תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Yoma 68b:19"
Toggle Reader Menu Display Settings
ס״ח ב