1:7א׳:ז׳
1 א

לכו ונפילה גורלות. רואים היו שאר ספינות הולכות בים בשלום ושלהם משתברת אמרו בשביל אחד ממנו הוא כן מצינו בפרקי דר' אליעזר:

2 ב

בשלמי. במעשיו של מי ממנו: