35:22ל״ה:כ״ב
1 א

וישמע ישראל ויהיו בני יעקב שנים עשר. אע''פ ששמע לא הפילו ממנין בניו כי לא היה ספק אצלו שעשה תשובה לאלתר ולא נעדר ממנין בני יעקב:

And Yisrael heard. Nevertheless, he did not cease to count Reuvein among his sons because he had no doubt that he repented immediately.