1:16א׳:ט״ז
1 א

רחצו הזכו. (פתח הוא) ל' צווי לפי שהוא מגזרת רחץ, אבל רחצו קמץ לשון עבר שהוא מגזרת רחץ רחצו הזכו הסירו חדלו למדו דרשו אשרו שפטו ריבו לכו י' אזהרות של ל' תשובה יש כאן כנגד עשרת ימי תשובה וכנגד עשרה מלכיות זכרונות ושופרות:

(It has a patach [rachatzu].) This is a language of command, from the root "wash," but "רחצו" with a kamatz [ruchatzu] is the past tense of the root "wash". Wash, purify, remove, cease, learn, seek, uphold, judge, fight: there are ten terms of repentance here, corresponding to the ten days of repentance [between Rosh Hashana and Yom Kippur] and the ten verses of Kingship, Remembrance, and Shofar.

2 ב

חדלו הרע. חדלו ממעשים הרעים:

Cease from your evil ways.

3 ג

הרע. כמו להרע א"צ לכתוב מלהרע שכן לשון המקרא נופל על ל' חדלה וחדל לעשות הפסח (מדבר ט) עד כי חדל לספור (ברא' מא מט) כלומר חדלה הספירה חדלה העשיה אף כאן תחדלו הרעה:

Like "to do evil." There is no need to write, "from doing evil," because this is how the language of the text usually falls with the term "ceasing": e.g., "and refrains from offering the Passover sacrifice" (Numbers 9:13), "until he ceased to measure it" (Genesis 41:49). As if to say: the counting ceased, the offering ceased, so too here, let the evil cease.