שלום בימינו
הדף מאת: המדרשה באורנים / נפגשים בשביל ישראל
ססמה ישנה טוענת כי השלום מתחיל בתוכנו. דף לימוד זה מעמיד סימן שאלה מעל קביעה זו, ומעלה את השאלה הגדולה, האם השלום הוא אנושי או אלוקי. דף לימוד זה הוא חלק מדפי לימוד שנכתבו על ידי המדרשה באורנים עבור פרויקט 'נפגשים בשביל ישראל'.
דיון
פתיחה והסבר
דף לימוד זה הוא חלק מסדרת דפי לימוד שנכתבו על ידי המדרשה באורנים עבור פרויקט 'נפגשים בשביל ישראל'.
בכל שנה באביב, החל משנת תשס"ו (2006), יוצאים מטיילים מגילאים ומרקעים שונים למסע לאורך שביל ישראל ולעומק התרבות היהודית והישראלית.
דפי הלימוד שנוצרים במדרשה באורנים מלווים את המסע ונלמדים בתחנותיו. הם מחברים בין נופיה הפיזיים של הארץ לנופיה התרבותיים והחברתיים, ומעלים לדיון שאלות על עצמנו כחברה וכעם.
דפי הלימוד לא קשורים ישירות לתחנות המסע, החיבורים נעשים באורח טבעי וספונטני על ידי המנחים והלומדים. הלימוד יכול להיעשות כמובן בכל מקום, גם בין כתליו הסגורים של בית המדרש, אבל אנחנו מזמינים אתכם לצאת למסע בשבילי הדעת, המחשבה והרגש; להתנסות בלימוד בחיק הטבע, בין כותלי הקַניונים והוואדיות; לחוות את השילוב שבין הארץ ותרבותה תוך כדי הליכה.
רבי נחמן מברסלב, שיחות מוהר"ן, אות עז
כל העולם מלא מחלוקות. הן בין אומות העולם וכן בכל עיר ועיר. וכן בכל בית ובית בין השכנים, ובין כל אחד עם אשתו ובני ביתו ומשרתיו ובניו. ואין מי שישׂים על לבו התכלית שבכל יום ויום האדם מת, כי היום שעבר לא יהיה עוד, ובכל יום הוא מתקרב למיתה. ודע שהכל אחד. שהמחלוקת שבפרטיות בין איש וביתו וכיוצא כנ"ל הוא גם כן ממש המחלוקת שבין המלכים והאומות. [...]

כמו כן ממש נמצא בפרטיות, במלחמות הבית הנ"ל. כי האדם בעצמו הוא עולם קטן, ונכלל בו כל העולם ומלואו, מכל שכן האדם וביתו, שנכללין בהם כל האומות, ונלחמין ומתגרין זה בזה כנ"ל.

ועל כן לפעמים כשאחד יושב לבדו ביער, יכול להיות שיהיה נעשה משוגע. וזה נעשה מחמת שהוא לבדו ונכללין בו לבד כל האומות, והם מתגרין זה בזה, והוא מוכרח להשתנות בכל פעם לבחינת אומה אחרת כפי התגברות אומה על אומה, שהם כולם נכללין בו לבדו. ומחמת זה יכול להשתגע לגמרי מחמת התהפכות הדעות שבו על ידי התגרות האומות שנכללין בו לבדו כנ"ל. אבל כשהוא בישוב בין אנשים, יש מקום להמלחמה להתפשט בכל אחד מהבני בית או בין השכנים כנ"ל. [...] וכשיבוא משיח במהרה בימינו, אז יתבטל כל מיני מחלוקת, ויהיה שלום גדול בעולם, כמו שכתוב (ישעיה יא ט): "לֹא יָרֵעוּ וְלֹא יַשְׁחִיתוּ [בְּכָל הַר קָדְשִׁי, כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת ה', כַּמַּיִם לַיָּם מְכַסִּים]".

מושגים
  • רבי נחמן מברסלב - (1772-1810, תקל"ב-תקע"א) מגדולי החסידות, נינו של הבעל שם טוב. בטרם מלאו לו עשרים שנה ייסד את חסידות ברסלב, ובמהלך חייו הקצרים יצר דרך חדשה בחסידות, שעוררה תסיסה והתנגדות. נפטר בגיל 38 ממחלת השחפת ונקבר בעיר אומן שבאוקראינה. חסידיו נשארו נאמנים לו ולא מינו לו יורש עד היום.
דיון
  • האם לפי דברי ר' נחמן, המצב הטבעי הוא של שלום או של מלחמה?
  • כיצד ניתן להגיע לשלום?
הרב קוק, מתוך "אורות" עמ' י"ג, הוצאת הרב קוק, 1921.
כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כח משיח. [...] הרשעים נכחדים מן העולם והעולם מתבסם, וקול התור נשמע בארצנו. היחידים הנספים בלא משפט [שלא בצדק], שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה [במיתתם] ממִדת מיתת צדיקים, המכפרת. עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמוּת חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בנין העולם בכל ערכיו ומובניו. ואח"כ כתום המלחמה מתחדש העולם ברוח חדש ורגלי משיח מתגלים ביותר, ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה ככה תגדל הצפיה לרגלי משיח שבה... "בעל מלחמות זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהלות, אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו".

מושגים
  • הרב קוק - הרב אברהם יצחק הכהן קוק (1865 - 1935) (מכונה גם הראי"ה) היה הרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ ישראל, פוסק, מקובל והוגה דעות. נחשב לאחד מאבות הציונות הדתית.
דיון
  • מה הגורם למלחמה, לפי דברי הרב קוק: האם זה גורם אנושי - טבעי או אלוקי?
  • האם גישתו דומה לזו של ר' נחמן? מה מקום המשיח אצל כל אחד מהם?
מתוך נאום מנחם בגין בכנסת, י' כסלו תשל"ח (20 בנובמבר 1977)
... לכן יורשה לי היום לקבוע מהו תכנו של השלום על-פי הבנתנו. אנחנו מבקשים שלום מלא, אמיתי, תוך התפייסות מוחלטת בין העם היהודי והעם הערבי. לא לשקוע בזכרונות העבר. היו מלחמות. היתה שפיכות דמים. נפלו בני דור צעיר מופלאים משני הצדדים. אנו כל ימינו נישא את זכר דיבורינו אשר מסרו נפשם כדי שיום זה יגיע, גם יום זה יבוא. אנחנו מכבדים אומץ לב של יריב ואנחנו נותנים כבוד לכל בני הדור הצעיר בקרב העם הערבי שאף הם נפלו. לא לשקוע בזכרונות העבר אפילו הם קשים לכולנו. לגבור אליהם. לדאוג לעתיד, לעמינו, לילדינו, לעתיד המשותף שלנו. לראות שבאזור הזה נחיה כולנו יחד, נחיה לדורי דורות, העם הערבי הגדול ומדינותיו וארצותיו והעם היהודי בארצו ארץ ישראל.
דיון
  • האם לדעת בגין המלחמה היא טבעית? השוו בינו לבין ר' נחמן.
  • האם חזון השלום של בגין התקיים?