48:8מ״ח:ח׳
1 א

וירא ישראל את בני יוסף ראה שהם בני אדם אבל לא הכיר מי הם:

וירא ישראל את בני יוסף, he recognised them as human beings, but did not recognise them for who they were.