20:13כ׳:י״ג
1 א

לא תנאף עקרו באשת איש, שהוא היותר מורגל אצל עוברי עבירה, ובכללו כל ביאה פסולה:

לא תנאף, this commandment is phrased as applying to sexual intercourse with someone else’s legal wife because this is the most likely scenario; it applies to all forbidden sexual intercourse.

2 ב

לא תגנוב בכלל גנבה גנבת נפשות וגנבת ממון וגנבת דעת הבריות, אף על פי שעקר האזהרה על גנבת נפשות, דבר הלמד מענינו, כמו שלמדוהו ז''ל:

לא תגנוב, the term “stealing” also includes the “stealing,” i.e. kidnapping of human beings. Even deceiving your fellow man deliberately is called “stealing” גנבת דעת הבריות, “stealing people’s minds, misleading them to believe that lies are truth. (compare Sanhedrin 86)

3 ג

לא תענה ברעך עד שקר ובכלל זה הולך רכיל ומוציא שם רע, אף על פי שעקרו על מעיד בבית דין:

לא תענה ברעך עד שקר, this includes spreading slander about people surreptitiously, something generally known asמוציא שם רע, “defaming someone, ruining his reputation.” The principal meaning in our verse is perjuring oneself when testifying against a fellow man