4:10ד׳:י׳
1 א

לא עמלת בו. בחרישה וזריעה והשקאת מים:

2 ב

שבן לילה. כמו בן לילה לא גדל אלא לילה אחד: