11:15י״א:ט״ו
1 א

ואם ככה את עושה לי. תָּשַׁשׁ כֹּחוֹ שֶׁל מֹשֶׁה כִּנְקֵבָה כְּשֶׁהֶרְאָהוּ הַקָּבָּ"ה הַפֻּרְעָנוּת שֶׁהוּא עָתִיד לְהָבִיא עֲלֵיהֶם עַל זֹאת, אָמַר לְפָנָיו, אִם כֵּן, הָרְגֵנִי תְּחִלָּה:

ואם ככה את עשה לי AND IF THOU DO THUS WITH ME [KILL ME, I PRAY THEE …] — The Hebrew word for “Thou” appears in the feminine form את instead of the masculine אתה to intimate that Moses’ strength grew weak as that of a woman when the Holy one, blessed be He, showed him the punishment which He was to bring in future upon them for this (for their sin). He, (Moses) therefore, said before Him, “If so, kill me first” (Sifrei Bamidbar 91).

2 ב

ואל אראה ברעתי. בְּרָעָתָם הָיָה לוֹ לִכְתֹּב, אֶלָּא שֶׁכִּנָּה הַכָּתוּב, וְזֶה אֶחָד מִתִּקּוּנֵי סוֹפְרִים בַּתּוֹרָה לְכִנּוּי וּלְתִקּוּן לָשׁוֹן:

ואל אראה ברעתי AND LET ME NOT SEE MY EVIL — It ought to have written (according to the Midrashic explanation above) “and let me not see their evil”, only that Scripture modified the expression (i.e. it used a euphemistic expression referring the evil to himself instead of to the whole people). This is one of the variations occurring in the Torah such as writers make for the purpose of modifying and improving the phrase (cf. Rashi on Genesis 18:22 and Midrash Tanchuma, Beshalach 16).

Paragraph 91צ״א
1 א

האנכי הריתי את כל העם הזה אם אנכי ילדתיהו? והיכן דבר לו כן? בשעה שאמר לו שמות לב לך נחה את העם אל אשר דברתי לך. לפיכך הדבר תלוי בך. או לא תלוי בך? ת"ל וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל. אמר להם: היו יודעים שסרבנין וטרחנין הם! אלא על מנת שתקבלו עליכם שיהו מקללים אתכם, וסוקלים אתכם באבנים! מאין לי בשר. וכי אחד הוא או שנים לסובלם? אם ככה את עושה לי הרגני נא הרוג. לפי שהראה הקב"ה למשה סדר פורענות העתידה לבוא עליהם. היה רבי שמעון אומר: משל למה הדבר דומה? לאחד שיצא ליהרג הוא ובניו, אמר לספקלטור: הרגני עד שלא תהרוג את בניי. לא כשם שנאמר בצדקיהו מלכים ב כה וישחט את בני צדקיהו לעיניו ואח"כ את עיני צדקיהו עיור. כך אמר משה לפני המקום: אם ככה את עושה לי הרגני נא הרוג. הא יפה לי להורגני תחילה ואל אראה בפורענות העתידה לבוא עליהם:

(Bamidbar 11:11) "And Moses said to the L-rd: Why have You done evil to Your servant … (12) "Did I conceive all this people? Did I beget them, etc.?" When did He speak thus to him? When He said to him (Shemot 32:34) "Go, now, lead the people where I told you" — the thing depends upon you. And (Ibid. 6:13) "And the L-rd spoke to Moses and to Aaron, and He charged them to the children of Israel … to deliver the children of Israel from the land of Egypt." He said to them: Know that they are recalcitrant and importunate — on the understanding that they will curse you and stone you! "Whence am I to take flesh (to give to all this people") — Are they only one or two (recalcitrants, etc.) that I can bear them? (The majority are of that kind!) (11:14) "I shall not be able to bear alone all this people." (15) "And if thus You will do to them, kill me, I pray You": The Holy One Blessed be He had shown Moses the calamity that He was going to bring upon them. R. Shimon was wont to say: An analogy: One going out to be executed together with his sons says to the executioner: Kill me before you kill my sons — not as in the instance of Tzidkiyahu (Jeremiah 52:10-11) "And the king of Bavel slaughtered the sons of Tzidkiyahu before his eyes … and the eyes of Tzidkiyahu he blinded. Thus, Moses said before the L-rd: "And if thus You will do to them, kill me, I pray you." I would rather be killed first and not see the calamity that is to be brought upon them.