Sing! Or don't, it might be Assur.
1 א

אָמַר ר׳ יִצְחָק: טֶפַח בָּאִשָּׁה עֶרְוָה. לְמַאי? אִילֵּימָא לְאִסְתַּכּוֹלֵי בַּהּ, וְהָא אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לָמָּה מָנָה הַכָּתוּב תַּכְשִׁיטִין שֶׁבַּחוּץ עִם תַּכְשִׁיטִין שֶׁבִּפְנִים — לוֹמַר לָךְ כׇּל הַמִּסְתַּכֵּל בְּאֶצְבַּע קְטַנָּה שֶׁל אִשָּׁה, כְּאִילּוּ מִסְתַּכֵּל בִּמְקוֹם הַתּוֹרֶף. אֶלָּא בְּאִשְׁתּוֹ וְלִקְרִיאַת שְׁמַע. אָמַר רַב חִסְדָּא: שׁוֹק בָּאִשָּׁה עֶרְוָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״גַּלִּי שׁוֹק עִבְרִי נְהָרוֹת״, וּכְתִיב: ״תִּגָּל עֶרְוָתֵךְ וְגַם תֵּרָאֶה חֶרְפָּתֵךְ״. אָמַר שְׁמוּאֵל: קוֹל בָּאִשָּׁה — עֶרְוָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי קוֹלֵךְ עָרֵב וּמַרְאֵךְ נָאוֶה״. אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: שֵׂעָר בָּאִשָּׁה עֶרְוָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״שַׂעֲרֵךְ כְּעֵדֶר הָעִזִּים״.

Rabbi Yitzḥak stated: An exposed handbreadth in a woman constitutes nakedness. The Gemara asks: Regarding which halakha was this said? If you say that it comes to prohibit looking at an exposed handbreadth in her, didn’t Rav Sheshet say: Why did the verse enumerate “anklets and bracelets, rings, earrings and girdles” (Numbers 31:50), jewelry that is worn externally, over her clothing, e.g., bracelets, together with jewelry worn internally, beneath her clothing, near her nakedness, e.g., girdles? This was to tell you: Anyone who gazes upon a woman’s little finger is considered as if he gazed upon her naked genitals, for if his intentions are impure, it makes no difference where he looks or how much is exposed; even less than a handbreadth. Rather, it is referring even to his wife, with regard to the recitation of Shema. One may not recite Shema before an exposed handbreadth of his wife. Along these lines, Rav Ḥisda said: Even a woman’s exposed leg is considered nakedness, as it is stated: “Uncover the leg and pass through the rivers” (Isaiah 47:2), and it is written in the following verse: “Your nakedness shall be revealed and your shame shall be seen” (Isaiah 47:3). Shmuel further stated: A woman’s singing voice is considered nakedness, which he derives from the praise accorded a woman’s voice, as it is stated: “Sweet is your voice and your countenance is alluring” (Song of Songs 2:14). Similarly, Rav Sheshet stated: Even a woman’s hair is considered nakedness, for it too is praised, as it is written: “Your hair is like a flock of goats, trailing down from Mount Gilead” (Song of Songs 4:1).

2 ב

Examine the gemara text with Rav Shteinzaltz's commentary, and see if there is a theme here. In what situations are men forbidden to see a woman's hair? What about her voice?


What does the comment about the little finger teach us?

3 ג

שוק באשה ערוה – קא משמע לן שאף על פי שפעמים הוא נגלה דינו כמקום מכוסה שהוא מביא לידי ערוה: קול באשה ערוה - פירוש לקריאת שמע. ויש אומרים דדוקא קול של זמר ושער המכוסה. אבל קול שאינו של זמר ושערה מחוץ לצמתה אין חוששין להם:

A Woman's Thigh is Erva: This teaches us that even if at times it is revealed, it is like a concealed place because it leads to Erva. A Woman's Voice is Erva: This is for matters of Kriat Shema. And some people say that this is regarding a singing voice and hair which is normally covered, but regarding a voice which is not a singing voice, and hair which is out of a braid, we are not concerned

4 ד

Is there room for societal norm here, based on the Shita Mequbetzet?

5 ה

צריך אדם להתרחק מהנשים מאד מאד ואסור לקרוץ בידיו או ברגליו ולרמוז בעיניו לאחד מהעריות ואסור לשחוק עמה להקל ראשו כנגדה ...ואסור לשמוע קול ערוה או לראות שערה והמתכוין לאחד מאלו הדברים מכין אותו מכת מרדות ואלו הדברים אסורים גם בחייבי לאוין:

A person must stay very far from women. He is forbidden to signal with his hands or his feet, or to hint with his eyes, to one of the "arayot". He is forbidden to be playful with her, to be frivolous in front of her, or to look upon her beauty...It is forbidden to listen to the voice of an erva or to look at her hair. If one intentionally does one of these things, we give him lashes of rebellion. These things are also forbidden in the case of ordinary Biblical prohibitions.

6 ו
הָעוֹשֶׂה דָּבָר מֵחֻקּוֹת אֵלּוּ הֲרֵי הוּא חָשׁוּד עַל הָעֲרָיוֹת. וְאָסוּר לָאָדָם לִקְרֹץ בְּיָדָיו וּבְרַגְלָיו אוֹ לִרְמֹז בְּעֵינָיו לְאַחַת מִן הָעֲרָיוֹת אוֹ לִשְׂחֹק עִמָּהּ אוֹ לְהָקֵל רֹאשׁ. וַאֲפִלּוּ לְהָרִיחַ בְּשָׂמִים שֶׁעָלֶיהָ אוֹ לְהַבִּיט בְּיָפְיָהּ אָסוּר. וּמַכִּין לַמִּתְכַּוֵּן לְדָבָר זֶה מַכַּת מַרְדּוּת. וְהַמִּסְתַּכֵּל אֲפִלּוּ בְּאֶצְבַּע קְטַנָּה שֶׁל אִשָּׁה וְנִתְכַּוֵּן לֵהָנוֹת כְּמִי שֶׁנִּסְתַּכֵּל בִּמְקוֹם הַתֹּרֶף. וַאֲפִלּוּ לִשְׁמֹעַ קוֹל הָעֶרְוָה אוֹ לִרְאוֹת שְׂעָרָהּ אָסוּר:
One who engages in these behaviours is suspected of committing Arayos. And it's forbidden for a person to intimate with his hands or feet or to hint with his eyes to any of the Arayos or to laugh with her or to engage in light-headedness. And even to smell her perfume or to gaze at her beauty is forbidden. And one who engages in this deliberately receives lashes of rebelliousness. And one who gazes even at the little finger of a woman intending to derive sexual pleasure is comparable to one who looks at her genitalia. And even to hear the voice of an Ervah or to look at her hair is forbidden.
7 ז

What is the strictness of this prohibition? How does this compare with the Shita Mequbetzet?

8 ח

שער של אשה שדרכה לכסות אסו' לקרות כנגדו: הגה (אפי' אשתו) אבל בתולות שדרכן לילך פרועות הראש מות': הגה וה"ה השערות של נשים שרגילין לצאת מחוץ לצמתן (ב"י בשם הרשב"א) וכ"ש שער נכרית אפי' דרכה לכסות (הגהות אלפסי החדשים): ג' יש ליזהר משמיעת קול זמר אשה בשעת ק"ש הגה ואפי' באשתו אבל קול הרגיל בו אינו ערוה [ב"י בשם אוהל מועד והג"מ]:

The hair of a woman that it is her practice (lit. way) to cover is forbidden to recite [the Recitation of the Sh'ma] in front of it. Gloss: even his wife . But unmarried women for whom it is their way to go with an uncovered head, it is permitted. Gloss: And so too is the law with the hairs of women that regularly come out of their covering (Beit Yosef in the name of Rashba) and certainly foreign hair [i.e. a wig] even if it is her practice to cover (Hagahot Alfasi haChadashim). 3: One should be careful from hearing a woman's singing voice at the time of the Recitation of the Sh'ma. Gloss: And even with his wife. But the voice to which one is accustomed has no [element of] nakedness in it. (Beit Yosef in the name of the name of Ohel Moed and the G"M)

9 ט

The Two Seifim here in the Shulhan Arukh seem to say something different than what he said before.

Can you see the Nuances?

10 י

כתיב (משלי כה יז) הוקר רגלך מבית רעך הרי שני חברים ולאחד אשה נאה. מוטב שיבא לביתך ואתה הוקר רגלך מביתו. מכל מה שכתוב בשיר השירים צריך להזהר שלא ישמע קול אשה והוא הדין לאשה שלא תשמע קול איש

Everything which is written in Shir HaShirim, one must be cautious with, [for example] that he must not hear the voice of a woman, and the same goes for a woman, that she must not hear the voice of a man.

11 יא

והטעם שלא חששו לקול באשה ערוה בקריאת המגילה נראה, כי במסכת ברכות דף כ"ד עמוד א' אמר שמואל קול באשה ערוה שנאמר (שיר השירים ב׳:י״ד) כי קולך ערב ומראיך נאוה עכ"ל ופרש בספר יראים השלם מצוה שפ"ב ובקצר י"ב כי קולך ערב פי' קול של שיר עכ"ל וכן הוא במרדכי במסכת ברכות שם ועוד ראשונים, ובספר האשכול בהלכות תפלה וקריאת שמע פרק ז' נקט קול זמר וכן הוא בספר אהל מועד ונפסק באורח חיים סימן ע"ה סעיף ג'. הרי שלא נאסר אלא קול של שיר או של זמר, וי"ל לדעת כל הראשונים האלה שניגון הטעמים אינו בגדר שיר או זמר ח"ו וכן כתב בכף החיים סימן תרפ"ט אות י"ג.

And the reason it seems that there was no concern regarding a woman reading megillah....is because that which is said in Masekhet Berakhot...is clearly said in Sepher Yere'im, a voice of song, so is it in the Mordekhai and in the Rishonim...and this is how it is brought as Halakha in Orach Haim....And according to all the Rishonim, the singing of the Trope of torah reading is not considered song...and this is what the Kaf haHayim brought.

12 יב

Based on all the above, do you see a reason to allow women's singing?


In What circumstances?