חפשו את המטמון ללג בעומר

צילום:ד"ר אבישי טייכר, PikiWiki Israel 15276 Mount Meron, CC BY 2.5

לטפס להר מירון - מחפשים את המטמון לל"ג בעומר.

לימדו על מקורות ל"ג בעומר ומנהגיו בשעה שאתם רצים לפסגת הר מירון.

התשובה לכל אחת מהשאלות היא מספר הצעדים שעליכם לספור במעלה ההר.

כדי להגיע לתשובה הסופית חשבו את מניינם הכולל של הצעדים.

מעוניינים לייצר עותק של הדף ולהוסיף את שמכם עליו?

לחצו על הכותרת שבראש העמוד ובחרו באפשרות 'העתקה',

לשם כך יהיה עליכם להשתמש בחשבון 'ספריא' הרשום על שמכם.


רמז 1#

נתחיל בדיון על שם החג: "ל"ג בעומר".

"עומר" הוא מידת התבואה שהובאה לבית המקדש בין חג הפסח וחג השבועות.

בכדי לצעוד ראשונים במעלה ההר, ענו על השאלה הבאה:

  • כמה זמן נמשכת תקופת העומר?

כדי לחקור את הנושא באתר 'ספריא' , הקלידו את מילת המפתח "עומר" במשבצת החיפוש.

לחצו על המקור הראשון ברשימת המקורות.

קראו את פסוקים ט"ו – ט"ז.

מספר הימים שאנו סופרים בימי העומר הוא מספר הצעדים שעליכם לצעוד ברמז 1#.

כתבו את התשובה בתחתית העמוד.


רמז 2#

עכשיו כשאנחנו יודעים שהעומר הוא פרק הזמן שבין פסח לחג השבועות, אנחנו רוצים לדעת מה פירוש החלק הראשון של השם, "לג".

בכדי להמשיך ולצעוד במעלה ההר, ענו על השאלה הבאה:

  • איזה מספר הוא "לג"?

שימו לב: בעברית לכל אות יש ערך מספרי תואם. מערכת זו מכונה "גימטריה".

האיות בעברית של שם החג הוא ל״ג בעומר. המילה הראשונה היא בכלל לא מילה! אלא זהו תאריך החג המתבטא בגימטריה.

כדי לקבוע את הערך של ל״ג, השתמשו במחשבון גימטריה

הערך המספרי של "לג" הוא מספר הצעדים אותם תציינו ברמז 2#.

כתבו את התשובה בתחתית העמוד.


רמז 3#

כעת אנו מבינים את שם החג ומוכנים להתעמק במה שאנו חוגגים ביום זה.

מקורותיו של ל"ג בעומר והסיבה לחגיגה אינם ברורים כפי שניתן היה לקוות.

שתי דמויות יהודיות מרכזיות קשורות בל"ג בעומר.

ברמז זה נעסוק באחת הדמויות ונבין מה תרומתה ליום זה.

רבי עקיבא:

תקופת העומר היא ימי אבל על 24,000 תלמידיו של רבי עקיבא שנספו במגיפה.

סיפורם של רבי עקיבא ותלמידיו נמצא בתלמוד בבלי שהוא הטקסט המרכזי שיצרו חז"ל.

לחצו על הקישור לתלמוד הבבלי וקראו את הקטע הקצר העוסק בתלמידיו של רבי עקיבא.

מה קרה לתלמידים בתקופת העומר?

על פי התלמוד, מדוע זה קרה?

מעוניינים ללמוד עוד על רבי עקיבא?

בקריאה בדף התלמוד או המשנה שבאתר 'ספריא' ניתן ללחוץ לחיצה כפולה על שמה של הדמות כדי לקרוא ביוגרפיה קצרה בחלונית המשאבים.

קראו את הביוגרפיה של רבי עקיבא שבאתר.

  • באיזה גיל החל רבי עקיבא ללמוד תורה?
  • מה היה שמה של אשת רבי עקיבא?

אז איך כל זה קשור לל"ג בעומר?

על פי המסורת, הגורל הרע שפקד את תלמידי רבי עקיבא הסתיים בל"ג בעומר, והפך אותו מיום אבל ליום חגיגה.

מספר המדרגות במעלה ההר ברמז 3# הוא הגיל בו החל רבי עקיבא ללמוד תורה.

כתבו את התשובה בתחתית העמוד.


רמז 4#

הדמות השנייה המזוהה עם ל"ג בעומר הוא רבי שמעון בר יוחאי העונה גם לכינוי רשב"י.

ישנה מסורת שרשב"י נפטר בל"ג בעומר ואנו מציינים את זכרו ביום זה.

הוא קבור בהר מירון ואנשים רבים פוקדים את קברו בל"ג בעומר. זו גם הסיבה שמשחק חיפוש המטמון בל"ג בעומר לוקח אותנו לטיפוס במעלה הר זה.

אבל מי היה רשב"י?

היו לו חיים מעניינים מאוד המתוארים בתלמוד.

מהי התקופה?

רשב"י חי במאה השנייה לספירה, בתקופה בה שלטו הרומאים בארץ ישראל.

החיים היו קשים מאוד ליהודים שחיו תחת שלטון הרומאי.

הרומאים לא אפשרו ליהודים לקיים את דתם או ללמוד תורה.

רשב"י היה אחד הרבנים שהתריסו נגד הרומאים, ולפי התלמוד הוא התבטא בפומבי נגד הרומאים, מה שהביא בסופו של דבר לגזר דין מוות.

קראו את סיפורו של רשב"י.

  • היכן הסתתרו רשב"י ובנו?
  • כמה זמן הם נשארו שם? (חשבו את משך הזמן שהם היו שם בתחילה וכמה זמן הם היו שם בפעם השנייה)

מספר השנים שרשב"י ובנו נשארו במסתור הוא מספר המדרגות במעלה ההר עבור רמז מס 4#.

כתבו את התשובה בתחתית העמוד.


רמז #5

לקבלת הרמז האחרון, בואו נסתכל על מנהגי ל"ג בעומר.

עד כה למדנו שתקופת העומר הייתה ימי אבל, למעט ל"ג בעומר.

קראנו גם על שתי הדמויות העיקריות הקשורות בל"ג בעומר - רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי.

כדי ללמוד על מה שאנחנו עושים בל"ג בעומר, נפתח את הספר ההלכה החשוב ביותר, השולחן ערוך.

השולחן ערוך נכתב בצפת, במאה ה -16 על ידי רבי יוסף קארו.

חפשו באתר ספריא את הביטוי "ל"ג בעומר".

אנו מעוניינים רק בתוצאות הקשורות לחיבור השולחן ערוך. כדי לסנן את התוצאות:

לחצו על המילה "סנן".

כעת הקלידו 'שולחן ערוך' בתיבת החיפוש תחת המילה "מקורות".

כך תציג הרשימה המסוננת רק את המקורות הלקוחים מהשולחן ערוך.

פתחו את המקור הראשון ברשימה.

קראו את מנהגי ל"ג בעומר.

  • מה ניתן לעשות בל"ג בעומר שאסור בשאר ימי ספירת העומר?
  • האם יש מנהג אחד בלבד או שקהילות שונות נוהגות במנהגים שונים?

השולחן ערוך מחולק ל"סימנים" ול"סעיפים".

באתר ספריא מופיע הסימן בראש העמוד.

  • מה מספר הסימן הדן במנהגי ל"ג בעומר?

מספר זה הוא מספר המדרגות במעלה ההר עבור רמז 5#.

כתבו את התשובה בתחתית העמוד.


בדיקת סיום - טיפוס במעלה הר מירון

כעת, לאחר שסיימתם את כל חמשת הרמזים, מספר הצעדים שבכל רמז צריך להיות כתוב בתחתית.

חברו את כל המספרים.

האם זה מסתכם ב 628?

אם כן, הגעת לראש הר מירון! ⛰️

תיהנו מהמדורה! 🔥

אם לא, חזרו ובדקו את התשובות:)


רמז 1#

רמז 2#

רמז 3#

רמז 4#

רמז 5#