Rashi on Taanit 18b:11רש"י על תענית י״ח ב:י״א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Taanit 18b:11"
Toggle Reader Menu Display Settings
18b:11י״ח ב:י״א

וכמה הויא התחלה - שאינו מפסיק לאחר מכאן:

רבי אחא ורבי יוסי - אמוראי נינהו דלאו אורחא דתנאי לאשתעויי בגמרא כי האי גוונא:

שלש - תעניות שני וחמישי ושני: