תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rif Eruvin 35b:4"
Toggle Reader Menu Display Settings
ל״ה ב