תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rosh Hashanah 22a"
Toggle Reader Menu Display Settings
כ״ב א