38:23ל״ח:כ״ג
1 א

אשר חשכתי. המנעתי:

2 ב

לעת צר. לחמשת מלכים בגבעון:

3 ג

ליום קרב. מלחמת גוג ומגוג: