24:24כ״ד:כ״ד
1 א

בת בתואל. הֱשִׁיבַתּוּ עַל רִאשׁוֹן רִאשׁוֹן וְעַל אַחֲרוֹן אַחֲרוֹן:

בת בתואל DAUGHTER OF BETHUEL — She answered his first question first and his last last (cf. Avot 5:9).