גלגל חוזר בעולם
הדף מאת: ממזרח שמש / בית המדרש ממזרח שמש
לאורך כל השנה אנו מצווים לדאוג לעניים, אולם בפסח מודגשת מחויבות זו באופן מיוחד באמצעות אכילת המצות – לחם העוני- ומצוות 'והגדת לבנך' הנקשרות יחדיו. במפגש זה נעסוק בקטע 'הא לחמא עניא' מתוך ההגדה, נכיר את המנהגים שהתפתחו סביבו בעדות השונות ואת המשמעויות הגלומות בהם. נקרא גם פסוקים מספר שמות ודברים, סוגיה ממסכת שבת ופירושים של הרב צבאן והבן אשי חי.
פתיחה: 'הא לחמא עניא'
הא לחמא עניא, הגדת הפסח
בבהילו יצאנו ממצרים.
הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים.
כל דכפין ייתי ויכול, כל דצריך ייתי ויפסח.
השתא הכא, לשנה הבאה בארעא דישראל.
השתא עבדין, לשנה הבאה בני חורין.

הסברים
 • תרגום: בבהילו יצאנו ממצרים זהו לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. כל רעב יבוא ויאכל, כל נצרך יבוא ויפסח. השנה - כאן, לשנה הבאה - בארץ-ישראל. השנה - עבדים, לשנה הבאה - בני חורין.
דיון
תרגום
בבהילו יצאנו ממצרים
זהו לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים.
כל רעב יבוא ויאכל, כל נצרך יבוא ויפסח.
השנה - כאן, לשנה הבאה - בארץ-ישראל.
השנה - עבדים, לשנה הבאה - בני חורין.
דיון
 • מה המסר המרכזי בקטע?
לימוד מונחה: גלגל חוזר בעולם
(י) נָתוֹן תִּתֵּן לוֹ וְלֹא יֵרַע לְבָבְךָ בְּתִתְּךָ לוֹ כִּי בִּגְלַל הַדָּבָר הַזֶּה יְבָרֶכְךָ ה' אֱלֹהֶיךָ בְּכָל מַעֲשֶׂךָ וּבְכֹל מִשְׁלַח יָדֶךָ: (יא) כִּי לֹא יֶחְדַּל אֶבְיוֹן מִקֶּרֶב הָאָרֶץ עַל כֵּן אָנֹכִי מְצַוְּךָ לֵאמֹר פָּתֹחַ תִּפְתַּח אֶת יָדְךָ לְאָחִיךָ לַעֲנִיֶּךָ וּלְאֶבְיֹנְךָ בְּאַרְצֶךָ:
Thou shalt surely give him, and thy heart shall not be grieved when thou givest unto him; because that for this thing the LORD thy God will bless thee in all thy work, and in all that thou puttest thy hand unto. For the poor shall never cease out of the land; therefore I command thee, saying: ‘Thou shalt surely open thy hand unto thy poor and needy brother, in thy land.’
"כי לא יחדל אביון מקרב הארץ" (דברים טו, יא)
תניא, רבי אלעזר הקפר אומר: לעולם יבקש אדם רחמים על מדה זו, שאם הוא לא בא - בא בנו, ואם בנו לא בא - בן בנו בא. שנאמר: "כִּי בִּגְלַל הַדָּבָר הַזֶּה" (דברים טו, י).
תנא דבי רבי ישמעאל: גלגל הוא שחוזר בעולם.
אמר רב יוסף: מוחזק בידינו - תלמיד חכם אינו נעשה עני, והרי ראינו שנעשה עני. יש שנעשה עני ועל הפתחים אינו מחזר.
אמר לה רבי חייא לאשתו: כאשר בא עני הקדימי לו לחם, כדי שיקדימו לבניך. אמרה לו: האם אתה מקלל אותם? -
אמר לה: מקרא הוא שנאמר: "כי בגלל הדבר הזה", ותנא דבי רבי ישמעאל: גלגל הוא שחוזר בעולם.
The Gemara comments that this explanation disagrees with the view of Shmuel, for Shmuel said: There is no difference between this world and the days of Messiah except for subjugation to foreign kingdoms alone, from which we will be released in the Messianic era, as it is stated: “For the poor will never cease from the land, therefore I command you, saying: You shall surely open your hand to your brother, to your poor and your needy in your land.” (Deuteronomy 15:11). This indicates that the ways of the world, including the existence of wealthy and poor socioeconomic strata, will continue forever. It was taught in a baraita that Rabbi Elazar HaKappar says: A person should always request divine mercy with regard to this condition of poverty, for if he does not come to a state of poverty, his son will, and if his son does not come to such a state his grandson will, as it is stated: “You shall surely give him and your heart shall not be grieved when you give to him, for due to this thing [biglal hadavar hazeh] the Lord your God will bless you in all your work and in all that you put your hand toward” (Deuteronomy 15:10). With regard to this verse, the tanna from the school of Rabbi Yishmael taught: Due to [biglal] this thing means that it is a wheel [galgal] that turns in the world, upon which people continuously rise and fall. Rav Yosef said: We hold that a Torah scholar will not become poor. The Gemara challenges this statement: But we see that they do become poor. The Gemara answers: Even so, if there is a Torah scholar who becomes poor, he will still never have to go around asking for charity at people’s doors. In a similar vein, the Gemara relates that Rabbi Ḥiyya said to his wife: When a poor person comes to the house, be quick to give him bread so that they will be quick to give bread to your children. She said to him: Are you cursing them, your children? He said to her: It is a verse that is written, as it says: “Due to this thing,” and the Sages expounded that it is a wheel that continuously turns in the world. Similarly, it was taught in a baraita that Rabbi Gamliel, son of Rabbi Yehuda HaNasi, says: The verse that states: “And He will show you mercy and have compassion on you and multiply you” (Deuteronomy 13:18) teaches us that anyone who has compassion for God’s creatures will receive compassion from Heaven, and anyone who does not have compassion for God’s creatures will not receive compassion from Heaven.
דיון
 • מה פירוש הביטוי 'גלגל סובב בעולם'?
 • מהן הדרכים העומדות בפנינו כדי להשפיע על מהלך הגלגל?
 • איזה קשר עולה מכאן בין מנהג סיבוב הקערה לבין 'הא לחמא עניא'?
לימוד בחברותא: קערה סובבת כגלגל
הרב רפאל כדיר צבאן, פירוש 'ויגידו למרדכי' להגדה של פסח, מגיד דבריו ליעקב: הגדה של פסח לרב רחמים חי חויתא הכהן, דפוס צבאן, ג'רבא תש"ו
הא לחמא וכו', מנהג ישראל תורה הוא, שנוהגים לסבב הקערה של הסדר על ראש המסובין כשאומרים פסקא זו.
ואפשר לומר דנתייסד מנהג זה רמז למה שנאמר בגמרא: 'אמר לה רבי חייא לדביתהו [לביתו - אשתו] אקדימי ריפתא לעניא [הקדימי לו לחם] וכו'. אמרה לו מילט קא ליטתת להו [אמרה לו: האם אתה מקלל אותם]? אמר לה גלגל הוא שחוזר בעולם' עיין שם.
ועל כן כשרוצה הבעל הבית לקרוא לעניים ולאמר 'כל דכפין ייתי וייכול וכל דצריך וכו'' פן ואולי יאמר כן בפיו ובשפתיו ולבו בל עמו - על זה אנחנו מחזקים את לבו בזכרון זה של סיבוב הקערה שיזכור שגלגל הוא שחוזר בעולם וגם עליו יעבור כים ואולי יצטרך לחוג חג הפסח אצל אחרים.

מושגים
 • הרב רפאל כדיר צבאן - (תר"ע- תשנ"ה) נולד בג'רבה שבתוניס, לימד תורה בישיבה בג'רבה וכיהן כרב העיר נתיבות במשך 40 שנה.
דיון
 • מדוע בחר הרב צבאן להביא רק את דברי ר' חייא מן התלמוד?
 • כיצד קושר הרב צבאן בין מנהג סיבוב הקערה לבין הפסוק 'נָתוֹן תִּתֵּן לוֹ וְלֹא יֵרַע לְבָבְךָ בְּתִתְּךָ לוֹ'?
אסיף: הגדה וחסד
(ו) שִׁבְעַת יָמִים תֹּאכַל מַצֹּת וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי חַג לַה': (ז) מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ: (ח) וְהִגַּדְתָּ לְבִנְךָ בַּיּוֹם הַהוּא לֵאמֹר בַּעֲבוּר זֶה עָשָׂה ה' לִי בְּצֵאתִי מִמִּצְרָיִם.
Seven days thou shalt eat unleavened bread, and in the seventh day shall be a feast to the LORD. Unleavened bread shall be eaten throughout the seven days; and there shall no leavened bread be seen with thee, neither shall there be leaven seen with thee, in all thy borders. And thou shalt tell thy son in that day, saying: It is because of that which the LORD did for me when I came forth out of Egypt.
דיון
 • על מה אנו מצווים במילים 'והגדת לבנך'? מה עלינו להגיד לבנים?
 • על מה מצביעות המילים 'בעבור זה'?
פירוש אורח חיים להגדה של פסח לר' יוסף חיים, הבן איש חי
...וישראל לא יצאו ממצרים עד שכרתו ברית לעשות חסד זה עם זה, "ולכן כל דכפין" וכו' - לעשות חסד.

מושגים
 • הבן איש חי, רבנו יוסף חיים מבגדאד - (1909-1834, התקצ"ד- התרס"ט)- מגדולי האחרונים, פוסק, מקובל, פייטן, דרשן ומנהיג. ספרו המפורסם ביותר הוא 'בן איש חי' ועל שמו הוא מכונה. הספר מכיל הלכות שדרש מדי שבת, ומחולק לפי פרשיות השבוע.
דיון
 • בעבור מה יצאנו ממצרים, לפי הבן איש חי?
 • כיצד מאירים דברי הבן איש חי את הציווי 'והגדת לבנך'?
דף הנחיות למנחה:
הנחיות- פסח1.rtf