8:13ח׳:י״ג
1 א

אסוף אסיפם. ל' כלייה כמו אסוף אסף כל מעל פני האדמה (צפניה א׳:ב׳):

2 ב

אין ענבים בגפן. לא יותר דבר:

3 ג

והעלה נבל. ל' כמוש פליישטי"ש בלעז כמו וכנובלת מתאנה (ישעיהו ל״ד:ד׳) כאלה נובלת עליה (שם א):

4 ד

ואתן להם יעברום. כל זאת תהיה להם על כי נתתי להם חוקים ועברו עליהם: