Chapter 14י״ד
1 א

וַהֲוָה בְּיוֹמֵי אַמְרָפֶל הוּא נִמְרוֹד דְאֲמַר לְמִירְמֵי אַבְרָם לְנוּרָא הוּא מַלְכָּא דְפּוּנְטוֹס אַרְיוֹךְ דַהֲוָה אָרִיךְ בְּגִיוּבְרַיָא מַלְכָּא דְתַלְסַר כְּדָרְלָעוֹמֶר דַהֲוָה קִישַׁר מִתְהֲפִיךְ בְּעוּמְרִין מַלְכָּא דְעֵילָם וְתִדְעָל רַמָאָה כְּתַעֲלָא מַלְכָּא דְעַמְמַיָא מִשְׁתַּמְעִין לֵיהּ

And it was in the days of Amraphel,--he is Nimrod, who commanded Abram to be cast into the furnace; he was then king of Pontos; Ariok, (so called) because he was (arik) tall among the giants, king of Thalasar, Kedarlaomer, (so called) because he had bound himself (or gone over) among the bondmen of the king of Elam, and Thidal, crafty as a fox, king of the peoples subjected to him,

2 ב

עָבְדוּ קְרָבָא עִם בֶּרַע דְעוֹבְדוֹי בְּבִישׁ מַלְכָּא דִסְדוֹם וְעִם בִּרְשַׁע דְעוֹבְדוֹי בִּרְשִׁיעָא מַלְכָּא דַעֲמוֹרָה שִׁנְאָב דַאֲפִילוּ לְאָבוֹי הֲוָה שָנֵי מַלְכָּא דְאַדְמָה וְשֶׁמְאֵבֶר דִמְחַבֵּל אֵיבְרֵיהּ לִיזְנֵיהּ מַלְכָּא דִצְבוֹיִם וּמַלְכָּא דְקַרְתָּא דִבְלָעַת דַיְירָהָא הִיא זוֹעַר

made war with Bera, whose deeds were evil, king of Sedom, and with Birsha, whose deeds were with the wicked, king of Amora: Shinab, who had hated his father, king of Admah, and Shemebar, who had corrupted himself with fornication, king of Zeboim; and the king of the city which consumed (Bela) the dwellers thereof, which is Zoar.

3 ג

כָּל אִלֵין אִתְחַבְּרוּ לְמֵישַׁר פַּרְדְסַיָא הוּא אָתַר דְמַסִיק פְּרַקְטוּנִין דְמַיִין וְשַׁדִי לְהוֹן לְיַמָא דְמִלְחָא

All these were joined in the vale of the gardens (paredesaia), the place that produced the streamlets of waters that empty themselves into the sea of salt.

4 ד

תַּרְתֵּי סְרֵי שְׁנִין פְּלָחוּ יַת כְּדָרְלָעוֹמֶר וּבִתְלַסְרֵי שְׁנִין מָרָדוּ

Twelve years they had served Kedarlaomer; and in the thirteenth year they had rebelled.

5 ה

וּבִירְבֵּיסְרֵי שְׁנִין אָתָא כְדָרְלָעוֹמֶר וּמַלְכַיָא דְעִימֵיהּ וּמְחוֹ יַת גִבָּרַיָא דִבְעַשְׁתְּרוֹת קַרְנָיִם וְיַת תַּקִיפַיָא דִבְהֶמְתָּא וְיַת אֵימְתָנֵי דִבְשָׁוֵהּ קִרְיָתָיִם

And in the fourteenth year came Kedarlaomer and the kings who were with him, and smote the Giants (gibboraia) which were in Ashtaroth-Karniam, and the Strong who were in Hametha, and the Terrible who were in the plain of Kiriathaim,

6 ו

וְיַת חוֹרָאֵי דִבְטַוְורַיָא רָמַיָא דִגְבָלָא עַד מֵישַׁר פָּארָן דִסְמִיךְ לִצְטַר מַדְבְּרָא

and the Choraee (dwellers in caverns) who were in the high mountains of Begala, unto the valley of Pharan, which was nigh upon the edge of the desert.

7 ז

וְתָבוּ וְאָתוּ לְאַתְרָא דְאִתְפְּלִיג דִינָא דְמשֶׁה נְבִיָא עַל עֵינָא דְמֵי מַצוֹתָא הוּא רֵיקָם וּמְחוֹי יַת כָּל חַקְלֵי עֲמַלְקָאֵי וְאוֹף יַת אֱמוֹרָאֵי דְיָתִיב בְּעֵין גֶדִי

And they returned, and came to the place where was rendered the judgment of Mosheh the prophet, to the fountain of the waters of Strife, which is Requam. And they smote all the fields of the Amalkaee, and also the Emoraee, who dwelt in En-gedi.

8 ח

וּנְפַק מַלְכָּא דִסְדוֹם וּמַלְכָּא דַעֲמוֹרָה וּמַלְכָּא דְאַדְמָה וּמַלְכָּא דִצְבוֹיִים וּמַלְכָּא דְקַרְתָּא דִבְלָעַת דַיְרָהָא אִיהִי זוֹעַר וְסָדְרוּ עִמְהוֹן סִדְרֵי קְרָבָא בְּמֵישַׁר פַּרְדְסַיָא

And the king of Sedom, and the king of Amorah, and the kind of Admah, and the king of Zeboim, and the king of the city which consumed its inhabitants, which is Zoar, went forth, and set the array of battle against them in the valley of the gardens;

9 ט

עִם כְּדָרְלָעוֹמֶר מַלְכָּא דְעֵילָם וְתִידְעָל מַלְכָּא דְעַמְמַיָא מִשְׁתַּמְעִין לֵיהּ וְאַמְרָפֶל מַלְכָּא דְפוּנְטוֹס וְאַרְיוֹךְ מַלְכָּא דִתְלָסַר אַרְבַּעַת מַלְכִין סַדָרוּ קְרָבָא לִקְבֵיל חַמְשָׁא

with Kedarlaomer king of Elam, and Thidal king of the nations obedient to him, and Amraphel king of Pontos, and Ariok king of Thelasar; four kings arrayed in battle against five.

10 י

וּמֵישַׁר פַרְדְסַיָא בֵּירִין בֵּירִין מַלְיָן חִימְרָן וַעֲרָקוּ מַלְכָּא דִסְדוֹם וַעֲמוֹרָה וּנְפָלוּ תַמָן וְדִשְׁתַּאֲרוּ לְטַוְורֵיהּ עָרָקוּ

And the valley of the gardens had many pits filled with bitumen: and the kings of Sedom and Amora fled away, and fell there; and they who were left fled to the mountains.

11 יא

וּנְסֵיבוּ יַת כָּל קִנְיָינָא דִסְדוֹם וַעֲמוֹרָה וְיַת כָּל מְזוֹנֵיהוֹן וַאֲזָלוּ

And they took all the property of Sedom and Amora, and all their food, and went.

12 יב

וּשְׁבוֹ יַת לוֹט וְיַת קִנְיָנֵיהּ בַּר אָחוֹי דְאַבְרָם וַאֲזָלוּ וְהוּא יָתֵיב בִּסְדוֹם

And they made captive Lot the son of Abram's brother, and his property, and went. And he had dwelt in Sedom.

13 יג

וְאָתָא עוֹג דְאִישְׁתֵּזֵיב מִן גוּבְרַיָא דְמִיתוּ בְּטוּבְעָנָא וּרְכַב עִילוֹי תֵיבוּתָא וַהֲוָה גְנָנָא עַל רֵישֵׁיהּ וַהֲוָה מִתְפַּרְנֵס מִן מְזוֹנוֹי דְנחַ וְלָא בִּזְכוּתֵיהּ אִשְׁתֵּזִיב אֱלָהֵין דְיֶחֱמוּן דַיְירֵי עַלְמָא גְבוּרְתָּא דַיְיָ וְיֵימְרוּן הֲלָא גִיבָּרַיָא דַהֲווֹ מִלְקַדְמִין מָרְדוּ בְּמָארֵי עַלְמָא וְשֵׁיצֵיאוּנוּן מִן אַרְעָא וְכַד אַגְחוּ מַלְכַיָא הָאִילֵן הֲוֵהּ עוֹג עִמְהוֹן אָמַר בְּלִבֵּיהּ אֵיזֵיל וְאַחֲוֵי לְאַבְרָם עַל עֵיסַק לוֹט דְאִשְׁתְּבֵי וְיֵתֵי לְשֵׁיזְבוּתֵיהּ מִן יַדְהוֹן דְמַלְכַיָא וְיִתְמְסַר בִּידֵיהוֹן עָאֵל אָתָא בְּמֵיעֲלֵי יוֹמָא דְפִסְחָא אַשְכְּחֵיהּ דַהֲוָה עָבִיד גְרִיצִין פַּטִירָן בְּכֵן חַוִי לְאַבְרָם עִיבְרָא וְהוּא הֲוָה שָׁרֵי בְּחֶזְוֵי מַמְרֵא אֱמוֹרָאָה אָחוֹי דְאֶשְׁכּוֹל וְאָחוֹי דְעָנֵר וְהִינוּן הֲווֹ מָארֵי קַיְימֵיהּ דְאַבְרָם

And Og came, who had been spared from the giants that died in the deluge, and had ridden protected upon the top of the ark, and sustained with food by Noah; not being spared through high righteousness, but that the inhabitants of the world might see the power of the Lord, and say, Were there not giants who in the first times rebelled against the Lord of the world, and perished from the earth? But when these kings made war, behold, Og, who was with them, said in his heart, I will go and show Abram concerning Lot, who is led captive, that he may come and deliver him from the hands of the kings into whose hands he has been delivered. And he arose and came, upon the eve of the day of the Pascha, and found him making the unleavened cakes. Then showed he to Abram the Hebrew, who dwelt in the valleys of Mamre Amoraah, brother of Eshkol and brother of Aner, who were men of covenant with Abram.

14 יד

וְכַד שְׁמַע אַבְרָם אֲרוּם אִשְׁתְּבִי אָחוּי וְזַיַין יַת עוּלֵימוֹי דְחָנִיךְ לִקְרָבָא מַרְבְּיָינֵי בֵּיתֵיהּ וְלָא צְבוּ לִמְהַלְכָה עִימֵיהּ וּבָחַר מִנְהוֹן יַת אֱלִיעֶזֶר בַּר נִמְרוֹד דַהֲוָה מְתִיל בִּגְבוּרְתֵּיהּ כְּכֻלְהוֹן תְּלַת מְאָה וְתַמְנֵסַר וּרְדַף עַד דָן

And when Abram heard that his brother was made captive, he armed his young men who were trained for war, grown up in his house; but they willed not to go with him. And he chose from them Eliezer the son of Nimrod, who was equal in strength to all the three hundred and eighteen; and he pursued unto Dan.

15 טו

וְאִתְפְּלֵיג לְהוֹם לֵילְיָא בְּאָרְחָא פַלְגוּתָא אַגְחָן עִם מַלְכַיָא וּפַלְגוּתָא אַצְטִינְיָיא לְמִימְחֵי בּוּכְרַיָא בְּמִצְרַיִם וְקָם אִיהוּ וְעַבְדוֹי וּמְחִינוּן וּרְדָפִינוּן מַה דְאִשְׁתְּאַר מִנְהוֹן עַד דְאִידְכַּר חוֹבָא דְעָתִיד לְמֶהֱוֵי בְּדָן דְמִצִיפּוּנָא לְדַרְמָשֶק

And he divided them at night in the way; a part were to engage with the kings, and a part were hidden to smite the firstborn of Egypt. And he arose, he and his servants, and smote them, and pursued them which remained of them unto (the place) of the memorial of sin which was to be in Dan, from the north of Darmesek.

16 טז

וְאָתֵיב יַת כָּל קִנְיָינָא וְאוּף יַת לוֹט אָחוֹי וְקִנְיָנֵיהּ אָתֵיב וְאוּף יַת נְשַׁיָא וְיַת עַמָא

And he brought back all the substance, and also Lot his brother and his substance he brought back, and also the women and the people.

17 יז

וּנְפַק מַלְכָּא דִסְדוֹם לְקָדָמוּתֵיהּ בָּתַר דְתַב מִלְמִמְחֵי יַת כְּדָרְלָעוֹמֶר וְיַת מַלְכַיָא דְעִימֵיהּ לְמֵישַׁר מְפַנָא הוּא בֵּית רֵיסָא דְמַלְכָּא

And the king of Sedom came forth, after that he returned from destroying Kedarlaomer and the kings who were with him, to meet him at the plain of Mephana, which was the king's race-course.

18 יח

וּמַלְכָּא צַדִיקָא הוּא שֵׁם בַּר נחַ מַלְכָּא דִירוּשְׁלֶם נָפַק לִקְדָמוּת אַבְרָם וְאַפֵּיק לֵיהּ לֶחֶם וַחֲמַר בְּהַהוּא זִימְנָא הֲוָה מְשַׁמֵשׁ קָדָם אֱלָהָא עִילָאָה

And Malka Zadika, who was Shem bar Noah, the king of Yerushalem, came forth to meet Abram, and brought forth to him bread and wine; and in that time he ministered before Eloha Ilaha.

19 יט

וּבָרְכֵיהּ וַאֲמַר בְּרִיךְ אַבְרָם מִן יְיָ אֱלָהָא עִילָאָה דִבְגִין צַדִיקַיָא קְנָא שְׁמַיָא וְאַרְעָא

And he blessed him, and said, Blessed be Abram of the Lord God Most High, who for the righteous possesseth the heavens and the earth.

20 כ

וּבְרִיךְ אֱלָהָא עִילָאָה דְעָבַד סַנְאָךְ כִּתְרֵיסָא דִמְקַבֵּל מַחְתָּא וִיהַב לֵיהּ חַד מִן עַסְרָא מִכָּל מַה דְאָתֵיב

And blessed be Eloha Ilaha, who hath made thine enemies as a shield which receiveth a blow. And he gave to him one of ten, of all which he brought back.

21 כא

וַאֲמַר מַלְכָּא דִסְדוֹם לְאַבְרָם הַב לִי נַפְשַׁת אֵינָשָׁא דְעַמִי דַאֲתֵיבְתָּא וְקִנְיָינָא דְבַר לָךְ

And the king of Sedom said to Abram, Give me the souls of the men of my people whom thou hast brought back, and the substance take to thyself.

22 כב

וַאֲמַר אַבְרָם לְמַלְכָּא דִסְדוֹם אֲרֵימִית יָדִי בִּשְׁבוּעָה קֳדָם יְיָ אֱלָהָא עִילָאָה דִבְגִין צַדִיקַיָא קָנָא בְּקִנְיָינֵיהּ שְׁמַיָא וְאַרְעָא

And Abram said to the king of Sedom, I have uplifted my hands in an oath before the Lord God the Most High, who for the just possesseth his possession of the heavens and the earth,

23 כג

אִין מִן חוּטָא וְעַד סַנְדְלַת רְצוּעָה אִין אֶסַב מִכָּל דִי לָךְ וְלָא תְהֵי מִתְרַבְרַב לְמֵימָר אֲנָא אַעֲתָרִית מִן דִידִי יַת אַבְרָם

if from a thread to the latchet of a sandal I receive any thing of all that is thine; lest thou magnify thyself in saying, I have enriched Abram from mine own.

24 כד

הֲלָא לֵית לִי רְשׁוּ בְכּוֹלָא אַרְעָא דְבַר מִנִי אָכְלוּ עוּלֵימַיָא וְחוֹלַק גוּבְרַיָא דַאֲזָלוּ עִמִי עָנֵר אֶשְׁכּוֹל וּמַמְרֵא אַף הִינוּן יִסְבּוּן חוּלְקֵיהוֹן

Have I not power over all the spoil?--Apart from what the young men have eaten, and the portion of the men who went with me, Aner, Eshkol, and Mamre, they also receiving their portion.