Meaning behind Korbanot

אמר אברהם רבש"ע שמא ישראל חוטאין לפניך אתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה א"ל לאו אמר לפניו רבש"ע הודיעני במה אירשנה א"ל (בראשית טו, ט) קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת וגו' אמר לפניו רבש"ע תינח בזמן שבית המקדש קיים בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם אמר לו כבר תקנתי להם סדר קרבנות בזמן שקוראין בהן לפני מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפני ואני מוחל להם על כל עונותיהם

Abraham said: Master of the Universe, perhaps the Jews will sin before You. Will You treat them as You did the generation of the flood and the generation of the dispersion, and destroy them? God said to him: No. Abraham said before God: Master of the Universe, tell me, with what shall I inherit it? How can my descendants ensure that You will maintain the world? God said to Abraham: “Take for Me a three-year-old heifer, and a three-year-old goat, and a three-year-old ram, and a turtledove, and a young pigeon” (Genesis 15:9). God was alluding to the offerings, in whose merit the Jewish people, and through them the entire world, will be spared divine punishment. Abraham said before God: Master of the Universe, this works out well when the Temple is standing, but when the Temple is not standing, what will become of them? God said to him: I have already enacted for them the order of offerings. When they read them before Me, I will ascribe them credit as though they had sacrificed them before Me and I will pardon them for all their transgressions. Since the offerings ensure the continued existence of the Jewish people and the rest of the world, the act of Creation is read in their honor.

(ב) צַ֚ו אֶת־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְאָמַרְתָּ֖ אֲלֵהֶ֑ם אֶת־קָרְבָּנִ֨י לַחְמִ֜י לְאִשַּׁ֗י רֵ֚יחַ נִֽיחֹחִ֔י תִּשְׁמְר֕וּ לְהַקְרִ֥יב לִ֖י בְּמוֹעֲדֽוֹ׃
(2) Command the Israelite people and say to them: Be punctilious in presenting to Me at stated times the offerings of food due Me, as offerings by fire of pleasing odor to Me.

דעת תורה בראשית עמ' רנח

הרי הקב"ה נותן לכל אחד כ"כ הרבה טוב, ומה אנחנו יכולים לתת להקב"ה- הרי "אם צדקת מה תתן לו"? לכן סידר הקב"ה את הנהגת העולם כאילו הוא ית' כביכול צריך לנו... כדי שטובתו ית' תהיה מושלמת תלה הקב"ה את הנהגת העולם במעשינו, שכביכול אנחנו במעשנו הטובים נותנים לו כח להנהיג את העולם בהארת פנים.

לעולם ישלש אדם שנותיו שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד מי יודע כמה חיי לא צריכא ליומי

The Sages said that a person should always divide his years into three parts, as follows: A third for Bible, a third for Mishna, and a third for Talmud. The Gemara asks: How can a person divide his life this way? Who knows the length of his life, so that he can calculate how long a third will be? The Gemara answers: No, it is necessary for one’s days, i.e., one should divide each day of his life in this manner.

(א) טעם למה אומרים משנת איזהו מקומן. ובו סעיף אחד:
קבעו לשנות אחר פרשת התמיד פרק איזהו מקומן וברייתא דרבי ישמעאל כדי שיזכה כל אדם ללמוד בכל יום מקרא משנה וגמרא דברייתא דרבי ישמעאל הוי במקום גמרא שהמדרש כגמרא:

(1) They established that one should recite the part of "Eyzehu M'komam" and the baraita of Rabbi Ishmael after the section of the daily offering in order that every person would attain merit by learning Bible, Mishnah, and Talmud every day in that the baraita of Rabbi Ishmael is in place of Talmud since midrash is like Talmud.

(ג) וְאָמַרְתָּ֣ לָהֶ֔ם זֶ֚ה הָֽאִשֶּׁ֔ה אֲשֶׁ֥ר תַּקְרִ֖יבוּ לַיהוָ֑ה כְּבָשִׂ֨ים בְּנֵֽי־שָׁנָ֧ה תְמִימִ֛ם שְׁנַ֥יִם לַיּ֖וֹם עֹלָ֥ה תָמִֽיד׃
(3) Say to them: These are the offerings by fire that you are to present to the LORD: As a regular burnt offering every day, two yearling lambs without blemish.

(ב) משרשי מצות הקרבנות כתבתי במצות המקדש בסדר ויקחו לי תרומה (מצוה צה) מה שעלה על רוחי בפשט הענין, ואחר אותם הטעמים, אני ממשיך גם כן טעם התמידין לומר, שנצטוינו בעבודה זו התמידית שהיא פעמים ביום בזריחת השמש, ובנטותו לערב, למען נתעורר מתוך המעשה הזה, ונשים כל לבנו וכל מחשבותינו לדבקה בשם ברוך הוא, ואמרנו כמה פעמים, שהאדם נפעל וטבעו מתעורר לפי עסק מעשהו, ולכן בהיות האדם נכון בטבעו שצריך לתקן לו מזון פעמים, ערב ובקר, נצטוה שישים מגמתו ועסקו בעסק עבודת בוראו גם כן שתי פעמים לבל תהיה עבודת העבד לעצמו יתירה על עבודתו לרבו, וכל זה למה? כדי לעורר רוחו וחפצו תמיד לזכר את בוראו, ובכן יכשיר מעשיו ויתברך ממנו, כי חפץ חסד הוא, וכמו שדרשו זכרונם לברכה (ספרי כאן) אשה ריח ניחח ליי, שאמרתי ונעשה רצוני, כלומר שכל חלק גבוה מכל קרבן אינו, רק חפצו ברוך הוא, שעשה העבד מה שצוהו רבו, למען יכשר לזכות בטובו ברוך הוא.

(2) I have written what went up in my spirit about the simple understanding of the matter from the roots of the commandment of the sacrifices on the commandment of the Temple in the Order of Vayikchu Li Trumah (Sefer HaChinuch 95). And I will also continue according to those reasons in the explanation of the regular sacrifices, to say that we were commanded in this regular service, which is twice a day - with the rising of the sun and with its inclining towards the evening - in order that we be aroused from this action and that we place all of our hearts and all of our thoughts to cling to God, blessed be He. And we have said several times that a person is acted upon - and his nature is aroused - according to the involvement of his actions. And hence in that a man's nature is designed that he needs to prepare nourishment for himself twice [a day], morning and evening, he is commanded that he place his industry and his occupation in the occupation of the service of his Creator two times [a day] as well, that the service of the servant to himself not be more than his service to his Master. And why all of this (what is its reason)? In order to regularly arouse his spirit and his desire to remember his Creator, and through this to make his actions proper and be blessed from [God]; as He is One who desires kindness. [It is] as they, may their memory be blessed, expounded (Sifrei Bamidbar 143:3), "'A fire, of pleasing smell to the Lord' - since I said, and My will was done" - meaning to say, that the entire portion of the Higher from any sacrifice is only His desire, blessed be He, that the servant do what his Master has commanded him, in order that he be fit to merit His goodness, blessed be He.

(ג) חֲבִיבָה הַקְּטֹרֶת לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, תֵּדַע לְךָ, שֶׁהֲרֵי דָּוִד נִתְאַוָּה לְהַקְטִיר קְטֹרֶת, שֶׁנֶּאֱמַר: עֹלוֹת מֵחִים אַעֲלֶה לָּךְ עִם קְטֹרֶת אֵילִים אֶעֱשֶׂה בָקָר וְגוֹ' (תהלים סו, טו). וְכֵן אַתְּ מוֹצֵא, שֶׁלֹּא נִשְׁתַּבְּחוּ קָרְבָּנוֹת בָּעוֹלָם כְּקָרְבְּנוֹת הַנְּשִׂיאִים. וְלָמָּה? שֶׁהָיוּ מַקְרִיבִין קְטֹרֶת תְּחִלָּה בְּקָרְבְּנוֹתֵיהֶם. שֶׁכֵּן הוּא אוֹמֵר עַל כָּל אֶחָד וְאֶחָד בְּקָרְבָּנוֹ, כַּף אַחַת עֲשָׂרָה זָהָב מְלֵאָה קְטֹרֶת (במדבר ז, יד)וכו'

(3) Incense is precious to the Holy One, blessed be He. You know this to be so because David was anxious to burn incense, as it is said: I will offer unto Thee burnt-offerings of fatlings with the sweet smoke of rams; I will offer bullocks with goats (Ps. 66:15). Hence you find that no sacrifices in the entire world were praised as highly as those of the leaders. Why? Because they offered incense prior to making their sacrifices, as Scripture states concerning each of their offerings: One golden pan of ten shekels, full of incense (Num. 7:20).

זוהר ויקהל תסו

א"ר שמעון, אם בני אדם היו יודעים, כמה עליון הוא מעשה הקטרת לפני הקב"ה היו לוקחים כל מלה ומלה ממנו, והיו מעלים אותה עטרה על ראשם, ככתר של זהב

(ח) וּבְהַעֲלֹ֨ת אַהֲרֹ֧ן אֶת־הַנֵּרֹ֛ת בֵּ֥ין הָעֲרְבַּ֖יִם יַקְטִירֶ֑נָּה קְטֹ֧רֶת תָּמִ֛יד לִפְנֵ֥י יְהוָ֖ה לְדֹרֹתֵיכֶֽם׃
(8) and Aaron shall burn it at twilight when he lights the lamps—a regular incense offering before the LORD throughout the ages.

וכתב הרא"ה שתיקנו לשנות פרק איזהו מקומן לפי שאין בכל אותו פרק מחלוקת והיא משנה ברורה למשה מסיני עכ"ל::

תורת לוי יצחק עמ' שנז

י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן הן כנגד י"ג מידות הרחמים

נפש שמשון על הסידור עמ' קעו

המספר י"ג מבטא את מידת הקב"ה שהיא למעלה מהעולם. הוא מבטא את השייכות לעוה"ב (עיין בקונטרס בריכות בחשבון בזה) י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם פירושם, שהאדם יכול לחיות את העוה"ב כאן, בעוה"ז. בעוה"ב לא נתענג מאכילה ושתיה אלא נשב ונלמד תורה. כיצד? עם י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן.