17:25י״ז:כ״ה
1 א

בת נחש. הוא ישי אבי דוד, רבותינו אמרו (בבא בתרא יז א): שמת בלא עון, בעטיו של נחש:

The daughter of Nochosh. This is Yeshai, Dovid's father. Our Rabbis said that [Yeshai] died without sin [but only] because of the serpent's counsel.8Baba Besra 16. The serpent in the Gan Fden who suggested to Chavah to eat from the Tree of knowledge. That sin brought death into the world. That is why Yeshai died because he had no sin of his own to merit death.