מדוע טקס נר חנוכה הוא חטא דתי

בוודאי גם אתם ראיתם שכבר מוכרים סופגניות.

מלבד הכבוד לרוצח שמכבדים בשמו בתפילה את מתתיהו, כאשר הסברתי שנה שעברה, שיש בזה תקלה מוסרית זה שונה משיקול של ההלכה ואומנם בזהות יהודית יש משהו יותר חשוב כי לפי שיקול ההלכה.

___מדוע טקס נר חנוכה הוא חטא דתי
מי שלא יודע דתות אחרות לא ישים לב איזה פרט או טקס חוקות הגויים
כאשר ישמע שהמוסלמים עושים ברית מילה ינחש בלי לבדוק "בטח גנבו את הרעיון ממנו" ואכן איסלאם יותר מאוחר אבל נחזור לחנוכה, כי כבר מוכרים סופגניות.
למרות שמוקדם מדי זה כבר מתחיל את הפיתיון של המלכודת למשוך במזון מתוק ושומנו מושך, כמו לוכדי חיות שמים מזון לפיתיון וכן בדת למשוך למלכודת בכלל ובזרם של הרבנים הדתיים והחרדים אף של חטא כאשר יתבאר
אומנם בנר חנוכה יש טקס נר שיעשו בחודש זה ואם לא יודעים דת הינוד לא יודעים שלא רק יש להם טקס נרות אלא שהזמן באותו חלק של השנה ולכן כבוד המורשת גורם לשמור את החוק של חוקות הגויים לא לעשות טקס נרות של הרבנים שהוסיפו ליהודת במשנה ובתלמוד כאילו חייבים לעשות טקס דת זה חוקות הגויים שהדת אוסרת וחטא דתי לעשות טקס נרות וגרוע עוד יותר אם מברך וצונו כאיל אלוהים ציוה כי המקור לא במיצוות עשה אלא לא תעשה היינו לא לעשות אך הם מעוותים כאילו הצו לעשות אבל להיפך המורשת אוסרת הוספה בחטא שחשוב יותר מבל תגרע לפי המורשת ולכן חשוב לא רק להקפיד לא להוסיף טקס נרות מפני חשש בל תוסיף בכלל ובפרט אם אומר צונו כאילו הצו נוסף מאלוהים אלא בפרט הזה יש חוקות הגויים
וכן בנושא ברית מילה שהמצרים עשו ברית מילה קודם שנולד אברהם וקודם שאברהם טען שאלוהים אמר ללו לעשות ברית מילה לעצמו ולבנו ואין מקור שיצחק עשה לבנו האם עשה לבנו אומנם הטוען שעשה אין מקור בתורה. וכאילו לא דיבר.
אומנם מאחר וגם טקס ההוא של מצרים ניכר שאם שמע אברהם משהו זה היה ממקור טמא, כדי לגרום חטר טמא כי אלוהי ישראל
רוצה "יצרתי לי" ולא לעשות חוקות הגויים אפילו הדתיים, כול השנה רגילים ומדגישים לא לעשות גוייש וחוקות הגויים רק לא יודעים שבהינדו חשוב ללבוש חוט אדום על היד כמו שעושים בכותל או מוכרים בכותל או בקבר רחל במכירה חלילה וכן ברית מילה של מצרים בגלל שטען אברהם ששמע מאלוהים לעשות כמו מצרים נדע ששמע ממקור טמא שרצה שיחטא ולכן בשם זהות היהודית חשוב לא לעשות חוקות הגויים של נר חנוכה בטק נר וכן לא לעשות טקס כריתה של ברית מילה כמו מצרים העתיקה כי לא מאלוהי ישראל שרוצה כנזכר הבדלתי אתכם מן העמים ולא לעשות חוקות הגויים וכן בהלכה כלל ידוע שב ואל תעשה עדיף ולכן נשאר רק הסופגניה אבל בלי נרות ואפילו סופגניה להיזהר שזה לא ימשוך לעשות טקס נרות כי עדיף לפי ההלכה ודת היהדות לא לעשות חוקות הגויים כנזכר כי להיפך לא יהיה יהודי להדליק טקס נר חנוכה אלא להיפך זהות היהודית לא לעשות כמו הינדו ומצרים ואיסלאם כנזכר אלא שב ואל תעשה עדיף
ויש עוד דוגמאות אבל לא די בזה כי רגילים לאורות אלקטרי חשמל ולכן מושך להשתמש בנר מיוחד שחלש ורוקד אבל לא במועעד השנה שהינדו שהיא דת עתיקה עושה טקס נרות שקדם לתקופת יון בגלל חוקות הגויים ובמיוחד אם מברך וצנו כאילו התוספת מאלוהים יש חשש בל תוסיף כי אסור להוסיף על מיצוות של התתורה וזה בודאי מאוחר במלכות יון ורק אם יגיד וצוו הינו הם ציוו שלא יהיה תוספת מהאל ועדיין בגלל חוקות הגויים אין לעשות טקס נרות כי יש טקס נר של דת הינדו לא רק טקס דומה של הדלקת נרות אלא אפילו בחלק הזה של השנה ולכן החשיבות של זהות היהודית לא יהיה להדליק נר כאשר משקרים אלא להיבדל מחוקות הגויים של טקס נרות ומברית מילה של מיצרים ואיסלאם כי לפי ההלכה שב ואל תעשה עדיף ויש כול הפרטים האחרים לקיים תעשה את כול השאר
!!
רק לא לעשות טקס נרות וברית מילה לתנוק כנזכר
ומי שיקפיד לא לעשות מיצוות עשה עדיף כי אז לא ייכשל בטעות בעשייה מפוקפקת חלילה למרות שהחשיבות היא לא לעשות טקס כריתה לתינוק אלא טקס בלי כריתה ובלי להזמין מוהל וכן למרות שפחות חשוב גם לא לעשות טקס נרות חנוכה כנזכר כי חטא דתי וזהות היהודית לא לעשות חוקות הגויים כנזכר.