32:19ל״ב:י״ט
1 א

וירא את העגל ומחולות ויחר אף משה כשראה שהיו שמחים בקלקול שעשו, כענין כי רעתכי אז תעלוזי ובזה התקצף ונואש שיוכל לתקון המעוות באופן שיחזרו לתמותם ויהיו ראוים לאותן הלוחות:

וירא את העגל ואת המחולות ויחר אף משה, Moses’ anger was aroused over the fact that people rejoiced over the damage to themselves they had caused. We find something parallel in Jeremiah 11,15 כי רעתכי אז תעלזי, ”for you exult in performing your evil deeds.” At this point Moses despaired of the people doing teshuvah before being punished. They were no longer fit to receive the Tablets