Symbolism of the Arba Minim
(מ) וּלְקַחְתֶּ֨ם לָכֶ֜ם בַּיּ֣וֹם הָרִאשׁ֗וֹן פְּרִ֨י עֵ֤ץ הָדָר֙ כַּפֹּ֣ת תְּמָרִ֔ים וַעֲנַ֥ף עֵץ־עָבֹ֖ת וְעַרְבֵי־נָ֑חַל וּשְׂמַחְתֶּ֗ם לִפְנֵ֛י ה' אֱלֹקֵיכֶ֖ם שִׁבְעַ֥ת יָמִֽים׃
(40) On the first day you shall take the product of hadar trees, branches of palm trees, boughs of leafy trees, and willows of the brook, and you shall rejoice before the LORD your God seven days.
דָּבָר אַחֵר, פְּרִי עֵץ הָדָר, אֵלּוּ יִשְׂרָאֵל, מָה אֶתְרוֹג זֶה יֵשׁ בּוֹ טַעַם וְיֵשׁ בּוֹ רֵיחַ, כָּךְ יִשְׂרָאֵל יֵשׁ בָּהֶם בְּנֵי אָדָם שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם תּוֹרָה וְיֵשׁ בָּהֶם מַעֲשִׂים טוֹבִים. כַּפֹּת תְּמָרִים, אֵלּוּ יִשְׂרָאֵל, מָה הַתְּמָרָה הַזּוֹ יֵשׁ בּוֹ טַעַם וְאֵין בּוֹ רֵיחַ, כָּךְ הֵם יִשְׂרָאֵל יֵשׁ בָּהֶם שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם תּוֹרָה וְאֵין בָּהֶם מַעֲשִׂים טוֹבִים. וַעֲנַף עֵץ עָבֹת, אֵלּוּ יִשְׂרָאֵל, מָה הֲדַס יֵשׁ בּוֹ רֵיחַ וְאֵין בּוֹ טַעַם, כָּךְ יִשְׂרָאֵל יֵשׁ בָּהֶם שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם מַעֲשִׂים טוֹבִים וְאֵין בָּהֶם תּוֹרָה. וְעַרְבֵי נָחַל, אֵלּוּ יִשְׂרָאֵל, מָה עֲרָבָה זוֹ אֵין בָּהּ טַעַם וְאֵין בָּהּ רֵיחַ, כָּךְ הֵם יִשְׂרָאֵל יֵשׁ בָּהֶם בְּנֵי אָדָם שֶׁאֵין בָּהֶם לֹא תּוֹרָה וְלֹא מַעֲשִׂים טוֹבִים, וּמָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עוֹשֶׂה לָהֶם, לְאַבְּדָן אִי אֶפְשָׁר, אֶלָּא אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יֻקְשְׁרוּ כֻלָּם אֲגֻדָּה אַחַת וְהֵן מְכַפְּרִין אֵלּוּ עַל אֵלּוּ, וְאִם עֲשִׂיתֶם כָּךְ אוֹתָהּ שָׁעָה אֲנִי מִתְעַלֶּה, הֲדָא הוּא דִכְתִיב (עמוס ט, ו): הַבּוֹנֶה בַשָּׁמַיִם מַעֲלוֹתָו, וְאֵימָתַי הוּא מִתְעֲלֶה כְּשֶׁהֵן עֲשׂוּיִין אֲגֻדָּה אַחַת, שֶׁנֶּאֱמַר (עמוס ט, ו): וַאֲגֻדָּתוֹ עַל אֶרֶץ יְסָדָהּ, לְפִיכָךְ משֶׁה מַזְהִיר לְיִשְׂרָאֵל: וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן.

Another explanation: "The fruit of a beautiful tree" - these are [referring to] Israel. Just like this citron (etrog), which has taste and has smell, so too Israel has among them people that have Torah and have good deeds. "The branches of a date palm" - these are [referring to] Israel. Just like this date, which has taste and has no smell, so too Israel has among them those that have Torah but do not have good deeds. "And a branch of a braided tree (a myrtle)" - these are [referring to] Israel. Just like this myrtle, which has smell and has no taste, so too Israel has among them those that have good deeds but do not have Torah. "And brook willows" - these are [referring to] Israel. Just like this willow, which has no smell and has no taste, so too Israel has among them people that have no Torah and have no good deeds. And what does the Holy One, blessed be He, do to them? To destroy them is impossible, but rather the Holy One, blessed be He, said "bind them all together [into] one grouping and these will atone for those." And if you will have done that, I will be elevated at that time. This is [the meaning of] what is written (Amos 9:6), "He Who built the upper chambers in the heavens" (indicating his elevation). And when is He elevated? When they make one grouping, as it is stated (Ibid.), "and established His grouping on the earth." Hence Moshe warned Israel, "And you shall take for yourselves on the first day."

ועוד יש בארבעה מינין אלו ענין אחר, שהם דומים לאברים שבאדם היקרים (עי' מדרש רבה ויקרא פ' ל' ומדרש תנחומא אמור אות יט). שהאתרוג דומה ללב, שהוא משכן השכל, לרמז שיעבד בוראו בשכלו, והלולב דומה לשדרה שהיא העקר שבאדם לרמז שיישיר כל גופו. לעבודתו ברוך הוא, וההדס דומה לעינים, לרמוז שלא יתור אחר עיניו ביום שמחת לבו, והערבה דומה לשפתים, שבהן יגמר האדם כל מעשהו בדבור, לרמז שישים רסן בפיו ויכון דבריו ויירא מהשם יתברך אף בעת השמחה. וטעם שאינו נוהג במדינה אלא יום אחד, לפי שידוע, כי עקר השמחה, ביום ראשון הוא, ואם תשאל שמיני עצרת שיש בו שמחה גדולה לישראל, למה לא היה נטל בו התשובה, כי יום שמיני עצרת כלו לשם יתברך וכמו שאמרו זכרונם לברכה (במדבר ובה פ' כא אות כב ובמדרש הגדול שמות כט לו) משל למלך שעשה סעודה וכו'. כדאיתא במדרש, ולבסוף אמר להם עכבו עמי יום אחד, שקשה עלי פרידתכם, ולפיכך נקרא עצרת, ואם כן אין צריך זכרון אחר. וחג הפסח אין צריך הזכרה בלולב, שהרי מצה ומרור וגופו של פסח בין ידיו, ועוד שאינו זמן שמחה כמו חג האסיף, וחג השבועות גם כן אין צריך הזכרה אחרת, כי עקר הרגל אינו אלא מצד מתן תורתנו, והיא זכרוננו הגדול לישר כל ארחותינו. זהו הנראה לי בענינים אלו על צד הפשט, והאמנתי כי יש אל המקבלים סודות נפלאים במצות הלולב ושלשת המינים.
And there is also another matter with these four things - that they are similar to precious limbs in a man (see Vayikra Rabbah 30:14; Midrash Tanchuma, Emor 19): As the citron is similar to the heart, which is the dwelling place of the intellect, to hint that he should serve His creator with his intellect; the lulav is similar to the backbone, which is the essence of a person, to hint that he should straighten himself completely for His service, blessed be He; the myrtle [leaves are] similar to the eyes, to hint that he should not stray after his eyes 'on the day of the rejoicing of his heart'; and the willow [leaves are] similar to the lips, with which a man completes all of his acts of speech, to hint that he should put a muzzle to his mouth, calibrate his words and fear God, may He be blessed, even at a time of joy. And the reason that it is only practiced one day in the country (outside of the Temple) is well-known - since the main joy is on the first day. And if you should ask, "Why would one not take it on Shemini Atseret, which has great joy on it for Israel" - the answer is that the day of Shemini Atseret is completely for God, may He be blessed. And [it is] as they, may their memory be blessed, said (Bemidbar Rabbah 21:22; Midrash HaGadol, Shemot 29:36), "A parable of a king who made a feast, etc.," as it is [found] in the Midrash. And at the end, He said to them, "Remain with me one day, as your departure is difficult for me." And therefore, it is called atseret (a stopping). And if so, there is no need for any other reminder. And the holiday of Pesach does not require another reminder with the lulav, as behold the matsa and marror and the body of the Pesach sacrifice are between his hands; and further since it is not a time of joy as [much as is] the holiday of the gathering. And the holiday of Shavuot also does not require another reminder, since the essence of [that] festival is only from the angle of the giving of our Torah - and that is the great reminder to straighten our ways. And this is what appears to me in these matters from the side of the simple understanding. And I have come to believe that the kabbalists (mystics) have wonderful secrets about the commandment of the lulav and the three [other plants].
דָּבָר אַחֵר, פְּרִי עֵץ הָדָר, זֶה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁכָּתוּב בּוֹ (תהלים קד, א): הוֹד וְהָדָר לָבָשְׁתָּ. כַּפֹּת תְּמָרִים, זֶה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁכָּתוּב בּוֹ (תהלים צב, יג): צַדִּיק כַּתָּמָר יִפְרָח. וַעֲנַף עֵץ עָבֹת, זֶה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, דִּכְתִיב (זכריה א, ח): וְהוּא עֹמֵד בֵּין הַהֲדַסִּים. וְעַרְבֵי נָחַל, זֶה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, דִּכְתִיב בֵּיהּ (תהלים סח, ה): סֹלּוּ לָרֹכֵב בָּעֲרָבוֹת בְּיָהּ שְׁמוֹ.

Another explanation: "The fruit of a beautiful tree (ets hadar)" - this is [referring to] the Holy One, blessed be He, as it is written about Him (Psalms 104:1), "You were dressed in splendor and beauty (hadar)." "The branches of a date palm" - this is [referring to] the Holy One, blessed be He, as it is written about Him (Psalms 92:13), "The righteous One flourishes like a date palm." "And a branch of a braided tree (a myrtle)" - this is [referring to] the Holy One, blessed be He, as it is written (Zechariah 1:8), "and He is standing among the myrtles." "And brook willows (arvei nachal)" - this is [referring to] the Holy One, blessed be He, as it is written about Him (Psalms 68:5), "praise the One that rides in the skies (aravot), with His name of the Lord."

דָּבָר אַחֵר, פְּרִי עֵץ הָדָר, זֶה אַבְרָהָם שֶׁהִדְּרוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּשֵׂיבָה טוֹבָה, שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית כד, א): וְאַבְרָהָם זָקֵן בָּא בַּיָּמִים, וּכְתִיב (ויקרא יט, לב): וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן. כַּפֹּת תְּמָרִים, זֶה יִצְחָק, שֶׁהָיָה כָּפוּת וְעָקוּד עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ. וַעֲנַף עֵץ עָבֹת, זֶה יַעֲקֹב, מָה הֲדַס זֶה רָחוּשׁ בְּעָלִין, כָּךְ הָיָה יַעֲקֹב רָחוּשׁ בְּבָנִים. וְעַרְבֵי נָחַל, זֶה יוֹסֵף, מָה עֲרָבָה זוֹ כְּמוּשָׁה לִפְנֵי שְׁלשָׁה מִינִין הַלָּלוּ, כָּךְ מֵת יוֹסֵף לִפְנֵי אֶחָיו. דָּבָר אַחֵר, פְּרִי עֵץ הָדָר, זוֹ שָׂרָה שֶׁהִדְּרָהּ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּשֵׂיבָה טוֹבָה, שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית יח, יא): וְאַבְרָהָם וְשָׂרָה זְקֵנִים. כַּפֹּת תְּמָרִים, זוֹ רִבְקָה, מַה תְּמָרָה זוֹ יֵשׁ בָּהּ אֹכֶל וְיֵשׁ בָּהּ עֳקָצִין, כָּךְ הֶעֱמִידָה רִבְקָה צַדִּיק וְרָשָׁע. וַעֲנַף עֵץ עָבֹת, זוֹ לֵאָה, מָה הֲדַס זֶה רָחוּשׁ בְּעָלִין, כָּךְ הָיְתָה לֵאָה רְחוּשָׁה בְּבָנִים. וְעַרְבֵי נָחַל, זוֹ רָחֵל, מָה עֲרָבָה זוֹ כְּמוּשָׁה לִפְנֵי שְׁלשֶׁת הַמִּינִין, כָּךְ רָחֵל מֵתָה לִפְנֵי אֲחוֹתָהּ.

Another explanation: "The fruit of a beautiful tree (ets hadar)" - this is [referring to] our father, Avraham, who the Holy One, blessed be He, graced (hider) with a good old age, as it is stated (Genesis 24:1), "And Avraham was old, had come along in days;" and it is written (Leviticus 19:32), "and you shall grace (hadarta) the old." "The branches (kappot) of a date palm" - this is [referring to] Yitschak, who was bound (kafut which is spelled with the same letters as kappot) and tied up on top of the altar. "And a branch of a braided tree (a myrtle)" - this is [referring to] Yakov. Just like this myrtle bustles with leaves, so too was Yakov bustling with children. "And brook willows" - this is [referring to] Yosef. Just like this willow gets withered before these three [other] species, so too did Yosef die before his brothers. Another explanation: "The fruit of a beautiful tree (ets hadar)" - this is [referring to] Sarah, who the Holy One, blessed be He, graced (hider) with a good old age, as it is stated (Genesis 18:11), "And Avraham and Sarah were old." "The branches of a date palm" - this is [referring to] Rivka. Just like this date palm, it has food and it has thorns, so too Rivkah brought up a righteous one and an evildoer. "And a branch of a braided tree (a myrtle)" - this is [referring to] Leah. Just like this myrtle bustles with leaves, so too was Leah bustling with children. "And brook willows" - this is [referring to] Rachel. Just like this willow gets withered before these three [other] species, so too did Rachel die before her sister.

דָּבָר אַחֵר, פְּרִי עֵץ הָדָר, זוֹ סַנְהֶדְרֵי גְדוֹלָה שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁהִדְּרָם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּשֵׂיבָה טוֹבָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, לב): מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם. כַּפֹּת תְּמָרִים, אֵלּוּ תַּלְמִידֵי חֲכָמִים שֶׁכּוֹפִין אֶת עַצְמָן לִלְמֹד תּוֹרָה אֵלּוּ מֵאֵלּוּ. וַעֲנַף עֵץ עָבֹת, אֵלּוּ שָׁלשׁ שׁוּרוֹת שֶׁל תַּלְמִידִים שֶׁיּוֹשְׁבִין לִפְנֵיהֶם. וְעַרְבֵי נָחַל, אֵלּוּ שְׁנֵי סוֹפְרִים שֶׁל דַּיָּנִין שֶׁעוֹמְדִים לִפְנֵיהֶם וְכוֹתְבִין דִּבְרֵי הַמְזַכִּים וְדִבְרֵי הַמְחַיְּבִין.

Another explanation: "The fruit of a beautiful tree (ets hadar)" - this is [referring to] the Great Sanhedrins (high courts) of Israel, who the Holy One, blessed be He, graced (hider) with a good old age, as it is stated (Leviticus 19:32), "And you shall get up in front of a venerable one." "The branches (kappot) of a date palm" - this is [referring to] the Torah scholars who force (kofin) themselves to learn one from the other. "And a branch of a braided tree (a myrtle)" - this is [referring to] the three rows of students who would sit in front of them (since three myrtle branches are customarily waved). "And brook willows" - this is [referring to] the two judges' scribes who would stand in front of them and write down the words of those who would render innocent and the words of those who would render guilty (since two willow branches are customarily waved).

שירי מצוה מעכבין את הפורענות שהרי תנופה שירי מצוה היא ועוצרת רוחות וטללים רעים ואמר רבא וכן בלולב רב אחא בר יעקב ממטי ליה ומייתי ליה אמר דין גירא בעיניה דסטנא ולאו מלתא היא משום דאתי לאיגרויי ביה:
non-essential aspects of a mitzva avert calamity, as waving is a non-essential aspect of the mitzva, since even if one failed to wave the loaves he fulfilled his obligation, and nevertheless it halts harmful winds and dews. And Rava said: And likewise one should conduct himself the same way with a lulav, i.e., one should wave it to and fro and raise and lower it for the same reasons. When Rav Aḥa bar Ya’akov would move the lulav to and fro, he would say: This is an arrow in the eye of Satan, as despite his best efforts, the Jewish people continue to joyously fulfill mitzvot. The Gemara notes: That is not a proper manner of conduct, as it will induce Satan to come to incite him to sin. Gloating due to his victory over the evil inclination will lead Satan to redouble his efforts to corrupt him.

The Symbolism of the Four Species, Rav Meir Shpiegelman

The four species we take on Sukkot symbolize four different forms in which water appears in the world. The aravot, or "brook willows," symbolize the water in brooks and streams. The lulav is taken from the palm tree, which grows near fountains of water. The etrog, as Chazal describe (Sukka 35a; Kiddushin 3a), "grows on any water," even through irrigation, and does not depend on proximity to a natural water source. Finally, the hadasim depend entirely on rainwater.

In Eretz Yisrael, water serves a dual purpose. Beyond its standard function as a liquid critical for the existence of all living things, it also symbolizes God's close supervision over the Land of Israel:

"For the land that you are about to enter and possess is not like the land of Egypt from which you have come, where you sow your seed and water it by your foot, like a vegetable garden. But the land you are about to cross into and possess is a land of hills and valleys – it drinks water from the rain of the heavens. It is a land which the Lord your God looks after, on which the Lord your God always keeps His eye, from year's beginning to year's end." (Devarim 11:10-12)

The festival of Sukkot relates to the Almighty's providence over Am Yisrael when they left Egypt and then entered the land. We therefore celebrate this festival by taking the four species, which symbolize divine providence as manifest through water.

The Arba'ah Minim, Alan Lucas (Rabbinical Assembly)

In some ways, the mitzvah of the lulav and etrog presents a bit of a challenge to moderns accustomed to rituals that are transparent in their meaning and easily decipherable. Still, one of the dangers in contemporary Judaism is precisely that we have become overly cerebral in our approach to religion. After the intense High Holiday period of prayer and introspective thought, Sukkot appeals to our senses. We build the sukkah with our hands, and we smell the four species and shake them back and forth as a sign of our exuberant sense of thanksgiving to God for all that we have in this world. Judaism makes demands both on the intellect and the spirit, both on the brain and on the heart, and Sukkot is a vibrant reminder of this lesson.