5:2ה׳:ב׳
1 א

באדין. אז:

2 ב

ושריו. התחילו לבנות ביתו של הקב"ה אשר בירושלים ועמהם הנביאים של הקב"ה עוזרין ומסייעין להם: