51:28נ״א:כ״ח
1 א

קדשו. זמנו:

2 ב

טפסר. לשון חיל (או ל' אדון):

3 ג

סמר. הריצי"יר בלע"ז כמו תסמר שערי בשרי (איוב ד׳:ט״ו):