Chapter 46מ״ו
1 א

וּנְטַל יִשְרָאֵל וְכָל דִילֵיהּ וְאָתָא לִבְאֵר שָׁבַע וְדַבַּח דִבְחִין לֵאלָהָא דְאָבוּי יִצְחָק

And Israel journeyed with all that he had, and came to Beersheba, and offered sacrifices to the God of his father Izhak.

2 ב

וַאֲמַר יְיָ לְיִשְרָאֵל בִּנְבוּאָה בְּלֵילְיָא וַאֲמַר יַעֲקב יַעֲקב וַאֲמַר הָא נָא

And the Lord spake to Israel in a prophecy of the night, and said, Jakob! and he said, Behold me.

3 ג

וַאֲמַר אֲנָא הוּא אֵל אֱלָהֵיהּ דְאָבוּךְ לָא תִדְחַל מִלְמֵיחוֹת לְמִצְרַיִם עַל עֵיסַק שִׁעֲבּוּדָא דִי פְּסָקִית עִם אַבְרָהָם אֲרוּם לְעַם סַגִי אֲשַׁוִינָךְ תַּמָן

And He said, I am God, the God of thy father; fear not to go down into Mizraim on account of the servitude I have decreed with Abraham: for a great people will I make thee there.

4 ד

אֲנָא הוּא דִבְמֵימְרִי אֵיחוֹת עִמָךְ לְמִצְרַיִם וְאֵיחְמֵי סִיגוּפֵיהוֹן דִבְנָךְ וּמֵימְרִי יַעֲלִינָךְ תַּמָן אוּף אַפִּיק יַת בְּנָךְ מִתַּמָן וּבְרַם יוֹסֵף יְשַׁוֵי יְדֵיהּ עַל עֵינָךְ

I am He who in My Word will go down with thee into Mizraim; I will regard the affliction of thy children, and My Word shall bring thee up from thence, and cause thy children to come up; but Joseph shall lay his hand upon thine eyes.

5 ה

וְקָם יַעֲקב מִבֵּירָא דְשָׁבַע וּנְטָלוּ בְּנֵי יִשְרָאֵל יַת יַעֲקב אֲבוּהוֹן וְיַת טַפְלְהוֹן וְיַת נְשֵׁיהוֹן בִּסְדָנֵי דְשָׁדַר פַּרְעה לְמֵיטַל יָתֵיהּ

And Jakob arose from Beer de Sheba; and the sons of Israel journeyed, with Jakob their father, their little ones, and their wives, in the waggons which Pharoh had sent to carry him.

6 ו

וְדַבְּרוּ יַת קִנְיָנֵיהוֹן וְיַת נִכְסֵיהוֹן דִי קָנוּ בְּאַרְעָא דִכְנָעַן וְאָתוֹ לְמִצְרַיִם יַעֲקב וְכָל בְּנוֹי עִמֵיהּ

They took their possessions and the substance which they had gotten in the land of Kenaan, and came into Mizraim, Jakob and all his sons with him,

7 ז

בְּנוֹי וּבְנֵי בְנוֹי עִמֵיהּ בְּנָתֵיהּ וּבְנַת בְּנוֹי וְכָל זַרְעֵיהּ אַיְיתֵי עִמֵיהּ לְמִצְרָיִם

his sons and his sons' children with him, his daughters, and the daughters of his sons; and all his seed came with him to Mizraim.

8 ח

וְאִלֵין שְׁמָהַת בְּנֵי יִשְרָאֵל דְעָלוּ לְמִצְרַיִם יַעֲקב וּבְנוֹי בּוּכְרָא דְיַעֲקב רְאוּבֵן

These are the names of the sons of Israel who came into Mizraim. Jakob and his sons. The firstborn of Jakob, Reuben.

9 ט

וּבְנוֹי דִרְאוּבֵן חֲנוֹךְ וּפַלוּא וְחֶצְרוֹן וְכַרְמִי

And the sons of Reuben, Hanok and Phallu Hetsron and Karmi.

10 י

וּבְנוֹי דְשִׁמְעוֹן יְמוּאֵל וְיָמִין וְאוֹהַד וְיָכִין וְצוֹחַר וְשָׁאוּל הוּא זִמְרִי דְעָבַד עוֹבְדָא דִכְנַעֲנָאֵי בְּשִׁטִים

The sons of Shimeon, Jemuel and Jamin, Ochad, Jakin, Sochar and Shaul: he is Zimri, who made the work of the Kenaanites in Shittim.

11 יא

וּבְנוֹי דְלֵוִי גֵרְשׁוֹן וּקְהָת וּמְרָרִי

And the sons of Levi, Gershon, Kehath and Merari.

12 יב

וּבְנוֹי דִיהוּדָה עֵר וְאוֹנָן וְשֵׁלָה וָפֶרֶץ וָזָרַח וּמִית עֵר וְאוֹנָן עַל עֵיסַק עוֹבַדְהוֹן בִּישַׁיָיא בְּאַרְעָא דִכְנָעַן וְשֵׁלָה וְזֶרַח לָא אוֹלִידוּ בְּנִין בְּאַרְעָא דִכְנָעַן וַהֲווֹ בְנֵי פֶרֶץ דְנַחְתוּ לְמִצְרַיִם חֶצְרוֹן וְחָמוּל

The sons of Jehuda, Er, Onan, Shelah, Pherets, and Zarach. But Er and Onan died, on account of their evil work in the land of Kenaan; and Shelah and Zarach had no children in the land of Kenaan; but the sons of Pherets who went down to Mizraim were Hetsron and Chamul.

13 יג

וּבְנוֹי דְיִשָשׁכָר חַכִּימִין וּמָרֵי חוּשְׁבְּנָא וְשׁוּמְהוֹן תּוֹלָע וּפֻוָה וְיוֹב וְשִׁמְרוֹן

The sons of Issakar, sages, and masters of reasoning, their names were Tola, Phua, Job, and Shimron.

14 יד

וּבְנוֹי דִזְבוּלוּן תַּגְרִין מָרֵי פְּרַקְמַטְיָא מְפַרְנְסִין יַת אֲחוּהוֹן בְּנֵי יִשָשׁכָר וּמְקַבְּלִין אֲגַר כְּוַתְהוֹן וְשׁוּמְהוֹן סֶרֶד וְאֵילוֹן וְיַחְלְאֵל

The sons of Zebulon, merchants, masters of commerce nourishing their brethren, the sons of Issakar, and receiving a reward like theirs; and their names were Sered, Elon, and Jahleel.

15 טו

אִלֵין בְּנֵי לֵאָה דִילֵידַת לְיַעֲקב בְּפַדַן דַאֲרַם וְיַת דִינָה בְרַתֵּיהּ כָּל נַפְשַׁת בְּנוֹי וּבְרַתֵּיהּ תְּלָתִין וּתְלַת

These are the sons of Leah, whom she bare unto Jakob in. Padan Aram, with Dinah his daughter; all the souls of his sons and his daughter; thirty and three.

16 טז

וּבְנוֹי דְגָד צִפְיוֹן וְחַגִי שׁוּנִי וְאֶצְבּוֹן עֵרִי וַאֲרוֹדִי וְאַרְאֵלִי

And the children of Gad, Sephon, Haggi, Suni, Ezbon, Eri, Arodi, and Areli.

17 יז

וּבְנוֹי דְאָשֵׁר יִמְנָה וְיִשְׁוָה וְיִשְׁוִי וּבְרִיעָה וְשֶרַח אֲחַתְהוֹן דְאִידְבָּרִית כַּד הִיא קְיָימָא לְגִינוּנִיתָא עַל דְבַשְרַת לְיַעֲקב דְיוֹסֵף קַיֵים הִיא שִׁיזִיבַת לְיַתְבֵי אָבֵל מִדִין קְטוֹל בְּיוֹמֵי יוֹאָב וּבְנוֹי דִבְרִיעָה דְנַחֲתוּ לְמִצְרַיִם חֶבֶר וּמַלְכִּיאֵל

The children of Asher, Yimna, Yishvah, Yishvi, Beriah and Serach their sister, who was carried away while alive into the Garden (of Eden), because she had announced to Jakob that Joseph still lived. It was she who saved the inhabitants of (the city) Abel from the judgment of death, in the days of Joab. The sons of Beriah who went down into Mizraim were Heber and Malkiel.

18 יח

אִלֵין בְּנֵי זִלְפָּה דִיהַב לָבָן לְלֵאָה בְּרַתֵּיהּ וִילֵידַת יַת אִילֵין לְיַעֲקב שִׁיתְּסַר נַפְשִׁין

These are the children of Zilpha, whom Laban gave to Leah his daughter, and she bare them to Jakob; sixteen souls.

19 יט

בְּנוֹי רָחֵל אִיתַּת יַעֲקב יוֹסֵף וּבִנְיָמִין

The sons of Rahel, wife of Jakob, Joseph and Benjamin.

20 כ

וְאִתְיְלִיד לְיוֹסֵף בְּנִין בְּאַרְעָא דְמִצְרַיִם דִילֵידַת לֵיהּ אָסְנַת בַּת דִינָה וְרָבַת בְּבֵית פּוֹטִיפֶרַע רַבָּא דְטָנִיס יַת מְנַשֶׁה וְיַת אֶפְרָיִם

And to Joseph were born two sons in the land of Mizraim, whom Asenath the daughter of Dinah, educated in the house of Potiphera prince of Tanis, bare, Menasheh and Ephraim.

21 כא

וּבְנוֹי דְבִנְיָמִין עַשְרָא וּשׁוּמְהוֹן עַל פְּרִישׁוּתָא דְיוֹסֵף אָחוֹי. בֶּלַע, דְאִתְבְּלַע מִנֵיהּ. וָבֶכֶר, דְהוּא בּוּכְרָא דְאִמֵיהּ. וְאַשְׁבֵּל, דְהַלִיךְ בְּשִׁבְיָיתָא. גֵרָא, דְאִיתְגַר בְּאַרְעָא נוּכְרָאָה. וְנַעֲמָן, דַהֲוָה נָעִים וְיַקִיר. אֵחִי, דְהוּא אָחוֹי בַּר אִימֵיהּ. וָראשׁ, דַהֲוָה רֵישׁ בְּבֵית אָבוֹי. מֻפִּים, דְאִזְדַבֵּן בְּמוֹף. חֻפִּים, דְבִזְמַן דְאִתְפָּרֵשׁ מִינֵיהּ הֲוָה בַּר תַּמְנֵיסַר שְׁנִין וְחָזִי לְכֵילָת הִילוּלָא. וָאָרְד, דְנָחַת לְמִצְרָיִם

The sons of Benjamin, ten; and their names, according to the interpretation of Joseph his brother: Bela, who was swallowed up from him; Beker, who was the chosen of his mother; Eshbal, who went into captivity; Gera, who became a sojourner in a foreign land; Naaman, who was pleasant and honourable; Achi, who had a (twin) brother, the son of his mother; Rosh, who was a chief in his father's house; Muppim, who was sold into Muph; Chuppim, because at the time that he was separated from him he was the son of eighteen years and was eligible for marriage (Chupha, thalamus nuptialis); and Ared, who descended into Mizraim.

22 כב

אִלֵין בְּנֵי רָחֵל דְאִיתְיְלִידוּ לְיַעֲקב כָּל נַפְשָׁתָא אַרְבֵּסְרֵי

These are the children of Rahel who were born unto Jakob, all the souls fourteen.

23 כג

וּבְנוֹי דְדָן זְרִיזִין וְאַמְפּוּרִין וְלֵית סְכוּם לְמִנְיָנֵיהוֹם

The sons of Dan, able men (or armed) and merchants, of whose numbers there is no end (or sum).

24 כד

וּבְנוֹי דְנַפְתָּלִי יַחְצְאֵל וְגוּנִי וְיֵצֶר וְשִׁלֵם

And the sons of Naphtali, Jakzeel, Guni, Jetser, and Shillem.

25 כה

אִלֵין בְּנֵי בִלְהָה דִיהַב לָבָן לְרָחֵל בְּרַתֵּיהּ וִילֵידַת יַת אִלֵין לְיַעֲקב כָּל נַפְשָׁתָא שׁוּבְעָא

These are the sons of Bilhah whom Laban gave to Rahel his daughter; and she bare them unto Jakob, all the souls seven.

26 כו

כָּל נַפְשָׁתָא דְעָלָא עִם יַעֲקב לְמִצְרַיִם נַפְקֵי יַרְכֵיהּ בַּר מִנְשֵׁי דִבְנֵי יַעֲקב כָּל נַפְשָׁתָא שִׁיתִּין וְשִׁית

All the souls which went into Mizraim with Jakob which had come forth from his thigh; besides the wives of Jakob's sons, all the souls were sixty and six.

27 כז

וּבְנוֹי דְיוֹסֵף דְאִתְיְלִידוּ לֵיהּ בְּמִצְרַיִם נַפְשָׁתָא תְּרֵין וְיוֹסֵף דַהֲוָה בְמִצְרַיִם וְיוֹכֶבֶד בְּרַת לֵוִי דְאִתְיְלִידַת בְּמִעַלְהוֹן לְמִצְרַיִם בֵּינֵי טוּרַיָא סְכוּם כָּל נַפְשָׁתָא לְבֵית יַעֲקב דְעָלָא לְמִצְרַיִם שׁוּבְעִין

But the sons of Joseph who were born to him in Mizraim were two souls; and Joseph who was in Mizraim, and Jokebed the daughter of Levi, who was born among the hills in their journey to Mizraim, the sum of all the souls of the house of Jakob who came into Mizraim, seventy.

28 כח

וְיַת יְהוּדָה שָׁדַר קֳדָמוֹי לְוַת יוֹסֵף לִמְחַוְיָא קֳדָמוֹי אָרְחָא וּלְמִכְבְּשָׁא יַת עַמוּדַיָא דְאַרְעָא וּלְאָתַקְנָא קֳדָמוֹי בֵּית מֵישְׁרוֹי בְגוֹשְנָא וְאָתוֹ לְאַרְעָא דְגשֶׁן

And he sent Jehuda before him to Joseph to indicate the way before him, to subdue the pillars of the earth, and to provide him a house of dwelling in Goshena. And they came to the land of Goshen.

29 כט

וְטַקֵיס יוֹסֵף אַרְתִּיכֵיהּ וְסַלִיק לִקְדָמוּת יִשְרָאֵל אָבוּי לְגשֶׁן וְקָדָם דְאִשְׁתְּמוֹדְעֵיהּ אָבוֹי סְגַד לֵיהּ וְאִתְחַיֵיב לְמִיהֱוֵי שְׁנוֹי קְטִיעַן וּתְהָא וְאִתְחַמֵי לֵיהּ וּרְכִן עַל פְּרִיקַת צַוְורֵיהּ וּבְכָא עַל צַוְורֵיהּ תּוּב עַל דִסְגַד לֵיהּ

And Joseph made ready his chariot, and went up to meet Israel his father in Goshen; and his father, before he recognised him, worshipped him, and thus became liable to be shortened (or cut off) in his years. And he wondered, and beheld him, and fell upon his neck, and wept still upon his neck, because he had worshipped him.

30 ל

וַאֲמַר יִשְרָאֵל לְיוֹסֵף אִין מַיְיתָנָא בַּהֲדָא זִמְנָא מִתְנַחֵם אֲנָא דִי בְמֵיתוּתָא דְמַיְיתִין בָּהּ צַדִיקַיָא אֲנָא מַיִית בָּתַר דְחָמִית סְבַר אַפָּךְ אֲרוּם עַד כְּדוֹן אַנְתְּ קַיָים

And Israel said to Joseph, If at this time I die, I am Comforted: for with the death that the righteous die shall I die, after seeing thy face, because thou art yet alive.

31 לא

וַאֲמַר יוֹסֵף לְאָחוֹי וּלְבֵית אָבוֹי אִיסַק וְאַתְנֵי לְפַרְעה וְאֵימַר לֵיהּ אַחַי וּבֵית אַבָּא דִבְאַרְעָא דִכְנָעַן אָתוֹ לְוָתִי

And Joseph said to his brethren and his father's house, I will go up and tell Pharoh, and say to him, My brethren and my father's house from the land of Kenaan have come to me.

32 לב

וְגוּבְרַיָא רַעֲיָין דְעָאָן אֲרוּם גוּבְרֵי מָרֵי גֵיתֵי הֲווֹ וְעַנְהוֹן וְתוֹרֵיהוֹן וְכָל דִילְהוֹן אַיְיתִיאוּ

The men are pastors of sheep; for they are men, the masters of flocks; and their sheep and oxen and all which they have, they have brought.

33 לג

וִיהֵי אֲרוּם יִקְרֵי לְכוֹם פַּרְעה וְיֵימַר תָּנוּן לִי מַה עוֹבָדֵיכוֹן

And it must be, when Pharoh calleth you, and saith, Tell me, what is your work?

34 לד

וְתֵימְרוּן מָרֵי גֵיתֵי הֲווֹ עַבְדָךְ מִטַלְיוּתָנָא וְעַד כְּדוּן בְּגִין דְתֵיתְבוּן בְּאַרְעָא דְגשֶׁן אֲרוּם מְרַחְקִין מִצְרָאֵי כָּל רָעֵי עָנָא

you must say, Thy servants have been masters of flocks from our youth until now: that you may dwell in the land of Goshen; because the Mizraee reject all shepherds.