חנוכה and פרשת וישב
(כד) וַיִּ֨קָּחֻ֔הוּ וַיַּשְׁלִ֥כוּ אֹת֖וֹ הַבֹּ֑רָה וְהַבּ֣וֹר רֵ֔ק אֵ֥ין בּ֖וֹ מָֽיִם׃
(24) and they took him, and cast him into the pit—and the pit was empty, there was no water in it.

(א) והבור רק אין בו מים. ממשמע שנאמר והבור רק, איני יודע שאין בו מים, מה תלמוד לומר אין בו מים, מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו:

(1) Since the verse says "the pit was empty", did I not already know that it didn't contain water? So what is the verse trying to communicate by pointing out that it does not contain water - namely, that while it doesn't contain water, there is something that it DOES contain: snakes and scorpions.

(טו) הַמּוֹלִ֨יכֲךָ֜ בַּמִּדְבָּ֣ר ׀ הַגָּדֹ֣ל וְהַנּוֹרָ֗א נָחָ֤שׁ ׀ שָׂרָף֙ וְעַקְרָ֔ב וְצִמָּא֖וֹן אֲשֶׁ֣ר אֵֽין־מָ֑יִם הַמּוֹצִ֤יא לְךָ֙ מַ֔יִם מִצּ֖וּר הַֽחַלָּמִֽישׁ׃
(15) who led thee through the great and dreadful wilderness, wherein were serpents, fiery serpents, and scorpions, and thirsty ground where was no water; who brought thee forth water out of the rock of flint;

אמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרבי תנחום נר של חנוכה שהניחה למעלה מכ' אמה פסולה כסוכה וכמבוי: ואמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרב תנחום מאי דכתיב והבור רק אין בו מים ממשמע שנא' והבור רק איני יודע שאין בו מים אלא מה ת"ל אין בו מים מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו: אמר רבה נר חנוכה מצוה להניחה בטפח הסמוכה לפתח...

Rav Kahana said: Rav Natan bar Manyumei expounded in the name of Rav Tanchum: A Chanukkah candle which one placed above twenty cubits is invalid, like a sukkah and a mavoi And Rav Kahana said:Rav Natan bar Manyumei expounded in the name of Rav Tanchum: That which is written, (Genesis 37:24): "And the cistern is empty, there is no water in it"? From the implication of what is said, "the cistern is empty", do I not know that there is no water in it? Rather what is it teaching? that there is not water in it, but there are snakes and scorpions in it! Rabbah said:... The Chanukkah candle - it is a mitzvah to set it in the hand-breadth abutting the door (lit. - "opening")...

תורה תמימה בראשית לז:כד אות כ'
וצ"ל שראובן ואחיו לא ידעו שבבור יש נחשים ועקרבים, שהרי חשב ע"פ עצה זו להשיבו אל אביו... ולא יפלא אם לא ראו מה שבתוך הבור, כי לפי מה שכתב המפרש למס' תמיד ספ"ק דאין השלכה פחות מעשרים אמה, וכאן דכתיב וישליכו, א"כ הי' הבור עמוק עשרים אמה ויותר, וקיי"ל דלמעלה מעשרים אין עינו של אדם שולטת כמו דקיי"ל לענין נר חנוכה וסוכה [ויש לכוין לפי"ז סמיכות ושייכות דרשא זו בגמרא עם הדין נר חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה פסולה משום דלא שלטא בה עינא, ולבד הסמיכות שנאמרו שני הענינים מחד אמורא, י"ל עוד משום דטעם שניהם שוה, להורות דלמעלה מעשרים אמה אין העין שולטת, ודו"ק].

Torah Temima Genesis 37:24, Section 20

You must say that Reuben and his brothers did not know that there were snakes and scorpions, becuase [Reuben] planned to return Joseph to their father... And, do not wonder at the fact that they could not see what was in the put, for according to what is written in Tractate Tamid, and the end of the first chapter, the verb "to cast" means a distance of 20 amot [25-30 feet], and that is the verb used here. This means that the pit was at least 20 amot deep, and we hold that the eyes cannot see something at a height or depth of 20 amot, as we hold regarding Channuka candles and the Schach of a sukka.

[And this is precisely why these two comments are juxtaposed in the Talmud, regarding candles that were placed above 20 amot is unacceptable, because the eyes don't normally see that. And, let alone that they are adjacent comments in the Torah, but that they are authored by the same person, indicated that the reasoning for the two comments is the same, that the eye doesn't normally see that distance.

(ג) וּמִפְּנֵי זֶה הִתְקִינוּ חֲכָמִים שֶׁבְּאוֹתוֹ הַדּוֹר שֶׁיִּהְיוּ שְׁמוֹנַת הַיָּמִים הָאֵלּוּ שֶׁתְּחִלָּתָן כ''ה בְּכִסְלֵו יְמֵי שִׂמְחָה וְהַלֵּל וּמַדְלִיקִין בָּהֶן הַנֵּרוֹת בָּעֶרֶב עַל פִּתְחֵי הַבָּתִּים בְּכָל לַיְלָה וְלַיְלָה מִשְּׁמוֹנַת הַלֵּילוֹת לְהַרְאוֹת וּלְגַלּוֹת הַנֵּס.

Because of this miracle, the sages of that generation established these days, which begin on the 25th day of Kislev, as days of happiness and thanksgiving and lighting candles in the evening ever night for eight nights in order to show and reveal the miracle.