13:33י״ג:ל״ג
1 א

מן הנפילים - הראשונים, כדכתיב בבראשית: הנפילים היו בארץ בימים ההם.

מן הנפילים, the original ones of which the Torah had written that they lived in antediluvian times (Genesis 6,4)

2 ב

כחגבים - הנמוך נראה לגבוה ממנו הרבה כחגבים, שהם נמוכים מאד. וזה מוכיח: היושב על חוג הארץ ויושביה כחגבים.

כחגבים, anything low considers itself as like a grasshopper when compared to something much taller. We find proof of this in Isaiah 40,22 היושב על חוג הארץ ויושביה כחגבים, “compared to the One Who is enthroned above the vault of the earth views its inhabitants as if they were grasshopper.”