עוד הצפינו. נזף בה אביה אמ' לה בתי היכן נבואותיך ועודה מחזקת בנבואתה שנ' ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו ואין יציבה אלא נבואה שנ' ראיתי את ה' נצב על המזבח (עמוס ט) ואומר ויבא ה' ויתיצב (שמ"א ג) ואומר קרא את יהושע והתיצבו וגו' וילך משה ויהושע ויתיצבו באהל מועד (דברים לא): מרחוק אין מרחוק בכל מקום אלא רוח הקדש שנאמר מרחוק ה' נראה לי (ירמיה לא): לדעה אין דעה אלא רוח הקדש שנ' כי מלאה הארץ דעה את ה' וגו' (ישעיה יא) [ואומר כי תמלא הארץ לדעת את כבוד ה' כמים יכסו על ים (חבקוק ב)]: מה יעשה לו אין עשייה אלא רוח הקדש שנ' כי לא יעשה ה' אלהים דבר וגו' (עמוס ג): אחות אהרן ולא אחות משה ומה ת"ל אחות אהרן אלא לפי שנתן אהרן נפשו על אחותו נקראת אחותו על שמו כיו"ב ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה (בראשית לד) והלא אחות כל השבטים היתה מה ת"ל אחי דינה אלא לפי שנתנו נפשם עליה נקראת אחותם על שמם. וכן כזבי בת נשיא מדין אחותם (במדבר כה) וכי אחותם היתה והלא בת ראש אומות בית אב היתה שנא' ולכהן מדין שבע בנות ומה ת"ל אחותם אלא על שנתנה נפשה על אומתה נקראת אומתה על שמה: את התוף בידה, וכי מנין היו להם לישראל תופים ומחולות במדבר אלא הצדיקים היו מובטחים ויודעים שהקב"ה עושה להם נסים וגבורות עת שיוצאין ממצרים והתקינו להם תופים ומחולות. ותען להם מרים שירו לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים, מגיד הכתוב כשם שאמר משה שירה לאנשים כך אמרה מרים שירה לנשים שנאמר שירו לה' וגו'. חסלת שירתא.
(Ibid. 20) "Then Miriam the prophetess took": Where do we find that Miriam was a prophetess? She said to her father (Amram): In the end, you will beget a son who will be the savior of Israel from Egypt — (Ibid. 2:1) "And there went a man (Amram) from the house of Levi and took the daughter of Levi, (Yocheved — after he had separated from her because of Pharaoh's decree to drown the males) (2) "And she conceived and bore a son … (3) and could conceal him no longer…" — whereupon her father rebuked her, saying: My daughter, where is your prophecy? But she stood fast to her prophecy, viz. (4) "And his sister stood from afar to know what would be done with him," "standing" ("yetzivah") signifying prophecy, viz. (Amos 9:1) "I saw the L rd standing on the altar", and (I Samuel 3:10) "And the L rd came and He stood, etc.", and (Devarim 31:19) "Call Joshua and stand, etc." (Exodus, Ibid.) "from afar": "from afar" everywhere signifies the Holy Spirit, viz. (Jeremiah 31:2) "From afar the L rd appeared to me." (Exodus, Ibid.) "to know": "Knowing" signifies the Holy Spirit, viz. (Isaiah 11:9) "for the earth will be filled with knowing of the L rd, etc." (Exodus, Ibid.) "what would be done with him": "Doing signifies the Holy Spirit, viz. (Amos 3:7) "For the L rd G d will not do a thing unless He has revealed His secret to His servants the prophets." (Exodus 15:20) "Then Miriam the prophetess, the sister of Aaron": Was she not (also) the sister of Moses? Why, then, "the sister of Aaron"? __ Because Aaron risked his life for his sister (viz. Numbers 12:2), she was called by his name. Similarly, (Genesis 34:25) "Shimon and Levi, the brothers of Dinah." Now was she not the sister of all of the tribes? Why, then, "the brothers of Dinah"? __ Because they risked their lives for her, she was called their sister. Similarly, (Numbers 25:18) "Kazbi, the daughter of a prince of Midian, their sister." Now was she their (Midian's) sister? Was he (Tzur, her father,) not "the head of the peoples of a father's house in Midian" (viz. (Numbers 25:15)? Why, then, "their (Midian's) sister'? __ Because she risked her life for her people, they were called by her name. (Exodus, Ibid.) "the timbrel in her hand": Whence did they have timbrels and dance (instruments) in the desert? __ Being tzaddikim, and knowing for a certainty that the Holy One Blessed be He would perform miracles and mighty acts for them when they left Egypt, they readied timbrels and (dance) instruments for themselves. (Ibid. 21) "And Miriam answered to them: Sing to the L rd, for He is exalted (over all the) exalted: horse and its rider He cast into the sea": Scripture hereby apprises us that just as Moses chanted song to the men, so did Miriam chant song to the women.
ר' ראובן אומר, הכל הולך אחר הראש. אימתי, בזמן שהרועה תועה הצאן תועין אחריו, שנ' על חטאת ירבעם בן נבט אשר חטא ואשר החטיא את ישראל. ואימתי, בזמן שהרועה טוב הצאן הולכים אחריו והולכין בדרך ישרה, ומשה רבנו עליו השלום רועה נאמן היה והתחיל לשורר ולזמר לפני הב"ה והלכו כל ישראל אחריו, שנ' אז ישיר משה ובני ישראל ראתה מרים התחילה לשורר ולזמר לפני הב"ה והלכו כל הנשים אחריה שנ' ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התוף בידה וכי מניין היה להם תופים ומחולות אלא לעולם הצדיקים יודעין ומתפייסין ומבטיחין שהב"ה עושה להם נסים וגבורות עד יציאתן ממצרים התקינו להם תופים ומחולות.
Rabbi Reuben said: The entire body follows the head, and when the shepherd goes astray the sheep go astray after him, as it is said, "For the sins of Jeroboam which he sinned, and wherewith he made Israel to sin" (1 Kings 15:30). When the shepherd is good, all follow after him. Moses began to sing, and to utter praises before the Holy One, blessed be He, and all Israel followed him, as it is said, "Then sang Moses and the children of Israel" (Ex. 15:1). Miriam began to sing and to utter praises, before the Holy One, blessed be He, and all the women followed her, as it is said, "And Miriam the prophetess, the sister of Aaron, took a timbrel… and all the women went out after her" (Ex. 15:20). Whence did they have timbrels and chorus in the wilderness? But the righteous always know and conciliate (God), and are assured that the Omnipresent, blessed be He, performs for them miracles and mighty deeds. Before (the time of) their departure from Egypt they prepared for themselves timbrels and chorus.
בְּהֵיכָלָא אַחֲרָא, אִית יוֹכֶבֶד, אִמֵּיהּ דְּמֹשֶׁה נְבִיאָה מְהֵימָנָא, וְכַמָּה אַלְפִין וְרִבְּבָן בַּהֲדָהּ. בְּהֵיכָלָא דָּא, לָא מַכְרְזֵי כְּלַל, אֶלָּא ג' זִמְנִין בְּכָל יוֹמָא וְיוֹמָא, אוֹדֵת וּמְשַׁבָּחַת לְמָארֵי עָלְמָא, אִיהִי וְכָל אִינּוּן נָשִׁין דִּי בַּהֲדָהּ. וְשִׁירָתָא דְּיַמָּא מְזַמְּרִין בְּכָל יוֹמָא, וְאִיהִי בִּלְחוֹדָהָא אַמְרַת מֵהָכָא, (שמות ט״ו:כ׳) וַתִּקַּח מִרְיָם הַנְּבִיאָה וְגוֹ', אֶת הַתּוֹף בְּיָדָהּ וְגוֹ'. וְכָל אִינּוּן צַדִּיקַיָּיא דִּי בְגַן עֵדֶן, צַיְיתִין לַקָל נְעִימוּ דִּילָהּ. וְכַמָּה מַלְאֲכִין קַדִּישִׁין אוֹדָאן וּמְשַׁבְּחָן עִמָּהּ לִשְׁמָא קַדִּישָׁא.
In another chamber, Yocheved comes, the mother of Moshe the faithful prophet, and so many thousands and thousands of women with her. In this chamber, there is no announcement at all, but three times each day, she acknowledges and praises the Ruler of the world, she and all the women with her. They sing the Song of the Sea every day, and she herself recites from "And Miriam the Prophet...took her timbrel in her hand..." (Shmot 15:20). And all these righteous women there in Gan Eden listen to her pleasant voice, and so many holy angels acknowledge and praise the holy Name with her.
את השירה הזאת. עשר שירות הן, ראשונה שנאמרה במצרים, שנאמר השיר יהיה לכם כליל התקדש חג (ישעיה ל כט), שניה אז ישיר משה, שלישית על הבאר אז ישיר ישראל (במדבר כא כא), רביעית שירת האזינו (דברים לב א), חמישית אז ידבר יהושע (יהושע י יב), ששית ותשר דבורה (שופטים ה א), שביעית וידבר דוד (ש״ב כב א), שמינית מזמור שיר חנוכת הבית (תהלים ל א), תשיעית ביהושפט, דכתיב ויעמד משוררים בבית ה׳ בצאתו לפני החלוץ אמר הודו לה׳ כי טוב כי לעולם חסדו (דה״ב כ כא), עשירית לעתיד לבא, שנאמר שירו לה׳ שיר חדש (ישעיה מב י), משונה שיר זה להקרות לשון זכר, וכן השירות כולן קרואים בלשון נקבה כשם שהנקבה יולדת, לפי שכל התשועות היה אחריהן שעבוד, אבל לעתיד לבא תשועה שאין אחריה שעבוד, שנאמר ישראל נושע בה׳ תשועת עולמים (ישעיה מה יז), לכך נכתב שיר חדש, כשם שאין הזכר יוליד, וכה״א שאלו נא וראו אם יולד זכר (ירמיה ל ו).
“Then Moses and the Israelites sang this song to the LORD…” (Shemot 15:1) There are ten songs. The first was said in Egypt, as it says “For you, there shall be singing As on a night when a festival is hallowed…” (Isaiah 30:29) The second was ‘Then Moses sang…’ Third was on the well “Then Israel sang this song…” (Bamidbar 21:17) The fourth was the song ‘Listen now…’ (Devarim 32:1) The fifth was “Joshua addressed the LORD…” (Yehoshua 10:12) The sixth “On that day Deborah and Barak son of Abinoam sang…” (Shoftim 5:1) The seventh “David addressed the words of this song to the LORD…” (Shmuel II 22:1) The eight was “A song for the dedication of the House.” (Psalms 30:1) The ninth was Yehoshefat, as it is written “he stationed singers to the LORD extolling the One majestic in holiness as they went forth ahead of the vanguard, saying, “Praise the LORD, for His steadfast love is eternal.”” (Chronicles II 20:21) The tenth is in the time to come, as it says “Sing to the LORD a new song…” (Isaiah 42:10) This song is different, as it is named in the masculine form (shir chadash and not shirah chadasha). All the other songs are named in the feminine form because just as a female gives birth so all of these salvations had after them another subjugation; but in the time to come will be a salvation which is not followed by any subjugation, as it says “But Israel has won through the LORD Triumph everlasting…” (Isaiah 45:17) Thus it is written ‘a new song’ in the masculine (shir chadash), just as a male does not give birth. So it says “Ask and see: Surely males do not bear young!” (Jeremiah 30:6)
וּכְנֶגְדָּן אָמְרוּ לוֹ יִשְׂרָאֵל עֶשֶׂר שִׁירוֹת. הָרִאשׁוֹנָה בְּמִצְרַיִם, שֶׁנֶּאֱמַר: הַשִּׁיר יִהְיֶה לָהֶם כְּלֵיל הִתְקַדֶּשׁ חָג (ישעיה ל, כט). הַשֵּׁנִית עַל הַיָּם, שֶׁנֶּאֱמַר: אָז יָשִׁיר מֹשֶׁה. הַשְּׁלִישִׁית עַל הַבְּאֵר, אָז יָשִׁיר יִשְׂרָאֵל אֶת הַשִּׁירָה (במדבר כא, יז). רְבִיעִית אָמַר מֹשֶׁה: וַיְהִי כְּכַלּוֹת מֹשֶׁה לִכְתֹּב וְגוֹ' (דברים לא, כד). הַחֲמִישִׁית, אָז יְדַבֵּר יְהוֹשֻׁעַ לַה' בְּיוֹם תֵּת ה' אֶת הָאֱמֹרִי (יהושע י, יב). הַשִּׁשִּׁית, וַתָּשַׁר דְּבוֹרָה וּבָרָק בֶּן אֲבִינֹעַם (שופטים ה, א). הַשְּׁבִיעִית, וַיְדַבֵּר דָּוִד לַה' אֶת דִּבְרֵי הַשִּׁירָה (ש״‎ב כב, א). הַשְּׁמִינִית, מִזְמוֹר שִׁיר חֲנֻכַּת הַבַּיִת לְדָוִד (תהלים ל, א). וְכִי דָּוִד חֲנָכוֹ, וַהֲרֵי שְׁלֹמֹה חֲנָכוֹ. אֶלָּא מִתּוֹךְ שֶׁדָּוִד נָתַן נַפְשׁוֹ עָלָיו, נִקְרָא עַל שְׁמוֹ. כַּיּוֹצֵא בּוֹ, וַתֵּתַצַּב אֲחֹתוֹ (שמות ב, ד). וַהֲלֹא אֲחוֹת שְׁנֵיהֶם הָיְתָה, אֶלָּא שֶׁנָּתְנָה נַפְשָׁהּ עָלָיו, נִקְרֵאת עַל שְׁמוֹ. כַּיּוֹצֵא בוֹ, וַיִּקְחוּ שְׁנֵי בְנֵי יַעֲקֹב שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אֲחֵי דִינָה (בראשית לד, כה). וַהֲלֹא אֲחוֹת כָּל הַשְּׁבָטִים הָיְתָה, אֶלָּא מִתּוֹךְ שֶׁנָּתְנוּ נַפְשָׁם עָלֶיהָ, נִקְרֵאת עַל שְׁמָם. כַּיּוֹצֵא בוֹ, עַל דְּבַר כָּזְבִי בַת נְשִׂיא מִדְיָן אֲחֹתָם (במדבר כה, יח). וְכִי אֲחוֹתָם הָיְתָה? אֶלָּא מִתּוֹךְ שֶׁנָּתְנָה נַפְשָׁהּ עַל אֻמָּתָהּ, נִקְרֵאת עַל שְׁמָם.
The Israelites sang ten songs because of the ten miracles performed in their behalf. The first was in Egypt, as is said: You shall have a song as in the night when a feast is hallowed (Isa. 30:29). The second was at the Red Sea, as it is said: Then Moses sang (Exod. 15:1). The third was at the well: Then Israel sang this song (Num. 21:16). The fourth took place when Moses said: And it came to pass when Moses had made an end of writing (Deut. 31:24). The fifth: Then spoke Joshua to the Lord (Josh. 10:12). The sixth: Then sang Deborah and Barak the son of Abinoam (Judg. 5:6); the seventh: And David spoke unto the Lord the words of this song (II Sam. 22:1); the eight: A song at the dedication of the House; of David (Ps. 30:1). Did David actually dedicate the House (Temple)? The fact is that Solomon dedicated it, but inasmuch as David had set his heart upon erecting it, the song of dedication was ascribed to him. A similar example is contained in the verse And his sister stood far off (Exod. 2:4). Was she not the sister of both of them? Indeed she was, but inasmuch as she had devoted herself to Moses’ welfare, she is referred to by his name. Another instance of this is contained in the verse And the two sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah’s brothers took (Gen. 34:25). Was she not the sister of each of the tribal ancestors? She was indeed, but because these two had devoted themselves to her welfare, she is mentioned with their names. Another illustration is contained in the verse Cozbi the daughter of the chief of Midian, their sister (Num. 26:18). Was she actually a sister to all of them? (Hardly!) She was called their sister because she was deeply devoted to her people.
וְכֵן כְּתִיב בִּיהוֹשָׁפָט, וַיִּוָּעַץ אֶל הָעָם וַיַּעֲמֵד מְשֹׁרְרִים לַה' וּמְהַלְלִים לְהַדְרַת קֹדֶשׁ בְּצֵאת לִפְנֵי הֶחָלוּץ וְאֹמְרִים הוֹדוּ לַה' כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ (דה״‎ב כ, כא). מַה נִּשְׁתַּנָּה הוֹדָיָה זוֹ מִכָּל הַהוֹדָיוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה שֶׁנֶּאֱמַר בְּכֻלָּן כִּי טוֹב וְכָאן לֹא נֶאֱמַר בָּהּ כִּי טוֹב? כִּבְיָכוֹל לֹא הָיְתָה שִׂמְחָה לְפָנָיו בַּמָּרוֹם עַל אִבּוּדָן שֶׁל רְשָׁעִים. וּמָה עַל אִבּוּדָן שֶׁל רְשָׁעִים אֵין שִׂמְחָה לְפָנָיו, עַל אִבּוּדָן שֶׁל צַדִּיקִים עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה. שֶׁצַּדִּיק אֶחָד לְפָנָיו שָׁקוּל כְּנֶגֶד כָּל הָעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר: וְצַדִּיק יְסוֹד עוֹלָם (משלי י, כה). שִׁירָה הַתְּשִׁיעִית שֶׁל שְׁלֹמֹה, שִׁיר הַשִּׁירִים. הָעֲשִׂירִית לֶעָתִיד, מִזְמוֹר שִׁירוּ לַה' שִׁיר חָדָשׁ כִּי נִפְלָאוֹת עָשָׂה (תהלים צח, א).
Similarly, it is written concerning Jehoshaphat: And when he had taken counsel with the people, he appointed them that should sing unto the Lord, and praise in the beauty of holiness, as they went out before the army, and say: “Give thanks unto the Lord, for His mercy endureth forever” (II Chron. 20:21). What is the difference between this song of praise and others found in the Torah? In all the other songs, For He is good is added, but in this instance For He is good is omitted, since there can be no rejoicing before Him on High over the destruction of the wicked. And since there could be no rejoicing before Him over the destruction of the wicked, surely there could be no joy at the destruction of the righteous, a single one of whom is equal to all the world in His sight. Hence it is said: But the righteous is an everlasting foundation (Prov. 10:25). The ninth song is the Song of Songs of Solomon. The tenth song is the song of the future: A psalm, O sing unto the Lord a new song; for He hath done marvelous things (Ps. 98:1).