48:43מ״ח:מ״ג
1 א

פחד ופחת. אלו ב' דברים קשים זה אצל זה שהפחד גורם לו לנוס והפחת מוכן ליפול בו:

2 ב

פחת. פוש"א בלע"ז: