עכשיו שם החודש בול


עכשיו שם החודש בול
קדמונינו קראו לחודש השמיני חוד בול ככה נשמר בספר מלכים בדור שלמה כי אחרי קיץ יבש מתחיל גשם כמילה מבול שלפי הסיפור בחודש השני ירד גשם ובאותו שם בחודש שמיני מתחיל גשם שמו בול
וסיפור אמיתי כאשר הרבי אמר לנו שהשם המקורי של חודש בול הגיב תלמיד אחד מעולם לא שמעתי שם זה ובאמרה תמימה זו חשף את התקלה שרבני היהדות הדבירו את המורשת המקורית כי בהחליפם משם בול לשם בבלי לא רק במשנה אלא בספרי מקרא המאוחרים גרמו להשכיח את השם היהודי בול כאשר הגיב התלמיד הזה וכבוד המורשת גורם שנגיב ונדגיש את השם בול שהוא שם מקורי של קדמונינו ולא להחליף את המקורי בול בשם בבלי כאשר החליפו רבני המשנה והתלמוד וגם כותבי ספרי המקרא המאוחרים כי בכך החליפו ומדבירים את היהדות המקורית כאשר אני הדגמתי כאן ודגמאות נוספות
רבני היהדות לא שומרים על המורשת אל החליפו והדבירו המון מהמורשת ולכן כדי לתקן עוול רק אקדמאי כמוני מפרסם לתקן את הפרטים שנחשבים טעות לפי מקורות היהדות
וזהו באמת תפקיד של משיח כי הפירוש של דברי האמורא אין משיח לישראל לא שאין משיח כלל אלא אותו רעון של משיח של מלכות את זה אין וכמו שיש כיוון אמורא שיש משיח, גם שיטה כשרה כמו אותו אמורא שאין משיח כאשר העיז לכתוב ספר העיקרים, להגיב לטעות של רב משה רמבם שלא ייצג בנאמנות את המסורת, בהפרידו מהדעות הרבה עיקרים, אבל עדיין גם האמורא רק התכוון משיח של מלכות אבל לתפקיד אחר יש משיח ללמד ולהיות כלי ונחה עליו רוח אלוהים לתקן טעות כאשר עושים בשם אלוהים משהו, השם טורח לשלוח לתקן טעויות כאשר עשה בדור ירמיע לתקן טעות כי באמת לא ציויתי זבח וכן בפי ישעיה הנביא טרח לתקן דם לא חפצתי בלשוון עבר כי חשבו שתוכן ספר ויקרא נכון לכן לתקן טעות זו טרח הקדוש ברוך הוא לשלוח נביא להגיד באמת לא ציויתי ואז ידעו לא לקבל ספר ויקר אשטען שציוה כי נחשב טעות וכן בדור שלנו רוח של משיח שלח אותי להגיד לכם איזה פרט לשנות למען התפתחות והישרדות, באיזה פרט להיפרד מרבני היהדות שמלמדים למול את הבן בטקס דם כי הפרט החשוב ביותר הוא לשמור על התינוק מסכין כנזכר כי זה חשוב יותר מתיקון הטעויות של ברכה שגם טעויות אשר נכון לתקן אבל בהן לא מחסירים מגוף של אדם אחר וכנזכר.


בסיבה זו ניכר שגרוע עוד יותר מהחלפת שם החודש, שבגלל הסירוב של הרבנים לתקן כמו אבן, הם מכוונים את תלמידים לאבדון של מאובנים שמצאו שנכחדו כי לא שינו ונכחדו עד שנשאר רק מאובן כי היו בחיים כמו אבן בלי שינוי
אומנם בדור שלנו יש פרט שצריך לשנות ודחוף מאוד כי בורחים חדת היהדות כאשר רואים אב ואם דתי בלב אבן בלי לחשוב על כאב הבן של עצמם ומלמים למוהל לכרות חלק בריא מגוף התינוק באדישות בלי חמלה ובעת כאב של הבן הם אוכלים עוגה ושוקולדו בלי לב
זה מבריח מהעם וגרם רצון להתבולל כאשר מדברים על התבוללות הם בורחים מהיהודים המכוערים שאין להם לב לבן של עצמם מעדיפים שלא יכלללו אותם אם יהודים של לב אבן וכדי לשרוד ולמען המשך היהדות לשנות תחילה את הפרט החשוב הזה לשמור על התינוק מסכין לשמור אותו שלם כשנולד למען הישרדות היהדות כי הכיוון של רבני היהדות הוא שמוליך למאובן שלא שרד כי לא משנים ולא מתקנים טעיות כנזכר בברכות אבל הרבה יותר חשוב מברכות הוא לשמור על תינוק מסכין ובפרט בדור שלנו שהרבה מבינים שזה טקס של לב אבן ובורחים בהתבוללות כדי לברוח מהדתיים שלהם לב אבן עכשיו הזמן שדחוף למען הישרדות היהדות להיפרד מרבני היהדות במסגרת הרשמית ולחזור לשורשי היהדות בטעם חדש כאשר אספתי בגלל המקורות.