Kiddush I: Obligation קידוש (א): חיוב

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

(ח) זָכ֛וֹר֩ אֶת־י֥֨וֹם הַשַּׁבָּ֖֜ת לְקַדְּשֽׁ֗וֹ׃ (ט) שֵׁ֤֣שֶׁת יָמִ֣ים֙ תַּֽעֲבֹ֔ד֮ וְעָשִׂ֖֣יתָ כׇּֿל־מְלַאכְתֶּֽךָ֒׃ (י) וְי֨וֹם֙ הַשְּׁבִיעִ֔֜י שַׁבָּ֖֣ת ׀ לַה' אֱלֹקֶ֑֗יךָ לֹֽ֣א־תַעֲשֶׂ֣֨ה כׇל־מְלָאכָ֜֡ה אַתָּ֣ה ׀ וּבִנְךָ֣͏ֽ־וּ֠בִתֶּ֗ךָ עַבְדְּךָ֤֨ וַאֲמָֽתְךָ֜֙ וּבְהֶמְתֶּ֔֗ךָ וְגֵרְךָ֖֙ אֲשֶׁ֥֣ר בִּשְׁעָרֶֽ֔יךָ׃ (יא) כִּ֣י שֵֽׁשֶׁת־יָמִים֩ עָשָׂ֨ה ה' אֶת־הַשָּׁמַ֣יִם וְאֶת־הָאָ֗רֶץ אֶת־הַיָּם֙ וְאֶת־כׇּל־אֲשֶׁר־בָּ֔ם וַיָּ֖נַח בַּיּ֣וֹם הַשְּׁבִיעִ֑י עַל־כֵּ֗ן בֵּרַ֧ךְ ה' אֶת־י֥וֹם הַשַּׁבָּ֖ת וַֽיְקַדְּשֵֽׁהוּ׃ {ס}
(8) Remember the sabbath day and keep it holy. (9) Six days you shall labor and do all your work, (10) but the seventh day is a sabbath of the LORD your God: you shall not do any work—you, your son or daughter, your male or female slave, or your cattle, or the stranger who is within your settlements. (11) For in six days the LORD made heaven and earth and sea, and all that is in them, and He rested on the seventh day; therefore the LORD blessed the sabbath day and hallowed it.
(יב) שָׁמ֛֣וֹר אֶת־י֥וֹם֩ הַשַּׁבָּ֖֨ת לְקַדְּשׁ֑֜וֹ כַּאֲשֶׁ֥ר צִוְּךָ֖֣ ׀ ה' אֱלֹקֶֽ֗יךָ׃ (יג) שֵׁ֤֣שֶׁת יָמִ֣ים֙ תַּֽעֲבֹ֔ד֮ וְעָשִׂ֖֣יתָ כׇּֿל־מְלַאכְתֶּֽךָ֒׃ (יד) וְי֨וֹם֙ הַשְּׁבִיעִ֔֜י שַׁבָּ֖֣ת ׀ לַה' אֱלֹקֶ֑֗יךָ לֹ֣א תַעֲשֶׂ֣ה כׇל־מְלָאכָ֡ה אַתָּ֣ה וּבִנְךָֽ־וּבִתֶּ֣ךָ וְעַבְדְּךָֽ־וַ֠אֲמָתֶךָ וְשׁוֹרְךָ֨ וַחֲמֹֽרְךָ֜ וְכׇל־בְּהֶמְתֶּ֗ךָ וְגֵֽרְךָ֙ אֲשֶׁ֣ר בִּשְׁעָרֶ֔יךָ לְמַ֗עַן יָנ֛וּחַ עַבְדְּךָ֥ וַאֲמָתְךָ֖ כָּמֽ֑וֹךָ׃ (טו) וְזָכַרְתָּ֗֞ כִּ֣י־עֶ֤֥בֶד הָיִ֣֙יתָ֙ ׀ בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔֗יִם וַיֹּצִ֨אֲךָ֜֩ ה' אֱלֹקֶ֤֙יךָ֙ מִשָּׁ֔ם֙ בְּיָ֥֤ד חֲזָקָ֖ה֙ וּבִזְרֹ֣עַ נְטוּיָ֑֔ה עַל־כֵּ֗ן צִוְּךָ֙ ה' אֱלֹקֶ֔יךָ לַעֲשׂ֖וֹת אֶת־י֥וֹם הַשַּׁבָּֽת׃ {ס}

(12) Observe the sabbath day and keep it holy, as the LORD your God has commanded you. (13) Six days you shall labor and do all your work, (14) but the seventh day is a sabbath of the LORD your God; you shall not do any work—you, your son or your daughter, your male or female slave, your ox or your ass, or any of your cattle, or the stranger in your settlements, so that your male and female slave may rest as you do. (15) Remember that you were a slave in the land of Egypt and the LORD your God freed you from there with a mighty hand and an outstretched arm; therefore the LORD your God has commanded you to observe the sabbath day.

(שמות כ, ז) זכור (דברים ה, יא) ושמור בדיבור אחד נאמרו מה שאין יכול הפה לדבר ומה שאין האוזן יכול לשמוע

‘Remember’ and ‘keep’ were said in one utterance. That which the mouth cannot speak and that which the ear cannot hear.

...כי ''זכור'' מצות עשה, צוה שנזכור יום השבת לקדשו ולא נשכחהו, ו''שמור'' אצלם מצות לא תעשה, שכל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה (עירובין צו.), יזהיר שנשמור אותו לקדשו שלא נחללהו...

…For “remember” is a positive mitzva, He commanded that we should remember the day of Shabbat to sanctify it, and should not forget it. And “keep” for them [the Sages] is a negative mitzva, for “everywhere that it is said ‘keep yourself,’ ‘lest,’ or ‘do not’ – these are only negative mitzvot” (Eiruvin 96a), He cautioned us to keep it to sanctify it and not to desecrate it…

[ג] וכן הוא אומר "זכור את יום השבת לקדשו"-- יכול בלבך?... מה אני מקיים "זכור"? שתהא שונה בפיך.

“Remember the Sabbath to sanctify it.” Could it be in your heart?…How do I expound “remember”? That you repeat it with your mouth.

: ״זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ״ — זוֹכְרֵהוּ עַל הַיַּיִן בִּכְנִיסָתוֹ.

Remember the Shabbat day to sanctify it: remember it over wine as it enters.

(א) היא שצונו לקדש את השבת ולאמר דברים בכניסתו וביציאתו נזכיר בם יציאת מצרים וקדוש היום ומעלתו והבדלו משאר הימים הקודמים ממנו והבאים אחריו, והוא אמרו יתברך זכור את יום השבת לקדשו כלומר זכרהו וקדשהו בברכה.

The 155th mitzva is that he commanded us to sanctify the Shabbat and to recite words as it enters and as it goes out. We mention in them the greatness of this day and its elevation and its distinction from the other days that precede it and that follow it. And this is what He, may He be elevated, said: Remember the Shabbat day to sanctify it. That is to say, remember it [with] a mention of sanctity and magnification. And that is the mitzva of kiddush.

אבל לרבותינו עוד בו מדרש ממלת לקדשו, שנקדשהו בזכרון, כענין וקדשתם את שנת החמשים שנה (ויקרא כה י), שהוא טעון קדוש ב''ד לומר ביובל מקודש מקודש, אף כאן צוה שנזכור את יום השבת בקדשנו אותו

But our rabbis had a further midrash on it [the verse] from the word “le-kadesho“, that we should sanctify it [Shabbat] through remembering, like the matter of “and you shall sanctify the fiftieth year” (Vayikra 25:10), which requires sanctification by the beit din [religious court] to say on the Yovel “It [the year] is sanctified. It is sanctified.” So too here He commanded that we should remember the Shabbat day in our sanctifying it.”

אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: וְצָרִיךְ שֶׁיַּזְכִּיר יְצִיאַת מִצְרַיִם בְּקִידּוּשׁ הַיּוֹם. כְּתִיב הָכָא: ״לְמַעַן תִּזְכּוֹר אֶת יוֹם״. וּכְתִיב הָתָם: ״זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ״.

Rav Acha bar Yaakov said: And one must mention the Exodus from Egypt in kiddush ha-yom. Here [concerning the mitzvot of Pesach] is written “in order that you remember ” and there [concerning kiddush] is written “remember the Shabbat day to sanctify it.”

גרי”ד סולובייצ’יק, בענין קידוש כמקדש השבת, שעורים לזכר אבא מרי ז”ל, עמ’ 143-144

ישנה, אם כן, לשבת קדושה כפולה: א) קדושת שבת בראשית הקיימת מששת ימי המעשה…ב) קדושת יום טוב ומועד שניתנה לישראל אחרי צאתם ממצרים כמו יתר המועדים…מצות קידוש היום אינה באה רק לספר בשבחו של יום השבת, ולאמר עליו כי הוא מקודש, אלא לקדש את היום….אנו מקדשים את חלות שם מועד מקודש שנמצא בשבת ע”י [=על ידי] מה שאנו אומרים כי הקב”ה [=הקדוש ברוך הוא] ברך וקדש אותו.

Rav Yosef D. Soloveitchick, 'In the matter of Kiddush as Sanctifying Shabbat,' Shi'urim in Memory of my Father and Teacher, pp. 143-144.

If so, Shabbat has a dual sanctity: 1. The sanctity of Shabbat Bereishit, which exists from the six days of doing [of Creation]…2. The sanctity of Yom Tov and an appointed time, which was given to Israel after their Exodus from Egypt like the other appointed times…The mitzva of kiddush serves not only to speak the praises of the Shabbat day, and to say about it that it is sanctified, but to sanctify the day.…We sanctify the instantiation of the name mo’ed mekudash [sacred appointed time] which applies to Shabbat by dint of our saying that God blessed and sanctified it.

אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: נָשִׁים חַיָּיבוֹת בְּקִדּוּשׁ הַיּוֹם דְּבַר תּוֹרָה. אַמַּאי? מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא הוּא, וְכׇל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא נָשִׁים פְּטוּרוֹת! אָמַר אַבָּיֵי: מִדְּרַבָּנַן. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְהָא ״דְּבַר תּוֹרָה״ קָאָמַר. וְעוֹד, כׇּל מִצְוַת עֲשֵׂה נְחַיְּיבִינְהוּ מִדְּרַבָּנַן! אֶלָּא אָמַר רָבָא: אָמַר קְרָא ״זָכוֹר וְשָׁמוֹר״ — כׇּל שֶׁיֶּשְׁנוֹ בִּשְׁמִירָה יֶשְׁנוֹ בִּזְכִירָה. וְהָנֵי נְשֵׁי הוֹאִיל וְאִיתַנְהוּ בִּשְׁמִירָה, אִיתַנְהוּ בִּזְכִירָה.

Rav Ada bar Ahava said: Women are obligated in kiddush ha-yom as a matter of Torah [law]. Why? It is a positive time-bound commandment, and women are exempt from all positive time-bound commandments. Abbaye said: [They are exempted on a Torah level and obligated] on a rabbinic level. Rava said: But behold he said it is a matter of Torah [law], and furthermore [by that logic] should we rabbinically obligate them in all positive commandments? Rather Rava said: Scripture said “remember” and “keep,” everyone who is included in keeping [negative commandments of Shabbat] is included in remembering [positive commandments of Shabbat]. And these women, since they are included in keeping, are included in remembering.

(ב) נשים חייבות בקידוש אע"פ שהוא מצות עשה שהזמן גרמא (פי' מצות עשה התלויה בזמן) משום דאתקש זכור לשמור והני נשי הואיל ואיתנהו בשמירה איתנהו בזכירה...

Women are obligated in kiddush even though it is a positive time-bound mitzva, because “remember” (Shemot 20:8) is compared to “keep” (Devarim 5:12), and these women, since they are included in keeping, they are included in remembering.…

ר”ן שבת קיז:

שבכל מעשה שבת איש ואשה שוין כדילפינן מזכור ושמור את שישנו בשמירה ישנו בזכירה ובכלל זה הוי כל חיובי שבת.

Ran Shabbat 117b

For in every [mitzva] act of Shabbat, man and woman are equal, as we learn from “remember” and “keep,” who [that] is included in keeping is included in remembering and all Shabbat obligations are in this category.

(ו) מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים לְקַדֵּשׁ עַל הַיַּיִן

To recite kiddush over wine is [obligatory] from the words of the scribes.

דנהי דקידוש היום דאורייתא על היין לאו דאורייתא דזוכרהו על היין אסמכתא

For granted that kiddush is obligatory on a Torah level, over wine is not on a Torah level, for “mention it over wine” is a mnemonic…

וְכִדְרַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן דְּאָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן: מִנַּיִן שֶׁאֵין אוֹמְרִים שִׁירָה אֶלָּא עַל הַיַּיִן? — שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַתֹּאמֶר לָהֶם הַגֶּפֶן הֶחֳדַלְתִּי אֶת תִּירוֹשִׁי הַמְשַׂמֵּחַ אֱלֹקִים וַאֲנָשִׁים״, אִם אֲנָשִׁים מְשַׂמֵּחַ, אֱלֹקִים בַּמֶּה מְשַׂמֵּחַ? מִכָּאן שֶׁאֵין אוֹמְרִים שִׁירָה אֶלָּא עַל הַיַּיִן!

For Rabbi Shemuel son of Nachmani said Rabbi Yochanan said: Whence [do we know] that we only recite song over wine? For it is said (Shofetim 9:13), “And the grapevine said to them: I have ceased my wine that gladdens God and people.” If it gladdens people, how does it gladden God? From here [we learn] that we only recite song over wine.

ועל כן נתחייבנו לעשות המעשה עם היין, לפי שטבע האדם מתעורר בו הרבה שהוא סועד ומשמח…

Therefore we are obligated to do the act with wine, for the nature of a person is aroused within him a great deal when he feasts and makes merry…

Sarah Yehudit Schneider, 'A Tribute to Wine,' A Still Small Voice Blog, 2013

Of the five fruits indigenous to Israel only grapes can be processed in such a way that their “status” increases. When eaten off the vine the blessing we say is the same as for all fruits. But when turned into wine (or grape juice), an exclusive blessing gets said that applies only to it. This is because wine is more than a beverage—it is psycho-active substance and, in fact, the archetype of them all. The path that grapes traverse in their odyssey of becoming wine parallels our cosmic journey of expanding consciousness. Wine, as a mind-altering substance, is Torah’s archetype of enlightened consciousness.

(א) רִבִּי חִזְקִיָּה פָּתַח, כְּתִיב, (שיר השירים ב) (פנחס רלג, ופ' תשא קפט) כְּשׁוֹשַׁנָּה בֵּין הַחוֹחִים. מָאן שׁוֹשַׁנָּה, דָּא כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל...חָמֵשׁ עָלִין תַּקִּיפִין דְּסַחֲרִין לְשּׁוֹשַׁנָּה. (פנחס רלג וצ''ע בקז א), וְאִנּוּן חָמֵשׁ אִקְרוּן יְשׁוּעוֹת. וְאִנּוּן חָמֵשׁ [חַמְשין] תַּרְעִין. וְעַל רָזָא דָא כְּתִיב (תהלים קטז) (תרומה קס''ט) כּוֹס יְשׁוּעוֹת אֶשָּׂא דָּא כּוֹס שֶׁל בְּרָכָה. כּוֹס שֶׁל בְּרָכָה אִצְטְרִיךְ לְמֶהֱוֵי עַל חָמֵשׁ אֶצְבְּעָן וְלָא יַתִּיר. כְּגַוְונָא דְּשׁוֹשַׁנָּה דְּיָתְבָא עַל חָמֵשׁ עָלִין תַּקִּיפִין דּוּגְמָא דְחָמֵשׁ אֶצְבְּעָן. וְשׁוֹשַׁנָּה דָא אִיהִי (תרומה קלא) כּוֹס שֶׁל בְּרָכָה. מֵאֱלקִים תִּנְיָנָא עַד אֱלקִים תְּלִיתָאָה חָמֵשׁ תֵּיבִין.

Rabbi Chizkiya opened: It is written “like a lily among the thorns.” Who is a lily? This is the congregation of Israel…Five strong leaves surround the lily and these fove are called salvation and they are five gates, and about this secret is written “I will lift up the cup of salvation.” This is the cup of beracha. A cup of beracha needs to be upon five fingers and no more, like a lily that sits on five strong leaves represented by five fingers. And this lily is the cup of beracha. From the second [mention of] God to the third [mention of] God, there are five words…

(יד) אם לא טעם המקדש וטעם אחד מהמסובין כמלא לוגמיו (פי' מלא פיו) יצא...ומ"מ מצוה מן המובחר שיטעמו כולם יש אומרים דכיון שבין כולם טעמו כמלא לוגמיו יצאו דשתיית כולם מצטרפות לכשיעור והגאונים סוברים שאם לא טעם המקדש לא יצא וראוי לחוש לדבריהם

If the one reciting kiddush did not taste [the wine] and one of those eating tasted a cheekful (meaning filling his mouth), he has discharged his obligation…And in any case the preferred mitzva is that all should taste [the wine]…And the Ge’onim thought that if the reciter of kiddush did not taste [the wine] he did not discharge his obligation, and it is fitting to be concerned for their words.

(י) כל מלאכות שהאשה עושה לבעלה נדה עושה לו חוץ ממזיגת הכוס שאסורה למזוג הכוס (בפניו) (ב"י וכן משמע ממרדכי פ"ק דשבועו' וכ"מ מדברי הפוסקים) ולהניחו לפניו על השלחן אא"כ תעשה שום היכר כגון שתניחנו על השלחן ביד שמאל...

All types of labor that a woman performs for her husband, she does for him in nidda, except for: mixing the drink, for she is prohibited from mixing the drink before him at the table, unless she makes a recognizable sign [that she is in nidda], such as placing it on the table with the left hand.

(יג) כשם שאסורה למזוג לו כך הוא אסור למזוג לה ולא עוד אלא אפילו לשלוח לה כוס של יין אסור לא שנא כוס של ברכה לא שנא כוס אחר אם הוא מיוחד לה אבל אם שותים הם מאותו הכוס ושתית איהי אבתרייהו לית לן בה:

Just as she is prohibited from mixing for him, so he is prohibited from mixing [a drink] for her, and not only that but even to send her a cup of wine is prohibited, regardless of whether it is a cup of beracha or a different cup, if it is especially for her. But if they drink from the same cup, and she drinks after him, there is no [halachic concern] for us.

(ד) לא ישתה משיורי כוס ששתתה היא: הגה אם לא שמפסיק אדם אחר ביניהם (טור בשם סמ"ג) או שהורק מכוס זה אל כוס אחר אפילו הוחזר לכוס ראשון...והיא מותרת לשתות מכוס ששתה הוא...

He should not drink from the leftovers of a cup from which she has drunk. Rema: If no other person breaks [i.e., drinks] between them, or if the cup was emptied from this cup to another cup even if [the liquid] was returned to the first cup…And she is permitted to drink from a cup from which he drank.

רב אלישיב קנוהל, איש ואשה, פרק ז

יניח את הכוס עם היין על השולחן שלא לפניה, והיא תיקח, או מישהו אחר יעביר לה את הכוס. דרך נוספת…ימזוג לכמה כוסות עבור כל המשתתפים בסעודה, ותיקח גם היא את אחת הכוסות.. אין איסור שהיא תשתה מאותה הכוס שהוא שתה ממנה ללא המשלוח המיוחד.

Rav Elyashiv Knohl, The Marriage Covenant, ch. 7 (trans. Kaeren Fish and Eli D. Clark)

Either he may place the cup on the table, not directly in front of her, or someone else should pass it to her. Alternatively, the husband can pour wine into several different cups, and each person – including his wife – can then take his or her cup. Though the husband may not pass his cup to his wife, she is permitted to drink from his cup…And she is permitted to drink from a cup from which he drank.

״זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ״ — זוֹכְרֵהוּ עַל הַיַּיִן בִּכְנִיסָתוֹ, אֵין לִי אֶלָּא בַּלַּיְלָה, בַּיּוֹם מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת״. בְּיוֹם מַאי מְבָרֵךְ? אָמַר רַב יְהוּדָה: ״בּוֹרֵא פְּרִי הַגֶּפֶן״. רַב אָשֵׁי אִיקְּלַע לְמָחוֹזָא, אֲמַרוּ לֵיהּ: לִיקַדֵּישׁ לַן מָר קִידּוּשָׁא רַבָּה (הַבוּ לֵיהּ). סְבַר: מַאי נִיהוּ ״קִידּוּשָׁא רַבָּה״? אָמַר, מִכְּדֵי כׇּל הַבְּרָכוֹת כּוּלָּן ״בּוֹרֵא פְּרִי הַגֶּפֶן״ אָמְרִי בְּרֵישָׁא, אֲמַר ״בּוֹרֵא פְּרִי הַגֶּפֶן״ וְאַגֵּיד בֵּיהּ. חַזְיֵיהּ לְהָהוּא סָבָא דְּגָחֵין וְשָׁתֵי, קָרֵי אַנַּפְשֵׁיהּ ״הֶחָכָם עֵינָיו בְּרֹאשׁוֹ״.

Remember the Shabbat day to sanctify it: remember it over wine as it [Shabbat] enters. I only have at night, during the day [is derived] from where? The verse teaches: Remember the day of Shabbat. During the day what blessing does he recite? Rav Yehuda said: Borei peri ha-gafen. Rav Ashi traveled to Machoza. They said to him: Let Master recite kiddusha rabba for us. They gave [the cup] to him. He thought: What is kiddusha rabba? He said: Since with all berachot they say borei peri ha-gafen at the beginning—he said borei peri ha-gafen and drew it out. He saw an elderly man who bent over and drank. He [Rav Ashi] said of himself “a wise man has his eyes in his head.”

...והרי אף בחול אם בא לשתות צריך לברך כן מ"מ הואיל ועל ידי תקנה הוא בא ברכת חובה היא ומאחר שהיא ברכת חובה אף היא קרויה קידוש שאף היא לכך תקנוה שיהא היום מתקדש על ידו להיות סעודתו חשובה כשהיא נקבעת על היין.

…For behold even on a weekday if he is about to drink, he needs to recite this beracha . Nevertheless, since [kiddusha rabba] comes by way of an enactment, it is an obligatory beracha, and since it is an obligatory beracha, it is also called kiddush. For it was indeed enacted for this, that the day be sanctified through it, that one’s meal be important when it is established over wine.

חידושי הר”ן פסחים קו.

אין לי אלא בלילה ביום מנין ת”ל [=תלמוד לומר] את יום, משמע לי דהך דרשא אסמכתא בעלמא היא דאי קדושא דיממא מדאורייתא היכי לא אמרי[נן] אלא בורא פרי הגפן ותו לא, והרי ברכה זו ברכת הנהנין היא ולא מעין קדוש, אלא קדושא דאורייתא דליליא הוא דהוי בכניסתו, אלא משום דכבוד יום עדיף מכבוד לילה ראו חכמים לעשות ביום זכר לקדוש דהיינו בפ”ה [בורא פרי הגפן] ותו לא שהוא התחלת קדוש של לילה, ועוד שלפי שאין אומרים שירה אלא על היין כיון שמברכים על היין בתחלה שלא כדרך שאר סעודות הוי כעין שירה ושבח לקדושתו של יום, ומשום דלא הוי אלא מדרבנן לא ראו להאריך בו יותר כדי שלא להשותו לקדוש של לילה, וקראוהו קדושא רבא לכנוי לפי שאינו עקר כקדוש של לילה וזוטר שיעוריה כדקרי[נן] לסמיא סגי נהור…. דתקנוה רבנן כעין קדוש…

Ran Pesachim 106a

I only have at night, during the day [is derived] from where? The verse teaches “et yom.” This expounding sounds to me like a mere mnemonic, for if kiddush of the daytime is on a Torah level, how is it that we only say borei peri ha-gafen and nothing further? For this beracha is a birkat ha-nehenin [beracha over taking enjoyment] and is not like kiddush. Rather, kiddush on a Torah level is at night, for it is as it [Shabbat] enters, but because the honor of the day[‘s meal] is greater than the honor of the night[‘s], our sages saw fit to make a reminder of kiddush during the day, which is borei peri-ha-gafen and nothing further, which is the beginning of kiddush at night. And furthermore, since we only recite song over wine, since we recite a beracha over wine at the beginning [of the daytime Shabbat meal], which is not the way of other meals, it is similar to a song and praise to the sanctity of the day. And since it is only rabbinic, they [the sages] did not see fit to make it longer, so as not to equate it with the nighttime kiddush. And they called it kiddusha rabba as a nickname since it is not essential like kiddush at night, and its measure is small, much as we call a blind person [euphemistically one of] great light]…For our sages enacted it similarly to kiddush…

מהר”ם חלאווה פסחים קו.

דאין זה קדוש ממש שכבר נתקדש היום…אלא שהחכמים תקנו לקבוע סעודתו על היין ומסמכי לי[ה] אקרא…ומינה נמי דנשים פטורות ממנו כיון דאינו אלא מדרבנן. והכין חזינא בבי רב…בפטור הנשים.

Maharam Chalava Pesachim 106a

For this is not really kiddush, for the day was already sanctified…Rather the sages enacted to establish one’s meal over wine and attached it to a verse….and from it also [we learn] that women are exempt from it since it is only rabbinic, and thus we saw in the house of Rav [Rashba]…with regard to the exemption of women.

פרי מגדים או”ח משבצות זהב רפט

דע, קידוש היום דרבנן, ואפילו הכי נשים חייבות בו, וכמו שכתב המ”א [סימן] רצ”א אות י”א כל מילי דשבת איש ואשה שוין, אף בדרבנן, כל שישנו בשמירה מדרבנן מוקצה ושבותים, ישנו בזכירה דקידוש היום.

Peri Meggadim OC Mishbetzot Zahav 289

Know, kiddush during the day is rabbinic, and even so women are obligated in it, as Magen Avraham wrote in 291:11, in all matters of Shabbat man and women are equal, even in rabbinic matters, whoever is included in rabbinic aspects of keeping—muktzeh and shevutim [rabbinic prohibitions], is included in remembering of kiddush…

שמירת שבת כהלכתה ב מז:ו

אחד האנשים ואחד הנשים חייבים בקידוש בכניסת היום…וכן חייבים בקידוש ביום.

Shemirat Shabbat Ke-hilcheta II 47:6

Both men and women are obligated in kiddush as the day enters [at night]…and similarly they are obligated in kiddush in the daytime.

(ג) "לקדשו" – לקדשו בברכה. מכאן אמרו: מקדשין על היין בכניסתו... אין לי אלא שבת, ימים טובים מנין? תלמוד לומר (ויקרא כג ד) "אלה מועדי ה' וגו'"!

To sanctify it: to sanctify it with a beracha. From here they said: We recite kiddush over wine as it [Shabbat] enters…I only have Shabbat. Whence do [we learn of] Yom Tov? The verse teaches us (Vayikra 23:37), “These are the appointed times of God [which you will proclaim as sacred proclamations]” etc.

לֵילֵי שַׁבָּת וְלֵילֵי יוֹם טוֹב יֵשׁ בָּהֶן קְדוּשָּׁה עַל הַכּוֹס... שַׁבָּת וְיוֹם טוֹב — אֵין בָּהֶם קְדוּשָּׁה עַל הַכּוֹס...

Shabbat and Yom Tov nights have kiddush over a cup…Shabbat and Yom Tov [day] don’t have kiddush over a cup…

אין בהן קדושה על הכוס - כי אם בורא פרי הגפן לבד:

They don’t have kiddush over a cup – except for borei peri ha-gafen on its own.

(יח) כְּשֵׁם שֶׁמְּקַדְּשִׁין בְּלֵילֵי שַׁבָּת...כָּךְ מְקַדְּשִׁין בְּלֵילֵי יָמִים טוֹבִים... שֶׁכֻּלָּם שַׁבְּתוֹת ה' הֵן.

Just as we recite kiddush on Shabbat nights …so we recite kiddush on Yom Tov nights…for all of them are Shabbatot of God.

(כא) בְּלֵילֵי יוֹם טוֹב מְקַדֵּשׁ עַל הַיַּיִן כִּבְשַׁבָּת...וְכֵן בְּיוֹם טוֹב מְקַדֵּשׁ קִדּוּשָׁא רַבָּא כְּדֶרֶךְ שֶׁמְּקַדֵּשׁ בְּשַׁבָּת:

On the night of Yom Tov one recites kiddush over wine as on Shabbat…And so on Yom Tov one recites kiddusha rabba in the manner that one recites kiddush on Shabbat.

וְאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: נָשִׁים חַיָּיבוֹת בְּאַרְבָּעָה כּוֹסוֹת הַלָּלוּ שאף הן היו באותו הנס.

Rabbi Yehoshua ben Levi said: Women are obligated in these four cups, for they indeed/too (af hen) were part of that miracle.

שו”ת רבי עקיבא איגר מהדורא קמא א

רוב נשי דידן מחמירין לעצמן וזהירות וזריזות לקיים רוב מ”ע שהז”ג [=מצוות עשה שהזמן גרמא], כגון שופר סוכה לולב וכן בקידוש יום טוב והוי כקיבלו עלייהו

Responsa of Rabbi Akiva Eiger First Edition 1

Most of our women are stringent for themselves and are careful and quick to fulfill the majority of positive time-bound commandments, such as shofar, sukka, lulav, and similarly kiddush on Yom Tov, and it is as though they have accepted it upon themselves [as a binding custom].

בקידוש י"ט אי נימא שהוא מן התורה אפשר שהוא שוה לשבת גם לענין נשים שחייבים אך אם נימא שהוא מדרבנן אפשר דאין נשי' חייבות...

…Regarding kiddush on Yom Tov, if we say that it is obligatory on a Torah level, it is possible that it is equivalent to Shabbat also regarding women, that they are obligated. But if we say that it is rabbinic, it is possible that women are not obligated…

שולחן ערוך הרב או”ח רעא:ד-ה

הקידוש ביום טוב הוא מדברי סופרים ואעפ”כ [=ואף על פי כן] יש לו כל דיני קידוש של שבת לכל דבר…נשים חייבות בקידוש היום בשבת מן התורה וביו”ט [=וביום טוב] מדברי סופרים ואף על פי שכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות ממנה בקידוש היום חייבות שנאמר זכור את יום וגו’ ונאמר שמור את יום וגו’ כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה…

Shulchan Aruch Ha-Rav OC 271:4-5

Kiddush on Yom Tov is rabbinic and even so, it has all the laws of kiddush of Shabbat for every matter…Women are obligated in kiddush on Shabbat on a Torah level and on Yom Tov on a rabbinic level, and even though women are exempt from all positive time-bound commandments, they are obligated in kiddush, for it is said “Remember the [Shabbat] day…” and it is said “Keep the [Shabbat] day…” Everyone who is included in keeping is included in remembering…

שו”ת אגרות משה אורח חיים ד:ק

הנה כתב הרמב”ם פכ”ט מהל’ שבת הל’ י”ח…שהטעם שמקדשים ביום טוב מפני שגם הוא נקרא שבתות ה’ וא”כ [=ואם כן] נכלל בזכור את יום השבת לקדשו, ואף אם אסמכתא דרבנן היא כמו שכתב שם המגיד משנה הלא נתקן על מחויבי מצוה של שבת ונשים בכלל…דהא בשביל השמירה ממלאכה נקראו שבתות לכן יש לחייב נשים גם בקידוש דיו”ט [=דיום טוב] אף אם קידוש יום טוב הוא רק מדרבנן…וגם יש ראיה מהא דחייבות בקידוש של ליל פסח שהוא אחד מהארבע כוסות ודוחק לומר שמשונה קידוש זו משאר קידושי יום טוב.

Iggerot Moshe OC IV 100

Behold Rambam wrote in the laws of Shabbat 29:18…that the reason that we recite kiddush on Yom Tov is because they, too are called “Shabbatot of God.” And if so, it is included in “Remember the Shabbat day to sanctify it,” and even if it is a rabbinic mnemonic as Maggid Mishna wrote there, was it not enacted for those who are obligated in the mitzva obligations of Shabbat, and women are included…for on account of the keeping from [performing] labor they were called Shabbatot. Therefore, one should obligate women, too, in kiddush of Yom Tov, even if kiddush of Yom Tov is merely rabbinic…And there is also a proof from that women are obligated in kiddush on the night of Pesach, for it is one of the four cups. And would be forced to say that this kiddush is different from the other kiddushes on Yom Tov.

תורת רפאל צ

אבל נראה די”ל [=דיש לומר] דגם בקידושא דיו”ט [=דיום טוב] נמי נשים חייבות דהא כתיב מקרא קדש יהי[ה] לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו. וא”כ [=ואם כן] אמרינן כל שישנו בכל מלאכת עבודה לא תעשו ישנו במקרא קדש יהי[ה] לכם וכדאי[תא] בפסחים (דף מ”ג) כל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה.

Torat Refael 90

But it seems that one can say that also regarding kiddush of Yom Tov women are likewise obligated, for it is written “it will be a sacred proclamation for you, don’t do any labor of work.” And if so, we can say all that are included in “don’t do any labor of work” are included in “it will be a sacred proclamation for you” and, as it says in Pesachim, “whoever is included in [the mitzva of] not eating chametz is included in [the mitzva of] eating matza.

שמירת שבת כהלכתא ב מז:ו

אחד האנשים ואחד הנשים חייבים בקידוש בכניסת היום, בין בשבת ובין ביו”ט [=ביום טוב], וכן חייבים בקידוש ביום…

Shemirat Shabbat Ke-hilcheta II 47:6

Both men and women are obligated in kiddush, whether on Shabbat or on Yom Tov, and similarly they are obligated in kiddush during the daytime.