תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Sanhedrin 20a:7"
Toggle Reader Menu Display Settings
כ׳ א
תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Chidushei Agadot on Sanhedrin 22a:7"
Toggle Reader Menu Display Settings
כ״ב א