32:25ל״ב:כ״ה
1 א

ויותר יעקב לבדו - כלומר: שהעביר כל אשר לו שלא היה עוד לעבור אלא הוא לבדו ורצה לעבור אחריהם, כדי לברוח דרך אחרת שלא יפגשנו עשו נתכווין.

ויותר יעקב לבדו, after he had transferred all his belongings to the other side of the river, so that the only one still to be brought across was he himself. The reason that he wanted to cross only after everyone else had already crossed was that he intended to flee in a different direction so as to avoid a face to face encounter with Esau.

2 ב

ויאבק - מלאך עמו שלא יוכל לברוח ויראה קיום דברו של הקב"ה שלא יזיקהו עשו.

THERE WRESTLED an angel WITH HIM. So that he could not flee, and so that fulfillment of the word of the Holy One, blessed be He, would be seen, that Esav would not harm him.