שיר יום כיפור וסיפור בכי מרגש

שיר יום כיפור וסיפור בכי מרגש

___
יש שיר ביום כיפור שיכול לעורר רגש אבל למען לתקן עוול וטעות, עלי לחשוף שהרעיון בשיר הדתי, לא מייצג בנאמנות את ההלכה היהודית, של דת היהדות
נתחיל בסיפור
כשהייתי בגיל 13+14 לא ידעתי עדיין את התוכן של מסכת ראש השנה בתלמוד כי לא למדנו את זה, והרבנים לא היו מלמדים את "הפרטים המעשיים של ההלכה" ש-"כול אדם יראה את עצמו שהוא בינוני" כפי שאחד הרבנים בתלמוד אמר על עצמו, למרות שעסק הרבה בתורה, עדיין אמר שראה את עצמו בינוני וכן כול אדם, לפי ההלכה, כמו אותו רבי כפי שפירסם רב משה רמבם בספרו כול אדם יתנהג כך לפי ההלכה לראות את עצמו בדרגה של בינוני ולא צדיק למרות שעוסק בתורה כול היום כמו הרבי ההוא וכמוני כשהייתי בישיבה החרדית
אבל לא לימדו אותנו פרט זה ולא הפרט השני ש-"משפט של בינוני הוא זכאי"
ומתוך מחסור בידע, כאשר קראתי את שיר יום כיפור על חרס ו-זכוכית היה לי ספק כי לא ידוע לי בדיוק כמה חטאים עשיתי וכמה פרטים בהלכה לא עשיתי נכון בשבת או בחג, אפשרי מאות בשנה ויש שיר שיכול להיות מרגש והרעיון של השיר הוא שהאדם כמו כלי חרס ש-אפה היוצר בתנור שקל לשבור אותו וכמו כלי זכוכית שקל לנפץ ולשבור אותו וככה אנחנו ביום כיפור שהקדוש ברוך הוא מחליט ביום כיפור את מי לכפר ואת מי ישבור כמו כלי חרס או זכוכית בשיר...
זה יכול להיות מפחיד ולכן בכיתי כי בכנות האמנתי שהקדוש ברוך הוא ישבור אותי כמו כלי חרס או זכוכית ורק אם אבקש כפרה יש הצלה, ולכן ביקשתי "אני לא זוכר איזה פרטים בהלכה חטאתי כי הלכה מיליון פרטים לכן אני מבקש כפרה אל תשבור אותי ככלי חרס וזכוכית" ובכיתי בליל יום כיפור מתוך כנות... ומחסור בידע.
סיפור מרגש אבל רק בגלל מחסור בידע וכדי לתקן את העיות והעוול עלי לחשוף שההלכה מלמדת כול אדם, כולל אתם קוראים יקרים תראו את עצמכם בינוני למשל אחרי חטא תראו את עצמכם בינוני,
ואם תקיימו את ההלכה הזאת לראות את עצמכם בינוני אז מה המשפט של בינוני
??
לפי ההלכה זכאי כי הלכה כמו בית הלל שהבינוני זכאי בחסד כמו הצדיק ואז אם אתם תקיימו את ההלכה, אז

***כבוד המורשת גורם שתאמינו שאתם בדרגה בינוני כנזכר כמו דברי רב משה רמבם ואותו רבי בתלמוד ולכן מתאים לך דין זכאי ולאור המקורות "לפחד הוא טעות" ועיוות ובאמת אין עבורך ימי "פחד ונורא" של ימים נוראים ולא ישבור אותך כמו כלי חרס כשיר וכן הרבה רעיונות דומים בתפילת יום כיפור נוגדים את ההלכה של פרטים אלה כי הוכרע כמו בית הלל כנזכר, וכי כול אחד ואחת צריך לראות את עצמו בינוני ואם מקיים את זה לא יפחד כי טעות לחשוב שדינו לא זכאי כי הלכה כמו בית הלל שהבינוני זכאי והרבה מהתפילה של יום כיפור נוגד את ההלכה, בדוגמה זו ובנוספים, ובסיבה זו

***כבוד המורשת גורם לשמור מרחק מספרי התפילה של הדתיים והחרדים ומבתי כנסת של יהודים דתיים וחרדים כי לא מייצגים בנאמנות את המסורת של ההלכה ורק עלי לפרסם שאם תתנהג כמו ההלכה אז תראה את עצמכם קוראים יקרים כמו בינוני ואז בידוע שדין הבינוני זכאי ולא ישבור אתכם וכן כול אחד ואחת אין עבורו ואין עבורה ימים נוראים כי הדין זכאין ונשאר רק לחגוג את החסד ככתב אל רחום וחנון ורב חסד שקבע משפט זכאי בדין עבור בינוני וכבוד המורשת גורם שתראו את עצמכם בדרגה של בינוניי כנזכר
אילו רבני היהדות כיבדו את המסורת היו מלמדים את זה ואז אין ימים נוראים כי כול אחד ואחת יראה את עצמו בינוני כנזכר ולא ישירו את השירים אלא רק "יחגגו" את הכפרה להנחה שצמים עדיין חג הוא לחגוג את הכפרה וגם ראו מאמר הקודם אם יש מקור אשר ראוי להאמין בו לענות ככתו בבספר ויקרא ועיניתם כי אפשרי שהקדוש ברוך הוא טרח להודיע לאותם בדור ישעיה שהאמינו בספר ויקרא שאין הספר ההוא ממנו כאשר הסברתי במאמר ההוא.