16:19ט״ז:י״ט
1 א

ה' עוזי ומעוזי ומנוסי. אנטיפויימאנ"ט בלעז ומנחם חברו ל' פלא כמו נתת ליראיך נס להתנוסס (תהילים ס׳:ו׳) וכן ה' נסי (שמות ז) ודונש פתר אותו ל' מנוס ממש:

2 ב

אליך גוים יבאו. סוף האומות לשוב אליך ולעבדך שכם אחד ועמך איך עשו להם אלהים והמה לא אלהים:

3 ג

מאפסי. כמו מקצה:

4 ד

נחלו. ל' נחלה:

5 ה

מועיל. ל' תועלת: