Tikkun Leil Shavuot תיקון ליל שבועות

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org.

(ב) ...חֲסִידֵי קַדְמָאֵי לָא הֲווֹ נָיְימֵי בְּהַאי לֵילְיָא, וַהֲווּ לָעָאן בְּאוֹרַיְיתָא, וְאַמְרֵי, נֵיתֵי לְאַחֲסָנָא יְרוּתָא קַדִּישָׁא, לָן, וְלִבְנָן, בִּתְרֵין עָלְמִין... כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל אִתְעַטְּרָא עָלַיְיהוּ, וְאַתְיָיא לְאִזְדַּוְּוגָא בֵּיהּ בְּמַלְכָּא, וְתַרְוַויְיהוּ מִתְעַטְּרֵי עַל רֵישַׁיְיהוּ, דְּאִינּוּן דְּזַכָּאן לְהָכִי.

(ג) רַבִּי שִׁמְעוֹן הָכִי אָמַר, בְּשַׁעֲתָא דְּמִתְכַּנְשֵׁי חַבְרַיָּיא בְּהַאי לֵילְיָא לְגַבֵּיהּ, נֵיתֵי לְתַקְּנָא תַּכְשִׁיטֵי כַּלָּה, בְּגִין דְּתִשְׁתְּכַח לְמָחָר בְּתַכְשִׁיטָהָא, וְתִקוּנָהָא, לְגַבֵּי מַלְכָּא כַּדְקָא יָאוּת.

The ancient pious ones would not sleep on that night but would study the Torah and say “Let us come take possession of the inheritance holy to us and our children….” That night, the Congregation of Yisrael is adorned, and comes to couple with the King…. R. Shimon said thus when fellows gathered with him that night: “Let us come to affix [le-takna] the jewels of the bride so that tomorrow she will be found in her jewels and her adornments for the King, as is fitting.

... אָמַר לוֹן רִבִּי שִׁמְעוֹן, בָּנַי זַכָּאָה חוּלַקְכוֹן בְּגִין דִּלְמָחָר לָא תֵיעוּל כַּלָּה לַחוּפָּה אֶלָּא בַּהֲדַיְיכוּ. בְּגִין דְּכֻלְהוּ דִּמְתַקְנִין תִּקּוּנָהָא בְּהַאי לֵילְיָא וְחָדָאן בָּהּ כֻּלְהוּ...

Rabbi Shimon said to them: meritorious is your portion in that tomorrow the bride will only go up to the Chuppa together with you, because everyone adorned her this evening and delighted with her for all of it …

יָשְׁנוּ לָהֶם יִשְׂרָאֵל כָּל אוֹתוֹ הַלַּיְלָה, לְפִי שֶׁשֵּׁנָה שֶׁל עֲצֶרֶת עֲרֵבָה, וְהַלַּיְלָה קְצָרָה... בָּא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וּמְצָאָן יְשֵׁנִים, הִתְחִיל מַעֲמִיד עֲלֵיהֶם בַּקְלָאנִין, הֲדָא הוּא דִכְתִיב: וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בִּהְיֹת הַבֹּקֶר וַיְהִי קֹלֹת וּבְרָקִים... אָמַר רַבִּי יִצְחָק זֶה הוּא שֶׁמְּקַנְתְּרָן עַל יְדֵי יְשַׁעְיָהוּ, שֶׁנֶּאֱמַר (ישעיה נ, ב): מַדּוּעַ בָּאתִי וְאֵין אִישׁ קָרָאתִי וְאֵין עוֹנֶה...

Israel slept all that night because sleep on Shavuot is sweet and the night is short…God came and found them asleep. He began to approach them with noises. That is what is written “And it was on the third day when it was morning and there were sounds and lightning” (Shemot 19:16)…Rav Yitzchak said: This is what they are criticized for by Yeshaya (50:2)), as it is said, “Why did I come and there is no man, I called and there is no response…

איתא בזוהר שחסידים הראשונים היו נעורים כל הלילה ועוסקים בתור' וכבר נהגו רוב הלומדים לעשות כן ואפשר לתת טעם ע"פ [=על פי] פשוטו לפי שישראל היו ישנים כל הלילה והוצרך הקדוש ברוך הוא להעיר אותם כדאיתא במדרש לכן אנו צריכים לתקן זה:

In the Zohar it is written that the ancient pious ones would stay awake all that night and busy themselves with Torah. Already, most of those who study Torah have the custom to do so. It is possible to provide a reason for this in accordance with a simple reading [as opposed to a kabbalistic one] because Israel were asleep all that night and the Holy One Blessed be He had to awaken them, as is written in the Midrash, therefore we need to remedy this.

לְמֶהוֵי עִמָּהּ כָּל הַהוּא לֵילְיָא, וּלְמֶחֱדֵי עִמָּהּ בְּתִקּוּנָהָא דְאִיהִי אִתְתַּקָּנַת לְמִלְעֵי בְּאוֹרַיְיתָא מִתּוֹרָה לִנְבִיאִים וּמִנְבִיאִים לִכְתוּבִים וּבְמִדְרָשׁוֹת דִּקְרָאֵי וּבְרָזֵי דְחָכְמְתָא.

To be with her [the bride representing Israel] all that night, and to rejoice with her in her adornment. For she is adorned by the study of Torah from Chumash to Prophets and from Prophets to Writings and midrash of verses and in the hints of wisdom …

והטעם לג' פסוקים שקורין מכל פרשה בליל חג שבועות לפי שבשבעה שבועות ע"י ספירת העומר נתקנין ז' ספירות... ונשאר בחינת הכתר ונצח הוד יסוד וזה נתקנים בליל שבועות על ידי לימוד התנ"ך... ונפקא מינא למי שא"א לו להיות ניעור כל הלילה מאיזה סיבה לפחות ילמוד התנ"ך כדי להשלים התיקון.

The reason for the three verses that we read from each parsha on the night of the holiday of Shavuot is because during the seven weeks, seven sefirot are rectified through sefirat ha-omer…The Keter, and Netzach, Hod, and Yesod, remain and these are rectified on the night of Shavuot by learning Tanach…The practical implication of this is that someone who is unable to remain awake all night for some reason should at least learn the Tanach [segments of the tikkun] in order to complete the rectification [of the sefirot].

רב יעקב ריישר, חק יעקב תצד
עיקר תקון לא תקנו רק בפני עמי הארץ שאינו יודעין ללמוד

Rav Ya'akov Reischer, Chok Ya'akov 494

The primary tikkun [formal text of tikkun leil Shavuot] was enacted for the ignorant people who do not know how to learn

…המנהג פה בביתינו, שהנשים אין אומרות הלימוד של ליל חג השבועות והם ישנות… ונ”ל בס”ד [ונראה לי בסיעתא דשמיא], הלימוד של ליל חג השבועות לא יאות אלא לזכרים, חדא משום שהם התחילו בתיקון בתחילתו בספירת העומר, והנשים לא נתערבו בתיקון זה של הספירה, והשנית כי הלומדים הלימוד הקדוש הזה של ליל חג השבועות, נחשבין ונקראים שושבינין דמטרוניתא…רק הזכרים יהיו שושבינין דמטרוניתא. ..כדי שלא יהיה נראה נוקבא רדפה בתר דכורא, אלא דכורא רדיף בתר נוקבא.

The custom here in our home is that the women don’t recite the learning of the night of Shavuot, rather they sleep…It seems to me with the help of Heaven that the learning of Shavuot night is only fitting for males: one, because they began the rectification from the beginning of sefirat ha-omer and women were not involved with this rectification of the sefira, and second, because those who learn this holy learning of the night of Shavuot [i.e., tikkun leil Shavuot], are considered and called attendants of the Lady…Only males should be attendants of the Lady…in order that it not seem that the Feminine is chasing after the Masculine, but that the Masculine chases after the Feminine.

ולפי זה גם הנשים הנוהגות לספור העומר… יכולין ללמוד התנ”ך גם כן כיוון שהוא תשלום התיקון של ספירת העומר כנזכר אבל אם אינם סופרות העומר א”צ [=אינן צריכות] ללמוד התנ”ך אלא ילמדו דבר אחר.

According to this, also women who are accustomed to count theomer…may learn the Tanach [portion of the tikkun] as well since it is a completion of the rectification of sefirat ha-omer as mentioned. But if they do not count the omer, they need not learn the Tanach [from the tikkun] but should learn some other matter.

רב מרדכי אליהו, ליל חג השבועות טו
לימוד נשים – נשים אינן חייבות בתיקון ליל שבועות, ואם הן באות ולומדות תנ”ך וכד’ [=וכדומה] תבוא עליהן ברכה…

Rav Mordechai Eliyahu, The Night of Shavuot, 15
Women’s learning: Women are not obligated in tikkun leil Shavuot, but if they come and learn Tanach and the like a blessing should come upon them….

Gabrielle Hiller, 'Tikun Leil Shavuot: A Priority?', YU Torah-to-Go, 13 May 2015

A person should also consider the consequences of staying up all night to ensure that it does not interfere with other religious obligations…Shavuot has been established as zman matan Torateinu, the time of the giving of the Torah, and the minhag of Tikkun Leil Shavuot teaches that it is vital to seriously learn and study the Torah that we received. That message is not limited to the night of Shavuot. Rather, it should imbue our perspective of the entire holiday, encouraging us to learn during the day if we are unable to do so during the night.

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020