Collection
סמינר "ומה עם המשפחה? זוגיות, הורות ושארות בספרות בית שני ובספרות חז"ל", המכללה האקדמית אחוה, תשפ"ג-תשפ"ד.
Sheets
FilterFilter icon
"האב על הבן": פרנסה, חינוך וסמכות הורית
דף מקורות לסמינר "ומה עם המשפחה?", מכללת אחוה תשפ"ג
Yoel Kretzmer-Raziel186 ViewsJanuary 3, 2023
Save "Sheet 456744"
"המזיק את אשתו": אלימות כנורמה וכהפרת נורמה
דף מקורות לשיעור בקורס "ומה עם המשפחה?", מכלל אחוה, תשפ"ג.
Save "Sheet 472289"
"הניח את ביתו והלך לשבות אצל בתו": שארות, קרבה ונפרדות
דף מקורות לשיעור השני בסמינר "ומה עם המשפחה? זוגיות, הורות ושארות בספרות בית שני ובספרות חז"ל", מכללת אחוה, תשפ"ג
Yoel Kretzmer-Raziel356 ViewsNovember 2, 2022 משפחה,שארות
Save "Sheet 442845"
פסח כחג משפחתי
דף לשיעור בסמינר "ומה עם המשפחה?", מכללת אחוה, תשפ"ג
Not PublishedYoel Kretzmer-Raziel341 ViewsMarch 16, 2023Haggadah,Seder,Passover
Save "Sheet 474284"
"השתא אתי, השתא אתי": רומנטיקה, התנגשות ערכית ואתיקה של הקרבה
דף מקורות לשיעור בקורס "ומה עם המשפחה?", המכללה האקדמית אחוה, תשפ"ג
Save "Sheet 459867"
"ההוא בר בבל": פערים תרבותיים ודיאלוג זוגי
דף לשיעור בקורס "ומה עם המשפחה?", מכללת אחוה, תשפ"ג.
Save "Sheet 448865"
"האיש מקדש" או "האשה נקנית"? הקידושין כטקס המכונן מעמד משפטי
דף לשיעור בקורס "ומה עם המשפחה?", מכללת אחוה, תשפ"ג
Save "Sheet 445988"