24:22כ״ד:כ״ב
1 א

ומשך. הקב"ה אותן אבירים בכחו לפורענות ולמחייה מתוך ארכא שהאריך להם יקום. יום א':

2 ב

ולא יאמין בחיין. כמו בחיים ביום הזה נבקעו כל וגו' (בראשית ז׳:י״א):