24:61כ״ד:ס״א
1 א

ויקח העבד את רבקה מיד שלוחי האב שמסרו לשלוחי הבעל ובהיותה אז נשואה לגמרי היתה גברת והיה האיש אז עבד לה:

ויקח העבד את רבקה, this describes the transfer from the father’s emissaries to those of the husband, as described in Ketuvot 48. Once the marriage became consummated she became the mistress, and Eliezer became her servant also.