6:11ו׳:י״א
1 א

ותשחת. לְשׁוֹן עֶרְוָה וַעֲ"זָ (סנה' נ"ז) כְּמוֹ פֶּן תַּשְׁחִתוּן (דב' ד'), כִּי הִשְׁחִית כָּל בָּשָׂר וְגוֹ':

ותשחת [THE EARTH] WAS CORRUPT — It means lewdness and idolatry, as (Deuteronomy 4:16) פן תשחיתון “lest ye deal corruptly” (the following words show that this refers to idolatry) and as ‘כי השחית כל בשר וגו “for all flesh had corrupted etc.” (in next verse of this chapter where Rashi states that this has reference to lewdness) (Sanhedrin 57a).

2 ב

ותמלא הארץ חמס. גֶּזֶל:

ותמלא הארץ חמס AND THE EARTH WAS FILLED WITH VIOLENCE — means robbery.