Moses' Disputation with the Angels

וא"ר יהושע בן לוי בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע מה לילוד אשה בינינו אמר להן לקבל תורה בא אמרו לפניו חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם (תהלים ח, ה) מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו יי אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים אמר לו הקב"ה למשה החזיר להן תשובה אמר לפניו רבש"ע מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם אמר לו אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה שנאמר (איוב כו, ט) מאחז פני כסא פרשז עליו עננו ואמר ר' נחום מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו אמר לפניו רבונו של עולם תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה (שמות כ, ב) אנכי יי אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים אמר להן למצרים ירדתם לפרעה השתעבדתם תורה למה תהא לכם שוב מה כתיב בה לא יהיה לך אלהים אחרים בין עמים אתם שרויין שעובדין

R. Yehoshua ben Levi also said: When Moses ascended on high, the ministering angels spoke before the Holy One, blessed be He; "Sovereign of the Universe! What business has one born of woman among us?" "He has come to receive the Torah," answered God. The angels replied, "That secret treasure, which has been hidden by You [...since] before the world was created? You desire to give to flesh and blood!? What is a mortal that You are mindful of him, the son of man that You recall him? O Lord, our Lord, how majestic is Your name throughout all the earth, You who covered (hod'kha) the heavens with Your splendor!" (Ps 8:5,2)

God said to Moses, "Reply to them with an answer." Moses said before Him, "Sovereign of the Universe, I am afraid they might incinerate me with their breath." He said to him, "Hold onto My throne of glory and reply to them with an answer." (proof texts that the throne protects)

He said to Him, "Sovereign of the Universe, Torah that you give me, what is written in it?" "'I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt (Ex 20:2).'" Moses said to them, "Did you go down to Egypt? Were you ensalved to Pharaoh? Why should you get Torah?" [Moses:] "What else is written in it?" "'You shall have no other gods (Ex 20:3).'" [Moses:] "Do you live among nations of idolators?

עבודת גלולים שוב מה כתיב בה זכור את יום השבת לקדשו כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות שוב מה כתיב בה לא תשא משא ומתן יש ביניכם שוב מה כתיב בה כבד את אביך ואת אמך אב ואם יש לכם שוב מה כתיב בה לא תרצח לא תנאף לא תגנוב קנאה יש ביניכם יצר הרע יש ביניכם מיד הודו לו להקב"ה שנאמר (תהלים ח, ב) יי אדונינו מה אדיר שמך וגו' ואילו תנה הודך על השמים לא כתיב

What else is written in it?" "'Remember the day of Shabbat to keep it holy (Ex 20:8).'" [Moses:] "You don't do any creative labor, so what do you need with rest? What else is written in it?" "'You shall not swear (tisa) [falsely by God's name] (Ex 20:7).'" [Moses:] "Is there business (masa) conducted among you? What else is written in it?" "'Honor your father and your mother (Ex 20:12).'" [Moses:] "Do any of you have a father or mother? What else is written in it?" "'You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal (Ex 20:13-15).'" [Moses:] "Is there jealousy among you? Is the evil impulse among you?"

Immediately they conceded/acknowledged/

thanked (hodu) the Holy One, as it says, O Lord, how majestic is your name in all the earth (Ps 8:10), while You who covered the heavens with Your splendor is not written [in this verse as it was in verse 2].

(א) לַמְנַצֵּ֥חַ עַֽל־הַגִּתִּ֗ית מִזְמ֥וֹר לְדָוִֽד׃ (ב) יי אֲדֹנֵ֗ינוּ מָֽה־אַדִּ֣יר שִׁ֭מְךָ בְּכָל־הָאָ֑רֶץ אֲשֶׁ֥ר תְּנָ֥ה ה֝וֹדְךָ֗ עַל־הַשָּׁמָֽיִם׃ (ג) מִפִּ֤י עֽוֹלְלִ֨ים ׀ וְֽיֹנְקִים֮ יִסַּ֪דְתָּ֫ עֹ֥ז לְמַ֥עַן צוֹרְרֶ֑יךָ לְהַשְׁבִּ֥ית א֝וֹיֵ֗ב וּמִתְנַקֵּֽם׃ (ד) כִּֽי־אֶרְאֶ֣ה שָׁ֭מֶיךָ מַעֲשֵׂ֣י אֶצְבְּעֹתֶ֑יךָ יָרֵ֥חַ וְ֝כוֹכָבִ֗ים אֲשֶׁ֣ר כּוֹנָֽנְתָּה׃ (ה) מָֽה־אֱנ֥וֹשׁ כִּֽי־תִזְכְּרֶ֑נּוּ וּבֶן־אָ֝דָ֗ם כִּ֣י תִפְקְדֶֽנּוּ׃ (ו) וַתְּחַסְּרֵ֣הוּ מְּ֭עַט מֵאֱלֹהִ֑ים וְכָב֖וֹד וְהָדָ֣ר תְּעַטְּרֵֽהוּ׃ (ז) תַּ֭מְשִׁילֵהוּ בְּמַעֲשֵׂ֣י יָדֶ֑יךָ כֹּ֝ל שַׁ֣תָּה תַֽחַת־רַגְלָֽיו׃ (ח) צֹנֶ֣ה וַאֲלָפִ֣ים כֻּלָּ֑ם וְ֝גַ֗ם בַּהֲמ֥וֹת שָׂדָֽי׃ (ט) צִפּ֣וֹר שָׁ֭מַיִם וּדְגֵ֣י הַיָּ֑ם עֹ֝בֵ֗ר אָרְח֥וֹת יַמִּֽים׃ (י) יי אֲדֹנֵ֑ינוּ מָֽה־אַדִּ֥יר שִׁ֝מְךָ֗ בְּכָל־הָאָֽרֶץ׃

(1) For the Leader; upon the Gittith. A Psalm of David. (2) O LORD, our Lord, How glorious is Thy name in all the earth! Whose majesty is rehearsed above the heavens. (3) Out of the mouth of babes and sucklings hast Thou founded strength, Because of Thine adversaries; That Thou mightest still the enemy and the avenger. (4) When I behold Thy heavens, the work of Thy fingers, The moon and the stars, which Thou hast established; (5) What is man, that Thou art mindful of him? And the son of man, that Thou thinkest of him? (6) Yet Thou hast made him but little lower than the angels, And hast crowned him with glory and honour. (7) Thou hast made him to have dominion over the works of Thy hands; Thou hast put all things under His feet: (8) Sheep and oxen, all of them, Yea, and the beasts of the field; (9) The fowl of the air, and the fish of the sea; Whatsoever passeth through the paths of the seas. (10) O LORD, our Lord, How glorious is Thy name in all the earth!

(א) כֹּ֚ה אָמַ֣ר יי הַשָּׁמַ֣יִם כִּסְאִ֔י וְהָאָ֖רֶץ הֲדֹ֣ם רַגְלָ֑י אֵי־זֶ֥ה בַ֙יִת֙ אֲשֶׁ֣ר תִּבְנוּ־לִ֔י וְאֵי־זֶ֥ה מָק֖וֹם מְנוּחָתִֽי׃

(1) Thus saith the LORD: The heaven is My throne, and the earth is My footstool; where is the house that ye may build unto Me? And where is the place that may be My resting-place?