37:15ל״ז:ט״ו
1 א

וימצאהו איש. זֶה גַּבְרִיאֵל, שֶׁנֶּאֱמַר וְהָאִישׁ גַּבְרִיאֵל (דניאל ב'):

וימצאהו איש AND A MAN FOUND HIM — This was the angel Gabriel (Genesis Rabbah 84:14) as it is said, (Daniel 10:21) and the man (והאיש) Gabriel” (Midrash Tanchuma, Vayera 22).