יבמות ס״ב ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Yevamot 62b"
Toggle Reader Menu Display Settings
ס״ב ב