6:1ו׳:א׳
1 א

העזו בני בנימן. ללכת לעריכם לשמור מבצריכם:

2 ב

בית הכרם. שם מקום הוא:

3 ג

שאו משאת. נס להקבץ ולהלחם על נפשכם: