ראש השנה רבני היהדות הרבה צעדים מרחק מספרי ההלכה

ראו את כמות רוע הלב של הרבנים לכפול ולכפול בהכבדה ביחס למסורת.
מה עשו בחג שנקרא ראש השנה
??
הכפילו
ואני מפרסם את זה כדי לתקן עוול כי למרות שיש מקור במשנה "לתקוע בין הברכות" הם הוסיפו לתקוע קודם הברכות בכלל והרבה מעבר לתקיעה אחת בפרט
ואז למרות שנחשב כי "הברכות לא מעכבות" היינו שנחשב, אם אגיד בסדר שמעתי שופר אצא עכשיו, יכבידו עלי כי אומרים "עדיין לא עשית כמו רב עקיבה" אז תעשו כמו רב עקיבה תחילה? לא כי מכפילים. אז אל תצא עדיין וככה עושים הכול הרבה פעמים
הרבה קולות שופר למרות שספר ויקרא במועדים אין צו ואין פועל לשמוע שופר ולא לתקוע ולא להריע בשופר היינו קרן חלול אך הם הוסיפו על התורה שופר, בניגוד למיצוות בל תוסיף שבמשנה, אשר חשוב לפי ההלכה עצמה, יותר מבל תגרע מהתורה והמקור על החשיבות גם במשנה, ואולי כול היום נוסף על של התורה כי סוכות באמת בצאת השנה היינו קודם ראש השנה לא אחרי ראש השנה כמו שהדתיים עושים בראשית השנה שהיא ההיפך מצאת השנה, ונבדוק השוואה יש צורת צו במילה שמע של המשפט שמע ישראל בספר דברים אבל כאן אין צו שמע שופר ולא תקע בשופר רק חטא בל תוסיף אם היום הוא יום "זכרון תרועה" כאשר מלמדים ואז הפירוש בתורה שבעל פה זכר בלב תרוע כמו בזמירות נריע לו לזכור שיר וזמר בלב וכמו שמור מצה שבמסכת פסחים בלב בכוונה וכן שמירת שבת בלב לא באיסור רק לזכור משהו
ובדומה ברוע לב הכבידו לאכול בחג המצות הרבה מצה כי פשוט הכפילו מצה עם מרור ובנפרד ואז טוענים צריך לאכול הרבה מצה כול פעם, גם בנפר וגם עם מרור וככה גם בברכות ותקיעות הכפילו ברוע לב
למזלינו יש פתרון בתלמוד שחשוב לפרסם
רק כי האמת דבר חשוב ולתקן עוול
עם שבשדות שאפשרי להיות עם בשדה ואז השליח עושה עבור העם בשדה שלא שומעים שם אבל לפי ההלכה עצמה עבורם נחשב כי שלוח עושה במקומם אז למה היית בבית כנסת כי הסתירו ממך גם ברוע לב שיש פתרון של עם בשדה בתוך ההלכה עצמה ואם עדיף לעשות בעצמך עדיין זה לא שווה המאמץ הרבה שעות בעת שלא רק שלא חייבים אלא לעשות משהו עדי במקרה שמכבידים לא רק בניגוד לדברי רב משה רמבם שאמר לא להכביד בבפרט שופר אפילו במיצווה אלא בכלל כנזכר להכפילל הכול הרבה פעמים כנזכר כאשר רואים כמות רוע הלב חשוב לשמור מרחק מבתי כנסתת ומרבני היהדות בין דתיים ובין חרדיים
ולמרותת שפחות חשוב גם למען האמת לקן עוול חשוב לפרסם את ההכבדה בכמות המילים
כי באמת בסדר תפילה של רב סעדיה בראש השנה כתב "מכן ומחיה והאל הקדוש" ללמד שלפי דעתו כמו יום רגיל 93 מילים בספרו אך הם מלמדים שונה שאם אמר האל הקדוש כמו סעדיה צריך להתחיל מההתחלה כאילו סעדיה טעה
אך הרעיון של המלך הקדוש לא רק "בין" ראש השנה כמו סעדיה לא כולל אלא עוד אם יום משפט אז במשפט נאמר האל הקדוש ככתוב וכללול בתפילה עצמה ויגבה במשפט והאל הקדוש ביחד
!!
והדתי קורא את זה ועושה הההיפך ואף מתעקש ההיפך
!!
רק אפשרי להיות דתי אם מעדיפים לא לחשוב
אך הדתיים מלמדים ומדפיסים הרבה יותר מסכום 93 למרות שאמרו בתלמוד בין ובניגוד לסעדיה ובניגוד לרב משה רמבם כנזכר בסו פרק שלישי של הלכות ראש השנה ותקיעת שופר
ואף במוסף טרח סעדיה לפרט
"מגן ומחיה והאל הקדוש אתה בחרתנו"
היינו כמו יום רגיל את ההתוספת "אתה בחרתנו" אומנם הם מלמדים ומכבידים ומוסיפים הרבה יותר מההלכה ששמר ושפירסם סעדיה
ולמרות שיש כתבי יד ששינו עדיין הרבה מקורות האל אשר מתאים גם למילה בין בתלמוד וגם לציטוט הנזככר ויגבה במשפט והאל הקדוש ביחד כנזכר
אך אם תשתמש בסדר תפילה ובספרים של התדיים או חרדים מכיבידים הרבה יותר מסעדיה ומהרמבם כנזכר וניכר בכך רוע הלב של רבני היהדות ולכן חשוב לתקן עוול ולפרסם להיות עם בשדות ולהכיר רוע הלב של רבני היהדות שאינם מייצגים בנאמנות את המורשת של ההלכה בסעדיה ובספר רב משה רמבם כנזכר אלא חשוב לתקן עוול ולהודיע לשמור מרחק מבתי כנסת ומרבני היהדות כי שם שולטת הדעה הרעה של הרבנים לעשות בניגוד לדברי רב משה רמבם למרות שהסכים לו רב אברהם ראבד ואפילו הגהות מיימוני של עדות הצפון עדיין בפרט הזה הסכימו אך רבני היהדותת ברוע לב מסרבים ללמד את האמת שנמסר במסורת ההלכתית כנזכר
רק אקדמאי יכול לפרסם מה באמת בספרי היהדות כדי שתוכלו להשוות ולהכיר שלא רק שרבני היהדות לא מייצגים בנאמנת את המסורת אלא ניכר גם רוע הלב שלהם כדי לשמור מרחק מרבני היהדות ומבתי כנסת של הדתיים וחרדים ומספרי התפילה שלהם אשר קראו לו בשם מחזור כדי לבטא שבראש שלהם חושבים על מחזור
וחושבים שהם צדיק רק בגלל הבגד היקר שלהם אבל בראש שלהם מחזור כידוע
וכאשר אפילו ספר ביתת יוסף הביא ושמר שעשו יום אחד ראש השנה ואין במשנה ראש השנה לעשות יומיים מספק למרו שבתחילת החודש אפילו טרח רב שלמה רשי לפרט
!!
ספרו ימים מסויימים כי כלל הלכתי לקבוע לפי רוב במשנה של שליחים
א בניגוד למנהג ששמר ספר בית יוסף ומהג ששמר רב שלמה רשי ובניגו ללכלל הלכתי של רוב מכבידים להכפילל את כול ההכפלה שתיארתי גם ביום שני תארךי שני בתשרי
ובניגוד למנהג היהודי כנזכר ובניגוד לכלל הלכתי כנזכר לכן עלי לפרסם כדי לתקן עוול בכול אלה

ואור כול האמור ניכר שגם בראש השנה רבני היהדות הרבה צעדים מרחק מספרי ההלכה
ומ-מנהגי היהדות המקוריים שנמסרו במסורת.