הגורם העיקרי לשמוח שמחת תורה

הגורם העיקרי לשמוח שמחת תורה
אפילו במשנה של ההלכה לא אמרו לחגוג שמחת תורה ואין צריך לומר שאין מקור מקורי
אומנם לא רק
שבספר **ויקרא אין מקור לשמחת תורה אלא גרוע עוד יותר כי באותה תורה
ספר **שמות מאפשר לי בסמכות אב למכור את בתי ולאור רעיון זה וזוועות אחרות, תורה שיש בה "הוראות הפעלה כאלה למכור את בתי ועוד זוועות אין לשמוח בה אלא להכיר שאין ספר תורה ספר הוראות הפעלה למשפחה ולא לכיווני החיים, בכלל ובפרט עם שהיו עבדים לפרעה וידעו רוע עבדות היה מתאים להם צו "אם ירשת עבד תשחרר כי עבדים הייתם במצרים" אבל להיפך אותם שהיו עבדים לפי הספר ימכרו בת שלהם עצמם להיות במצב עבדות פגם במיוחד.
הגורם העיקרי לשמוח הוא הכרה להכיר שספר תורה שמסרו לנו הוא ספר שראוי להיפרד ממנו ובפירוד לשמוח
לחגוג בחודש רביעי 4/4 שנפרדנו מארבע מיתות בית דין
לחגוג בחודש חמישי 5/5 שנפרדנו מחמישה חומשי תורה וספרי תורה
לחגוג בחודש ששי 6/6 שנפרדנו מששה סדרי משנה אולי לשמור שלוש אחרי תיקונים אבל לא ששה בכלל ולא ששה שמסרו לנו
לחגוג בחודש שביעי 7/7 שנפרדנו מהחבילה של יום השביעי שבת
לחגוג בחודש השמיני 8/8 שנפרדנו מכאב ומפצע תתינוק ביום שחמיני הנקרא ברית מילה שם המציל למען שלא לדבר על הזוועות במעשה הפסול וכן מועדי שמחה להיפרד מהמסרים הרעים כי זהו הגורם העיקרי של שמחת תורה שנפרדנו מספר תורה שבו זכות שלי למכור בת שלי כנזכר
חבל שאין בתורה מכול סיפורי אברהם של עשרים פרקים
סיפור שבו אברהם "מוגדל ומוקטן מאוד" זה היה מעניין כי אלוהים יכול לעשות הכול להגדיל את אברהם בנס לעזור במלחמה בכלל ולהציל לוט אז במלחמה להציל את לוט אלוהים עשה אותו ענק ודרס למחוץ האויבים שתפסו את לוט כדי לשחרר את לוט מן השבי במשימת הצלה משבי
אך לא. אין סיפור מעניין כזה ואין נס כזה למרות שאלוהים יכול לעשות הכול ובמקום סיפורי פלא שיש אליס בארץ הפלאות יש אפשרות לאב למכור את הבת
תחפשו בלב שלכם איזה אב רוצה למכור את בת שלו לאחרים
??
מה עובר בראש של אדם שמחליט להיות מוהל לעסוק באברי מין בכלל ולמצוץ של תינוק בפרט "וואו זה המעשה שאני רוצה להעשוה הרבה פעמים" ומוהל שבחר להיות מוהל ולעסוק באברי מין לזה תזמין ושלם לעסוק באבר הסודי של בן שלכם
כולנו נשמור מרחק מספר כמו ספר שמות וספר תורה שבבית כנסת
ודי בזה